2 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice – Liceul Tehnologic Vasile Deac

Posted by: admin-pmvdpmvd
Category: Proiecte în implementare

Status proiect: În implementare

Sursă finanțare: AFM

Valoare totală proiect: 3.205.532,02 lei

Dată începere: 2021

Dată finalizare: 2024

OBIECTIVE

Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei va reduce costurile de întreținere a clădirii instituției de învățământ prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară, asigurând îmbunătățirea confortului beneficiarilor direcți ai investiției.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de viață prin:

  • îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior;
  • reducerea pierderilor de căldură și a consumului energetic;
  • reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;
  • reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Reabilitarea anvelopei termice prin izolarea pereților exteriori ai clădirii, planșeului, a instalațiilor de transport energie termică și prin luarea unor măsuri de economie a energiei. Implementarea unor soluții cu caracter novativ constând în producerea energiei termice (pompe de căldură și panouri fotovoltaice).

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii  (asigurarea etanșeității clădirii, izolarea termică a fațadelor, a planșeului peste sol, subsol, a pereților – exterior, interior).

Asigurarea sistemului de încălzire a sistemului de furnizare a apei calde de consum (montarea/repararea/înlocuirea instalației  interioare de distribuție a agentului termic sau apei calde de consum, reabilitarea instalației de iluminat).

Lucrări de instalare/ reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior prin montarea/ repararea/ înlocuirea instalației de ventilare mecanică sau instalației de ventilare hibridă, inclusiv a spațiilor comune (instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei în scopul reducerii consumului energetic).

Instalarea unor sisteme alternative cu eficiență energetică de producere a energiei electrice și/sau termice.

Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri și alte măsuri care conduc la realizarea scopului proiectului (montare sistem inteligent de contorizare, implementarea sistemelor de management al consumurilor energetice).