21 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Vatra Dornei

Posted by: admin-pmvdpmvd
Category: Proiecte în implementare

Status proiect: În implementare

Sursă finanțare: AM POCA

Valoare totală proiect: 3.898.386 lei

Dată începere: 2020

Dată finalizare: 2022

OBIECTIVE

Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Vatra Dornei prin planificare strategică, simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor) și front-office pentru serviciile publice furnizate.

REZULTATE

Dezvoltarea capacitații necesare în vederea fundamentării deciziilor și planificării strategice pe termen lung, prin elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Vatra Dornei 2021-2027 în conformitate cu cadrul financiar multianual 2021-2027.

Implementarea unor măsuri de simplificare pentru cetățeni conform Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor din perspectiva front-office și back-office. În acest sens s-a avut în vedere achiziția și implementarea unei platforme integrate pentru servicii electronice complete vizând competențele partajate ale primăriei. Platforma integrată include atât soluții front-office (portal web, aplicații mobile, terminal interactiv self-service pentru servicii electronice), cât și back-office (soluții care facilitează exercitarea competențelor partajate vizate de prezentul proiect, arhivare electronică, retrodigitalizare). Platforma integrată pentru servicii electronice este bazată pe implementarea următoarelor principii: one stop shop pentru livrarea de servicii publice electronice; utilizarea inteligentă a informațiilor disponibile prin aplicarea principiului înregistrării “o singură dată” a datelor – conceptul de identitate electronică a cetățeanului; spațiul privat virtual al cetățeanului în relația cu primăria.

Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Municipiului Vatra Dornei, în vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. S-a avut în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea și certificarea competențelor/cunoștințelor dobândite pentru 30 de persoane, din cadrul grupului țintă, in ceea ce privește utilizarea soluțiilor informatice implementate în cadrul proiectului.