4 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

CERTIFICATE DE URBANISM

Fluturaș eliberare certificat urbanism

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism

Primăria municipiului Vatra Dornei Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, camera 4

1. Eliberarea certificatului de urbanism în vederea autorizării executării lucrărilor de construire/demolare/informare/operaţiuni notariale

 • cerere tip (completată integral);
 • plan topografic sau cadastral sc.1:500, 1:2000 vizat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – cu indicarea imobilului (teren şi/sau construcţii);
 • plan topografic sau cadastral ortofotoplan avizat OCPI;
 • dovada deţinerii imobilului (extras CF, alte documente legale) la zi;
 • plan de situaţie sc.1:500 întocmit de arhitect (unde este cazul);
 • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, conform HCL 261/2022;
 • copie C.I./CUI;
 • certificat fiscal.

2. Eliberarea certificatului de urbanism pentru publicitate

 • cerere tip (completată integral) pentru eliberarea certificatului de urbanism
 • dovada deţinerii imobilului (extras CF, alte documente legale) la zi;
 • foto locaţie şi/sau propunerea panoului-firmă cu precizarea dimensiunilor;
 • chitanţă multiplicare planşă şi/sau plan de situaţie cu poziţionarea amplasamentului;
 • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, conform HCL 261/2022.

Taxe eliberare certificate urbanism

Taxe eliberare certificat urbanism:

 • Până la 150 mp inclusiv – 6 lei
 • De la 151 mp la 250 mp inclusiv – 7 lei;
 • De la 251 mp la 500 mp inclusiv – 9 lei;
 • De la 501 mp la 750 mp inclusiv – 14 lei;
 • De la 751 mp la 1000 mp inclusiv – 17 lei;
 • Peste 1000 mp – 17 lei+0,01 lei/mp pentru fiecare mp ce depăşeşte 1000 mp

Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii

 

Cererea tip se poate descarca si de aici:

Alte documente / cereri