22 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

Management performant și proceduri simplificate pentru competențele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei

Posted by: admin-pmvdpmvd
Category: Proiecte în implementare

Status proiect: În implementare

Sursă finanțare: AM POCA

Valoare totală proiect: 3.341.960 lei

Dată începere: 2022

Dată finalizare: 2023

OBIECTIVE

Continuarea măsurilor de consolidare a capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul Municipiului Vatra Dornei prin introducerea utilizării de instrumente de management al calității și performanței în administrația publică locală, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, respectiv CAF (Cadrul Comun de Autoevaluare a modului de funcționarea instituțiilor publice) și BSC (Balanced Scorecard – sistem de management strategic), și extinderea măsurilor de simplificare a procedurilor administrative şi reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru) şi front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor exclusive ale primăriei.

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

Introducerea utilizării de instrumente de management al calității și performanței în administrația publică locală, în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, respectiv CAF și BSC. Extindere măsuri de simplificare pentru cetăţeni conform Planului integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor din perspectiva front-office şi back-office pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor exclusive ale primăriei. În acest sens, este avută în vedere achiziţia şi implementarea unor module informatice noi, care vor acoperi necesitățile instituției pentru servicii electronice complete vizând competenţele exclusive ale primăriei. Modulele informatice care vor fi achiziționate vor viza atât zona de front-office, cât şi zona de back-office și vor fi asigura interoperabilitatea și integrarea cu celelalte sisteme informatice ale primăriei . Soluțiile pentru servicii electronice aferente competențelor exclusive ale primăriei vor respecta principiile: one stop shop pentru livrarea de servicii publice electronice; utilizarea inteligentă a informaţiilor disponibile prin aplicarea principiului înregistrării “o singură dată” a datelor – conceptul de identitate electronică a cetăţeanului; spaţiul privat virtual al cetăţeanului în relaţia cu primăria.

Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor personalului din cadrul Municipiului Vatra Dornei, in vederea sprijinirii măsurilor vizate de proiect. Este avută în vedere formarea/instruirea, evaluarea/testarea şi certificarea competentelor/cunoştinţelor dobândite pentru 90 de persoane (personal de conducere, de execuție și aleși locali).