2 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

Extindere, modernizare și dotare cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Spitalului Municipal Vatra Dornei

Posted by: admin-pmvdpmvd
Category: Proiecte în implementare

Status proiect: În implementare

Sursă finanțare: POR 2014-2020

Valoare totală proiect: 13.650.304 lei

Dată începere: 2021

Dată finalizare: 2024

OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului urmărește dezvoltarea unui complex de servicii de sănătate de natură a determina creșterea calității și accesibilității acestora, în primul rând printr-o diagnosticare corectă și imediată a persoanelor cu probleme medicale aparținând comunității din Bazinul Dornelor, o zonă izolată aflată la distanță mare de municipiile reședință de județ, care dispun de servicii mai bune.

Extinderea în plan a clădirii spitalului cu un corp nou D+P+2E ce se va alipi de fațada posterioară a clădirii;

 • realizarea legăturii între clădirea existentă la nivelului parterului, etajului 1 și etajului 2, pentru a fi asigurată legătura structurală și mai ales funcțională între spital și ambulatoriul amplasat în clădirea nouă;
 • sistematizarea verticală și în plan a amplasamentului;
 • realizarea elementelor funcționale ce țin de implementarea unor soluții ce țin de conceptele de dezvoltare durabilă și egalitate de șanse.

REZULTATE

Clădirea ce va face obiectul extinderii Spitalului Municipal Vatra Dornei va dispune de următoarele cabinete pe specialități:

 • Radiologie – Kinetoterapie/ recuperare medicală
 • Psihologie/ psihiatrie – relocat
 • Infecțioase – relocat
 • Pneumologie – relocat
 • Pediatrie – relocat
 • Ortopedie
 • Chirurgie
 • Îngrijiri paliative
 • Urologie
 • Ginecologie – relocat
 • Medicină internă – relocat
 • Neurologie – relocat
 • Endocrinologie – relocat
 • Cardiologie – relocat
 • ORL – relocat
 • Diabet și boli nutriție – relocat

Pe lângă aceste cabinete ambulatorii (în care vor fi relocate cabinetele existente la această dată în patru locații), vor fi create spații complementare și elemente de investiție necesare funcționării (săli de tratament, săli sterilizare, grupuri sanitare – inclusiv pentru persoanele cu handicap, băi, camere tehnice, lifturi) de natură a asigura funcționarea serviciilor.

Dotarea tuturor cabinetelor și a spațiilor funcționale cu echipamentele necesare.

Clădirea urmează a fi dotată cu:

 • echipamente cu montaj ce asigură funcționalitatea clădirii;
 • echipamente de încălzire a spațiilor;
 • echipamente de condiționare a aerului;
 • echipamente pentru asigurare apă și canalizare;
 • 2 lifturi (persoane și targă);
 • 1 platformă pentru persoanele cu handicap;
 • 30 poziții de echipamente medicale fără montaj, ce se vor constitui în mijloace fixe (cheltuieli eligibile), între care: computer tomograf, aparat de radiologie mobil, uretroscop cu element lucrativ, ultrasonograf performant pentru medicina internă, sterilizatoare, diverse alte aparate și mobilier medical);
 • 161 poziții de echipamente medicale ce se vor constitui în obiecte de inventar, între care: elemente de mobilier, instrumentar medical utilizat în mod specific în fiecare cabinet din ambulatoriu, coșuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deșeurilor (hârtie, plastic, menajere), coșuri de gunoi pentru colectarea deșeurilor medicale (recipiente, fiole, pansamente, seringi, etc.);  active necorporale.