5 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

CONSILIU LOCAL

 • Alexievici Raul Mihai
 • Benchea Macsim Sînziana
 • Candrea Dumitru
 • Grohinschi Dorin
 • Obreja Mariana
 • Rîpan Marius Vasile
 • Rusu Cristian
 • Marinca Mihaiela
 • Cozianu Claudiu
 • Dranca Cezar Adrian
 • Țarcă Adrian
 • Simireanu Timinschi Serenela
 • Cojocaru Nicușor Marcel
 • Pintilii Mircea Cristian
 • Vaideanu Amalia Loredana
 • Rey Adrian Radu
 • Țăranu Cătălin Petru

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Vatra Dornei, servicii, comerţ şi agricultură-silvicultură

 • Alexievici Ral Mihai – PNL – PREȘEDINTE
 • Obreja Mariana – PNL – SECRETAR
 • Ripan Marius Vasile – PNL
 • Rusu Cristian – PNL
 • Candrea Dumitru – PNL
 • Pintilii Mircea Cristian – PMP
 • Postelnicu Petrica Tinel – PMP
 • Tarca Adrian – PSD
 • Dranca Cezar Adrian – PSD
 • Ariciuc Petru Bogdan – PSD
 • Rey Adrian Radu – PLUS

Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, protecţia monumentelor istorice şi de arhitectură

 • Grohinschi Dorin -PNL – PREŞEDINTE
 • Benchea Macsim Sinziana – PNL
 • Obreja Mariana – PNL
 • Alexievici Raul Mihai – PNL
 • Taranu Catalin Petru – USR
 • Tarca Adrian – PSD
 • Simireanu Timinschi Serenela – PSD
 • Cojocaru Nicusor Marcel – PMP
 • Postelnicu Petrica Tinel – PMP – SECRETAR

Comisia pentru administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, juridică şi de disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

 • Cojocaru Nicusor Marcel – PMP – PREŞEDINTE
 • Ripan Marius Vasile – PNL
 • Rusu Cristian – PNL
 • Grohinschi Dorin – PNL
 • Simireanu Timinschi Serenela – PSD
 • Cozianu Claudiu – PSD
 • Rey Adrian Radu – PLUS – SECRETAR

Comisia pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie, cultură şi culte, muncă şi protecţie sociala, protecţie copii, activităţi sportive, de agrement şi turism

 • Alexievici Ral Mihai – PNL – PREȘEDINTE
 • Obreja Mariana – PNL – SECRETAR
 • Ripan Marius Vasile – PNL
 • Rusu Cristian – PNL
 • Candrea Dumitru – PNL
 • Pintilii Mircea Cristian – PMP
 • Postelnicu Petrica Tinel – PMP
 • Tarca Adrian – PSD
 • Dranca Cezar Adrian – PSD
 • Ariciuc Petru Bogdan – PSD
 • Rey Adrian Radu – PLUS

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit în ședință extraordinară în data de 2 noiembrie 2020

2022

Ședința Consiliului Local Vatra Dornei 17.01.2022

Ședința Consiliului Local Vatra Dornei 06.01.2022

2021

Ședința Consiliului Local Vatra Dornei 25.11.2021

Ședința Consiliului Local Vatra Dornei 17.11.2021

Ședința Consiliului Local Vatra Dornei 05.11.2021

Ședința Consiliului Local Vatra Dornei 25.11.2021

Ședința Consiliului Local Vatra Dornei 17.11.2021

Ședința Consiliului Local Vatra Dornei 05.11.2021

Ședința Consiliului Local Vatra Dornei 31.07.2021

Ședința Consiliului Local Vatra Dornei 29.07.2021

Ședința Consiliului Local Vatra Dornei 25.06.2021

Ședința Consiliului Local Vatra Dornei 28.05.2021

2024

HOTARÂREA NR. 1
privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2023 si aprobarea deficitului bugetar al anului 2023

HOTARÂREA NR. 2
Privind aprobarea preţului de pornire la licitaţie pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) şi transportul acesteia din partida constituită în vegetaţie din afara fondului forestier naţional str. Mihai Eminescu, nr.18, Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 3
privind aprobarea Organigramei, a statului de personal si a statului de functii al personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

HOTARÂREA NR. 4
privind stabilirea salariilor de bază si a coeficientilor de salarizare pentru funcţiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al primarului și din serviciile publice din subordinea municipiului Vatra Dornei începând cu 01.01.2024

HOTARÂREA NR. 5
privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2024-2025

HOTARÂREA NR. 6
privind aprobarea organizarii competitiei oficiale de robotica „MEET League” de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei in colaborar e cu Liceul Teoretic ,,Ion Luca”

HOTARÂREA NR. 7
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 8
privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune

HOTARÂREA NR. 9
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Balan Constantin pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 10
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Moisa Iulian Mihai, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 11
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru pentru familia numitului David Tiberius Petrică, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR. 12
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru familia d-lui Moroşan Traian, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR. 13
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru lunile noiembrie-decembrie 2023

HOTARÂREA NR. 14
privind Planul cu principalele activităţi ce se desfăşoară de Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2024 şi criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 15
privind aprobarea propunerii documentatiei de dezlipire a unei suprafete de teren situata in Str. Lucian Blaga nr.4, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 16
privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Federația Română de Bob și Sanie, Municipiul Vatra Dornei prin Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei și Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei, pentru organizarea evenimentului sportiv internațional Cupa Mondială Sanie Vatra Dornei, care se va desfășura în perioada 15-18 februarie 2024

HOTARÂREA NR. 17
privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a XV-a

HOTARÂREA NR. 18
privind aprobarea consumului mediu de carburanți pentru autoturismele, autovehiculele și motoutilajele aflate în dotarea Primăriei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 19
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Morosan Ilinca Maria, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 20
privind alocarea sumei necesare pentru organizarea Concursului de Schi”Serbarile Zapezii”

HOTARÂREA NR. 21
privind alocarea sumei de 2000 de lei pentru organizarea Concursului National de Schi”Bucuriile Zapezii”

HOTARÂREA NR. 22
privind aprobarea tarifelor de inchiriere pentru utilajele din dotarea Primariei Municipiului VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 23
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Cucu Augustina, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 24
privind aprobarea vanzarii imobilului locuinta, situat in Str.Diecilor nr.4A, in suprafata de 62 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, precum si vanzarea cotei de teren aferenta locuintei in suprafata de 62 mp, situata in Str. Diecilor nr.4A, precum si vanzarea anexelor gospodaresti in suprafata de 22 mp respectiv de 10 mp precum si terenul aferent acestora si curtii in suprafata de 146 mp, situat in Str.Diecilor nr.4 A, Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Ghetu Elena

HOTARÂREA NR. 25
privind modificarea art.1 al HCL nr.314/13.12.2023 privind “organizarea Târgului de Iarnă de către Municipiul Vatra Dornei în colaborare cu Asociația de Ecoturism Țara Dornelor și Organizația de Management a Destinației Țara Dornelor”

HOTARÂREA NR. 26
privind predarea-preluarea personalului medical de specialitate din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv din unităţile de învăţământ special de stat, şi a celui din creşele publice arondate unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în structura de personal medico-sanitar angajat de autorităţile administraţiei publice locale, conform Ordinului Ministrului Educației nr.3040/2024

HOTARÂREA NR. 27
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2024, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2024, bugetul creditelor interne pe anul 2024 şi a Programului anual de investiţii -2024

HOTARÂREA NR. 28
privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2024

HOTARÂREA NR. 29
privind aprobarea neincasarii sumei de 979.281,40 de lei, de catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL, de la Primaria Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 30
privind trecerea unor imobile in domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 31
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2023

HOTARÂREA NR. 32
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă d-nei Radulescu Daniela, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 33
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Clubul Sportiv Scolar Vatra Dornei, a bazei sportive Tip 2 si a terenului aferent in suprafata de 1524 mp, situata in Str.Runc, nr.18, proprietatea municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 34
privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului celei de-a doua editii a Festivalului International de Muzica usoara, Muzica populara si Muzica Instrumentala “Starul de maine” de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, prin Casa de Cultura in colaborare cu Asociatia “Greenland Bucovina”

HOTARÂREA NR. 35
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2024

HOTARÂREA NR. 36
privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2024

HOTARÂREA NR. 37
privind modificarea si completarea HCl nr.65/23.03.2023 privind “aprobarea contractarii și garantării unui credit in valoare de 28.000.000 lei, în vederea cofinantarii unor obiective de investiții de interes local”

HOTARÂREA NR. 38
privind aprobarea sumei aferente deplasării unui grup de 17 elevi si 2 profesori de la Scoala gimnaziala nr.4 in Polonia –Kozieglowy in 15-25 martie 2024

HOTARÂREA NR. 39
privind trecerea unui imobil-teren in domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 40
privind aprobarea sumelor necesare premierii sportivilor si antrenorilor pentru rezultatele deosebite obtinute la Campionatele de atletism, Jocurile Olimpice de bob si sanie si Cupa mondiala la sanie pe pista naturala

HOTARÂREA NR. 41
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Tibichi Ioan si Rodica, pentru efectuarea unor tratamente medicale

HOTARÂREA NR. 42
privind infiintarea sursei bugetare E-autofinantate, pentru domeniul de activitate învătământ preuniversitar de stat în municipiul Vatra Dornei-pentru Liceul Tehnologic Vasile Deac

HOTARÂREA NR. 43
privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a trei suprafete de teren situate in Str. Republicii, nr.53, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 44
privind infiintarea sursei bugetare E-autofinantate, pentru domeniul de activitate învătământ preuniversitar de stat în municipiul Vatra Dornei, pentru– Liceul Teoretic Ion Luca

HOTARÂREA NR. 45
privind infiintarea sursei bugetare E-autofinantate, pentru domeniul de activitate învătământ preuniversitar de stat în municipiul Vatra Dornei, pentru Școala Gimnazială nr.4

HOTARÂREA NR. 46
privind infiintarea sursei bugetare E-autofinantate, pentru domeniul de activitate învătământ preuniversitar de stat în municipiul Vatra Dornei-pentru Grădinița cu Program Prelungit ‘’ Albă ca zăpada’’

HOTARÂREA NR. 47
Privind revocarea HCL nr.16/31.01.2024 privind “aprobarea Acordului de asociere între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Federația Română de Bob și Sanie, Municipiul Vatra Dornei prin Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei și Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei, pentru organizarea evenimentului sportiv internațional Cupa Mondială Sanie Vatra Dornei, care se va desfășura în perioada 15-18 februarie 2024”

2023

HOTARÂREA NR. 1
privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2022 si aprobarea deficitului bugetar al anului 2022

HOTARÂREA NR. 2
Privind aprobarea proiectului si actualizarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI in faza DTAC

HOTARÂREA NR. 3
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior prin negociere din partida constituită pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 4
privind stabilirea salariilor de baza si coeficientii de salarizare pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei, si a institutiilor subordonate

HOTARÂREA NR. 5
privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Municipal”Dorna” Vatra Dornei, pentru anul 2023

HOTARÂREA NR. 6
privind aprobarea nerecuperarii penalităților, pentru neplata facturilor la termenele de scadenta, percepute în anul 2021 de către furnizorii SC Eon Energie România SA, SC Ecologica Vatra Dornei SRL și SC Acet SA

HOTARÂREA NR. 7
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 8
privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, restante la plată, datorate bugetului local de către persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.200/27.10.2022

HOTARÂREA NR. 9
privind alocarea sumei necesare pentru organizarea Concursului de Schi”Serbarile Zapezii”

HOTARÂREA NR. 10
aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.Cadastral 39115 situat in Str. Cetinei

HOTARÂREA NR. 11
aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.Cadastral 36104 situat in Str. Molidului nr.16

HOTARÂREA NR. 12
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 2973/10000 aferent constructiei proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 45,78 mp teren, situata in Str.Nichituseni nr.1, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Farcas Marioara, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 13
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 14
privind luarea la cunostinta a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate, a d-nei Anton Monica-Lavinia, autentificată sub nr.1253/19.12.2022, aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a imobilului teren în suprafață de 418 mp teren, situat pe str. Arcasului, înscris în CF nr.34157, identificat cu nr. cad. 34157 si a imobilului teren în suprafață de 446 mp teren, situat pe str. Arcasului, înscris în CF nr.33808, identificat cu nr. cad. 33808 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Vatra Dornei a imobilelor terenuri mentionate anterior

HOTARÂREA NR. 15
privind Planul cu principalele activităţi ce se desfăşoară de Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2023 şi criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 16
privind aprobarea vanzarii imobilului locuinta, situat in Str.Schitului, nr.11, in suprafata de 91 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, precum si vanzarea cotei de teren aferenta locuintei in suprafata de 91 mp, situata in Str.Schitului, nr.11, Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Covalschi Rodica

HOTARÂREA NR. 17
privind aprobarea vanzarii suprafetei de teren de 343 mp, aferenta curtii, situata in Str.Republicii, catre Ciuban Cecilia Dorina

HOTARÂREA NR. 18
privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a XIV-a

HOTARÂREA NR. 19
privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 20
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2023

HOTARÂREA NR. 21
privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2023

HOTARÂREA NR. 22
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna noiembrie si decembrie 2022

HOTARÂREA NR. 23
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Buzila Andreea Gabriela, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale in Italia

HOTARÂREA NR. 24
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str. Podu Verde, f.n., in suprafata de 36 mp precum si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 25
privind atestarea apartenentei la domeniul public al MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, JUDEŢUL SUCEAVA a extinderii retelei de canalizare si a retelei de apa situate in Str. Nicolae Titulescu

HOTARÂREA NR. 26
privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu Operatorul Regional ACET , aprobat prin HCL nr.80/2005

HOTARÂREA NR. 27
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 28
privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren situata in extravilanul Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 361 mp, ce se identifica cu nr.cadastral 40648 din cartea funciara nr.40648, teren situat pe Str.Negresti f.n., aflata in proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 29
privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren situata in extravilanul Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 1549 mp, ce se identifica cu nr.cadastral 40647-F2 din cartea funciara nr.40647, teren situat pe Str.Negresti f.n., precum si vanzarea unei parcele de teren situata in intravilanul Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 8 mp, ce se identifica cu nr.cadastral 40647-F1 din cartea funciara nr.40647, teren situat pe Str.Negresti f., parcele aflata in proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 30
privind alocarea unui sprijin financiar pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru participarea a 2 elevi si 2 profesori la Manifestarea stiintifica Exporecerca Jove 2023, la Barcelona, in perioada 8-12 martie 2023

HOTARÂREA NR. 31
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru minorul Moisa Iulian Mihai, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 32
privind trecerea unui imobil in domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 33
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2023, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 şi a Programului anual de investiţii – 2023

HOTARÂREA NR. 34
privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2023

HOTARÂREA NR.35
privind aprobarea vanzarii suprafetei de teren de 218 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferenta curtii, situata in Str.Petreni, nr.32, catre Niga Lenuta Lacramioara

HOTARÂREA NR.36
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str. Argestru, f.n., in suprafata de 14696 mp precum si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR.37
privind acordul Consiliului local, in vederea edificarii unor obiective comerciale provizorii, conform contractului nr.9064/23.03.2022, Cap.III, Sectiunea 2, art.5 , alineat 2, pct.g

HOTARÂREA NR.38
privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli si a volumului de masa lemnoasa exploatat pentru anul 2022 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S. Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR.39
privind aprobarea modificarii bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pentru anul 2023 propus de O.S Dorna Candrenilor, aprobat prin HCL nr.251/15.12.2022

HOTARÂREA NR.40
privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR.41
privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice din Centrul social de Primire, Asistare si Ingrijire Centrul Social de Primire , Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

HOTARÂREA NR.42
privind constituirea comisiei locale de ordine publică

HOTARÂREA NR.43
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna ianuarie 2023

HOTARÂREA NR.44
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.45
privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR.46
privind aprobarea statului de personal si a statului de functii al personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

HOTARÂREA NR.47
privind aprobarea protocoalelor de colaborare dintre Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Primăria Municipiului Vatra Dornei, în ceea ce priveşte implementarea sistemului informatic integrat în domeniul asistenței sociale

HOTARÂREA NR.48
privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR.49
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2022

HOTARÂREA NR.50
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, notat in plan cu nr.20, etaj, 2, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR.51
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, a unui spatiu din incinta Casei de Cultura, (Sala II Expozitionala ), catre Organizatia de Management a destinatiei „Tara Dornelor”, in vederea desfasurarii activitatii organizatiei

HOTARÂREA NR.52
privind alocarea unui sprijin financiar pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru participarea a Clubului de robotica al liceului, la Bucuresti la Etapa Regionala a Competitiei BRD First Tech Challenge Romania

HOTARÂREA NR.53
privind aprobarea contractarii și garantării unui credit in valoare de 28.900.000 lei, în vederea cofinantarii unor obiective de investiții de interes local

HOTARÂREA NR.54
privind aprobarea preţului local la energia termică furnizată in sistem centralizat, de către Primăria Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.55
privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unui lot de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuit în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR.56
privind aprobarea vanzarii suprafetei de teren de 123 mp, respectiv suprafata de 384 mp teren, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferente curtii, fara acces la drum public, situate in Str.Podu Verde f.n,, catre Craciunescu Ilie

HOTARÂREA NR.57
privind aprobarea vanzarii suprafetei de teren de 158 mp, aferenta curtii si fara acces la drum public, proprietate privata a aMunicipiului Vatra Dornei, situata in Str. Eroilor f.n,, catre Rusu Cristian

HOTARÂREA NR.58
privind aprobarea vanzarii suprafetei de teren de 69 mp, fara acces la drum public, proprietate privata a aMunicipiului Vatra Dornei , situata in Str. Calea Transilvaniei f.n,, catre Sirghie Petru

HOTARÂREA NR.59
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR.60
privind aprobarea constituirii unei comisii mixte formata din consilieri locali si functionari din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei, privind constatarea, cuantificarea si valorificarea cantitatilor de rumegus(deseu compost) precum si evaluarea acestuia in vederea eliberarii terenului aferent Centralei termice in scopul implementarii unui proiect de dezvoltare a sursei de productie a Centralei termice

HOTARÂREA NR.61
privind alocarea sumei de 1500 de lei pentru organizarea Concursului National de Schi”Bucuriile Zapezii”

HOTARÂREA NR.62
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere în Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HOTARÂREA NR.63
privind alocarea sumei de 3000 de lei pentru organizarea Concursului de Schi”Memorialul Sorin si Naty”

HOTARÂREA NR.64
privind aprobarea proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul Investiției I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Componenta 7 Transformarea digitală, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a cheltuielilor legate de acesta

HOTARÂREA NR.65
privind aprobarea contractarii și garantării unui credit in valoare de 28.000.000 lei, în vederea cofinantarii unor obiective de investiții de interes local

HOTARÂREA NR.66
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.B, et.3, ap.14, catre Macovei Florinela si Macovei Ionut

HOTARÂREA NR.67
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, nr.22, Bl.B Sc.C, et.1, ap.8, catre Gal Liliana- Crinuta si Gal Marius

HOTARÂREA NR.68
privind aprobarea sumei necesare pentru achiziţionarea de pachete de Pasti, pentru beneficiarii de ajutor social și pensionarii cu venituri modeste

HOTARÂREA NR.69
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna februarie 2023

HOTARÂREA NR.70
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată, prestate la cerere, de către Spitalul Municipal Vatra Dornei in 2023

HOTARÂREA NR.71
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 precum si programul anual de investitii pentru anul 2023

HOTARÂREA NR.72
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi prin negociere din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.73
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Gvinda Domnica, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR.74
privind aprobarea atribuirii unui lot de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR.75
privind aprobarea procedurii operaționale privind casarea/declasarea activelor fixe/bunurilor, materiilor prime și materialelor, de natura obiectelor de inventar

HOTARÂREA NR.76
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.77
privind aprobarea vanzarii suprafetei de teren de 42 mp, aferenta curtii si fara acces la drum public, proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, situata in Str. Schitului,nr.18, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Pata Constantin

HOTARÂREA NR.78
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „ aductiune apa potabila pe str. Chilia , municipiul vatra dornei, judetul Suceava”

HOTARÂREA NR.79
privind alocarea sumei de 10.000 de lei pentru organizarea celei de-a XVII a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Naţionale “Dezvoltare sustenabila si rezilienta a zonelor Montane in contextul crizei energetice si insecuritatii alimentare -actuale”

HOTARÂREA NR.80
privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei, la Programul privind casarea autovehiculelor uzate

HOTARÂREA NR.81
privind aprobarea valorilor actualizate a proiectului „CONSTRUCTIA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNUI CORP DE CLADIRE NOU AL LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE DEAC DIN VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR.82
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR.83
privind scoaterea din functiune a unui bun mobil-mijloc de transport- autovehicul, Microbuz M2, marca VOLKSWAGEN, tip LT 46, AN PIF 2005, nr.de identificare WV1ZZZ2DZ5H014973, 20 de locuri, aflat în patrimoniul privat al municipiului Vatra Dornei, apartinand domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei si valorificarea prin vanzarea la licitatie publica

HOTARÂREA NR.84
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna martie 2023

HOTARÂREA NR.85
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 si a programului anual de investitii pentru anul 2023

HOTARÂREA NR.86
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil- teren, in suprafata de 262 de mp, situat in Str.Izvorului, nr.12 şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.87
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil-teren, in suprafata de 20 de mp, situat in Str.Vasile Litu şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.88
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil-teren, in suprafata de 76 de mp, situat in Str.Oborului şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.89
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil-teren, in suprafata de 88 de mp, situat in Str.Oborului şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.90
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil-teren, in suprafata de 66 de mp, situat in Str.Unirii nr.51 şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.91
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil-teren, in suprafata de 194 de mp, situat in Str.Mihai Eminescu şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.92
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil-locuinta, in suprafata de 38,1 de mp, situat in Str.Izvorului nr.12 şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.93
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru minorul Smid Eduard Victor, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR.94
privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a patru suprafete de teren, situate in Str. Republicii, f.n, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR.95
privind aprobarea infiintarii sectiei sportive de taekwondo, in cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna“ Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR.96
privind aprobarea indexării cu rata inflatiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2024

HOTARÂREA NR.97
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) şi modul de valorificare a acesteia din partizile constituite pe fondul forestier

HOTARÂREA NR.98
privind aprobarea sumelor necesare organizării evenimentului “Jocurile copilariei”

HOTARÂREA NR.99
privind aderarea şi includerea Municipiului Vatra Dornei la noul Parteneriat, respectiv Teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia GAL Bazinul Dornelor pentru elaborarea, depunerea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027, inclusiv pentru accesarea sub-măsurii 19.1 PNDR „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în vederea selecţiei şi autorizării GAL-urilor pentru perioada 2023-2027”

HOTARÂREA NR.100
privind aprobarea studiului de fezabilitate-actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere în Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HOTARÂREA NR.101
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna aprilie 2023

HOTARÂREA NR.102
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2023

HOTARÂREA NR.103
privind completarea HCL nr.33/31.01.2023 privind “aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2023, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 şi a Programului anual de investiţii -2023”

HOTARÂREA NR.104
privind aprobarea modificării și completării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, precum și împuternicirea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava să semneze, în numele și pe seama membrilor Asociației, Actul adițional de modificare și completare a Statutului Asociației prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre

HOTARÂREA NR.105
privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava

HOTARÂREA NR.106
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Negrea Emanuiel, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR.107
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Covalciuc Grigore, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR.108
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Vieru Dumitru, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR.109
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Bizom Teofil, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR.110
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil-teren, in suprafata de 10 de mp, situat in Str.Sondei nr.4 şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.111
privind acordarea scutirii de la plata majorărilor/penalităților de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.112
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil-teren, in suprafata de 300 de mp, situat in Str.Miristei, f.n., şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.113
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil-teren, in suprafata de 300 de mp, situat in Str.Miristei, f.n., şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.114
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil-teren, in suprafata de 300 de mp, situat in Str.Miristei, f.n., şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.115
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Csappai Gica, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR.116
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Nacu Petru Rares, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR.117
privind stabilirea costului lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social de Primire , Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

HOTARÂREA NR.118
privind aprobarea sumei aferenta deplasării Ansamblului folcloric” Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului copiilor, la Festivalul International de Folclor “Baltica” din Tallin- Estonia

HOTARÂREA NR.119
privind aprobarea sumelor necesare organizarii de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, a manifestărilor ocazionate de “Ziua Universala a Iei”-Editia a VIII a”

HOTARÂREA NR.120
privind aprobarea sumelor necesare organizării evenimentului “ Ziua Copilului” in colaborare cu VDT

HOTARÂREA NR.121
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 si a bugetului creditelor interne pe anul 2023

HOTARÂREA NR.122
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior cât şi pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.123
privind alocarea sumei de 5000 de lei pentru organizarea celei de-a XXV a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Turismul rural românesc in context international.Actualitate si perspective ”

HOTARÂREA NR.124
privind aprobarea sumelor necesare organizării de catre primaria Municipiului Vatra Dornei, a unei excursii la Targu Mures, pentru copii beneficiari ai serviciilor Centrului de zi pentru copii Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.125
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a doua imobile-locuinte, in suprafata de 85,6 de mp, respectiv de 34,1 mp, situate in Str.Parcului nr.10, şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.126
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil-teren, in suprafata de 330 de mp, situat in Str. Rosu f.n., şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.127
privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava

HOTARÂREA NR.128
privind modificarea H.C.L. nr. 13 din 30.01.2019 privind acordarea normei de hrană personalului Polițiel Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.129
privind aprobarea vanzarii suprafetei de teren de 68 mp, aferenta curtii si fara acces la drum public, proprietate privata a aMunicipiului Vatra Dornei, situata in Str. Gladiolelor nr.5, catre Raescu Ioan Daniel

HOTARÂREA NR.130
privind aprobarea valorilor actualizate a proiectului „CONSTRUCTIA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNUI CORP DE CLADIRE NOU AL LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE DEAC DIN VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR.131
privind aprobarea proiectului ”Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava” în vederea participării la apelurile de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, componenta C3-Managementul deșeurilor, Subinvestiția I.1.B-Construire de insule ecologice digitalizate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență

HOTARÂREA NR.132
privind aprobarea vanzarii suprafetei de teren de 214 mp, apartinand domeniului privat al Municipiului vatra Dornei, aferenta curtii, fara acces la drum public, situat in Str. Cetinei, f.n., catre Zancu Elena Daniela

HOTARÂREA NR.133
privind aprobarea vanzarii suprafetei de teren de 80 mp aferentea curtii, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situata in Str.Calea Transilvaniei, catre Voicu Victor si Voicu Georgeta

HOTARÂREA NR.134
privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 37186 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului – teren cu numar cadastral 30934 ca fond dominant

HOTARÂREA NR.135
privind trecerea cotei de 60/231 de teren din suprafata de 231 mp, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.136
privind aprobarea propunerii documentatiei de dezlipire a unei suprafete de teren situata in Str. Republicii, f.n, proprietatea municipiului Vatra Dornei , jud.Suceava

HOTARÂREA NR.137
privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

HOTARÂREA NR.138
privind aprobarea vanzarii la licitatie publica a cantitatii de 17.461 metri steri de rumeguș(deșeu compost) în vederea eliberării terenului aferent Centralei Termice al municipiului Vatra Dornei precum si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR.139
privind aprobarea sumelor necesare organizarii de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, a Concursului nocturn de alergare montana „Veverita Night Run” in colaborare cu Asociatia de Karate „Dorna”

HOTARÂREA NR.140
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.141
privind aprobarea propunerii documentatiei de dezlipire a unei suprafete de teren situata in Str.Foresta, f.n, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR.142
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil-locuinta, in suprafata de 26,1 de mp, situat in Str. Mihai eminescu nr.32, şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.143
privind aprobarea sumei aferenta deplasării unui grup de elevi a Scolii gimnaziale nr.2 si Liceul teoretic „Ion Luca”, la Suceava la Concursul sanitarii priceputi, faza judeteana

HOTARÂREA NR.144
privind aprobarea majorării suprafeței de la 335,88 mp. la 2.972,00mp. reprezentând teren situat în albia minoră a râului Dorna, cod cadastral XII.1.53.16, curs de apă de ordinul III, din bazinul hidrografic Siret, traversat de podul pietonal, în cadrul proiectului “ Municipiul Verde – Mobilitate Urbană în Vatra Dornei.”

HOTARÂREA NR.145
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru investiția “ EXTINDERE REȚEA ELECTRICĂ ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDEȚ SUCEAVA – ZONA BLOCURI LOCUINȚE SOCIALE, STRADA MĂLINILOR , F.N.”

HOTARÂREA NR.146
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR.147
privind aprobarea RAPORTULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI, privind elaborarea documentației Plan Urbanistic Zonal ‘’INTOCMIRE PUZ pentru Constructie punct Salvamont Partie Parc-Proiect Cresterea calitatii serviciilor in Bazinul Dornelor prin amenajarea punctelor Salvamont, Municipiul Vatra Dornei” amplasament Str.Parcului, f.n., CF 38606, Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR.148
privind aprobarea RAPORTULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI, privind elaborarea documentației Plan Urbanistic Zonal ‘’INTOCMIRE PUZ PENTRU Construire Casa de vacanta –spatiu recreere, imprejmuire si racorduri la utilitati” amplasament Str.Runc, f.n., CF 39041, Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR.149
privind aprobarea RAPORTULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI, privind elaborarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru „Introducere terenuri in intravilan, in scopul construirii unui Complex Turistic cu infrastructura aferenta” amplasament Str.Parcului f.n., CF 39934, CF 39935, CF 39936 si CF 39937, Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR.150
privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI ‘’ PUZ –„Introducerea a 4 parcele de teren in intravilan, in scopul construirii unui complex Turistic cu infrastructura aferenta” amplasament Str.Parcului f.n., CF 39934, CF 39935, CF 39936 si CF 39937, Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR.151
privind acordarea Avizului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, pentru prestarea de Servicii funerare de către S.C.Sfântul Lazăr S.R.L.

HOTARÂREA NR.152
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Boboc Alesia Denisa, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR.153
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Sass Vasilica pentru refacerea locuintei afectata de inundatii

HOTARÂREA NR.154
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Groza Gheorghe Sorinel pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR.155
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Ciobanu Luminita, pentru refacerea locuintei afectata de un incendiu

HOTARÂREA NR.156
privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR.157
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 4.000.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului

HOTARÂREA NR.158
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023 si a programului anual de investitii pentru anul 2023

HOTARÂREA NR.159
privind aprobarea sumelor necesare organizarii de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, a Concursului National de Starturi Role Sanie

HOTARÂREA NR.160
privind aprobarea contractului cadru de voluntariat, pentru salvatorii montani atestați care încheie contracte cu Primăria Municipiului Vatra Dornei și își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului Public SALVAMONT Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.161
privind aprobarea sumei necesara premierii antrenorului de la CSM Dorna-Vatra Dornei, Prasneac Cristian, pentru rezultatele deosebite obtinute la Campionatele de atletism

HOTARÂREA NR.162
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, nr.22, Bl.B, Sc.B, Et.3, ap.15, catre Ivan Ilie

HOTARÂREA NR.163
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 1/1 aferenta constructiei proprietate privata, in suprafata de 10 mp teren, situata in Str.Sondei, nr.4, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Andres Niculai si Andres Oltita

HOTARÂREA NR.164
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil-locuinta, in suprafata de 31,1 de mp, situat in Pinului şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.165
privind aprobarea Acordului de principiu pentru începerea demersurilor necesare înfrățirii municipiului Vatra Dornei cu orașul Kelmenetska-Ucraina

HOTARÂREA NR.166
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei cât şi pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite pe suprafete din afara fondului forestier naţional

HOTARÂREA NR.167
privind aprobarea sumelor necesare organizării unor spectacole muzicale in luna august 2023 intitulate ”Seri muzicale la Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR.168
privind aprobarea sumei aferente semnalizării cu placute informative ce conțin proprietățile fizico-chimice și bacteriologice ale izvoarelor de apă de pe raza Municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR.169
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Foresta, f.n., in suprafata de 1000 mp precum si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR.170
privind aprobarea RAPORTULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI, privind elaborarea documentației Plan Urbanistic Zonal ‘’INTOCMIRE PUZ pentru Constructie punct Salvamont Partie Veverita-Proiect Cresterea calitatii serviciilor in Bazinul Dornelor prin amenajarea punctelor Salvamont, Municipiul Vatra Dornei” amplasament Str.Parcului, f.n., CF 38607, Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR.171
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII PUBLICE – MUZEUL DE ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI CINEGETICĂ, MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA”, nr. contract de finanțare 127074/08.12.2022, în faza de DALI

HOTARÂREA NR.172
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Csapai Alexandru, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR.173
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Csapai Alin Lucian, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR.174
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Csapai Claudiu Ovidiu, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR.175

privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava in Adunearea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare ( A.J.A.C.Suceava), sa voteze pentru aprobarea retragerii din A.J.A.C Suceava a membrilor asociati care au adoptat hotarari de retragere din Asociatie si din Contractul de delegare, aprobarea Actului aditional de modificare si completare a Statutului Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava, aprobarea modificarii contractului de delegare prin incheierea Actelor aditionale nr 7 si nr 8 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare si acordarea mandatului special Presedintelui Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava sa semneze in numele si pe seama UAT municipiului Vatra Dornei, Actul aditional de modificare si completare a Stratutului Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare si Acte Aditionale la contractul de delegare

HOTARÂREA NR.176

privind aprobarea atribuirii in gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe teritoriul administrativ al municipiului Vatra Dornei, pentru traseul vatra dornei – local si a documentatiei de atribuire in gestiune delegata a serviciului public local de transport persoane in municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.177
privind aprobarea PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT “MODERNIZAREA SISTEMELOR INFORMATICE ȘI INFRASTRUCTURII DIGITALE ÎN SPITALUL MUNICIPAL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR.178
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Chilat Ioan, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR.179
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Pascu Dumnitru Ionut, pentru refacerea locuintei afectata de inundatii

HOTARÂREA NR.180
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi prin negociere din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.181
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2023

HOTARÂREA NR.182
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 1/1 aferenta constructiei proprietate privata, in suprafata de 49 mp teren, situata in Str.George Cosbuc nr.1A, nr.4, proprietatea Municipiului Vatra Doirnei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Straton Eugenia si Straton Mircia

HOTARÂREA NR.183
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Oborului, f.n., in suprafata de 76 mp precum si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR.184
privind aprobarea vanzarii imobilului locuinta, situat in Str.Izvorului nr.12, in suprafata de 38,1 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, precum si vanzarea cotei de teren aferenta locuintei si curtii in suprafata de 262 mp, situata in Str.Izvorului, nr.12, Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Ruscan Maria

HOTARÂREA NR.185
privind acordul introducerii a doi parteneri, respectiv UAT Comuna Ilva Mare din judetul Bistrita-Nasaud si UAT Comuna Sărățeni din judetul Mureș in cadrul Acordului de Parteneriat aferent proiectului „Implementarea a 3000 km de trasee cicloturistice la nivel national” finantat din PNRR, Componenta 11- Turism si cultura

HOTARÂREA NR.186
privind alocarea sumei de 5000 de lei pentru organizarea Evenimentului ”Canicros Vatra Dornei” in colaborare cu Asociatia Nationala pentru Dezvoltare Rurala Montana „Romontana”

HOTARÂREA NR.187
privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii

HOTARÂREA NR.188
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.189
privind aprobarea propunerii documentatiei de dezlipire a unei suprafete de teren situata in Str. Poligonului, f.n, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR.190
privind Planul de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.191
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial dinvenituri proprii pentru anul 2023 si a programului anual de investitii pentru anul 2023

HOTARÂREA NR.192
privind aprobarea pierderilor tehnologice rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2022

HOTARÂREA NR.193
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava şi unităţile subordonate

HOTARÂREA NR.194
privind completarea hcl nr.167/2023 privind „aprobarea sumelor necesare organizării unor spectacole muzicale in luna august 2023 intitulate ”SERI MUZICALE LA VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR.195
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, a unui spatiu din incinta cladirii situata in Str.Mihai Eminescu nr.15, etaj II, notat in plan cu nr.22, in suprafata de 35,40 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul public, catre Organizatia “Crucea Rosie” –Subfilialei Vatra Dornei impreuna cu Serviciul Salvamont, in vederea desfasurarii activitatii organizatiei

HOTARÂREA NR.196

privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Vatra Dornei ca membru fondator în Organizația de Management a Destinației Țara Dornelor cu sediul în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava

HOTARÂREA NR.197

privind aprobarea virării taxei de promovare turistică (fostă taxă hotelieră în anul 2022) colectată în totalitate pentru anul 2022, în contul Organizației de Management al Destinației “Țara Dornelor” municipiul Vatra Dornei, județul Suceava

HOTARÂREA NR.198
privind neasumarea responsabilității organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, pentru anul școlar 2023 – 2024, şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul Municipiului Vatra Dornei, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR.199
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Tibichi Ioan, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR.200
privind aprobarea vanzarii imobilului locuinta, situat in Str. Mihai Eminescu nr.32, in suprafata de 26,10 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Candrea Camilar Nicolae Savin

HOTARÂREA NR.201
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.202
Privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”, pentru anul scolar 2023-2024

HOTARÂREA NR.203
privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR.204
privind aprobarea RAPORTULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI, privind elaborarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru ”Construire corp 2 cazare, spatii SPA si alimentatie publica la Hotel Dorna, cu locuri de parcare pe parcela CF 35025”, amplasament Str.Pacii, Cetinei f.n., CF 38663, CF 35025, Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR.205
privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI ‘’ PUZ –pentru ”Construire corp 2 cazare, spatii SPA si alimentatie publica la Hotel Dorna, cu locuri de parcare pe parcela CF 35025”, amplasament Str.Pacii, Cetinei f.n., CF 38663, CF 35025, Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR.206
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Lucian Blaga nr.10, in suprafata de 56 mp precum si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR.207
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Ivascu Leonte Dorin, pentru achizitionarea unei proteze de coapsa modulara

HOTARÂREA NR.208
privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural „Bucovina”, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Municipiul Vatra Dornei prin Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în cadrul evenimentului omagial „105 ani de la Unirea Bucovinei cu patria mamă – România” – Ziua Bucovinei, la data de 28 noiembrie 2023, în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava

HOTARÂREA NR.209
privind aprobarea manifestărilor și a sumelor necesare privind organizarea evenimentului ”105 ani de la Unirea Bucovinei cu patria mamă-România”-Ziua Bucovinei, la data de 28 noiembrie 2023, în municipiul Vatra Dornei, conform acordului de asociere între Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Muzeul Național al Bucovinei, Centrul Cultural ”Bucovina”, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și Municipiul Vatra Dornei prin Consiliul Local Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.210
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2023

HOTARÂREA NR.211
privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, datorate bugetului local de către persoane fizice, de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.111/30.05.2023

HOTARÂREA NR.212
privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE și a INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI pentru proiectul “ RENOVAREA ENERGETICA MODERATA A CLADIRII PUBLICE -BIBLIOTECA MUNICIPALA G.T. KIRILEANU, MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA,”, nr. contract de finanțare 127078/30.12.2022, în faza de DALI

HOTARÂREA NR.213
privind aprobarea vanzarii imobilului locuinta, situat in Str.Parcului nr.10, in suprafata utila de 34,1 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, precum si vanzarea cotei de teren de 1717/10000 aferenta locuintei in suprafata de 43 mp, situata in Str.Parcului nr.10, Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Hutuleac Marinela

HOTARÂREA NR.214
privind aprobarea vanzarii imobilului locuinta, situat in Str.Parcului nr.10, in suprafata utila de 85,6 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, precum si vanzarea cotei de teren de 4310/10000 aferenta locuintei in suprafata de 108 mp, situata in Str.Parcului nr.10, Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Hutuleac Aneta

HOTARÂREA NR.215
privind aprobarea solicitării trecerii din domeniul privat al UAT Județul Suceava, în domeniul privat al UAT Municipiul Vatra Dornei a bunului imobil –magazie in suprafata de 109 mp, înscrisă în C.F. nr. 31611 a U.A.T Vatra Dornei precum si suprafata de 133 mp teren inscrisa in CF nr. 31611 a UAT Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.216
privind modificarea art 2 la HCL 64/15.03.2023 privind „Biblioteca – hub digital pentru educație”, care urmează să fie promovat la finanțare în cadrul Investiției I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Componenta 7 Transformarea digitală, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a cheltuielilor legate de acesta

HOTARÂREA NR.217
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, a unui spatiu din incinta cladirii situata in Str.Mihai Eminescu nr.15, etaj II, notat cu nr.20, in suprafata de 24,83 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul public, catre” Asociatia de proprietari nr.4”

HOTARÂREA NR.218
privind aprobarea atribuirii spatiului situat in Str.Florilor nr.2, Bl.B, Sc.A, ap.7, catre Croitoru Lincea

HOTARÂREA NR.218
privind aprobarea atribuirii spatiului situat in Str.Florilor nr.2, Bl.B, Sc.A, ap.7, catre Croitoru Lincea

HOTARÂREA NR.219

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.220

privind dizolvarea și lichidarea S.C. ECOLOGICA VATRA DORNEI S.R.L.

HOTARÂREA NR.221
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR.222
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2024 pentru cladiri, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR.223
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 15 mp de teren , situata in Str.Republicii f.n., domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR.224
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 14 mp de teren , situata in Str.Republicii f.n., domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR.225
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 13 mp de teren , situata in Str.Republicii f.n., domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR.226
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 14 mp de teren , situata in Str.Republicii f.n., domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR.227
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 14 mp de teren , situata in Str.Republicii f.n., domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR.228
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 15 mp de teren , situata in Str.Republicii f.n., domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR.229
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, nr.22, Bl.A, Sc.A, Et.2, ap.10, catre Cojocariu Petrica Daniel si Cojocariu Ionela

HOTARÂREA NR.230
privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ‘’INTOCMIRE PUZ pentru Constructie punct Salvamont Partie Parc-Proiect Cresterea calitatii serviciilor in Bazinul Dornelor prin amenajare punctelor Salvamont, Municipiul Vatra Dornei” amplasament Str.Parcului, f.n., CF 38607, Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR.231
privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ‘’INTOCMIRE PUZ pentru Constructie punct Salvamont Partie Veverita-Proiect Cresterea calitatii serviciilor in Bazinul Dornelor prin amenajare punctelor Salvamont, Municipiul Vatra Dornei” amplasament Str.Cetinei, f.n., CF 38606, Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR.232
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2023 si bugetul creditelor interne de venituri si cheltuieli pentru anul 2023

HOTARÂREA NR.233
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.234

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Grosariu Angelos, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR.235
privind aprobarea preţurilor de referinta pentru anul de productie 2024 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.236
privind infiintarea sursei bugetare E-autofinantate, in cadrul unitatii de invatamant – Gradinita cu program Normal Casuta Povestilor Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.237
Privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă ce urmează a fi valorificată prin licitaţie din platforma primară (în faza“drum auto”) din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei administrat de O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.238
Privind aprobarea listei de prioritati in repartizarea locuințelor din fondul locativ, aflate în proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situate in Str. Malinilor f.n. si Str.Florilor nr.2

HOTARÂREA NR.239

privind aprobarea organizării Concursului Interjudeţean de matematică- si informatica „Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XXIII-a

HOTARÂREA NR.240
privind aprobarea modelului Contractului de prestare a Serviciului public de salubrizare, precum si a Actului aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Vatra Dornei nr.29232/26.10.2023

HOTARÂREA NR.241
privind aprobarea actualizării valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE ȘI APARATURĂ MEDICALĂ A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR.242

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil -locuinta in suprafata de 41 situat in Str.Mihai Eminscu nr.39 şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.243

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil -locuinta in suprafata de 25 situta in Str.Parcului nr.10 şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.244

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil -teren in suprafata de 84 situat in Str.Podu Verde şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.245

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil -teren in suprafata de 300 situat in Str.Miristei şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.246

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil -teren in suprafata de 300 situat in Str.Miristei şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.247

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil -teren in suprafata de 300 situat in Str.Miristei şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.248

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil -locuinta in suprafata de 30,5 mp situat in Str.Calea Transilvaniei nr.47 şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.249
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil –teren in suprafata de 237 mp situat in Str.Poligonului f., si a unei suprafete de 40 mp teren situat in Str.Poligonului f.n. şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.250
privind trecerea unor imobile in domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR.251
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Balau Tudor Liviu, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR.252
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Guguta Gianina, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR.253
privind acordarea mandatului special Asociatiei Judetene pentru apa si canalizare Suceava sa declanseze procedura de selectie pentru desemnarea unui administrator in Consiliul de administratie al Societatii ACET SA Suceava conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR.254
privind aprobarea vanzarii suprafetei de teren de 66 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, fara acces la drum public, situata in Str. Unirii nr.51, catre Grohinschi Dorin

HOTARÂREA NR.255
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.256
privind aprobarea modificarii bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pentru anul 2023, propus de O.S Vatra Dornei, aprobat prin HCL nr.251/2022

HOTARÂREA NR.257
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2023

HOTARÂREA NR.258
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2023

HOTARÂREA NR.259
privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 2478 mp teren, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Foresta, in vederea construirii unei spalatorii auto si service auto si aprobarea nivelului minim al redeventei

HOTARÂREA NR.260
privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea prin licitatie publica a suprafetei de 3044 mp teren, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Foresta, in vederea construirii unui atelier de tamplarie si aprobarea nivelului minim al redeventei

HOTARÂREA NR.261
privind aprobarea achizitionarii suprafetei de 212 mp teren intravilan, identic cu nr.cadastral 41318 din CF 41318, situat in Str.Miristei f.n., de la Candrea Aristica

HOTARÂREA NR.262
privind aprobarea Acordului de parteneriat actualizat, pentru proiectul din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național”, finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură

HOTARÂREA NR.263
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil -teren in suprafata de 505 situat in Str.Republicii nr.5 şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.264
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil -teren in suprafata de 111 mp situat in Str.1 Mai şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.265
privind aprobarea sumei necesare pentru achiziţionarea de pachete pentru persoane vulnerabile, familii cu copii aflati in situatie de risc cu venituri modeste, cu ocazia sărbătorilor de iarnă

HOTARÂREA NR.266
privind aprobarea proiectului si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „Dotarea unitatilor de invatamant prescolar si a unitatilor conexe din municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava, cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale ”

HOTARÂREA NR.267
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai investiției:„SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT URBAN IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR.268
privind aprobarea manifestărilor culturale tradiționale de sfarsit de an şi a cheltuielilor necesare organizării acestora

HOTARÂREA NR.269
privind APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE și a INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI pentru proiectul “ RENOVAREA ENERGETICA A UNUI NUMAR DE 20 DE CLADIRI REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”, nr. contract de finanțare 143638/20.01.2023, în faza de DALI

HOTARÂREA NR.270
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil -teren in suprafata de 5048 mp situat in Str.Republicii nr.1 şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR.271
privind revocarea alin.1, art. 1, al HCL nr.128/31.07.2033 privind “completarea HCL nr.57/2011 privind stabilirea amplasamentelor de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră »

HOTARÂREA NR.272
privind necesitatea inchiderii circulatiei rutiere pe str. Republicii din data de 27.11.2023 pana in data de 03.12.2023,

HOTARÂREA NR.273
privind restricționarea accesului autovehiculelor în Parcul Municipal din Vatra Dornei pe aleea dinspre Str.Unirii, prin montarea unei bariere cu telecomanda

HOTARÂREA NR.274
Privind aprobarea implementării proiectului „CONSTRUIREA DE NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ PENTRU AUTOCONSUM ÎN MUNICIPIUL VATRA-DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR.275
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2023

HOTARÂREA NR.276
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 15 mp de teren, situata in Str.Republicii f.n., domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR.277
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 14 mp de teren, situata in Str.Republicii f.n., domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR.278
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 13 mp de teren, situata in Str.Republicii f.n., domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR.279
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 14 mp de teren, situata in Str.Republicii f.n., domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR.280
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 14 mp de teren, situata in Str.Republicii f.n., domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR.281
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei suprafete de 15 mp de teren, situata in Str.Republicii f.n., domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR.282
privind aprobarea etapizarii si implementării etapei a II-a a proiectului “Revitalizarea infrastructurii economice și sociale în municipul Vatra Dornei”,cod SMIS 125720, în perioada de programare 2021-2027

HOTARÂREA NR.283
privind aprobarea etapizarii si implementării etapei a II-a a proiectului “Reabilitarea Sistemului de Iluminat Public in Municipiul Vatra Dornei”, Cod SMIS 126588, în perioada de programare 2021-2027

HOTARÂREA NR.284
privind aprobarea etapizarii si implementării etapei a II-a a proiectului “Municipiul Verde – Mobilitate urbană durabilă în Vatra Dornei”, Cod SMIS 122258, în perioada de programare 2021-2027

HOTARÂREA NR.285
privind aprobarea etapizarii si implementării etapei a II-a a proiectului “Extindere, modernizare și dotare cu echipamente și aparatură medicală a Ambulatoriului Spitalului Municipal Vatra Dornei”,Cod SMIS 126637, în perioada de programare 2021-2027

HOTARÂREA NR.286
privind aprobarea etapizarii si implementării etapei a II-a a proiectului “Construcția și echiparea infrastructurii educaționale a unui corp de clădire nou al Liceului Tehnologic Vasile Deac din Vatra Dornei, județul Suceava”, COD SMIS 122815, în perioada de programare 2021-2027

HOTARÂREA NR.287
privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII: SALA DE SPORT A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 4 DIN LOCALITATEA VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR.288
privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT SCUFIȚA ROȘIE, LOCALITATEA VATRA DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR.288
privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT SCUFIȚA ROȘIE, LOCALITATEA VATRA DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR.289
privind aprobarea valorilor actualizate a proiectului „CONSTRUCTIA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNUI CORP DE CLADIRE NOU AL LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE DEAC DIN VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR.290
privind aprobarea încadrării proiectului “EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII – LICEUL TEORETIC ION LUCA DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”, COD SMIS 140062, în categoria proiectelor nefinalizate

HOTARÂREA NR.291
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2024 pentru cladiri, teren si autoturism, pentru Ardelean Gheorghe, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR.292
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2024 pentru cladiri si teren, pentru Talpa Adrian Sorin, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR.293
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2024 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor,Casa Vladimir si Spitalul de izolare, precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

HOTARÂREA NR.294
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Coman Ioan Mihnea, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR.295
privind acordarea mandatului special reprezentantului Municipiului Vatra Dornei, județul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (A.J.A.C Suceava) și Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava, să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţiei, Caietul de sarcini al Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de Operatorul regional Societatea ACET S.A. Suceava, Regulamentul Serviciului actualizat, Studiul de specialitate elaborat de societatea PROTOBY Iași, indicatorii de performanță și indicatorii statistici ai Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare furnizat/prestat de Operatorul regional Societatea ACET S.A. Suceava, contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, completarea Contractului de delegare, prin încheierea Actului adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și acordarea mandatului special Președintelui Asociiei Județene pentru Apă și Canalizare Suceava să semneze în numele și pe seama Municipiului Vatra Dornei, actul adițional nr.9 la Contractul de delegare

HOTARÂREA NR.296
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna octombrie 2023

HOTARÂREA NR.297
Privind modificarea art.2 de la capitolul III din Contractele de administrare a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, incheiate între Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Carlibaba si O.S.Iacobeni“, privind perioada de valabilitate

HOTARÂREA NR.298
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2024 al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S. Iacobeni , O.S. Carlibaba si O.S. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.299
privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, pentru suprafata de 157 mp, situata in Str.Poligonului, f.n., proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, in favoarea domnului Morosan Ionel si Morosan Eugenia,in vederea asigurarii accesului la izvorul de apa

HOTARÂREA NR.300
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2024

HOTARÂREA NR.301
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2023 precum si programul anual de investitii pentru anul 2023

HOTARÂREA NR.302
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava şi unităţile subordonate

HOTARÂREA NR.303
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Morosan Ilinca Maria, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR.304
privind aprobarea procentului privind accesibilizarea fondului forestier stabilit pentru anul 2024, pentru suprafaţa fondului forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei administrată de O.S Vatra Dornei, O.S Iacobeni, O.S Dorna Candrenilor, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR.305
Privind aprobarea procentului fondului de conservare pentru anul 2024 propus de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, O.S. Dorna Candrenilor si O.S .Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR.306
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ,,Extindere rețea energie electrică în municipiul Vatra Dornei, str. Caprioarei” a contractului de cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A. in vederea implementării acestuia

HOTARÂREA NR.307
privind aprobarea Planului de masuri cu Orizont de timp anul 2028 pentru reducerea graduala a sumelor necesare acoperirii diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei

HOTARÂREA NR.308
privind aprobarea modificarii bugetului de venituri şi cheltuieli preliminat pentru anul 2023, propus de O.S Vatra Dornei, aprobat prin HCL nr.251/2022

HOTARÂREA NR.309
privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 1397 mp teren, situata in spatele ”Cazinoul Bailor”, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei, catre Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, ca zona de protectie a Monumentului istoric „Cazinoul Bailor”, delimitata de aleile Parcului si asigurarea accesului catre Catedrala Sfânta Treime.

HOTARÂREA NR.310
privind necesitatea inchiderii circulatiei rutiere pe str. Republicii din data de 15.12.2023 pana in data de 31.12.2023 si pe Str.Mihai Eminescu in data de 29.12.2023

HOTARÂREA NR.311
privind aprobarea organizării evenimentului “Vatra Dornei Cyclo Cross 2024 ” in colaborare cu Asociatia Club Sportiv “A Pedal Forward Vatra Dornei”, in perioada 19.01.2024 -21.01.2024

HOTARÂREA NR.312
privind aprobarea statului de personal si a statului de functii al personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

HOTARÂREA NR.313
privind necesitatea inchiderii circulatiei rutiere pe str. Republicii in fiecare weekend din saptamana al anului 2024

HOTARÂREA NR.314
privind organizarea Târgului de Iarnă de către Municipiul Vatra Dornei în colaborare cu Asociația de Ecoturism Țara Dornelor și Organizația de Management a Destinației Țara Dornelor

HOTARÂREA NR.315
privind aprobarea Studiului privind delimitarea zonei de regenerare urbană elaborat conform prevederilor OUG 183/2022

HOTARÂREA NR.316
privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a municipiului Vatra Dornei 2021-2027 – Varianta actualizată 2023

HOTARÂREA NR.317
privind abrogarea HCL nr.312/13.12.2023 privind „ aprobarea organigramei și a statului de funcții, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei și a personalului din cadrul cabinetelor finanțat din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1224/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava”

HOTARÂREA NR.318
privind abrogarea HCL nr.302/13.12.2023 privind „ aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava”

2022

HOTARÂREA NR. 1
privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2021

HOTARÂREA NR. 2
privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei la
„Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutiernepoluantdin punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”a documentației tehnico-economiceși aindicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea Municipiului Vatra Dornei cu stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice”

HOTARÂREA NR. 3
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Moisa Iulian, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 4
privind aprobarea pierderilor tehnologice rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 5
privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice din Centrul social de Primire, Asistare si Ingrijire Centrul Social de Primire , Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

HOTARÂREA NR. 6
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 7
privind completarea hcl nr.185/2021 privind”aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII „LICEUL TEORETIC ION LUCA” DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 8
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 9
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.A, etaj 2, ap.12, catre Ordinschi Isidor si Ordinschi Loreta-Ionela

HOTARÂREA NR. 10
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.B, et.2, ap.12, catre Popescu George –Cristian si Popescu Liliana-Mihaela

HOTARÂREA NR. 11
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.B, parter, ap.2, catre Cojocariu-Tetea Cristi-Iliuta si Cojocariu-Tetea Margareta –Victoria

HOTARÂREA NR. 12
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.B, et.2, ap.10, catre Vieriu Marius-Gabriel si Vieriu Mariana -Cristina

HOTARÂREA NR. 13
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.B, ap.2, catre Apetrii Loredana

HOTARÂREA NR. 14
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, nr.22, Bl.B, Sc.A, Et.2, ap.7, catre Olariu Mugurel si Olariu si Olariu Lenuta

HOTARÂREA NR. 15
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.A, Et.2, ap.9, catre Cruceanu Constantin si Cruceanu Rodica

HOTARÂREA NR. 16
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Podu Verde, Sc.C, Et.2, ap.6, catre Vrinceanu Ciprian –Tudor si Vranceanu si Vrinceanu Laura-Elena

HOTARÂREA NR. 17
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.A, etaj 2, ap.9, catre Melniciuc Mihaela

HOTARÂREA NR. 18
privind aprobarea Regulamentului intern si a Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 19
privind aprobarea statului de personal si a statului de functii al personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

HOTARÂREA NR. 20
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 21
privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 22
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna decembrie 2021

HOTARÂREA NR. 23
privind Planul cu principalele activităţi ce se desfăşoară de Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2022 şi criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 24
privind  aprobarea vanzarii cotei de teren 1/2 aferenta constructiei proprietate privata, din suprafata de 69 de mp teren, situata in Str. Calea Transilvaniei, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Zaharia Adina Speranta si vanzarea cotei de ½ aferenta constructiei proprietate privata, din suprafata de 69 de mp teren, situata in Str. Calea Transilvaniei, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cozac Nicolas, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 25
privind  atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 26
privind trecerea unor imobile in domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 27
privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 28
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Mazga Niculina, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR. 29
privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli si a volumului de masa lemnoasa exploatat pentru anul 2021 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S. Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 30
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2022, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 si a fondurilor nerambursabile pe anul 2022 şi a Programului anual de investiţii -2022

HOTARÂREA NR. 31
privind stabilirea costului lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social de Primire , Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

HOTARÂREA NR. 32
privind aprobarea contractarii unor servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridica, pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 33
privind aprobarea  proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “Management performant și proceduri simplificate pentru competențele exclusive la nivelul Municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 34
privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 35
privind alocarea sumei de 15.000 de lei pentru organizarea de catre Primaria Vatra Dornei a Concursului National de Schi ”Bucuriile Zapezii”

HOTARÂREA NR. 36
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 37
privind aprobarea efectuării de teste gratuite în cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru cetatenii refugiati din Ucraina, care ajung in municipiul Vatra Dornei si solicita efectuarea unui test rapid sau test PCR

HOTARÂREA NR. 38
privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul „MUNICIPIUL VERDE – MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ IN VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 39
privind nominalizarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct, din unitatile de intatamant aflate pe raza Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 40
privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 41
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2021

HOTARÂREA NR. 42
privind darea în administrare catre GRADINITA CU PROGRAM Normal “Casuta povestilor ”VATRA DORNEI, cu personalitate juridică, a bunului imobil -construcţie şi terenul aferent al imobilului Cresa situat in Str. Sondei

HOTARÂREA NR. 43
privind indreptarea erorii materiale a preambulului HCL nr.211/2021 privind „stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022”

HOTARÂREA NR. 44
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Vatra Dornei si O.S.Dorna candrenilor

HOTARÂREA NR. 45
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna ianuarie si februarie 2022

HOTARÂREA NR. 46
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.B, etaj.1, ap.7, catre Pop Daniela- Elena

HOTARÂREA NR. 47
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.A,etaj.2, ap.11, catre Obreja Lucian-Florin si Obreja Irina – Claudia

HOTARÂREA NR. 48
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.B,etaj.3, ap.13, catre Petrencic Ilie-Irinel

HOTARÂREA NR. 49
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str. Podu Verde, nr.1, Bl.ANL, Sc.C,etaj.3, ap.8, catre Preda Marius Iulian si Preda Ecaterina

HOTARÂREA NR. 50
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.A,etaj.2, ap.9, catre Alupei Daniela

HOTARÂREA NR. 51
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei,nr.22, Bl.B, Sc.B,etaj.1, ap.5, catre Urs Danut si Urs Marilena

HOTARÂREA NR. 52
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Podu Verde, nr.1, Bl.1, Sc.C,etaj.1, ap.2, catre Lesanu Doru-Petrica si Lesanu Florinela

HOTARÂREA NR. 53
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, nr.22, Bl.B, Sc.B, ap.1, parter, catre Botezatu Viorel si Botezatu Mihaela

HOTARÂREA NR. 54
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Podu Verde, nr.1, Bl.1, Sc.D,etaj.1, ap.1, catre Virlan Vasile si Virlan Adriana

HOTARÂREA NR. 55
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str. Unirii, nr.67A, Sc.A,etaj.3, ap.16, catre Juravle Costel si Juravle Angela Mariana

HOTARÂREA NR. 56
privind aprobarea numărului de burse şcolare, tipul si cuantumul burselor scolare, de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei” , pentru semestrul al II-lea al anului scolar 2021-2022

HOTARÂREA NR. 57
privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a unei suprafete de 300 mp teren, proprietatea privata a Municipiului VCatra Dornei, situat in Str.Miristei nr.2C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Afloarei Nicolae si Afloarei Daniela Viorica, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 58
privind completarea art.1 al HCL nr.103/2012 privind “ aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 59
privind aprobarea unui ajutor de urgenta, d-nei Cercel Liliana, pentru achizitionarea unui scaun rulant electric

HOTARÂREA NR. 60
privind aprobarea achizitionarii suprafetei de 2000 mp teren intravilan , identic cu nr.cadastral 40172 din CF 40172 , situat in Str.Chiliei nr.56A, de la Maxim Gheorghe Dorel si de la Ungureanu Dorina

HOTARÂREA NR. 61
privind acordul în vederea ocupării temporare din fondul forestier naţional a suprafeţei de 0,2158 ha de teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu defrişarea vegetaţiei forestiere în scopul realizării obiectivului “Amplasare cămine pentru înfiinţare reţea aducţiune apă Dorna Candrenilor – Vatra Dornei de către S.C MASPEX ROMANIA SRL din jud. Prahova

HOTARÂREA NR. 62
privind aprobarea statului de personal si a statului de functii al personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

HOTARÂREA NR. 63
privind trecerea unui imobil in domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 64
privind modificarea art.1 al HCL nr.1/06.01.2022 privind “utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2021

HOTARÂREA NR. 65
privind respingerea contestaţiei administrative nr.5611/23.03.2022, depusa de SC SIND ROMANIA SRL

HOTARÂREA NR. 66
Privind aprobarea aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru proiectul „Extindere sistem distibuție cu rețele inteligente de distribuție a gazelor naturale în Mun. Vatra Dornei din județul Suceava”, în cadrul Programului Național de Investiții Anghel Saligny a obiectivelor de investiții din categoria prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2021, respectiv sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv branșamente și racordul la sistemul de transport al gazelor naturale

HOTARÂREA NR. 67
privind  aprobarea sumei necesare pentru achiziţionarea de pachete de Pasti, pentru beneficiarii de ajutor social și pensionarii cu venituri modeste

HOTARÂREA NR. 68
privind aprobarea depunerii proiectului ” RENOVAREA ENERGETICĂ A UNUI NUMĂR DE 20 DE CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

HOTARÂREA NR. 69
privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) şi modul de valorificare a acesteia din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei,  de la O.S  Iacobeni

HOTARÂREA NR. 70
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 71
privind aprobarea sumelor necesare pentru  participarea  unor elevi  de la Liceul „Ion Luca”  la olimpiadele scolare, Faza Nationala

HOTARÂREA NR. 72
privind indreptarea erorii materiale a  art.2 al  anexei nr.6 al HCL nr.211/2021  privind „aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2022”

HOTARÂREA NR. 73
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna  martie 2022

HOTARÂREA NR. 74
privind aprobarea unui ajutor de urgenta, d-nei Suster Ioana Georgeta, pentru efectuarea  unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 75
privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.C, etaj.1, ap.7, catre  Vacariuc Radu si Vacariuc Viorica

HOTARÂREA NR. 76
privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.C,etaj.3,  ap.16, catre Chiriac Mihaela

HOTARÂREA NR. 77
privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str. Podu Verde, nr.1,  Bl.ANL, Sc.D,etaj.2,  ap.6, catre Irimiea Ionut si Irimiea Anca -Cerasela

HOTARÂREA NR. 78
privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Calea Transilvaniei,  Bl.A, Sc.A,etaj.2, ap.11, catre Lostun Daniel Vasilica si Lostun Maria

HOTARÂREA NR. 79
privind   aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Calea Transilvaniei,  Bl.A, Sc.B,etaj.1, ap.4, catre Ghervan Mihaela si Ghervan Marius-Florin

HOTARÂREA NR. 80
privind aprobarea prețului de închiriere a autoutilitarei –Mercedes BENZ SV-78-PVD, din proprietatea primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 81
privind aprobarea unui ajutor de urgenta, d-nei Risciuc Georgeta, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 82
privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor ocazionate de “Ziua Universala a Iei”-Editia a VII  a

HOTARÂREA NR. 83
privind aprobarea  sumelor necesare organizării evenimentului “Jocurile copilariei”

HOTARÂREA NR. 84
aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu  nr.Cadastral 31338 situat in Str.Lucian Blaga nr.10

HOTARÂREA NR. 85
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 202,  bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2022  precum si programul anual de investitii pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 86
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 87
privind aprobarea  proiectului și a cheltuielilor legate de  proiectul “SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT URBAN IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 88
privind aprobarea aprobarea depunerii proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE SITUATĂ PE STR. LUCEAFĂRULUI, NR.2, ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 89
privind aprobarea aprobarea depunerii proiectului“RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE – BIBLIOTECA MUNICIPALĂ G.T. KIRILEANU, RESPECTIV MUZEUL DE ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI CINEGETICĂ – DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 90
privind aprobarea  indicatorilor tehnico – economici  și a devizului general întocmit la faza dtac pentru proiectul „CONSTRUCTIA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNUI CORP DE CLADIRE NOU AL LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE DEAC DIN VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR. 91
privind aprobarea Strategiei integrata de  dezvoltare urbana a Municipiului Vatra Dornei 2021-2027

HOTARÂREA NR. 92
privind aprobarea indexării cu rata inflatiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2023

HOTARÂREA NR. 93
privind aprobarea acordului de colaborare întremunicipiul VATRA DORNEI și Asociația XS MOTORSPORT în vederea organizării evenimentului „RALIUL BUCOVINEI 2022”

HOTARÂREA NR. 94
privind  atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 95
privind aprobarea actualizării valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE ȘI APARATURĂ MEDICALĂ A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 96
privind aprobarea actualizării valorii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 97
privind aprobarea  proiectului și a cheltuielilor legate  de proiectul “Elaborarea în format digital a documentației de amenajarea teritoriului și de urbanism – Plan Urbanistic General pentru municipiul Vatra Dornei, județul Suceava

HOTARÂREA NR. 98
privind aprobarea aprobarea depunerii proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII PUBLICE MUZEUL DE ȘTIINȚE ALE NATURII ȘI CINEGETICĂ – DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR. 99
privind aprobarea aprobarea depunerii proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRII PUBLICE – BIBLIOTECA MUNICIPALĂ G.T. KIRILEANU, MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR. 100
privind aprobarea proiectului “CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”, a valorii totale a proiectului, a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, faza DALI

HOTARÂREA NR. 101
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2022

HOTARÂREA NR. 102
privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.B, parter , ap.4, catre  Urs Ionel si Urs Adina Maria

HOTARÂREA NR. 103
privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Calea Transilvaniei,  Bl.A, Sc.A, parter,  ap.3, catre Muresan Bogdan-Alexandru si Muresan Irina- Liliana

HOTARÂREA NR. 104
privind   aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a  suprafetei de 275 mp teren aferent constructiei proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, situata in Str.Runc,f.n.,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Bucsa Marius-Cosmin si Bucsa Ramona-Iolanda, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 105
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE ȘI DISTRIBUTIE APA PE STR.NICOLAE TITULESCU, MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR. 106
privind  atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 107
privind alocarea unui sprijin financiar pentru  Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru  participarea a 2 elevi si 2 profesori  la Milset Expo Science Africa 2022-Monastir-Tunisia in perioada 24-30 iulie 2022

HOTARÂREA NR. 108
privind  aprobarea schimbării   destinaţiei   imobilului in care a functionat  fosta Grădiniţa cu program normal nr. 8 din Municipiul Vatra Dornei,Str.Bârnărel, nr.13, ap.1,  din imobil cu destinaţia unităţi de învăţământ  în imobil cu destinația de  locuinţă

HOTARÂREA NR. 109
privind  respingerea proiectului de hotarare privind “ completarea art.9 al HCL nr.103/2012 privind “ aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 110
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2022  precum si programul anual de investitii pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 111
privind aprobarea organizarii  Proiectiei de Gala a Filmului „R.M.N.” in regia lui Cristian Mungiu

HOTARÂREA NR. 112
privind aprobarea sumelor necesare organizarii de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, a  manifestărilor ocazionate de “Ziua Universala a Iei”-Editia a VII  a”

HOTARÂREA NR. 113
privind  aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) şi modul de valorificare a acesteia din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S  Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 114
privind  acordul în vederea ocupării temporare din fondul forestier naţional a suprafeţei de 0,2127 ha de teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu defrişarea vegetaţiei forestiere în scopul realizării obiectivului “Lucrari pentru punerea in siguranta a obiectivului de pe DN 17, Km 153+200-153+500 dr”,  de către  C.N.A.I.R SA, D.R.D.P IASI, S.D.N. Campulung Moldovenesc

HOTARÂREA NR. 115
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a  terenului situat in Str. Republicii f.n,  in suprafata de 78 mp precum si si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 116
privind aprobarea modificării art. 4, alin.(2) al HCL nr.105/27.04.2017 privind  aprobarea „REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI SOCIAL DE PRIMIRE, ASISTARE ȘI ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR VÂRSTNICE”

HOTARÂREA NR. 117

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2022  precum si programul anual de investitii pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 118

privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a imobilului situat in Str.Vulturului nr.3, in suprafata de 26,4 mp cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Mihalea Vasile, titularul contractului de inchiriere

HOTARÂREA NR. 119

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna aprilie si mai  2022

HOTARÂREA NR. 120

privind apriobarea  unui ajutor de urgenţă pentru minora Boboc Alesia Denisa, pentru  efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 121

privind apriobarea  unui ajutor de urgenţă, d-nei Luca Magdalena Darcle, pentru  efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 122

privind aprobarea art. 4, alin.(1) şi (2) din REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII, aprobat prin HCL nr.45/28.02.2017

HOTARÂREA NR. 123

privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

HOTARÂREA NR. 124

privind  atestarea apartenentei la domeniul public al MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, JUDEŢUL SUCEAVA a retelelor de  canalizare  si a retelelor de apa situate in Str. Poligonului,  Str. Zimbrului si Str.Miristei

HOTARÂREA NR. 125

privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, pentru prestarea de servicii funerare de către  S.C.Sfantul Lazar  S.R.L.

HOTARÂREA NR. 126

privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu Operatorul Regional ACET , aprobat prin HCL nr.80/2005

HOTARÂREA NR. 127

privind respingerea plangerii prealabile inregistrata sub  nr.14818/24.05.2022 formulata de catre Ariciuc Petru Bogdan impotriva HCL nr.209/25.11.2021

HOTARÂREA NR. 128

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 129

privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.A, parter,  ap.2, catre  Neacsu Constantin  si Neacsu Oana-Maria

HOTARÂREA NR. 130

privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Podu Verde,  nr.1, Bl.1,  Sc.C, etaj.4,   ap.12, catre  Cristea Catalin Bogdan si Cristea Olimpia

HOTARÂREA NR. 131

privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a imobilului situat in Str.Eroilor nr.54, in suprafata de 110 mp cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Asofronie Irina, titulara contractului de inchiriere

HOTARÂREA NR. 132

privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a imobilului situat in Str.22 Decembrie nr.7, in suprafata de 36 mp cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Sovan Georgeta, titulara contractului de inchiriere

HOTARÂREA NR. 133

privind aprobarea  vanzarii fara licitatie publica, a imobilului situat in Str.Nichituseni nr.1, in suprafata de 33 mp cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Farcas Marioara, titulara contractului de inchiriere

HOTARÂREA NR. 134

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 1/1,  aferenta constructiei proprietate privata, in suprafata de 24 mp teren, situata in Str.Calea Transilvaniei,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Pilug Viorica, proprietara  constructiei

HOTARÂREA NR. 135

privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 361/395 aferenta constructiei proprietate privata, in suprafata de 361 mp teren, situata in Str.Petreni, nr.43, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Macovei Ana -Maria, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 136

privind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren proprietatea privată a doamnei CIRCIU MARIA SI CIRCIU RALUCA , pentru facilitarea traversării conductelor de termie pe proprietatea privată a doamnei CIRCIU MARIA SI CIRCIU RALUCA

HOTARÂREA NR. 137

privind aprobarea  instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 38058 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului – teren cu numar cadastral 34812  ca fond dominant

HOTARÂREA NR. 138

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica  a spaţiului din incinta Casei de cultură-etaj 1, notat in plan cu nr.3 si a documentatiei de licitatie,  in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 139

privindatestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 140

privindacordarea mandatului special Presedintelui Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava, sa semneze in numele si pe seama Municipiului Vatra Dornei,  Actele Adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava

HOTARÂREA NR. 141

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL,  Str.Calea Transilvaniei,  Bl.B, Sc.C, etaj.3,  ap.14, catre  Benchea Claudiu  si Benchea Rodica

HOTARÂREA NR. 142

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei,de la O.S  Vatra Dornei. O.S.Dorna Candrenilor si O.S.Iacobeni

HOTARÂREA NR. 143

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2022  precum si programul anual de investitii pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 144

privind aprobarea acordului de colaborare între municipiul VATRA DORNEI și Asociația „Gigi Ursu”în vederea organizării evenimentului „Bear Film Festival”

HOTARÂREA NR. 145

privindaprobarea sumelor necesare pentru modernizarea startului de sanie situat la baza partiei Veverita

HOTARÂREA NR. 146

privindaprobarea  sumelor necesare pentru modernizarea  mantinelei  situata la partia de sanie pe pista naturala

HOTARÂREA NR. 147

privindaprobarea sumei necesare pentru organizarea unui  spectacol de Fanfara in Foisorul din  Parcul Municipal Veverita

HOTARÂREA NR. 148

privind aprobarea completarii preambulului HCL nr.226/2021 privind “aprobarea vânzării fara licitaţie publică a terenului in suprafata de 1479 mp, situat in Str.Runc nr.8A., proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune opentru SC ONIONA COM PROD SRL”

HOTARÂREA NR. 149

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 188 din 5.11.2021 privind instrumentarea proiectului: ,,CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI” cu finanțare prin  fonduri publice nerambursabile obținute  prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

HOTARÂREA NR. 150

privindaprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) şi modul de valorificare a acesteia din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 151

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă d-nei Candrea Lucica, pentru  efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 152

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru acoperirea unei părţi din costul hranei zilnice oferită persoanelor nevoiaşe din municipiul Vatra Dornei, beneficiare de servicii sociale in cadrul Cantinei Sociale a Asociatiei Sf.Voievozi  Mihail şi Gavril Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 153

privind aprobarea constituirii rezervei de implementare a contractului de execuție pentru obiectivul de investiții „REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE ȘI SOCIALE ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 154

privind constituirea rezervei de implementare a contractului de execuție pentru obiectivul de investiții „CONSTRUCȚIA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE A UNUI CORP DE CLĂDIRE NOU AL LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE DEAC  DIN VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 155

privind constituirea rezervei de implementare a contractului de execuție pentru obiectivul de investiții „MUNICIPIUL VERDE – MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ ÎN VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 156

privind constituirea rezervei de implementare a contractului de execuție pentru obiectivul de investiții EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE ȘI APARATURĂ MEDICALĂ A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 157

privindnominalizarea consilierilor locali care vor face parte din comisia  de evaluare a probei de interviu in cadrul  concursului pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct, pentru unitatea scolara Gradinita cu program prelungit „Alba ca Zapada” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 158

privind aprobarea  demararii procedurii de delegare prin concesiune a  serviciului de salubrizare a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 159

privind actualizarea HCL 152/2020 privind „aprobarea participării la Programul Termoficare şi a graficului de eşalonare anuală a plăţilor pentru proiectul REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II”

HOTARÂREA NR. 160

privind trecerea  unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 161

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII – LICEUL TEORETIC ION LUCA DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 162

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT URBAN IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 163

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022 precum si a programului anual de investitii pentru anul 2022

HOTARÂREA NR. 164

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) şi modul de valorificare a acesteia din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 165

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 166

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului situat in Str.Foresta f.n, in suprafata de 2478 mp precum si si aprobarea documentatiei de licitatie.

HOTARÂREA NR. 167

privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”, pentru anul scolar 2022-2023

HOTARÂREA NR. 168

privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 169

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.A, etaj 4, ap.19, catre Cuciureanu Marilena

HOTARÂREA NR. 170

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Calea Transilvaniei, nr.22,Bloc.B, Sc.C, etaj 1, ap.5, catre Scovarza Tudor-Dumitru

HOTARÂREA NR. 171

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2022

HOTARÂREA NR. 172

privind aprobarea statului de personal si a statului de functii al personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

HOTARÂREA NR. 173

privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 174

privind trecerea unui imobil in domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 175

privind aprobarea vanzarii imobilului locuinta, situat in Str.Mihai Eminescu nr.41, in suprafata de utila de 55,7 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, precum si vanzarea cotei de teren de 1188/10000 in suprafata de 49,18 mp, aferenta imobilului situat in Str. Mihai Eminescu nr.41, Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Rusu Aurel

HOTARÂREA NR. 176

privind aprobarea completarii HCL nr. 118/2022 privind „ aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a imobilului situat in Str.Vulturului nr.3, in suprafata de 26,4 mp cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Mihalea Vasile, titularul contractului de inchiriere”

HOTARÂREA NR. 177

privind aprobarea sumei de 1000 de lei necesara organizarii de catre Municipiul Vatra Dornei, a Galei premiilor Scriitoriilor si Artistilor din Tara Dornelor, editia 2022

HOTARÂREA NR. 178

privind stabilirea impozitului/taxei pe clădiri pentru anul fiscal 2023 Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava;

HOTARÂREA NR. 179

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022

HOTARÂREA NR. 180

privind aprobarea achizitionarii suprafetei de 1019 mp teren intravilan , identic cu nr.cadastral 38441 din CF 38441 , situat in Str.Chiliei f.n,, de la Macsim Danut

HOTARÂREA NR. 181

privind aprobarea achizitionarii imobilului situat la parterul cladirii situata in Str.Mihai Eminescu nr.31 in suprafata de 35,74 mp identic cu nr.cadastral 30428-C1-U3 din CF 30428-C1-U3 si a cotei de teren aferenta acesteia in suprafata de 15,16 mp teren intravilan , identic cu nr.cadastral 30428 din CF 30428 de la SC AUGUR COM PROD SRL

HOTARÂREA NR. 182

privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situate in Str.Runc nr.74, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 183

privind aprobarea participarii Municipiului Vatra Dornei la infiintarea Asociatiei “Organizatia de Management a Destinatiei Turistice “Tara Dornelor”, a statutului acestei asociatii, precum si desemnarea reprezentantului Municipiului Vatra Dornei in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Management a Destinatiei turistice “Tara Dornelor”

HOTARÂREA NR. 184

privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 185

privind aprobarea vanzarii cotei de teren aferent constructiei proprietate privata, in suprafata de 40 mp teren, situata in Str. Aleea Dornelor, nr. cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Karpinski Elena, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 186

privind aprobarea organizării Concursului Interjudeţean de matematică- si informatica „Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XXII-a

HOTARÂREA NR. 187

 

HOTARÂREA NR. 188

privind aprobarea actualizarii anexei la HCL nr.68/13.04.2022 privind „ aprobarea depunerii proiectului ” RENOVAREA ENERGETICĂ A UNUI NUMĂR DE 20 DE CLĂDIRI REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale

HOTARÂREA NR. 189

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și aprobarea proiectului „MUNICIPIUL VERDE – MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ IN VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 190

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 191

privind aprobarea Regulamentului pentru bugetarea participativa la nivelul municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 192

privind aprobarea vanzarii imobilului locuinta, situat in Str.Podu Verde, Bloc 1, Sc.A, et.3, ap.6, Vatra Dornei, in suprafata de utila de 83,80 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, precum si a cotei de teren de 9,40% aferenta apartamentului nr.6, reprezentand suprafata de 23,08 mp teren, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Luca Silvia

HOTARÂREA NR. 193

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022

HOTARÂREA NR. 194

privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 195

privind aprobarea numărului de burse şcolare, tipul si cuantumul burselor scolare, de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei” , pentru anul scolar 2022-2023

HOTARÂREA NR. 196

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 197

privind atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete de 87 mp si a unei suprafete de 83 mp teren proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei,catre Agentia Nationala a Zonei Montane Vatra Dornei, pentru organizarea si functionarea agentiei

HOTARÂREA NR. 198

privind darea in folosinta gratuita a unor bunuri imobile din domeniul public al Municipiului Vatra Dornei –catre unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 199

privind aprobarea concesionării prin licitație publică a clădirii Stație de compresoare in suprafata de 98 de mp și terenul aferent 685 mp, in vederea amplasării unei centrale termo-electrică în cogenerare

HOTARÂREA NR. 200

privind aprobarea unei scheme de ajutor de minimis reprezentând scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, restante la plată, datorate bugetului local de către persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 201

privind acordarea unui premiu pentru Leustean Emanuel, declarat Soldatul anului al Statului Major al Fortelor Terestre pe anul 2022

HOTARÂREA NR. 202

privind respingerea plangerii prealabile inregistrata sub nr.25543/12.09.2022, formulata de catre SC ECOLOGIOCA SRL, impotriva HCL nr.158/19.08.2022

HOTARÂREA NR. 203

privind aprobarea programului manifestarilor culturale organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, care vor avea loc in luna decembrie 2022 si a cheltuielilor necesare organizarii acestora

HOTARÂREA NR. 204

privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a unei suprafete de 300 mp teren, situat in Str.Runc,nr.74, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Manole Ana Maria, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 205

Privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) şi modul de valorificare a acesteia din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 206

privind aprobarea sumei aferente deplasării Ansamblului folcloric” Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului copiilor, la Festivalul International de Folclor “Tarsus” din Mersin- Turcia

HOTARÂREA NR. 207

privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Baii nr.1, din Baie publica in Substatie de Ambulanta Vatra Dornei, pe perioada desfasurarii activitatii acesteia

HOTARÂREA NR. 208

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2023 pentru cladiri si teren, pentru Talpa Adrian Sorin, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 209

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2023 pentru cladiri, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 210

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2023 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor si Casa Vladimir precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

HOTARÂREA NR. 211

privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2022– 15 aprilie 2023

HOTARÂREA NR. 212

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă d-nei Talpas Mariuta , pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 213

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spatiului (camera), proprietatea municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, situat in Str. Luceafarului, nr.10 in suprafata de 12 mp precum si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 214

privind aprobarea preţurilor de referinta pentru anul de productie 2023 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 215

privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu nr.Cadastral 38641 situat in Str. Poligonului

HOTARÂREA NR. 216

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022

HOTARÂREA NR. 217

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2022

HOTARÂREA NR. 218

privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, cu numarul cadastral 40357 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului – teren cu numar cadastral 34812 ca fond dominant

HOTARÂREA NR. 219

privind aprobarea tarifelor pentru accesul la Partia de Schi Veverita, Municipiul Vatra Dornei, pentru anul 2022-2023 practicate de catre concesionarul Partiei Veverita: ASOCIEREA: RO UTIL INSTAL SRL, ARMIA INVEST LCM SRL,BUCURA

HOTARÂREA NR. 220

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă din lotul de lemn fasonat buştean gater molid provenit de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 221

privind atribuirea in folosinta gratuita catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL a doua utilaje, Buldoexcavator, caterpillar, model 427 F2, numar de identificare CAT0427FPHWK00300, capacitate cilindrica 3387 CC, numar de inmatriculare SV-030-VD si MERCEDES BENZ, ACTROS 1835, numar de iodentificare WDB9520731K775669, categorie N3, capacitate cilindrica de 11946 CC, nr. de inmatriculare SV-78-PVD

HOTARÂREA NR. 222

privind aprobarea participarii Municipiului Vatra Dornei la infiintarea Asociatiei “Organizatia de Management a Destinatiei “Tara Dornelor”, a statutului acestei asociatii, precum si desemnarea reprezentantului Municipiului Vatra Dornei in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Management a Destinatiei “Tara Dornelor”

HOTARÂREA NR. 223

privind aprobarea sumei aferente deplasării unui grup de 16 elevi si 2 profesori de la Scoala gimnaziala nr.4 in Polonia –Kozieglowy in perioada 4-10 decembrie 2022

HOTARÂREA NR. 224

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de instruire si formare clinica prestate de către Spitalul Municipal Vatra Dornei in anul 2022-2023

HOTARÂREA NR. 225

privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, restante la plată, datorate bugetului local de către persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.200/27.10.2022

HOTARÂREA NR. 226

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 227

privind aprobarea sumei necesare pentru achiziţionarea de pachete pentru persoane vulnerabile, familii cu copii aflati in situatie de risc si pensionari cu venituri modeste, cu ocazia sărbătorilor de iarnă

HOTARÂREA NR. 228

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna octombrie 2022

HOTARÂREA NR. 229

privind aprobarea achizitionarii suprafetei de 25 mp teren intravilan , identic cu nr.cadastral 36660 din CF 36660 , situat in Str.22 Decembrie nr.13, de la Talaba Lucica

HOTARÂREA NR. 230

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str. Unirii, f.n., in suprafata de 300 mp precum si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 231

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str. Calea Transilvaniei, f.n., in suprafata de 300 mp precum si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 232

privind aprobarea acordării dreptului de uz asupra terenurilor proprietatea privată si publica a municipiului Vatra Dornei şi a dreptului de servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru executarea lucrărilor de construire a reţelelor tehnico – edilitare şi pe durata funcţionării acestora

HOTARÂREA NR. 233

privind participarea municipiului Vatra Dornei la implementarea proiectului din Investiția I.4 „ Implementarea a 3000 km. de trasee cicloturistice la nivel național ” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură

HOTARÂREA NR. 234

privind aprobarea PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT “Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Municipal Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 235

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Tibichi Ioan, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 236

privind aprobarea scutirii la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, restante la plată, datorate bugetului local de către persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.200/27.10.2022

HOTARÂREA NR. 237

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2023 pentru cladiri, teren si autoturism, pentru Ardelean Gheorghe, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 238

privind aprobarea majorarii impozitului cu 400%, incepand cu anul 2023, pentru cladirea proprietatea d-nei Turica Erzsebet situata in Vatra Dornei, Str.Gladiolelor nr.9

HOTARÂREA NR. 239

privind aprobarea majorarii impozitului cu 400%, incepand cu anul 2023, pentru cladirea proprietatea d-nei Fisher Ester situata in Vatra Dornei, Str.22 Decembrie, nr.20

HOTARÂREA NR. 240

privind aprobarea majorarii impozitului cu 400%, incepand cu anul 2023, pentru cladirea proprietatea d-nei Vintila Genoveva Andreea, situata in Vatra Dornei, Str.Dornelor, nr. 6

HOTARÂREA NR. 241

privind stabilirea chiriei pentru terenurile si spațiile cu altã destinație decât locuințã, precum și aprobarea diferitelor tarife

HOTARÂREA NR. 242

privind aprobarea modificarii art.1 al HCL nr.195/27.10.2022 privind „ aprobarea numărului de burse şcolare, tipul si cuantumul burselor scolare, de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei” , pentru anul scolar 2022-2023”

HOTARÂREA NR. 243

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Coman Ioan Mihnea, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 244

privind aprobarea RAPORTULUI pentru ajustarea prețurilor din cadrul Devizului General al proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020”, în conformitate cu HG 379/2020, precum și a indicatorilor tehnico – economici revizuiți

HOTARÂREA NR. 245

privind aprobarea valorii actualizate a investițiilor, conform HG 379/2020, aferente UAT municipiul Vatra Dornei și a participării Consiliului Local al UAT municipiul Vatra Dornei la cofinanțarea Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”

HOTARÂREA NR. 246

privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu revizuită în baza HG 379/2020, pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020” și mandatarea reprezentantului UAT municipiul Vatra Dornei să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava) aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, precum și aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii prin încheierea Actului adițional nr. 6 la Contract

HOTARÂREA NR. 247

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022

HOTARÂREA NR. 248

privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare si regenerare al padurilor pentru anul 2023, propus de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 249

privind aprobarea procentului privind accesibilizarea fondului forestier stabilit pentru anul 2023, pentru suprafaţa fondului forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei administrată de O.S Vatra Dornei, O.S Iacobeni, O.S Dorna Candrenilor si OS Carlibaba

HOTARÂREA NR. 250

privind posibilitatea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatat în anul 2023 conform amenajamentul silvic, din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 251

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2023, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S. Iacobeni , O.S. Carlibaba si OS Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 252

privind aprobarea listei de partizi (constituite cât şi cele preliminate) care urmează a fi exploatate în cursul anului 2023 de pe fondul forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 253

privind alocarea sumei de 3000 de lei pentru organizarea de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei a Concursului local de sah

HOTARÂREA NR. 254

privind aprobarea cofinanţării Campionatului Mondial de Sanie pe pista naturala ce va avea loc in perioada 08-12 februarie 2023

HOTARÂREA NR. 255

privind aprobarea modificarii art.4 alin.4 al HCL nr.199/27.10.2022 privind “aprobarea concesionării prin licitație publică a clădirii Stație de compresoare in suprafata de 98 de mp și terenul aferent 685 mp, domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei, in vederea amplasării unei centrale termo-electrice în cogenerare”

HOTARÂREA NR. 256

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de canalizare și extindere sistem de alimentare cu apă în Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HOTARÂREA NR. 257

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere în Municipiul Vatra Dornei, județul Suceava”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

HOTARÂREA NR. 258

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2023-2024

HOTARÂREA NR. 259

privind aprobarea tarifelor pentru acordarea unei mese contra cost angajatilor Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 260

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2022

HOTARÂREA NR. 261

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2023

2021

HOTARÂREA NR. 1
privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, al domnului Postelnicu Petrica Tinel si vacantarea locului de consilier local

HOTARÂREA NR. 2
Privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale pentru personalul contractual si a fisei de evaluare a personalului de executie si de conducere din cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 3
privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2020

HOTARÂREA NR. 4
Privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei si OS Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 5
privind aprobarea proiectului si actualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI in faza de Studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 6
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 7
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 8
privind acordarea mandatului special reprezentantului municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava și împuternicirea Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT municipiul Vatra Dornei, Județul Suceava, Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava

HOTARÂREA NR. 9
privind aprobarea pentru anul 2019,a cotei corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din cadrul UAT municipiul Vatra Dornei, județul Suceava

HOTARÂREA NR. 10

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Oborului nr.4 si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servici

HOTARÂREA NR. 11
Privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 12
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Suster Ioana Georgeta, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 13
privind Planul cu principalele activităţi ce se desfăşoară de Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2021 şi criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 14
privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama municipiului Vatra Dornei, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava

HOTARÂREA NR. 15
privind modificarea anexei nr.3 a HCL nr.94/2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 16
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2021 pentru cladiri si teren, pentru Talpa Adrian Sorin, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 17
Privind aprobarea listei de prioritati in repartizarea locuințelor din fondul locativ, aflate în proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei , situate in Str.Florilor nr.2

HOTARÂREA NR. 18
Privind aprobarea procedurii de anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 19
privind respingerea proiectului de hotarare privind „APROBAREA DOCUMENTAȚIEI ‘’ PUZ – MODERNIZARE, REAMENAJARE, EXTINDERE, REAMENAJARE (HOTEL MAESTRO)” amplasament str. REPUBLICII, NR. 1A., CF. 38676, MUN. VATRA DORNEI,JUD SUCEAVA”

HOTARÂREA NR. 20
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 21
privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 22
privind atribuirea in folosinţă gratuita a unor spaţii situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Chiliei, nr.11, Asociaţiei”La Dorna-Noua ne pasa” – pentru functionarea asociatiei

HOTARÂREA NR. 23
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 24
privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6.734 din 07.06.2000,

HOTARÂREA NR. 25
privind aprobarea vanzarii cotei de ½ teren aferenta constructiei proprietate privata, din suprafata de 302 mp teren, situata in Str. Republicii nr.19, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ungureanu Stefan Razvan si Ungureanu Diana-Florentina, proprietarii constructiei in cota de ½ precum si aprobarea vanzarii cotei de ½ teren aferenta constructiei proprietate privata, din suprafata de 302 mp teren, situata in Str. Republicii nr.19, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nita Traian, proprietarul constructiei in cota de ½.

HOTARÂREA NR. 26
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 27
privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 28
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna ianuarie 2021

HOTARÂREA NR. 29
privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ), „AUTORIZARE CONSTRUCTIE SERVICE AUTO” amplasament str. Barnarel, fn, CF 39220, Mun. Vatra Dornei, Jud Suceava

HOTARÂREA NR. 30
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 31
privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli si a volumului de masa lemnoasa exploatat pentru anul 2020 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S. Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 32
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2022 pentru cladiri, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 33
privind aprobarea completarii HCL nr.216/2020 privind „aprobarea numărului de burse şcolare, tipul si cuantumul burselor scolare, de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 34
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2020

HOTARÂREA NR. 35
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spatiului proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Mihai Eminescu nr.31 în suprafata de 50,04 mp precum si a cotei de teren aferentă acestuia in suprafata de 15,6 mp si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 36
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Tibichi Ioan, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 37
privind atestarea apartenentei la domeniului public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava a bunurilor rezultate in urma proiectului POS-Mediu, „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 38
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 20 de mp teren, proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Parcului nr.25C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Niculcea Silvia

HOTARÂREA NR. 39
privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Asociaţia “La Dorna nouă ne pasă!” Vatra Dornei şi Municipiul Vatra Dornei, în ceea ce priveşte promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi derularea de activităţi specifice acestei categorii de persoane

HOTARÂREA NR. 40
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată, prestate la cerere, de către Spitalul Municipal Vatra Dornei, incepand cu luna martie a anului 2021

HOTARÂREA NR. 41
privind completarea art. 2 al HCL nr.286/2018 privind “ aprobarea contractarii unui credit in valoare de 12.700.000 ron, in vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local”, modificata prin HCL nrt.36/2019

HOTARÂREA NR. 42
privind APROBAREA DOCUMENTATIEI Plan Urbanistic Zonal ‘’PUZ –PENTRU” CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII – MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUD SUCEAVA, AMPLASAMENT STR. UNIRII, NR. FN, CF.39207, MUN. VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 43
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei: BAZIN DE ÎNOT, MUNICIPIUL VATRA DORNEI, ZONA LUNCA DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 44
privind predarea către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice, si Administratiei prin Compania Națională de Investiții “CNI” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, județul Suceava”

HOTARÂREA NR. 45
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 46
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna februarie 2021

HOTARÂREA NR. 47
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spatiului situat in Str.Luceafarului nr.1, in suprafata construita de 35,28 mp, suprafata utila de 25,20 mp precum si a cotei de teren aferenta acestuia in suprafata de 33,79 mp si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 48
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Podu Verde nr.53,Bl.3, parter, in suprafata de utila de 38 mp si beci de 11,40 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Hornung Corneliu

HOTARÂREA NR. 49
privind aprobarea unui ajutor de urgentă pentru Pastinaru Lucas, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 50
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 51
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei, OS Iacobeni si OS Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 52
privind acordul de principiu pentru extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice pe strada Zimbrului în Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 53
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 54
privind aprobarea dreptului de uz si servitute pentru suprafata de 995 m liniari, apartinand domeniului public al Municipiului Vatra Dornei, in favoarea SC MASPEX ROMANIA SRL , in vederea montarii, intretinerii sau inlocuirii

HOTARÂREA NR. 55
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici ai investitiei si a destinatiei de locuinte sociale pentru proiectul „Construirea a două blocuri de locuinte sociale în regim de înăltime p+3 în municipiul Vatra Dornei pe str. Mălinilor”

HOTARÂREA NR. 56
privind aprobarea actualizarii HCL 152/2020 privind aprobarea participării la Programul Termoficare şi a graficului de eşalonare anuală a plăţilor pentru proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II”

HOTARÂREA NR. 57
privind aprobarea proiectului si actualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI in faza de Studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 58
privind aprobarea încheierii unui acord de parteriat în vederea realizării proiectului cu titlul : “CENTRUL DE CERCETARE, RECUPERARE SI REABILITARE A SANATATII INIMII” în vederea obținerii finanțării în cadrul licitatiilor de proiecte destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est

HOTARÂREA NR. 59
privind APROBAREA MAJORĂRII VALORII CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTUL REABILITAREA SECȚIEI DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE A SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 60
privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute in favoarea SC DELGAZ GRID SA reprezentata legal prin SC ELECTROAXA SRL, a suprafetei de 4560 metri liniari, teren proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei(pe Str.Silvicultorului, Calea Transilvaniei, Republicii si Oborului), in vederea realizarii investitiei “Alimentare cu energie electrica Hala Industriala, apartinand SC MASPEX ROMANIA SRL, amplasata in localitatea Vatra Dornei, Str.Rosu, nr.99, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 61
privind aprobarea sumei de 2000 de lei pentru realizarea suportului video-tehnic, in vederea participarii Ansamblului Balada Dornelor din cadrul Clubului copiilor si elevilor, Vatra Dornei, la festivalul International de folclor din Sariyer Istanbul-Turcia

HOTARÂREA NR. 62
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2021, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021 si a creditelor interne pe anul 2021 şi a Programului anual de investiţii -2021

HOTARÂREA NR. 63
privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 64
privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005” si a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România”

HOTARÂREA NR. 65
privind aprobarea suspendarii activitatii Serviciului Social “Cantina Sociala”

HOTARÂREA NR. 66
privind aprobarea majorării valorii contribuției proprii pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI DE ACCES SI LOCURI DE RECREARE IN STATIUNEA BALNEOCLIMATERICA VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 67
privind aprobarea completarii HCL nr.216/2020 privind „aprobarea numărului de burse şcolare, tipul si cuantumul burselor scolare, de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 68
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna martie 2021

HOTARÂREA NR. 69
privind trecerea unor imobile in domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 70
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 71
privind aprobarea incetarii activitatii Serviciului Social “Cantina Sociala”

HOTARÂREA NR. 72
privind scoaterea din functiune a unui bun mobil apartinand domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei si valorificarea prin vanzarea la licitatie publica

HOTARÂREA NR. 73
privind modificarea şi completarea HCL nr.42/2008 privind aprobarea Regulamentului de Transport în regim de taxi şi în regim de închiriere pe raza municipiului Vatra – Dornei

HOTARÂREA NR. 74
privind aprobarea indexării cu rata inflatiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2022

HOTARÂREA NR. 75
privind nominalizarea de către Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, a comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Vatra Dornei, pentru perioada 2020-2024

HOTARÂREA NR. 76
privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 38223 din CF 38223 situat in Str. Miristei nr.3C. judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 77
privind aprobarea sumei necesare pentru achiziţionarea de pachete de Pasti, pentru beneficiarii de ajutor social și pensionarii cu venituri modeste

HOTARÂREA NR. 78
privind modificarea art. 3 si art. 4 al HCL nr.200/17.12.2020 privind “ acordul Consiliului local, in vederea ocuparii temporare din fondul forestier national a suprafetei de 0,7900 ha de teren cu vegetatie forestiera, proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, cu defrisare, in vederea realizarii obiectivului “Infiintare retea de aductiune apa-Dorna Candrenilor-Secu-Vatra Dornei”, de catre SC MASPEX ROMANIA SRL”

HOTARÂREA NR. 79
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 80
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei si OS Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 81
privind aprobarea vânzării suprafetei de 185 de mp teren, situat in Str.Parcului nr.10A, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Popa Stefan, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 82
privind acordarea mandatului special Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava sa declanseze procedura de selectie a membrilor Consiliului de administratie al Societatii ACET SA Suceava conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 83
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 84
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2021

HOTARÂREA NR. 85
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna aprilie 2021

HOTARÂREA NR. 86
privind respingerea plangerii prealabile inregistrata sub nr.12553/27.04.2021 si sub nr.12915/04.05.2021 formulata de catre SC EUROINTER-SPORT SRL, impotriva Hotararii Consiliului Local nr.19/28.01.2021

HOTARÂREA NR. 87
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 88
privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, aprobat prin Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, si atestat prin HG nr.1357/2001, in sensul modificarii pozitiei nr.24 si nr.25

HOTARÂREA NR. 89
privind respingerea proiectului de hotarare privind “ aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, pe raza municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 90
privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă

HOTARÂREA NR. 91
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei și a personalului din cadrul cabinetelor finanțat din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1224/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

HOTARÂREA NR. 92
privind acordarea unui stimulent financiar pentru un salariat din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei, statistician medical din cadrul unitatii, pentru raportare catre structurile superioare a pacientilor internati/externati/decedati

HOTARÂREA NR. 93
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 94
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna mai 2021

HOTARÂREA NR. 95
privind privind completarea hcl nr.44/2017 privind „normele privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului, precum şi comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în municipiul VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 96
privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 97
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 98
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2021 si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 99
privind aprobarea pierderilor tehnologice rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 100
privind atribuirea in folosinţă gratuita a unui spaţiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, Asociaţiei ”Bucovina”a Pensionarilor Vatra Dornei – pentru functionarea asociatiei

HOTARÂREA NR. 101
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei, notat in plan cu nr.21, etaj, 2, si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 102
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, notat in plan cu nr.22, etaj, 2, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 103
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, notat in plan cu nr.23, etaj, 2, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 104
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, notat in plan cu nr.25, etaj, 2, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 105
privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinaţia de sediu Partidului USR filiala Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etaj II, proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 106
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Ciuhan Elena, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR. 107
privind aprobarea prețului de închiriere a utilajului – remorcă capacitate 70 mst, din proprietatea primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 108
privind aprobarea sumei de 3500 de lei pentru organizarea evenimentului „Citadele Culturale” in colaborare cu Asociatia „Pro Valores”

HOTARÂREA NR. 109
privind aprobarea sumei de 3000 de lei pentru premierea d-lui Pamfil Roata pentru implinirea a 50 de ani de activitate ca rapsod popular

HOTARÂREA NR. 110
privind aprobarea sumei de 1000 de lei pentru premierea elevului Borgovan Alexandru, pentru obtinerea medaliei de bronz la Olimpiada de Informatica, Faza nationala

HOTARÂREA NR. 111
privind completarea hcl nr.17/2021 privind “aprobarea listei de prioritati in repartizarea locuințelor din fondul locativ, aflate în proprietatea privata a municipiului VATRA DORNEI , situate in STR.FLORILOR NR.2 “

HOTARÂREA NR. 112
privind acordarea unui mandat general primarului Municipiului Vatra Dornei, in vederea reprezentarii Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei in fața instanțelor judecatorești

HOTARÂREA NR. 113
privind respingerea proiectului de hotarare privind “modificarea tarifelor ce vor fi practicate de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, pe raza municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 114
privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

HOTARÂREA NR. 115
privind aprobarea vanzarii cotei de teren aferenta constructiei proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, din suprafata de 35,57 mp teren, situata in Str.Vulturului, nr.3, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cucu Liliana, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 116
privind aprobarea vanzarii cotei de teren aferenta constructiei proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 31 mp teren, situata in Str.Podu Verde, nr.49, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ciornei Petronela, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 117
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 31 mp, situat in Str.22 Decembrie f.n., proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 118
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 31 mp, situat in Str.22 Decembrie f.n., proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 119
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Boboc Alesia Denisa pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 120
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2021 si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 121
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Vatra Dornei si OS Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 122
privind acceptarea ofertei de donatie efectuata de catre domnul Obreja Andrei, a unei suprafete de 874 mp teren situat in Str.Calea Transilvaniei nr.87, in vederea realizarii unui drum public

HOTARÂREA NR. 123
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 124
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spaţiului situat in Str.Oborului nr.7, proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 125
privind aprobarea majorării valorii contractului de finanțare pentru proiectul REABILITAREA SECȚIEI DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE A SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 126
privind aprobarea asocierii dintre Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Bucovina” Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, Municipiul Vatra Dornei, Orașul Gura Humorului, Municipiul Rădăuți, Comuna Fântâna Mare și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași în vederea realizării proiectului ”Amplasare panouri de afișaj tip led pentru informarea populației prin mesaje RO-ALERT”

HOTARÂREA NR. 127
privind aprobarea sumei 38500 de lei pentru organizarea spectacolului folcloric sustinut de Ansamblul Folcloric Profesionist Doina Gorjului, artistul Pamfil Roată și alți invitați în data de 16 august 2021

HOTARÂREA NR. 128
privind actualizarea indicatorilor tehnico economici și a majorării valorii contractului de finanțare pentru proiectul „MUNICIPIUL VERDE – MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ IN VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 129
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA SI RETEA DE CANALIZARE PE STR.POLIGONULUI, MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR. 130
privind aprobarea PRIVIND ALOCAREA SUMEI DE 4000 DE LEI PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SIMPOZIONULUI ”Biblioteca GT Kirileanu Vatra Dornei si colecțiile speciale

HOTARÂREA NR. 131
privind aprobarea SUMEI DE 6400 DE LEI PENTRU ORGANIZAREA CARAVANEI FILMULUI ÎN AER LIBER ÎN ZILELE DE 13 ȘI 20 AUGUST 2021

HOTARÂREA NR. 132
privind aprobarea propunerii schimbării destinaţiei imobilului in care a functionat fosta Grădiniţa cu program normal nr. 8 din Municipiul Vatra Dornei,Str.Bârnărel, nr.13, ap.1, din imobil cu destinaţia unităţi de învăţământ în imobil cu destinația de locuinţă

HOTARÂREA NR. 133
privind aprobarea majorării valorii contractului de finanțare pentru proiectul REABILITAREA SECȚIEI DE OBSTETRICĂ GINECOLOGIE A SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 134
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli preliminat pentru anul 2021, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propus de catre O.S .Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 135
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Vatra Dornei și O.S. Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 136
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției: „AMENAJARE TROTUAR, STRADA UNIRII – PARTEA DREAPTĂ KM. 1+295 – 2+500 “ DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 137
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 138
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2021

HOTARÂREA NR. 139
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2021 si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 140
privind aprobarea vanzarii cotei de teren aferenta constructiei proprietate privata, in suprafata de 24 mp teren, situata in Str.Calea Transilvaniei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Pilug Viorel, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 141
privind aprobarea sumei 9800 de lei necesare organizării evenimentului CARAVANA TVR 3 – ȚARA DORNELOR

HOTARÂREA NR. 142
privind atestarea apartenentei la domeniul public al MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, JUDEŢUL SUCEAVA a canalizarilor pluviale situate in Str.Lumea Noua, Parcul Central si Calea Transilvaniei(zona blocuri)

HOTARÂREA NR. 143
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 57 de mp teren situat in Str.Izvorului nr.6, catre Cimpoesu Constantin, teren situat in curtea acestuia

HOTARÂREA NR. 144
privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 145
privind aprobarea atribuirii unui lot de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 146
privind acordul de principiu pentru efectuarea unei expertize tehnice a turbinelor de ardere a gazelor naturale din componența Centralei Termice pe Gaze Naturale cu Cogenerare

HOTARÂREA NR. 147
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 148
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Iacobeni si OS Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 149
privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoana fizica, la Spitalul Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 150
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Vicilicilor nr.16, in suprafata de utila de 36, 2 mp si suprafata construita de 50,68 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Ianovici Nicoleta Marieta

HOTARÂREA NR. 151
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 48/100 aferenta constructiei proprietate privata, in suprafata de 67,68 mp teren, situata in Str. Calea Transilvaniei, nr.18, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Tutuianu Mihaiela-Simona, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 152
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de ½, aferenta constructiei proprietate privata, in suprafata de 69 de mp teren, situata in Str. Calea Transilvaniei, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Zaharia Adina Speranta si Cozac Nicolas, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 153
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.470.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, pentru confinantarea obiectivului de investitii „Reabilitarea sistemului de alimentare centralizata cu caldura in Municipiul Vatra Dornei-etapa II”

HOTARÂREA NR. 154
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT DIN VATRA DORNEI, DE GESTIONARE A SITUAȚIEI DE PANDEMIE”, precum și depunerea acestuia, în vederea obținerii finanțării în cadrul POIM, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19;Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19,Cod apel: POIM/ /9/1/Consolidarea capacităţii unităților de învățământ preuniversitar de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2

HOTARÂREA NR. 155
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 3.530.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului, pentru confinantarea obiectivului de investitii „Reabilitarea sistemului de alimentare centralizata cu caldura in Municipiul Vatra Dornei-etapa II”

HOTARÂREA NR. 156
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Iacobeni si OS Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 157
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 158
privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 159
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2021, bugetul creditelor interne si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 160
privind respingerea proiectului de hotarare privind “aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare separata,transport separat si depozitare deseuri municipale, pe raza municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 161
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 228 de mp teren, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, reprezentand cota de teren aferenta constructiei proprietate privata a familiei Mezdrea Vasile si Mezdrea Reghina, situata in Str Runc nr.17, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Mezdrea Vasile si Mezdrea Reghina, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 162
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Iacobeni si OS Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 163
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 164
privind aprobarea vanzarii suprafetei de teren de 78 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferenta curtii familiei Livan Eleonora Lidia si Livan Gheorghe, situata in Str Luceafarului nr.16, catre Livan Eleonora Lidia si Livan Gheorghe

HOTARÂREA NR. 165
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă tinerei Pilug Veronica Antonela pentru efectuarea unui tratament medical recuperator

HOTARÂREA NR. 166
privind aprobarea arondării Serviciului de Educare şi Îngrijire pentru copii cu vârsta 0-3 ani la Grădiniţa cu Program Normal “Căsuţa Poveştilor” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 167

HOTARÂREA NR. 168
privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 38223 din CF 38223 situat in Str. Miristei nr.3C. judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 169
privind acordul Consiliului local cu privire la transmiterea temporara, cu titlu gratuit, a unei suprafete de teren de 1000 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul public, pe toata durata de existenta a instalatiei de racordare care se va realiza, catre TRANSGAZ SA MEDIAS, pentru realizarea obiectivului de investitii”Conducta de transport gaze naturale Campulung Moldovenesc –Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 170
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2021, bugetul creditelor interne si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 171
privind completarea HCL nr.157/28.09.2021 privind” desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 172
privind aprobarea unui ajutor de urgenta, catre Ursu Georgeta, pentru refacerea cabanei si chiliilor din locatia Obcina Mare-“Cabana Gigi Ursu”, afectate de incendiu

HOTARÂREA NR. 173
privind aprobarea modificarii si completarii art.1 al HCL nr.115/29.07.2021 privind “aprobarea vanzarii cotei de teren aferenta constructiei, proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, din suprafata de 35,57 mp teren, situata in Str.Vulturului, nr.3, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cucu Liliana, proprietara constructiei”

HOTARÂREA NR. 174
privind aprobarea sumei de 35.000 de lei pentru organizarea raliului bucovinei in perioada 29-30 octombrie 2021

HOTARÂREA NR. 175
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul ,,Extindere rețea energie electrică în municipiul Vatra Dornei, str. Zimbrului” a contractului de asociere și a contractului de cofinanțare cu S.C. Delgaz Grid S.A. in vederea implementării acestuia

HOTARÂREA NR. 176
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Unirii, nr.106, Bl.DB4, Sc.D, Etaj.1, ap.8, in suprafata de utila de 43,85 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Pentelescu Gheorghe

HOTARÂREA NR. 177
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021 si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 178
privind nominalizarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct, din unitatile de intatamant aflate pe raza Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 179
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Coman Ioan Mihnea, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 180
privind aprobarea completarii HCL nr.216/2020 privind „aprobarea numărului de burse şcolare, tipul si cuantumul burselor scolare, de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 181
privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE CU DESTINAȚIE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBĂ CA ZĂPADA” VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 182
privind aprobarea vanzarii imobilului locuinta, situat in Str.Calea Transilvaniei, nr.47, in suprafata de utila de 39,5 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, precum si vanzarea cotei de teren aferenta imobilului situat in Str.Calea Transilvaniei nr.47, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Anghelus Dorina Anisoara

HOTARÂREA NR. 183
privind aprobarea acordarii unor stimulente financiare lunare, personalului medical si de specialitate din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei si a Regulamentului acordarii acestora

HOTARÂREA NR. 184
privind aprobarea infiintarii si delegarii serviciului de administrare a domeniului public al sporturilor de iarna Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 185
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului „ EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII – LICEUL TEORETIC ION LUCA DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 186
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru proiectul „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDETUL SUCEAVA “

HOTARÂREA NR. 187
privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru proiectul „Extindere sistem de canalizare si extindere sistem de alimentare cu apa in Municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava “

HOTARÂREA NR. 188
HOTARÂREA NR. 189
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 190
privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBĂ CA ZĂPADA” VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 191
privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “LICURICII” VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 192
privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, pentru proiectul „PROGRAMUL PRIVIND CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE CU DESTINAȚIE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT – LICEU TEHNOLOGIC VASILE DEAC

HOTARÂREA NR. 193
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza de Proiect Tehnic, pentru proiectul REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI,

HOTARÂREA NR. 194
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A, Sc.A, parter, ap.4, catre Pintilie Stefan Mihai si Pintilie Loredana Stefania

HOTARÂREA NR. 195
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.B, parter, ap.4, catre Atudorii Anton Catrinel si Atudorii Alina Mioara

HOTARÂREA NR. 196
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.B, et.1, ap.5, catre Hutanu Teodor

HOTARÂREA NR. 197
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.B, et.3, ap.15, catre Seserman Cristian Ovidiu si Seserman Anca Maria

HOTARÂREA NR. 198
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.B, et.4, ap.19, catre Cimpoes Andrei si Cimpoes Adina

HOTARÂREA NR. 199
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei nr.22, Bl.B,Et.3, ap.14, catre Budeanu Mihai-Bogdan si Budeanu Alexandra

HOTARÂREA NR. 200
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei Bl.B, Sc.C, Et.2, ap.10, catre Bors Fanica si Bors Ortanta

HOTARÂREA NR. 201
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2021

HOTARÂREA NR. 202
privind aprobarea sumei necesare pentru achiziţionarea de pachete pentru copii proveniţi din familii defavorizate social din municipiul Vatra Dornei cu ocazia sărbătorilor de iarnă

HOTARÂREA NR. 203
privind aprobarea preţurilor de referinta pentru anul de productie 2022 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 204
privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2021– 15 aprilie 2022

HOTARÂREA NR. 205
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, la faza de proiect tehnic, pentru proiectul “EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CU ECHIPAMENTE ȘI APARATURĂ MEDICALĂ A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 206
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2021 si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 207
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului in suprafata de 466 mp, situat in Str.Negresti f.n., proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 208
privind aprobarea completarii HCL nr.216/2020 privind „aprobarea numărului de burse şcolare, tipul si cuantumul burselor scolare, de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 209
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 210
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a spatiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.27 in suprafata utila de 42,5 mp precum si a cotei de teren aferenta acestuia in suprafata de 9,40 mp si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 211
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022

HOTARÂREA NR. 212
privind stabilirea chiriei pentru terenurile si spațiile cu altã destinație decât locuințã, precum și aprobarea diferitelor tarife

HOTARÂREA NR. 213
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei, de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 214
privind acordarea unor premii pentru familile care au împlinit 60 ani

HOTARÂREA NR. 215
privind acordarea unui premiu pentru Miron Costinela Silvana, declarata Subofiterul anului al Statului Major al Fortelor Terestre pe anul 2021

HOTARÂREA NR. 216
privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situate in Str. Petreni, f.n, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 217
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată, prestate la cerere, de către Spitalul Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 218
privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A,  Sc.A, etaj 3, ap.15, catre Cojocaru Alina Elena

HOTARÂREA NR. 219
privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Unirii, nr.67A,  Sc.A, etaj 3, ap.14, catre Cojoc Mihai si Cojoc Lacramioara

HOTARÂREA NR. 220
privind aprobarea  vanzarii unui apartament tip ANL, Str.Podu Verde, nr.1,   Sc.C, et.2, ap.4, catre Boicu Sorinel si Boicu Marinela

HOTARÂREA NR. 221
privind  aprobarea sumei necesare pentru achiziţionarea de pachete pentru   persoanele vulnerabile si pensionarii din municipiul Vatra Dornei, cu ocazia Sarbatorilor de iarna

HOTARÂREA NR. 222
privind aprobarea unui  ajutor de urgenta pentru Risciuc Georgeta, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 223
privind  aprobarea majorarii impozitului  cu 400%,  incepand cu anul 2022, pentru cladirea proprietatea SC SIND ROMANIA SRL,Vila Cembra, situata  in Str.Mihai Eminescu nr.70

HOTARÂREA NR. 224
privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2022 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor si Casa Vladimir precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

HOTARÂREA NR. 225
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021, bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2021 si a Programului anual de investiţii pentru anul 2021

HOTARÂREA NR. 226
privind   aprobarea  vânzării fara  licitaţie publică a terenului in suprafata de 1479 mp, situat in Str.Runc nr.8A., proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune opentru SC ONIONA COM PROD SRL

HOTARÂREA NR. 227
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului in suprafata de  3370 mp, situat in Str.Runc, nr.8A, proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 228
privind alocarea unui sprijin financiar pentru  Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru  participarea a 2 elevi si 2 profesori  la Milset Expo Science Asia 2022-Dubai in perioada 20-25 februarie 2022

HOTARÂREA NR. 229
privind alocarea unui sprijin financiar Asociatiei „Casa lui Patrocle”, pentru ingrijirea animalelor plasate de pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 230
privind aprobarea majorarii impozitului cu 400%, incepand cu anul 2022,   pentru cladirea si terenul aferent proprietatii SC MONDOIMOBIL SRL, situate in Str.Uniri nr.55

HOTARÂREA NR. 231
privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2022 pentru cladiri, pentru Talpa Adrian Sorin, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 232
privind aprobarea cofinanţării Campionatului Mondial de Sanie pe pista naturala ce va avea loc in perioada 21-23 ianuarie 2022

HOTARÂREA NR. 233
privind aprobarea unui  ajutor de urgenta pentru Buzila Andreea Gabriela, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 234
privind aprobarea procentului pentru  fondul de conservare pentru anul 2022 propus de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 235
privind aprobarea procentului privind accesibilizarea fondului forestier stabilit pentru anul 2022, pentru suprafaţa fondului forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei administrată de O.S Vatra Dornei, O.S Iacobeni, O.S Dorna Candrenilor si O.S.Cirlibaba

HOTARÂREA NR. 236
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna noiembrie  2021

HOTARÂREA NR. 237
privind aprobarea   indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia LUCRĂRI TEHNICO – EDILITARE SI SISTEMATIZARE VERTICALA PENTRU OBIECTIVUL DE CONSTRUCŢII LOCUINŢE PENTRU TINERI STR. UNIRII, F.NR., REGIM DE INALTIME P+3E+M SI 20 UL

HOTARÂREA NR. 238
privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2022-2023

HOTARÂREA NR. 239
privind aprobarea participării Municipiului Vatra Dornei la „Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”a documentației tehnico-economiceși aindicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotarea Municipiului Vatra Dornei cu stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice”

HOTARÂREA NR. 240
privind aprobarea sumei necesara organizarii focului de artificii la trecerea dintre anii 2021-2022

HOTARÂREA NR. 241
privind  atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducerea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 242
privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 38833 din CF 38833 situat in Str. Runc nr.2  judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 243
privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2022 pentru cladiri, pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Ardelean Gheorghe erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 244
privind   aprobarea achizitionarii suprafetei de 2631 mp teren intravilan , identic cu nr.cadastral  30549 din CF 30549 , situat in Str.Calea Transilvaniei, de la SC DORNA LACTATE S.A., precum si a constructiei –fosta club identica cu nr.cadastral 305469-C1 in suprafata de 402 mp(fosta club),  constructia C2 magazie- in suprafata de 89 mp,  identica cu nr.cadastral 30549-C2, constrcutia C3-magazie –in suprafata de 61 mp, identic cu nr.cadastral 30549-C3, constructiei C4-magazie in suprafata de 40 mp,  identic cu nr.cadastral 30549-C4

HOTARÂREA NR. 245
privind posibilitatea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatat în anul 2022  conform amenajamentul silvic, din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 246
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2022, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S. Iacobeni , O.S. Carlibaba  si OS Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 247
privind  aprobarea listei de partizi (constituite cât şi cele preliminate) care urmează a fi exploatate în cursul anului 2022 de pe fondul forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 248

HOTARÂREA NR. 249
privind aprobarea majorarii impozitului cu 400%,  incepand cu anul 2022, pentru cladirea unor persoane fizice, din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 250
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica  a spaţiului  proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Oborului nr.7 si a documentatiei de licitatie,  in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 251
privind infiintarea sectiilor sportive de : Natatie, fotbal-tenis, minifotbal, teqball si bridge, in cadrul Clubului  Sportiv Municipal  “Dorna“  Vatra Dornei”

2020

HOTARÂREA NR. 1
privind acoperirea deficitului bugetar pentru bugetul anului 2019

HOTARÂREA NR. 2
privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2019

HOTARÂREA NR. 3
privind aprobarea organigramei ?i a statului de func?ii, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei ?i a personalului din cadrul cabinetelor finan?at din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1029/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, jude? Suceava

HOTARÂREA NR. 4
Privind constatarea încetarii mandatului de consilier local al dnei. MARINCA MIHAELA (PSD) si declararea ca vacant al locului acesteia, ca urmare a demisiei

HOTARÂREA NR. 5
privind completarea art.2 al HCL nr.131/2016 privind „alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor”

HOTARÂREA NR. 6
privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Vatra Dornei al dlui.?arca Adrian, supleant pe listele Partidului Social Democrat

HOTARÂREA NR. 7
privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia de sediu Partidului PLUS filiala Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etaj II

HOTARÂREA NR. 8
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru lunile noiembrie si decembrie 2019

HOTARÂREA NR. 9
privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei, si a institutiilor subordonate

HOTARÂREA NR. 10

privind stabilirea salariilor pentru functiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Municipal”Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 11

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile si modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi pozitii

HOTARÂREA NR. 12

privind atestarea Inventarului bunurilor care apar?in domeniului public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 13

privind aprobarea sumelor necesare organizarii si desfasurarii Serbarilor Zapezii 2020

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea proiectului “Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Vatra Dornei”si a cheltuielilor proiectul precum si depunerea acestuia in vederea obtinerii unei finantari europene nerambursabile prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA)

HOTARÂREA NR. 15

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 16

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a spatiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.31 in suprafata de 50,04 mp precum si a cotei de teren aferenta acestuia in suprafata de 15,6 mp si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 17

privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de iluminat public si a documentatiei necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 18

Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Muzeului de Stiintele Naturii si Cinegetica din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 19

privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Vatra Dornei si SC BUCURA COM SRL

HOTARÂREA NR. 20

privind modificarea si completarea art.1 al HCL nr.181/2019 privind” aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 38701 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului – teren cu numar cadastral 3487 ca fond dominant”

HOTARÂREA NR. 21

privind Planul cu principalele activitati ce se desfasoara de Politia Locala Vatra Dornei în anul 2020 si criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 22

privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare pentru anul 2020 propus de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 23

privind alocarea sumei de 3000 de lei pentru organizarea Concursului National de Schi”Bucuriile Zapezii” in colaborare Clubul copiilor si elevilor

HOTARÂREA NR. 24

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2019

HOTARÂREA NR. 25

privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2020, a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2020 si a creditelor interne pe anul 2020 si a Programului anual de investitii -2020

HOTARÂREA NR. 26

privind darea în administrare a unui spatiu, proprietatea municipiului Vatra Dornei, din str. Mihai Eminescu – cladirea TBC, catre Spitalul Municipal Vatra Dornei, in vederea reorganizarii Cabinetului medical din Ambulatoriul de specialitate –Pneumologie

HOTARÂREA NR. 27

privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie al întreprinderii publice S.C. ECOLOGOICA VATRA DORNEI S.R.L având ca autoritate tutelara Municipiul VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 28

privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 29

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 30

privind stabilirea costului mediu lunar pentru întretinerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social de Primire , Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

HOTARÂREA NR. 31

privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 32

privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 33

privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei din Str.Mihai Eminescu nr.15, Asociatiei”Nevazatorilor din Romania”-Filiala Suceava – pentru functionarea filialei Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 34

privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Chiliei, nr.11, Asociatiei”La Dorna-Noua ne pasa” – pentru functionarea asociatiei

HOTARÂREA NR. 35

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna ianuarie 2020

HOTARÂREA NR. 36

privind abrogarea HCL nr.105/2008 privind “ aprobarea cofinantarii Proiectului “Baza sportiva Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 37

privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S. Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 38

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor si OS Iacobeni

HOTARÂREA NR. 39

privind aprobarea scaderii din gestiune a masei lemnoase rezultata din partida de curatiri constituita de O.S Dorna Candrenilor de pe suprafata de fond forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 40

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Vulturului nr.3, in suprafata de 40,40 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cucu Liliana

HOTARÂREA NR. 41

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii Sc.A,et.1, ap.7, catre Mezdrea Felicia

HOTARÂREA NR. 42

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil si modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi pozitii

HOTARÂREA NR. 43

privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005” si a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România”

HOTARÂREA NR. 44

privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Na?ionala de Investi?ii “CNI” S.A., a amplasamentului ?i asigurarea condi?iilor în vederea executarii obiectivului de investi?ii Proiect tip – “Construire Baza sportiva TIP 2”, din municipiul Vatra Dornei, str. Runc FN

HOTARÂREA NR. 45

privind aprobarea organizarii evenimentului „Concursul Memorial Nathy si Sorin”ce va avea loc in perioada 28-29 februarie 2020

HOTARÂREA NR. 46

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 47

Privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “Reabilitarea sursei si a retelei de transport si distributie energie termica in municipiul Vatra Dornei, la faza de studiu de fezabilitate”, etapa a 2 a

HOTARÂREA NR. 48

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “ Reabilitare Parcari in Municipiul Vatra Dornei»

HOTARÂREA NR. 49

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “ Reabilitare Parcari in Municipiul Vatra Dornei»

HOTARÂREA NR. 50

privind stabilirea destinatiei unor sume pentru medicii specialisti din cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 51

privind aprobarea modificarii art.4 al HCL nr.165/2018 privind „aprobarea Regulamentului privind acordarea primei de instalare pentru medicii care se angajeaza cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau contract de prestari servicii, la Spitalul Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 52

 

HOTARÂREA NR. 53

 

HOTARÂREA NR. 54

privind stabilirea procedurii de desfa?urare a ?edin?elor Comisiilor de specialitate si a sedintelor Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, în situa?ii excep?ionale, constatate de autorita?ile abilitate

HOTARÂREA NR. 55

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 56

privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita catre Spitalul municipal Vatra Dornei, a unui pachet de echipamente necesare pentru functionarea unui laborator pentru testare COVID 19

HOTARÂREA NR. 57

privind aprobarea sumei necesare pentru achizitioanarea de pachete persoanelor cu nevoi sociale cu ocazia Sarbatorilor de Paste 2020

HOTARÂREA NR. 58

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 59

privind constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Voloseniuc Mihai

HOTARÂREA NR. 60

Privind validarea mandatului de consilier local al municipiului Vatra Dornei al dlui Cojocareanu Radu Alin, supleant pe listele Partidului Miscarea Populara

HOTARÂREA NR. 61

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 62

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna februarie si martie 2020

HOTARÂREA NR. 63

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 64

privind aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit pierdere al SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL la 31.12.2019

HOTARÂREA NR. 65

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

HOTARÂREA NR. 66

privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare prestat de catre SC ECOLOGICA SRL,realizati pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 67

privind aprobarea indexarii cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale care constau într-o anumita suma în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2021

HOTARÂREA NR. 68

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 36 mp teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.22 Decembrie nr.20,catre Chirilus Dumitru si Chirilus Emilia Valentina, teren aferent curtii

HOTARÂREA NR. 69

privind aprobarea procentului privind accesibilizarea fondului forestier national

HOTARÂREA NR. 70

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru Proiectul „Reabilitarea Sistemului de Alimentare Centralizata cu Caldura in Municipiul Vatra Dornei-Etapa II

HOTARÂREA NR. 71

privind aprobarea participarii la Programul Termoficare si a graficului de esalonare anuala a platilor pentru Proiectul „Reabilitarea Sistemului de Alimentare Centralizata cu Caldura in Municipiul Vatra Dornei-Etapa II

HOTARÂREA NR. 72

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna aprilie 2020

HOTARÂREA NR. 73

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Iacobeni si OS vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 74

privind aprobarea neasumarii responsabilita?ii de catre UAT Vatra Dornei
a organizarii ?i derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi?ia produselor ?i a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru ?coli al României

HOTARÂREA NR. 75

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2020

HOTARÂREA NR. 76

privind aprobarea taxei pentru testul rapid Coronavirus – COVID 19

HOTARÂREA NR. 77

privind revocarea art.2 al anexei la HCL nr.28/27.02.2020 privind” aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2020”

HOTARÂREA NR. 78

privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.33918/11.11.2016 catre Clubul Sportiv de Arte Martiale „Museido”, pentru spatiul din cladirea Casei de cultura, din Str.Garii nr.2

HOTARÂREA NR. 79

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 80

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2021 pentru cladiri, pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Ardelean Gheorghe erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 81

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile si modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi pozitii

HOTARÂREA NR. 82

privind stabilirea chiriei pentru terenurile si spa?iile cu altã destina?ie decât locuin?ã, precum ?i aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 83

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 84

privind aprobarea actualizarii hcl nr.246/17.10.2018 privind aprobarea proiectului “REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”IN FAZA DE STUDIU DE FEZABILITATE”

HOTARÂREA NR. 85

privind aprobarea actualizarii HCL nr.240/17.10.2018 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI in faza de Studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 86

privind aprobarea cofinan?arii proiectului “NOI SUNTEM VIITORII PROFESIONI?TI”, cod SMIS 131577, implementat de LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE DEAC” VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 87

privind aprobarea documentatiei PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ), -pentru Construire hala industriala si Statie stocare apa amplasament Str.Rosu, f.n., CF 38675, Beneficiar-SC MASPEX ROMANIA SRL

HOTARÂREA NR. 88

privind aprobarea scoaterii din evidentele contabile ale Primariei Municipiului Vatra Dornei si preluarea in evidentele contabile a Spitalului Municipal Vatra Dornei, a pachetului de echipamente necesare pentru func?ionarea laboratorului pentru testare COVID 19

HOTARÂREA NR. 89

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna mai 2020

HOTARÂREA NR. 90

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei,nr.22, Bl.B, Sc.B, et.3, ap.13, catre Petrencic Ilie Irinel

HOTARÂREA NR. 91

privind aprobarea organigramei ?i a statului de func?ii, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei ?i a personalului din cadrul cabinetelor finan?at din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1029/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, jude? Suceava

HOTARÂREA NR. 92

privind acordarea unor facilita?i fiscale la plata impozitelor ?i taxelor locale pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 93

privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 36556 din CF 36556 situat in Str.Unirii ,f.n. judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 94

privind aprobarea atribuirii unui lot de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 95

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului din incinta Casei de cultura-etaj 1, si a documentatiei de licitatie, in vederea amenajarii unei tipografii

HOTARÂREA NR. 96

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a doua spatii din incinta Casei de cultura, etaj 1, si a documentatiei de licitatie, in vederea amenajarii unei Scoli de soferi

HOTARÂREA NR. 97

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu din incinta Casei de cultura, Etaj 1 si a documentatiei de licitatie, in vederea amenajarii unui cabinet de avocatura

HOTARÂREA NR. 98

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 99

privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, a unui spatiu din incinta Casei de cultura, etaj 1, notat in plan cu nr.6,catre CSM „Dorna-Vatra Dornei” pentru functionarea Sectiei de GO

HOTARÂREA NR. 100

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „Construire zid de sprijin si refacere gard metalic la Liceul teoretic Ion Luca

HOTARÂREA NR. 101

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investitia „ Reamenajare parcare auto aferenta Stadion Municipal si Sala de sport”

HOTARÂREA NR. 102

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere retea de canalizare in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava ”

HOTARÂREA NR. 103

Privind aprobarea scoaterii din evidentele contabile a cladirii de vestiare situata in Str.Calea Transilvaniei nr.1 si demolarea acesteia

HOTARÂREA NR. 104

privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de casatorie

HOTARÂREA NR. 105

privind aprobarea participarii Municipiului Vatra Dornei in cadrul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public finantat de Ministerul Mediului, Apelor ?i Padurilor

HOTARÂREA NR. 106

privind aprobarea unor tarife pentru servicii medicale efectate la cererea cetatenilor

HOTARÂREA NR. 107

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 108

Privind constatarea încetarii mandatului de consilier local al dnei. Pastinaru Andreia Iuliana si declararea ca vacant al locului acesteia, ca urmare a demisiei

HOTARÂREA NR. 109

privind validarea mandatului de consilier local a domnului Cozianu Claudiu

HOTARÂREA NR. 110

Privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, a unui spatiu in incinta Casei de cultura, etaj 1, notat in plan cu numarul 8, catre Biserica “Sf.Chir si Ioan”, pentru infiintarea unui birou de psihoterapie integrativa

HOTARÂREA NR. 111

privind aprobarea actualizarii Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 112

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor si O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 113

privind aprobarea vanzarii cotei de 1/3 teren aferenta apartamentului si curtii situata in Str.Unirii nr.14B, ap.1, parter , teren proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC LENACRIS CONF SRL, proprietara apartamentului

HOTARÂREA NR. 114

privind aprobarea vanzarii cotei de 1/3 teren aferenta apartamentului si curtii situata in Str.Unirii nr.14B, ap.2, teren proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Bejan Cristina, proprietara apartamentului

HOTARÂREA NR. 115

privind aprobarea vanzarii cotei de 1/3 teren aferenta apartamentului si curtii situata in Str.Unirii nr.14B, ap.3, teren proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Apetri Dumitru si Apetri Vasilena, proprietara apartamentului

HOTARÂREA NR. 116

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile si modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi pozitii

HOTARÂREA NR. 117

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna iunie 2020

HOTARÂREA NR. 118

privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.67A Sc.A,et.4, ap.20, catre Simionescu Mirela Lacramioara

HOTARÂREA NR. 119

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 120

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 200 mp,proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Birnarel, f.n., si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 121

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 122

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 123

privind aprobarea vanzarii suprafetei de 290 mp teren, proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei, aferenta constructiei proprietate privata, situata in Str.Tudor Vladimirescu nr.1A, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC GROUP TWO SRL, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 124

privind aprobarea contractului de furnizare apa minerala aferenta izvorului „Sentinela” de catre SC DORNA TURISM SA

HOTARÂREA NR. 125

privind aprobarea documenta?iei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CLADIRII „LICEUL TEORETIC ION LUCA” DIN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, ÎN FAZA DE DALI

HOTARÂREA NR. 126

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru anul 2020,bugetul creditelor interne, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 127

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul„Amenajare trotuar Str.Unirii”

HOTARÂREA NR. 128

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 129

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei: Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, jude?ul Suceava

HOTARÂREA NR. 130

privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Na?ionala de Investi?ii “CNI” S.A., a amplasamentului ?i asigurarea condi?iilor în vederea executarii obiectivului de investi?ii „Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, jude?ul Suceava”

HOTARÂREA NR. 131

privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior si pentru masa lemnoasa fasonata lemn rotund pentru cherestea bustean gater rasinoase (lei/mc volum brut), lemn rotund celuloza rasinoase (lei/mc volum brut) si lemn de foc (lei/mc volum brut) de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei si O.S. Iacobeni

HOTARÂREA NR. 132

privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita, a unui spatiu in incinta Casei de cultura, etaj 1, notat in plan cu numarul 7, catre Biserica “Sf.Chir si Ioan”, pentru infiintarea unui birou de psihoterapie integrativa

HOTARÂREA NR. 133

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului din incinta Casei de cultura-etaj 1, notat in plan cu nr.3 si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 134

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a doua spatii din incinta Casei de cultura, etaj 1, notate in plan cu nr.4 si 5 si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 135

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu din incinta Casei de cultura, Etaj 1, notat in plan cu nr.8 si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari serivicii

HOTARÂREA NR. 136

privind acordarea unor stimulente financiare pentru unii salariati din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei, din cadrul liniei complete , extractia si testarea prezentei SRS COV-2

HOTARÂREA NR. 137

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Boboc Alesia Denisa pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 138

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Tibichi Ioan, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 139

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 140

privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 2495 mp teren proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei,catre Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor,pentru intocmirea unui proiect, in vederea realizarii utilitatilor, cladirii monument istoric”Cazinoul Bailor”

HOTARÂREA NR. 141

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „CONSTRUCTIA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE A UNUI CORP DE CLADIRE NOU AL LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE DEAC DIN VATRA DORNEI. JUDETUL SUCEAVA”

HOTARÂREA NR. 142

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei: Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, jude?ul Suceava

HOTARÂREA NR. 143

privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Na?ionala de Investi?ii “CNI” S.A., a amplasamentului ?i asigurarea condi?iilor în vederea executarii obiectivului de investi?ii „Bazin de înot, municipiul Vatra Dornei, zona Lunca Dornei, jude?ul Suceava”

HOTARÂREA NR. 144

privind aprobarea documenta?iei tehnico-economice ?i a indicatorilor tehnico-economici ai investi?iei „REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II – Partea 1

HOTARÂREA NR. 145

privind aprobarea participarii la Programul Termoficare si a graficului de esalonare anuala a platilor pentru proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II – Partea 1”

HOTARÂREA NR. 146

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, actualizate, a obiectivului de investitii « Constructia si echiparea infrastructurii educationale a unui corp de cladire nou al Liceului tehnologic « Vasile Deac » din Vatra Dornei, judetul Suceava« realizat prin Axa prioritara 10 Îmbunata?irea infrastructurii educa?ionale,Obiectiv specific 10.2Cre?terea gradului de participare la învatamântul profesional si tehnic si învatare pe tot parcursul vietii Apel de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/7Regiuni”

HOTARÂREA NR. 147

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 148

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a spatiului din incinta Casei de cultura-etaj 1, notat in plan cu nr.2 si a documentatiei de licitatie, in vederea desfasurarii de activitati economice sau prestari servicii

HOTARÂREA NR. 149

privind acordul Consiliului local, al Municipiului Vatra Dornei, privind achizitionarea suprafetei de 4728 mp teren situat in Str.Negresti,f.n., extravilan de la domnul Doroftiesei Adrian, proprietarul terenului

HOTARÂREA NR. 150

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 151

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Ani Nicusor, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 152

privind aprobarea participarii la Programul Termoficare si a graficului de esalonare anuala a platilor pentru proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CENTRALIZATA CU CALDURA IN MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – ETAPA II”

HOTARÂREA NR. 153

privind aprobarea unui discount de 15% pentru colaboratorii spitalului pentru un numar mai mare de 500 de teste RT-PCR, efectuate in cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 154

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 155

privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HOTARÂREA NR. 156

privind alegerea viceprimarului Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 157

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 158

privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului in suprafata de 3794 mp, in favoarea Municipiului Vatra Dornei, identic cu nr.cadastral 31559 inscris in CF 31559

HOTARÂREA NR. 159

privind aprobarea achizitionarii suprafetei de 997 mp teren intravilan , identic cu nr.cadastral 39416 din CF 39416, situat in Str.Unirii, de la DELGAZ GRID S.A., in vederea construirii unui Depozit pentru tocatura din lemn si lemn de foc, pentru Centrala termica pe deseuri din lemn

HOTARÂREA NR. 160

privind aprobarea preturilor de referinta pentru anul de productie 2021 pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 161

preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 162

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil si modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi pozitii

HOTARÂREA NR. 163

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 164

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 165

privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II si III al anului 2020

HOTARÂREA NR. 166

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2021 pentru cladiri, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 167

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Halip Cornelia, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale la ochi

HOTARÂREA NR. 168

privind acordul Consiliului local, in vederea ocuparii temporare din fondul forestier national a suprafetei de 0,2090 ha de teren cu vegetatie forestiera, proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, cu defrisare, in vederea realizarii obiectivului “Infiintare retea de aductiune apa-Dorna Candrenilor-Secu-Vatra Dornei”, de catre SC MASPEX ROMANIA SRL

HOTARÂREA NR. 169

privind aprobarea tipului, cuantumului si a numarului de burse scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 170

privind aprobarea Planului de deszapezire pentru perioada 15 noiembrie 2020– 15 aprilie 2021

HOTARÂREA NR. 171

privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 172

privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica aterenului in suprafata de 34 mp, situat in Str. Lucian Blaga nr.14, si aprobarea documentatiei de licitatie

HOTARÂREA NR. 173

pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea ?i administrarea a locuin?elor din fondul locativ, aflate în proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei si a Criteriilor de ierarhizare în repartizarea locuin?elor, precum ?i desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de Analiza a Cererilor ?i de Repartizare a Locuin?elor

HOTARÂREA NR. 174

privind aprobarea RAPORTULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI, privind elaborarea documenta?iei Plan Urbanistic Zonal ‘’INTOCMIRE PUZ PENTRU CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL” amplasament str. 22 Decembrie, nr. 22C, CF.39077, 35197, 39032, 39107

HOTARÂREA NR. 175

privind APROBAREA RAPORTULUI DE INFORMARE SI CONSULTARE A PUBLICULUI PRIVIND ELABORAREA DOCUMENTA?IEI PLAN URBANISTIC ZONAL ‘’INTOCMIRE PUZ CONSTRUIRE LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII – MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUD SUCEAVA AMPLASAMENT STR. UNIRII, NR. FN, CF.39207, MUN. VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 176

privind aprobarea raportului de informare si consultare a publicului, privind avizarea documenta?iei plan urbanistic zonal ‘’PUD – SPATIU PENTRU LOCUIRE – VERANDA” AMPLASAMENT STR. 22 DECEMBRIE, NR. 20, CF 38774, MUN. VATRA DORNEI, JUD SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 177

privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Volosciuc Floarea, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale la ochi

HOTARÂREA NR. 178

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investitii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 179

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul Municipal Vatra Dornei in 2020

HOTARÂREA NR. 180

privind constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Ariciuc Petru Bogdan si vacantarea locului de consilier local

HOTARÂREA NR. 181

privind aprobarea Acordului de parteneriat între Federa?ia Comunita?ilor Evreie?ti din România – Cultul Mozaic ?i Municipiul Vatra Dornei, in vederea colaborarii pentru Reabilitarea, modernizarea si dotarea sinagogii din Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 182

privind transmiterea în folosin?a gratuita, pe durata execu?iei investi?iei, a unui teren apar?inând proprieta?ii private a municipiului Vatra Dornei, în suprafa?a de 1353 mp, situat în strada Unirii FN, jude?ul Suceava, catre Agen?ia Na?ionala pentru Locuin?e, în vederea construirii de locuin?e pentru tineri, destinate închirierii

HOTARÂREA NR. 183

privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, pentru suprafata de 320 mp, situata in Str.Dornelor, nr.10, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in favoarea SC ORIENT MONTANA SRL , titulara a dreptului de proprietate asupra construc?iei

HOTARÂREA NR. 184

privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local si a membrilor supleanti în cadrul Consiliului de administratie a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 185

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITA?ILOR DE ÎNVA?AMÂNT DE STAT DIN VATRA DORNEI, DE GESTIONARE A SITUA?IEI DE PANDEMIE”, precum ?i depunerea acestuia, în vederea ob?inerii finan?arii în cadrul POIM, Axa Prioritara 9 Protejarea sanata?ii popula?iei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19; Obiectivul Specific 9.1 Cre?terea capacita?ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19,Cod apel: POIM/881/9/1/Consolidarea capacitatii unita?ilor de înva?amânt preuniversitar de stat în vederea gestionarii situa?iei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2

HOTARÂREA NR. 186

privind trecerea unui imobil din domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei, în domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 187

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unui imobil si modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi pozitii

HOTARÂREA NR. 188

privind aprobarea sumei de 1200 de lei necesara organizarii de catre Municipiul Vatra Dornei, a Galei premiilor Scriitoriilor si Artistilor din Tara Dornelor, editia a X-a

HOTARÂREA NR. 189

privind aprobarea sumei de 12.000 de lei necesare pentru achizitioanarea a 200 de pachete persoanelor cu nevoi sociale cu ocazia Sarbatorilor de iarna

HOTARÂREA NR. 190

privind aprobarea modificarii Zonarii Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 191

privind stabilirea impozitelor ?i taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021

HOTARÂREA NR. 192

privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2021 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor, Casa Vladimir, Spitalul Izolare, precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

HOTARÂREA NR. 193

privind completarea Anexei nr.1 a HCL nr.82/2020 privind „ stabilirea chiriei pentru terenurile si spațiile cu altã destinație decât locuințã, precum și aprobarea diferitelor tarife pentru anul 2020”

HOTARÂREA NR. 194

privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Coman Ioan Mihnea, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 195

privind aprobarea Regulamentului de Organizare Şi Funcţionare al Serviciului Social de Zi Cantina Socială

HOTARÂREA NR. 196

privind documentației plan urbanistic de detaliu ‘’PUD – SPATIU PENTRU LOCUIRE – VERANDĂ” AMPLASAMENT STR. 22 DECEMBRIE, NR. 20, CF 38774, MUN. VATRA DORNEI, JUD SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 197

privind insusirea RAPORTULUI DE INFORMARE ŞI CONSULTARE A PUBLICULUI, privind elaborarea documentației Plan Urbanistic Zonal „AUTORIZARE CONSTRUCTIE SERVICE AUTO” amplasament str. Barnarel, fn, CF 39220, Mun. Vatra Dornei, Jud Suceava

HOTARÂREA NR. 198

privind aprobarea documentatiei PUZ- +RLU (regulament local de urbanism aferent puz) -pentru CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL” amplasament str. 22 Decembrie, nr. 22C, CF.39077, 35197, 39032, 39107, Beneficiar-SC NICIMAN SA

HOTARÂREA NR. 199

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2021-2022

HOTARÂREA NR. 200

privind acordul Consiliului local, in vederea ocuparii temporare din fondul forestier national a suprafetei de 0,7900 ha de teren cu vegetatie forestiera, proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, cu defrisare, in vederea realizarii obiectivului “Infiintare retea de aductiune apa-Dorna Candrenilor-Secu-Vatra Dornei”, de catre SC MASPEX ROMANIA SRL

HOTARÂREA NR. 201

privind posibilitatea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatat în anul 2021 conform amenajamentul silvic, din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 202

privind aprobarea procentului privind accesibilizarea fondului forestier, stabilit pentru anul 2021, pentru suprafaţa fondului forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei administrată de O.S Vatra Dornei, O.S Iacobeni, O.S Dorna Candrenilor,

HOTARÂREA NR. 203

privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare pentru anul 2021 propus de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 204

privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 205

privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei SI OS IACOBENI

HOTARÂREA NR. 206

privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Mihai Eminescu nr.32, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Savin Rea Silvia

HOTARÂREA NR. 207

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna octombrie si noiembrie 2020

HOTARÂREA NR. 208

privind atribuirea in folosinta gratuita, a suprafetei de 220 mp teren proprietate privataa Municipiului Vatra Dornei,catre Inspectoratul Judetean de politie Suceava ,pentru functionarea Politiei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 209

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2021, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S. Iacobeni , O.S. Carlibaba si OS Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 210

privind aprobarea pierderilor tehnologice rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 211

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2020, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a Programului anual de investiţii pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 212

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei și a personalului din cadrul cabinetelor finanțat din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1029/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, județul Suceava

HOTARÂREA NR. 213

privind aprobarea proiectului si actualizarii documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI in faza de Studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 214

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției “Extindere și modernizare sursă de producție energie termică în Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 215

privind modificarea art.6 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010 privind aprobarea actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL

HOTARÂREA NR. 216

privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

2019

HOTARÂREA NR. 1
privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pentru bugetul anului 2018

HOTARÂREA NR. 2
privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018

HOTARÂREA NR. 3
privind alocarea sumei de 2500 de lei pentru organizarea Concursului local de sah

HOTARÂREA NR. 4
privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2019

HOTARÂREA NR. 5
privind modificarea HCL nr.286/29.11.2018 privind “ aprobarea contractarii unui credit in valoare de 12.700.000 in vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local”

HOTARÂREA NR. 6
privind aprobarea acordului de principiu in vederea asocierii între Municipiul Vatra Dornei, Municipiul Câmpulung Moldovenesc și Orașul Gura Humorului, județul Suceava, pentru realizarea în comun a unui program de promovare în domeniul turismului din Bucovina și dezvoltare economico-socială

HOTARÂREA NR. 7
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 8
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 9
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 10
privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 11
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna decembrie 2018

HOTARÂREA NR. 12
privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 13
privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 14
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Parcului, nr.31,parter, ap.4, in suprafata de 54 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Hojbota Vasile

HOTARÂREA NR. 15
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 179 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Pacii, teren aferent constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC DORNA TURISM SA

HOTARÂREA NR. 16
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 138 mp teren situat in Str. Parcului nr.27, aferent curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Roman Vasile si Roman Elena

HOTARÂREA NR. 17
privind aprobarea indreptarii erorii materiale a art.1 al HCL nr.290/2018 „privind aprobarea vanzarii suprafetei de 97 mp teren situat in Str.Luceafarului nr.19, aferent constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC BIANCO NERO COMSERV SRL”

HOTARÂREA NR. 18
privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2019-2020

HOTARÂREA NR. 19
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 20
privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 21
privind aprobarea valorii actualizate a obiectivului de investitii continuare lucrări Liceu Ion Luca internat + cantină şi schimbare destinaţie în săli de clasă + internat

HOTARÂREA NR. 22
privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 23
privind preluarea investiei realizate in baza contractului de lucrari „Inchiderea depozitelor urbane existente in judetul Suceava din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Suceava-depozitul urban neconform Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 24
privind aprobarea sumei necesara intocmirii Studiului de Fezabilitate, actualizarea Proiectului Tehnic pentru realizarea lucrarilor de inchidere finala a depozitului de deseuri municipale neconform Buliceni din municipiul Vatra Dornei si a Cererii de finantare

HOTARÂREA NR. 25
privind respingerea proiectului de hotarare privind “ aprobarea pierderilor rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2018”

HOTARÂREA NR. 26
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei si aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 27
privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile din cadrul Serviciului intretinere cladiri si spatii verzi din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 28
privind aprobarea organizarii si a sumelor necesare evenimentului cultural “Dialogul artelor” la Vatra Dornei.

HOTARÂREA NR. 29
privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli precum si a volumului de masa lemnoasa exploatata in anul 2018 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 30
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli preliminat pentru anul 2019, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 31
privind aprobarea conform Normelor procedurale pentru achizitionarea de servicii de creditare bancara in vederea contractarii imprumutului in valoare de 12.700.000 lei destinat cofinantarii/finantarii investitiilor publice de interes local

HOTARÂREA NR. 32
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2019 pentru pentru CAR Pensionari Vatra Dornei, pentru cladirea si terenul aferent acesteia,din Str.Negresti nr.8

HOTARÂREA NR. 33
privind Asocierea intre Municipiul Vatra si SC LIDL ROMANIA SCS in vederea amenajarii acceselor rutiere catre imobilul proprietate privata a acestora

HOTARÂREA NR. 34
privind infiintarea Organizatiei de Management al Destinatiei „Tara Dornelor”

HOTARÂREA NR. 35
privind aprobarea pierderilor rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 36
privind completarea art.2 al HCL nr.286/2018 privind “ aprobarea contractarii unui credit in valoare de 12.700.000 in vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local”

HOTARÂREA NR. 37
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 38
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 39
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 40
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.B, Et.1, ap.7, catre Vizitiu Dumitru Mihai si Vizitiu Andreea Simona

HOTARÂREA NR. 41
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, Bl.1, Sc.C, Et.4, ap.11, catre Morosanu Catalin si Morosanu Petronela

HOTARÂREA NR. 42
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, nr.22, Bl.B, Sc.B, Et.1, ap.7, catre Pop Daniela Elena

HOTARÂREA NR. 43
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu, nr.25, et.1, ap.14, in suprafata de 38,82 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Lostun Fenicia

HOTARÂREA NR. 44
privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgenţă în cazurile de violență domestică, constituita din membrii Directiei de Asistenta Sociala

HOTARÂREA NR. 45
privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 46
privind aprobarea vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Pacii, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nutu Tiberiu, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 47
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna ianuarie 2019

HOTARÂREA NR. 48
privind aprobarea atribuirii unui lot de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 49
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2018

HOTARÂREA NR. 50
privind aprobarea scăderii din gestiune a masei lemnoase rezultată din partida de curăţiri constituită de O.S Dorna Candrenilor de pe suprafaţa de fond forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 51
privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare aferent anului 2019 propus de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 52
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partida constituită pe fondul forestier proprietatea MUN. VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 53
privind alocarea sumei de 4000 de lei catre scoala Gimnaziala nr.4 in vedere deplasarii unui grup de elevi in Polonia-Kozieglowy in vizita de studiu

HOTARÂREA NR. 54
privind modificarea art.2 al HCL nr.279/2018 “privind aprobarea vanzarii suprafetei de 44 mp teren situat in Str.Lumea Noua nr.39,aferent locuintei proprietate personala, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Leonte Genoveva”

HOTARÂREA NR. 55
privind aprobarea actualizarii proiectului “Crearea unui spatiu de agreement si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1

HOTARÂREA NR. 56
privind actualizarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo – climaterică Vatra Dornei” finantat prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 57
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 516 mp, teren situat in Str.Runc, f.n.

HOTARÂREA NR. 58
privind aprobarea a organigramei, a statului de funcţii şi a statului de personal a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 59
privind aprobarea documentatiei cu propunerea de alipire a trei suprafete de teren situat in Str.Pacii nr.1, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 60
privind aprobarea documentatiei cu propunerea de alipire a trei suprafete de teren situat in Str.Parcului nr.2, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 61
privind aprobarea documentatiei cu propunerea de alipire a trei suprafete de teren situat in Str.Republicii nr.1A, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 62
privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasării Ansamblului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei in Boston-SUA la evenimentele cultural educative organizate in perioada 08-30.04.2019

HOTARÂREA NR. 63
privind asocierea municipiului VATRA DORNEI, cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”

HOTARÂREA NR. 64
privind aprobarea actualizarii proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “ EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”, propus spre finantare prin POR 2014-2020, în faza de Studiu de Fezabilitate

HOTARÂREA NR. 65
privind actualizarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI, propus spre finantare prin POR 2014-2020, în faza de Studiu de Fezabilitate

HOTARÂREA NR. 66
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 67
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 68
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 69
privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 70
privind aprobarea documentatiei PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ)-pentru – Construire spatii comercile, sediu Autogara si Imprejmuire – amplasament str.Oborului, nr.4, CF 30344, Beneficiar- SC TRANSPORT AUTO SEVERIN SA.

HOTARÂREA NR. 71
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str. Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.B, Et.2, ap.6, catre Cojocaru Amalia Paula si Cojocaru Mihai

HOTARÂREA NR. 72
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Calea Tranislvaniei, nr.18, in suprafata de 53,30 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Tutuianu Mihaiela Simona, locatarul imobilului

HOTARÂREA NR. 73
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Unirii nr.15, in suprafata de 28,4 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Enea Ciprian, locatarul imobilului

HOTARÂREA NR. 74
privindaprobarea vanzarii suprafetei de 19 mp teren situat in Str. Parcului nr.27, aferent curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Roman Vasile si Roman Elena

HOTARÂREA NR. 75
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna februarie 2019

HOTARÂREA NR. 76
privindaprobarea vanzarii suprafetei de 55 mp teren situat in Str.Pacii, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru SC MERIDIAN TURISM SA

HOTARÂREA NR. 77
privindaprobarea vanzarii suprafetei de 127 mp teren situat in Str.Cetinei, nr.3, aferent curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Oancea Lucica

HOTARÂREA NR. 78
privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37164 din CF 37164 situat in Str.Poligonului f..n., apartinand domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei,

HOTARÂREA NR. 79
privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a XIII-a, de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, prin Casa de Cultura

HOTARÂREA NR. 80
privind completarea art.2 al HCL nr.254/2018 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 81
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 5287 mp teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, teren situat in Str.22 Decembrie nr.22 C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC NICIMAN SA

HOTARÂREA NR. 82
privind diminuarea capitalului social al SC Ecologica Vatra- Dornei SRL ce are ca actionar unic Municipiul Vatra Dornei, si stabilirea valorii partilor sociale

HOTARÂREA NR. 83
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) (lei/mc volum brut/ lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 84
privind aprobarea sumei necesara intocmirii Studiului de fezabilitate pentru intocmirea proiectul „Dezvoltarea Domeniului schiabil –in statiunea Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 85
privind aprobarea sumei necesara intocmirii Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Cresterea calitatii serviciilor turistice in Bazinul Dornelor prin amenajarea posturilor de Salvamont”

HOTARÂREA NR. 86
privind modificarea Art.3 din Contractul de administrare a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, incheiat intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, OS Dorna Candrenilor, OS Carlibaba si OS Iacobeni, privind cheltuielile pentru paza padurii

HOTARÂREA NR. 87
privind aprobarea procentului privind accesibilizarea fondului forestier naţional

HOTARÂREA NR. 88
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “Modernizare drum Comunal DC76 Gherghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000”

HOTARÂREA NR. 89
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “CONTINUARE LUCRARI LA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT STR. CHILIA, NR. 9A”

HOTARÂREA NR. 90
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului REABILITARE-MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA, NR.1, VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 91
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “CONTINUARE LUCRĂRI LA LICEUL ION LUCA, INTERNAT ȘI CANTINĂ, CU SCHIMBARE DE DESTINAȚIE ÎN SĂLI DE CLASĂ ȘI INTERNAT”

HOTARÂREA NR. 92
privind aprobarea sumei necesara realizarii Parteneriatului cu Radio Romania Cultural

HOTARÂREA NR. 93
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 94
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 95
privind aprobarea indexării cu rata inflatiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, aplicabile în anul fiscal 2020

HOTARÂREA NR. 96
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 1949 mp, teren situat in Str.Parcului, f.n.,,Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

HOTARÂREA NR. 97
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 420 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Petreni f.n.

HOTARÂREA NR. 98
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 100 mp, teren situat in Str.Runc, nr.10 ,Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

HOTARÂREA NR. 99
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna martie 2019

HOTARÂREA NR. 100
privind acordarea avizului consultativ pentru acordarea titlului de Colegiu national/Colegiu unitatii de invatamant preuniversitar de stat Liceul teoretic”Ion Luca”

HOTARÂREA NR. 101
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Duca Vasile pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 102
privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 103
privind respingerea proiectului de hotarare privind” completarea HCL nr.81/28.03.2019, privind „aprobarea vanzarii suprafetei de 5287 mp teren concesiont, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, teren concesionat situat in Str.22 Decembrie nr.22 C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC NICIMAN SA”

HOTARÂREA NR. 104
privind aprobarea vanzarii spatiului medical, situat in Str.Mihai Eminescu nr.26, mansarda, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cabinet Medical Individual Dr.Gnaciuc Viorica

HOTARÂREA NR. 105
privind aprobarea sumei de 2000 de lei pentru Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei, pentru premierea elevilor participanti la Concursul Judetean de performanta scolara

HOTARÂREA NR. 106
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 107
privind modificarea HCL nr.319/2018 respectiv HCL nr. 30/2019 privind “ aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2019, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor şi O.S. Iacobeni »

HOTARÂREA NR. 108
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului “Modernizare str.Crinului, Scorusului, Cetinei, Alunis-tronson II si reglementarea circulatiei rutiere si pietonale: sens giratoriu piata, sens unic urcare Str.Unirii-coborare Str.22 Decembrie, banda de preselectie Calea Transilvaniei in municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 109
privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru municipiul Vatra Dornei, actualizat

HOTARÂREA NR. 110
privind revocarea HCL nr.69/28.03.2019 privind „trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 111
privind revocarea pozitiei nr.2 si 3 din Anexa la HCL nr.198/30.08.2018, revocarea art.2 din HCL nr.198/30.08.2018 precum si revocarea art.2 al HCL nr.127/30.05.2018

HOTARÂREA NR. 112
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2019 şi a Programului anual de investiţii -2019 si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2019

HOTARÂREA NR. 113
privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 114
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în VATRA DORNEI > axa prioritară 3- prioritatea de investitii 4e- obiectiv specific 3.2

HOTARÂREA NR. 115
privind aprobarea participarii Municipiului Vatra Dornei la realizarea proiectului “Via Transilvanica”

HOTARÂREA NR. 116
privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor Scolii gimnaziale nr.4, participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 117
privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor Scolii gimnaziale nr.1, participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 118
privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor Scolii gimnaziale nr.2, participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 119
privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai proiectului < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în VATRA DORNEI >axa prioritară 3 prioritatea de investitii 4e obiectiv specific 3.2

HOTARÂREA NR. 120
privind aprobarea actualizarii HCL nr.114/24.04.2019 privind aprobarea “ proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în Vatra Dornei > axa prioritară 3- prioritatea de investitii 4e- obiectiv specific 3.2.”

HOTARÂREA NR. 121
privind aprobarea actualizarii hcl 119/24.04.2019 privind „aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai proiectului < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în VATRA DORNEI >axa prioritară 3 prioritatea de investitii 4e obiectiv specific 3.2”

HOTARÂREA NR. 122
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea balneo-climaterica VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 123
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “Asfaltare strazi in Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 124
privind apartenenta la domeniul privat a unor imobile situate in intravilanul municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 125
privind apartenenta la domeniul privat a unor imobile situate in intravilanul municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 126
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 127
privind stabilirea componenţei Comisiei de negociere pentru achiziţionarea de imobile de pe piaţa liberă

HOTARÂREA NR. 128
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 129
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 130
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna aprilie 2019

HOTARÂREA NR. 131
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea mun. VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 132
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2019

HOTARÂREA NR. 133
privind aprobarea alocării sumei de 1000 lei în vederea susţinerii financiare a editării revistei ,, Popas la Han” a Şcolii Gimnaziale nr. 4 din Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 134
privind alocarea sumei de 4000 de lei pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru organizarea unei excursii pentru elevii olimpici la faza nationala si judeteana ale olimpiadelor scolare

HOTARÂREA NR. 135
privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 38414 din CF 38414 situat in Str.Unirii f.n, judetul Suceava.

HOTARÂREA NR. 136
privind aprobarearaportului de evaluare a imobilului in suprafata de 3546 mp, situat in Str.Ulita Buliceni şi aprobarea cumpărării suprafetei de 3546 mp de la Petrescu Ecaterina, Petrescu Mihai si Petrescu Macedon, in vederea inchiderii finale a depozitului de deseuri Buliceni-Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 137
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plata prestate de catre Spitalul Municipal Vatra Dornei in 2019

HOTARÂREA NR. 138
privind aprobarea vanzarii cotei de 8/100, respectiv suprafata de 27,24 mp din terenul aferent locuintei, situat in Str.Mihai Eminescu nr.27, parter, ap.1b, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Moisan Laura Cristina, proprietara apartamentului

HOTARÂREA NR. 139
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.A, Et.4, ap.19, catre Popescu Florin si Popescu Alina Traiana

HOTARÂREA NR. 140
privind aprobarea sumelor necesare organizării evenimentului “Jocurile copilariei”

HOTARÂREA NR. 141
privind aprobrea sumelor necesare organizării vizitei tehnice pentru atestarea “Tarii Dornelor” ca destinatie de Ecoturism

HOTARÂREA NR. 142
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, Bl.1, Sc.D,Et.2, ap.4, catre Cernucan Calin si Cernucan Ionela

HOTARÂREA NR. 143
privind acordul Consiliului Local cu privire la participarea în Programul privind închiderea depozitelor de deşeuri municipale neconforme şi contractarea finanţării pentru realizarea lucrărilor de închidere finală a depozitului neconform de deşeuri municipale Buliceni-Vatra Dornei şi contractarea finanţării

HOTARÂREA NR. 144
privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor ocazionate de “Ziua Universala a Iei”-Editia a VI a

HOTARÂREA NR. 145
privind aprobarea sumelor necesare organizării celei de-a treia editii a festivalului „Bucovina Acustic Park Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 146
privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de catre sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 147
privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare prestat de catre SC ECOLOGICA SRL,realizati pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 148
privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare prestat de catre SC ECOLOGICA SRL,realizati pentru trimestrul I al anului 2019

HOTARÂREA NR. 149
privind aprobarea decontarii din bugetul local al Municipiului Vatra Dornei, catre SC ECOLOGICA SRL a contribuției pentru economia circulară, în cuantumul de 29.392,80 de lei

HOTARÂREA NR. 150
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Scripcaru Corneliu pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 151
privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor Scolii gimnaziale nr.2, care au obtinut Locul I la concursul “Sanitarii priceputi”

HOTARÂREA NR. 152
privind trecerea unor imobile in domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 153
privind clasificarea în categoria de folosinta drumuri publice de interes local a unor strazi neclasificate, din municipiului Vatra – Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 154
privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 155
privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare in vederea completarii si actualizarii Anexei nr.6 la HG nr.1357/2001, in sensul abrogarii pozitiei nr.411 si completarea cu pozitia nr.464

HOTARÂREA NR. 156
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “Modernizare drum Comunal DC76 Gherghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000”

HOTARÂREA NR. 157
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 158
privind actualizarea proiectului » complex de agrement lunca dornelor » si depunerea acestuia la FDI

HOTARÂREA NR. 159
privind aprobarea sumelor necesare deplasarii Ansamblului “Balada Dornelor “ din cadrul Clubului copiilor, in Polonia-Poznan la Festivalul International de folclor pentru copii FOLK FUN

HOTARÂREA NR. 160
privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Bighiu Constantin Doru

HOTARÂREA NR. 161
privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției”REABILITAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI”, în faza de Studiu de Fezabilitate

HOTARÂREA NR. 162
privind constituirea Comisiei de dare în plată si aprobarea Procedurilor pentru activitatea Comisiei, in vederea stingerii creantelor fiscale datorate bugetului local prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Vatra Dornei a unor bunuri imobile proprietatea debitorilor, conform art.263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 163
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici ai investitiei si a destinatiei de locuinte sociale pentru proiectul „Construirea a două blocuri de locuinte sociale în regim de înăltime p+3 în municipiul Vatra Dornei pe str. Mălinilor”

HOTARÂREA NR. 164
privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico economici ai investitiei pentru finanatarea din bugetul local a cheltuielilor pentru proiectul „Construirea a două blocuri de locuinte sociale în regim de înăltime p+3 în municipiul Vatra Dornei pe str. Mălinilor”

HOTARÂREA NR. 165
privind aprobarea actualizarii proiectului “Crearea unui spatiu de agreement si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, finantat prin POR 2014-2020,P.I.7.1

HOTARÂREA NR. 166
privind actualizarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo – climaterică Vatra Dornei” finantat prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 167
privind aprobarea finantarii de la bugetul local, a obiectivului de investiții „Lucrări Neeligibile Complementare Proiectului Reabilitare Și Modernizare Infrastructură Rutieră În Stațiunea Balneo-Climaterică Vatra Dornei – reabilitarea și modernizarea trotuarelor aferente Străzii Vasile Lițu, Reabilitare Pod Foresta, Reabilitare Parcare strada Dornelor, reabilitare și modernizare racorduri între străzile incluse în proiect și strazile adiacente pentru străzile Bistriței, Bârnărel, Eroilor”

HOTARÂREA NR. 168
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 169
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului VATRA DORNEI pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 170
privind validarea mandatului de consilier local a domnului Rezus Octavian Mihai

HOTARÂREA NR. 171
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 172
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 173
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna mai 2019

HOTARÂREA NR. 174
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.B, ap.2, catre Apetri Loredana

HOTARÂREA NR. 175
privindaprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, Bl.A, Sc.A, ap.3, catre Muresan Irina Liliana si Muresan Bogdan Alexandru

HOTARÂREA NR. 176
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, Bl.1, Sc.C, Et.1, ap.1, catre Marica Mariana

HOTARÂREA NR. 177
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.67A Bl.A, Sc.B, Et.4, ap.17, catre Marian Cristian si Marian Ionela Codruta

HOTARÂREA NR. 178
privind aprobarea unui ajutor de urgenta Berari Niculai, pentru reconstruirea locuintei afectata de incendiu din strada Silvicultorului nr. 5

HOTARÂREA NR. 179
privind acordul Consiliului local privind transmiterea temporara a unor suprafete de teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei,pe perioada executarii lucrarilor catre TRANSGAZ SA MEDIAS, pentru realizarea obiectivului de investitii”Conducta de transport gaze naturale Campulung Moldovenesc –Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 180
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partida constituită pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 181
privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 38701 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului – teren cu numar cadastral 3487 ca fond dominant

HOTARÂREA NR. 182
privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

HOTARÂREA NR. 183
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 184
privind aprobarea vanzarii cotei de 200/637 in suprafata de 200 mp aferenta Hotelului Maestro situat in Str.Republicii,catre SC EUROINTER SPORT SRL

HOTARÂREA NR. 185
privind aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 31730 din CF 31730 situat in Str.22 Decembrie nr.20, judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 186
privind alocarea sumei de 2000 de lei pentru organizarea Concursului local de sah

HOTARÂREA NR. 187
privind aprobarea achizitionarii a 400 de harti turistice cu traseele de mountain bike din zona Moldovei

HOTARÂREA NR. 188
privind aprobarea sumei necesara, în vederea deplasării Ansamblului Dorna Dorului – Vatra Dornei la Botosani, la manifestarile cultural artistice dedicate Zilei Satului Tudora-Judetul Botosani

HOTARÂREA NR. 189
privind aprobarea darii in plata prin trecerea in proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, a unui bun imobil proprietatea d-lui Pohoata Cezar Virgil si Pohoata Iuliana si stingerea creantelor fiscale datorate bugetului local, conform art.263 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 190
privind aprobarea actualizarii proiectului “Crearea unui spatiu de agrement si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, finantat prin POR 2014-2020,P.I.7.1

HOTARÂREA NR. 191
privind actualizarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo – climaterică Vatra Dornei” finantat prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 192
privind aprobarea actualizarii proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul < Municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în Vatra Dornei > axa prioritară 3- prioritatea de investitii 4e- obiectiv specific 3.2.”, in faza de Studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 193
privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai proiectului < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în Vatra Dornei >axa prioritară 3 prioritatea de investitii 4e obiectiv specific 3.2”, in faza de studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 194
privind aprobarea actualizarii proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul < Municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în Vatra Dornei > axa prioritară 3- prioritatea de investitii 4e- obiectiv specific 3.2.”, in faza de Studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 195
privind aprobarea actualizarii documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai proiectului < municipiul verde – mobilitate urbană durabilă în Vatra Dornei >axa prioritară 3 prioritatea de investitii 4e obiectiv specific 3.2”, in faza de studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 196
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 197
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 198
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii Sc.B,et.2, ap.12, catre Popescu Liliana Mihaela si Popescu George Cristian

HOTARÂREA NR. 199
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Pinului nr.23, in suprafata de 68 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Prundean Oana Maria

HOTARÂREA NR. 200
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 149 mp teren situat in Str.Lumea Noua nr.39, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, aferenta curtii, catre Leonte Genoveva, proprietara locuintei situata in aceasta curte

HOTARÂREA NR. 201
privind aprobarea vanzarii cotei de 41% in suprafata de 161 mp , aferenta locuintei situata in Str.Vicilicilor, nr.19, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Valica Sotiria prin curator Valica Mihai

HOTARÂREA NR. 202
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 203
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii, nr.67A Sc.A,et.4, ap.20, catre Simionescu Mirela Lacramioara

HOTARÂREA NR. 204
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.A,et.1, ap.7, catre Mezdrea Felicia

HOTARÂREA NR. 205
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 206
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea buştean gater răşinoase (lei/mc volum brut), lemn rotund celuloză răşinoase (lei/mc volum brut) şi lemn de foc (lei/mc volum brut) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei şi O.S Iacobeni

HOTARÂREA NR. 207
privind aprobarea organizarea Festivalului de film de scurt metraj”Caravana Next”

HOTARÂREA NR. 208
privind stabilirea perioadei, a programului si a sumelor necesare desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 209
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 210
privind alocarea sumei de 2000 de lei pentru organizarea Concursului local de sah

HOTARÂREA NR. 211
privind aprobarea Notei conceptuale pentru proiectul” CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR TURISTICE ÎN BAZINUL DORNELOR, PRIN AMENAJAREA POSTURILOR DE SALVAMONT,Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 212
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul < revitalizarea infrastructurii economice si sociale in municipiul VATRA DORNEI >

HOTARÂREA NR. 213
privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, în faza de Studiu de Fezabilitate

HOTARÂREA NR. 214
privind aprobarea sumei necesara organizarii spectacolului folcloric sustinut de IOAN BOCSA SI ANSAMBLUL FOLCLORIC ”ICOANE” în data de 16 august 2019

HOTARÂREA NR. 215
privind aprobarea participării municipiului Vatra Dornei la programul de termoficare “ Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură a municipiului Vatra Dornei “cu implementare în perioada 2019 – 2027, a graficului de eșalonare anuală a investiției și a contribuției anuale proprii de la bugetul local, precum și a sumelor solicitate din bugetul M.D.R.A.P.

HOTARÂREA NR. 216
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli, bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, creditelor interne pe anul 2019, Programului anual de investiții anual, an 2019 și constituirea fondului de rezervă în bugetul local

HOTARÂREA NR. 217
privind aprobarea ajustarii pretului contractului de achizitie publica„Infiintare parcari auto – CPV – 45223300 – 9”

HOTARÂREA NR. 218
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 219
privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitație publică, a unui spațiu situat în Municipiul Vatra Dornei, strada Mihai Eminescu, nr. 15, pentru organizarea și funcționarea Biroului Parlamentar, deputat Cătalin – Ioan Nechifor

HOTARÂREA NR. 220
privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, a personalului contractual al Spitalului Municipal Vatra Dornei și a personalului din cadrul cabinetelor finanțat din bugetul de stat conform O.M.S. nr. 1029/2010, din structura Spitalului Municipal Vatra Dornei, județ Suceava

HOTARÂREA NR. 221
privind revocarea H.C.L. nr. 33 din 30.01.2019, privind privind asocierea între municipiul Vatra Dornei și S.C. Lidl România SCS, în vederea amenajării acceselor rutiere către imobilul proprietate privată a acestora

HOTARÂREA NR. 222
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și Programului anual de investiții, an 2019

HOTARÂREA NR. 223
privind revocarea H.C.L. nr. 34 din 30.01.2019, privind înființarea Organizației de Management ” Țara Dornelor ”

HOTARÂREA NR. 224
privind aprobarea Regulamentului de intervenție – reabilitare a fațadelor, pentru creșterea calității arhitectural – ambientale a clădirilor în municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 225
privind privind aprobarea proiectului “ Reabilitare parcare Bloc UCRUPS. și căi de acces Sală Sport și Școala Generală Nr. 2 ”

HOTARÂREA NR. 226
privind acordarea unui drept de servitute de trecere auto și cu piciorul, în favoarea S.C. Niciman S.A. proprietara imobilului teren identificat prin C.F. nr. 30.010, fond dominant peste imobilul teren identificat prin C.F. nr. 38.646, fond aservit, proprietate privată a municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 227
privind acordul de principiu al consiliului local al municipiului Vatra Dornei, pentru demararea procedurii de înființare a Organizației de Management “Țara Dornelor”

HOTARÂREA NR. 228
privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare separata,transport separat si depozitare deseuri municipale, pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 229
privind vânzarea cu drept de preemțiune a unui imobil teren intravilan cu o suprafata de 300 mp. teren aferent construcției proprietatea sotilor Prundean Oana si Prundean Constantin

HOTARÂREA NR. 230
privind achiziționarea unui imobil – construcție, situat în municipiul Vatra Dornei, strada Florilor nr. 2, si stabilirea plafonului maxim de licitare in vederea adjudecarii bunului in cadrul licitatiei din 03.09.2019, organizată de către Lichidator Judiciar “ MUȘAT & ASOCIAȚII ”

HOTARÂREA NR. 231
privind ajutorarea copiilor bolnavi de cancer în vederea imbunătățirii calității vietii acestora prin alocarea sumei de 3.300 lei din fondul de rezervă bugetară, prin aderarea municipiului Vatra Dornei, la Programul “ Magic Ticket”

HOTARÂREA NR. 232
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea buştean gater răşinoase (lei/mc volum brut), lemn rotund celuloză răşinoase (lei/mc volum brut) şi lemn de foc (lei/mc volum brut) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S.Dorna Candrenilor, O.S Vatra Dornei şi O.S Iacobeni

HOTARÂREA NR. 233
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuielipentru anul 2019, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investiţii pentru anul 2019 precum si bugetul creditelor interne de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 234
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 235
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 236
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 237
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, Bl.1, Sc.D,Et.2, ap.4, catre Cernucan Calin si Cernucan Ionela

HOTARÂREA NR. 238
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, Bl.1, Sc.C, Et.1, ap.1, catre Marica Mariana

HOTARÂREA NR. 239
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.A, et.2, ap.10, catre Corutiu Alina Nicoleta si Corutiu Mihai

HOTARÂREA NR. 240
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei Bl.A, Sc.A, et.3, ap.13, catre Vieriu Carmen Gabriela

HOTARÂREA NR. 241
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Vicilicilor, nr.19, in suprafata de 70,28 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Vilcu Roxana-Ionela

HOTARÂREA NR. 242
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Boboc Alesia Denisa pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 243
privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Vatra Dornei si Morosan Aurora si Bostiog Dorina

HOTARÂREA NR. 244
privind darea în administrare catre GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBA CA ZAPADA”VATRA DORNEI, cu personalitate juridică, a bunului imobil -construcţie şi terenul aferent Gradinitei cu orar prelungit, situat in Str.Chilia nr.9A

HOTARÂREA NR. 245
privind aprobarea ajustarii pretului contractului de lucrări nr. 7371/18.03.2019 din cadrul proiectului MODERNIZARE STRĂZI DE ACCES ȘI LOCURI DE RECREERE ÎN STAȚIUNEA BALNEO – CLIMATERICĂ VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 246
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Botusan Cornelia pentru reconstructia locuintei afectata de incendiu, situata in Str.Podu Verde nr.9

HOTARÂREA NR. 247
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 248
privind darea în administrare a spatiului situat in Str.Mihai Eminescu nr.38, parter, ap.3, in suprafata de 34,34 mp, catre Cabinet Individual Tabarcea-Moraru Cristina Delia, in vederea infiintarii unui Cabinet de cursuri de prim-ajutor

HOTARÂREA NR. 249
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 250
privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 251
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Pinului, nr.37, in suprafata de 31 mp si cladirea anexa in suprafata de 19 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Rusu Ilie

HOTARÂREA NR. 252
privindaprobarea contractului de furnizare apa minerala aferenta izvorului „Sentinela” de catre SC DORNA TURISM SA

HOTARÂREA NR. 253
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea buştean gater răşinoase (lei/mc volum brut), lemn rotund celuloză răşinoase (lei/mc volum brut) şi lemn de foc (lei/mc volum brut) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei şi O.S Iacobeni

HOTARÂREA NR. 254
privind aprobarea sumelor necesare acordarii burselor scolare din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 255
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Vulturului nr.3A, in suprafata de 41,45 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Luca Floarea

HOTARÂREA NR. 256
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Vicilicilor nr.16., in suprafata de 39,10 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Rodica Anisia

HOTARÂREA NR. 257
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Str.Mihai Eminescu nr.34, in suprafata de 53,48 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Chiorescu Iant Floarea

HOTARÂREA NR. 258
privind aprobarea modificarii art.17 alin.(3 ) al HCL nr.134/2018 privind „aprobarea atribuirii calitatii de ordonator tertiar de credite Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, persoană juridică de drept public”

HOTARÂREA NR. 259
privind aprobarea desemnarii Consiliul de Administratie a Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 260
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investiţii pentru anul 2019 precum si bugetul creditelor interne de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 261
privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2019– 15 aprilie 2020

HOTARÂREA NR. 262
privind completarea HCL nr.234/2018 privind “aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public și a documentatiei necesare delegarii gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public in municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 263
privind aprobarea organizării Concursului Interjudeţean de matematică- si informatica „Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XXI-a

HOTARÂREA NR. 264
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Coman Ioan Mihnea pentru efectuarea Unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 265
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionareal Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 266
privind acordul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, pentru ocuparea temporara de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS a terenului în suprafată de 0,3325 ha, situat în fondul forestier national, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei, amplasat în U.P.-I Vatra Dornei, u.a.119H,119J,119K, în vederea implementării proiectului “Conductă transport gaze naturale DN250 Pojorata – Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 267
privind aprobarea NOTEI CONCEPTUALE pentru proiectul “DEZVOLTAREA DOMENIULUI SCHIABIL ÎN STAȚIUNEA VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 268
privind aprobarea TEMEI DE PROIECTARE pentru proiectul “CREȘTEREA CALITÃȚII SERVICIILOR TURISTICE ÎN BAZINUL DORNELOR PRIN AMENAJAREA POSTURILOR DE SALVAMONT, MUNICIPIUL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 269
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, în faza de Studiu de Fezabilitate

HOTARÂREA NR. 270
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2020

HOTARÂREA NR. 271
privind   aprobarea   vanzarii suprafetei de teren  de 110 mp aferenta locuintei si curtii,  situata in Str. Unirii nr.59A, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Prislopan Toader Laurentiu si Prislopan Renata Mihaela, proprietarii locuintei

HOTARÂREA NR. 272
privind  acordarea unor stimulente financiare pentru unii salariati din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 273
privind modificarea art.1 al HCL nr.226/23.08.2019 privind “acordarea  unui drept de servitute de trecere auto și cu piciorul, în favoarea S.C. Niciman S.A. proprietara imobilului teren identificat prin C.F. nr. 30.010, fond dominant peste imobilul teren identificat prin C.F. nr. 38.646, fond aservit, proprietate privată a municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 274
privind atestarea apartenentei  la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 275
privind  aprobarea raportului informarii si consultarii publicului si a documentatiei Plan Urbanism de Detaliu(PUD) pentru recompattimentare, modernizare si schimbare destinatie a spatiilor existente situate in  Str.Mihai  Eminescu nr.35, proprietatea SC EUROINTER-SPORT SRL

HOTARÂREA NR. 276
privind aprobarea  premierii sportivului Hinti Rares, pentru  rezultatele deosebite obtinute la Campionatul de Schi alpin

HOTARÂREA NR. 277
privind  aprobarea TEMEI DE PROIECTARE  pentru proiectul “DEZVOLTAREA DOMENIULUI SCHIABIL ÎN STAȚIUNEA VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 278
privind  aprobarea  indicatorilor tehnico economici  – STUDIUL DE FEZABILITATE  pentru proiectul CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR TURISTICE ÎN BAZINUL DORNELOR  PRIN AMENAJAREA POSTURILOR DE SALVAMONT, MUNICIPIUL VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 279
privind  aprobarea preţurilor de referinta pentru anul de productie 2020 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 280
privind posibilitatea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatat în anul 2020 conform amenajamentul silvic, din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 281
privind  aprobarea listei de partizi  constituite, care urmează a fi exploatate în cursul anului 2020 de pe fondul forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 282
privind  aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 283
privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru Prundean Bianca Iuliana-nevazatoare, pentru achizitionarea unei proteze auditive

HOTARÂREA NR. 284
privind trecerea  unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 285
privind   aprobarea  vanzarii prin licitatie publica a imobilului  situat in Str.Mihai Eminescu nr.31, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 286
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investiţii pentru anul 2019 precum si bugetul creditelor interne de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 287
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II si III al anului 2019

HOTARÂREA NR. 288
privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 289
privind  aprobarea programului manifestarilor culturale  organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei,  care vor avea loc in luna decembrie 2019 si a cheltuielilor necesare organizarii acestora

HOTARÂREA NR. 290
privind  aprobarea propunerii  documentatiei de alipire a doua  suprafete de teren  situat in Str. Cetinei, f.n.,  Vatra Dornei, jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 291
privind stabilirea locurilor si activităților pentru executarea obligațiilor de a presta activităti si/sau muncă neremunerată în folosul comunitătii

HOTARÂREA NR. 292
privind   aprobarea  vanzarii cotei de 83/1000 din  suprafata totala de 413 mp teren,  in suprafata de 34,28 mp  aferenta locuintei  situata in Str.Mihai Eminescu nr.30, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Lucutari Mihai si Lucutari Maria

HOTARÂREA NR. 293
privind   aprobarea documenatatiei cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37969 din CF 37969 situat in Str.Cetinei f..n., judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 294
privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economic  ai investitiei  “Reparatii bloc social, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Florilor nr.2”

HOTARÂREA NR. 295
privind abrogarea HCL nr.225/2019 privind aprobarea “proiectului “ Reabilitare parcare Bloc UCRUPS. și căi de acces Sală Sport și  Școala Generală Nr. 2 ”

HOTARÂREA NR. 296
privind  alocarea sumei de 100o de lei pentru organizarea campaniei umanitare pentru copii nevoiasi “Shoe Box”

HOTARÂREA NR. 297
privind aprobarea modificării Contractului de Delegare al Gestiunii și mandatarea AJAC Suceava să semneze Actul Adițional nr. 5 în numele și pe seama UAT municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 298
privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020”

HOTARÂREA NR. 299
privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT municipiul Vatra Dornei și a participării Consiliului Local al UAT municipiul Vatra Dornei la cofinanțarea Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”

HOTARÂREA NR. 300
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020” și mandatarea reprezentantului UAT municipiul Vatra Dornei să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava)  aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor

HOTARÂREA NR. 301
privind punerea la dispoziția Societății ACET S.A. Suceava a terenurilor aferente investițiilor din cadrul Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020”

HOTARÂREA NR. 302
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investiţii pentru anul 2019 precum si bugetul creditelor interne de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 303
privind aprobarea participării la Programul Termoficare şi a graficului de eşalonare anuală a plăţilor pentru proiectul „Reabilitarea sursei și a rețelei de transport și distribuție energie termică în Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 304
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului VATRA DORNEI pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 305
privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2020-2021

HOTARÂREA NR. 306
privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri in  anul 2020 si a terenului aferent, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 307
privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului in  anul 2020 pentru cladirile clasate ca monumente istorice, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor si Casa Vladimir precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

HOTARÂREA NR. 308
privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului in anul 2020, pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Ardelean Gheorghe erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 309
privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Luchian Minerva Stefana, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 310
privind alocarea sumei de 2200 de lei in vederea asigurarii de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, a deplasarii unui grup de elevi de la scoala Gimnaziala nr.4   la Festivalul National de Datini si obiceiuri de la Cluj Napoca ”Datini si obiceiuri din strabuni lasate”

HOTARÂREA NR. 311
privind reglementarea situatiei juridice  unor terenuri situate in Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 312
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2020, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S. Iacobeni , O.S. Carlibaba  si OS Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 313
privind respingerea proiectului de hotarare privind “  aprobarea preţului local la energia termică furnizată in sistem centralizat, de către Primăria  Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 314
privind aprobarea cofinanţării Cupei  Mondiale de Sanie pe pista naturala ce va avea loc in perioada 17-19 ianuarie 2020

2018

HOTARÂREA NR. 1
privind acoperirea deficitului bugetar pentru bugetul anului 2017

HOTARÂREA NR. 2
privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017

HOTARÂREA NR. 3
privind aprobarea tarifelor pentru accesul la partia de Schi Veverita a Primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 4
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Continuare lucrari « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei « si Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat

HOTARÂREA NR. 5
privind aprobarea cofinantarii proiectului “Continuare lucrari « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei « si Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat”

HOTARÂREA NR. 6
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1 «

HOTARÂREA NR. 7
privind aprobarea cofinantarii proiectului “Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1”

HOTARÂREA NR. 8
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 9
privind alocarea sumei de 1200 de lei pentru organizarea Concursului National de Schi”Bucuriile Zapezii” de catre Clubul copiilor si elevilor

HOTARÂREA NR. 10
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 335 de mp teren situat in Str.Republicii f.n., situat in curtea domnului Solovastru Marius Iacob, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Solovastru Marius Iacob

HOTARÂREA NR. 11
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat si domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 12
privind aprobarea Planului cu principalele activităţi ce le desfăşoară Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2018 şi criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 13
privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2018-2019

HOTARÂREA NR. 14
privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Pacii f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 15
privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Cetinei f.n., Vatra Dornei, jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 16
privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Cetinei f.n., Vatra Dornei, jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 17
privind aprobarea propunerii documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Cetinei f.n., Vatra Dornei, jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 18
privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare delegat catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

HOTARÂREA NR. 19
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioada de 5 ani incepand cu anul 2018, pentru cladirea afectata de inundatiile din februarie 2017, pentru Caraza Livia Adriana

HOTARÂREA NR. 20
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2018, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Vatra Dornei, O.S. Iacobeni

HOTARÂREA NR. 21
privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli precum si a volumului de masa lemnoasa exploatata in anul 2017 din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 22
privind aprobarea preturilor de valorificare a materialului lemnos pentru unitatile subordonate Primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 23
privind modificarea art.1 din Contractul de administrare nr.12286/30.05.2014 a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, incheiat intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin OS Iacobeni

HOTARÂREA NR. 24
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 13 mp teren situat in Str.izvorului nr.11, teren aflat langa proprietatea doamnei Nistor Mioara, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nistor Mioara

HOTARÂREA NR. 25
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Runc nr.7, in suprafata de 43,31 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Bazarca Grigore

HOTARÂREA NR. 26
privind completarea HCL nr.316/2017 privind « aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 1062 mp, situat in Str.Foresta f.n., teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat »

HOTARÂREA NR. 27
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 28
privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2018

HOTARÂREA NR. 29
privind acordarea unui sprijin financiar sportivilor Atodiresei Cosmin si Musei Stefan-sportivi ai Clubului Universitar Pitesti, pentru achizitionarea unei perechi de patine

HOTARÂREA NR. 30
privind alocarea unui sprijin financiar studentului Nichita Ciprian pentru plata taxelor la facultate

HOTARÂREA NR. 31
privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 32
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2018 şi a Programului anual de investiţii -2018 si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2018

HOTARÂREA NR. 33
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 34
privind aprobarea Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 35
privind alocarea sumei de 3185 de lei pentru premierea castigatorilor din cadrul Concursului National de Schi si Snowboard din Romania

HOTARÂREA NR. 36
privind trecerea unor bunuri din proprietatea Statului roman in proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul public, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 37
privind aprobarea a organigramei si a statului de funcţii şi Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 38
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 39
privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 40
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 41
privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare pentru anul 2018 propuse de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 42
privind completarea HCL nr.249/2017 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 43
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Podu Verde,Bl.1, Sc.A, Et.2, ap.3, in suprafata construita de 89,46mp mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Lostun Adrian Mihail si Lostun Cristina Eugenia

HOTARÂREA NR. 44
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, bl.1, Sc.D,etaj 3, ap.8, catre Gnaciuc Viorica si Boicu Dumitru Florin

HOTARÂREA NR. 45
privind aprobarea vânzării fara licitaţie publică a unui teren in suprafata de 60,28 mp teren situat in Str.Parcului nr.33, Bl.1, Et.1, ap.2, reprezentand cota aferenta locuintei si caii de acces, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Oancea Petru, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 46
privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2018, pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 47
privind aprobarea vanzarii cotelor de teren aferente ap.8 si ap.9, situate in Str.Dornelor nr.10, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Grohinschi Dorin si Grohinschi Liliana, proprietarii apartamentelor

HOTARÂREA NR. 48
privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 49
privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005” si a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România”

HOTARÂREA NR. 50
privind aprobarea delegarii gestiunii in mod direct a Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei catre S.C. “ECOLOGICA VATRA DORNEI S.R.L.” si aprobarea incheierii contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 51
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 8mp teren, situata in Str.Unirii,f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC COS-LIL-COM SRL,proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 52
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 62/2017 privind „acordarea normei de hrană personalului Poliţiei Locale Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 53
privind aprobarea vanzarii cotei de 66/100, respectiv suprafata de 64,68 mp din terenul aferent locuintei, situat in Str.Negresti nr.51, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nita Leon Romeo proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 54
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2017

HOTARÂREA NR. 55
privind completarea HCL nr.3/2018 privind „aprobarea tarifelor pentru accesul la partia de Schi Veverita a Primariei Municipiului Vatra Dornei „

HOTARÂREA NR. 56
privind modificarea contractului de comodat nr.36205/21.11.2017 in contract de locatiune

HOTARÂREA NR. 57
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 58
privind aprobarea proiectului reabilitarea Secției de obstetrică – ginecologie a spitalului municipal Vatra Dornei si a cheltuielilor legate de proiect

HOTARÂREA NR. 59
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 60
privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 61
privind premierea antrenorului si a sportului dornean, de la csm pentru rezultate deosebite obtinute la campionatele nationale de atletism

HOTARÂREA NR. 62
privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor curţi, terenuri aferente construcțiilor, căi de acces, cote indivize ale imobilelor, aparţinând domeniului privat al Municipiului Vatra – Dornei, în favoarea proprietarilor de locuinţe cumpărate în condiţiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992, a moştenitorilor acestora sau cumpărătorilor subsecvenţi

HOTARÂREA NR. 63
privind aprobarea vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Republicii, nr.3, prin atribuire pentru SC GIMIL SERV SRL, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 64
privind aprobarea vanzarii terenului aferent curtii, in suprafata de 144 mp situat in Str.Izvorului nr.12, prin atribuire directa,pentru Rusu Rodica si Rusu Gheorghe, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 65
privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a XII-a

HOTARÂREA NR. 66
privind respingerea proiectului de hotarare privind”aprobarea unui sprijin financiar pentru Facina Anica, pentru publicarea volumului de versuri ”Ceasornicul de iarba”

HOTARÂREA NR. 67
privind completarea HCL nr.249/2017 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 68
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 297 mp, situat in Str.Lumea Noua nr.46, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 69
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 70
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 71
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, bl.1, Sc.C,etaj 1, ap.3, catre Ungurean Nitu si Ungurean Mihaela Oltita

HOTARÂREA NR. 72
privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect a obiectivului de investitii « Constructia si echiparea infrastructurii educationale a unui corp de cladire nou al Liceului tehnologic « Vasile Deac » din Vatra Dornei, judetul Suceava« realizat prin Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale,Obiectiv specific 10.2Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii Apel de proiecte nr. POR/2017/10/10.1/10.2/7 Regiuni”

HOTARÂREA NR. 73
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii: „ Constructia si echiparea infrastructurii educationale a unui corp de cladire nou al Liceului tehnologic « Vasile Deac » din Vatra Dornei, judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 74
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioada de 4 ani incepand cu anul 2018 pentru cladiri si scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente acestora afectate de inundatii, pentru anul 2018, pentru Seserman Petronela,

HOTARÂREA NR. 75
privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 76
privind insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Extindere Centru Comercial – amplasament str.22 Decembrie, f.n.,CF 37708,CF35423,35439, Beneficiar-SC REGNAFOR SA SI SC MAVIPROD SRL

HOTARÂREA NR. 77
privind aprobarea documentatiei necesare delegării gestiunii a serviciului de iluminat public in Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 78
privind completarea HCL nr.286/2017 privind « aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 681 mp, situat in Str.Vasile Deac nr.12, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat »

HOTARÂREA NR. 79
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 80
privind actualizarea anexei la HCL nr.268/06.11.2017 privind “aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai investitiei “Reabilitarea sectiei de obstetrica ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 81
privindaprobarea inchirierii prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a spaţiului comercial situat în incinta pietei agroalimentare, cu destinatia –macelarie

HOTARÂREA NR. 82
privind alocarea sumei de 600 de lei catre Ansamblul Folcloric “Dorna Dorului” vedere deplasarii la Susenii Bargaului, la spectacolul aniversar „Florin Flamand ” -50 de ani in slujba folclorului

HOTARÂREA NR. 83
privind inchirierea prin licitatie publica cu strigare a unui teren parte din PT 2300/1 inscrisa in CF 30879 a com. Cad. Vatra Dornei, situat în Parcul municipiului Vatra Dornei, jud. Suceava 92 de zile pe an, în perioada 01 iunie – 31 august, pentru ani 2018 – 2022, cu scopul amplasării unor masinute electrice cu telecomanda pentru copii

HOTARÂREA NR. 84
privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 85
privind respingerea proiectului de hotarare privind “modificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 propuse de O>S.Iacobeni, aprobat prin HCL nr.20/2018”

HOTARÂREA NR. 86
privind aprobarea vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Pacii, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Zivkovic Simona Georgeta, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 87
privind aprobarea vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Pacii, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nichiceanu Dumitru, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 88
privind aprobarea modificarii organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 89
privind modificarea salariilor de baza pentru functiile publice din cadrul Politiei locale, incepand cu 1 mai 2018

HOTARÂREA NR. 90
privind aprobarea documentatiei PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ), in intravilanul MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, in vederea extinderii Centrului Comercial – amplasament str.22 Decembrie, f.n.,CF 37708,CF35423,35439, Beneficiar-SC REGNAFOR SA SI SC MAVIPROD SRL

HOTARÂREA NR. 91
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 92
privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 38022 din CF 38022 situat in Str.Procopeanu Procopovici., judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 93
privind aprobarea Regulamentului – Cadru privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice privind vânzarea, bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Vatra – Dornei

HOTARÂREA NR. 94
privind alocarea sumei de 3500 de lei pentru organizarea evenimentului “Carvana Zestrea Bucovinei

HOTARÂREA NR. 95
privind alocarea sumei de 7500 de lei pentru organizarea conferintei “Millennials.Promovarea turismului romanesc catre generatia y.Implicarea autoritatilor si asociatiilor in dezvoltarea si promovarea turismului romanesc

HOTARÂREA NR. 96
privind actualizarea HCL nr.240/817.10.2017 privind aprobarea proiectului “ Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare In Statiunea Balneo-Climaterica Vatra-Dornei” și a cheltuielilor legate de proiect , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2”

HOTARÂREA NR. 97
privind actualizarea HCL nr.241/17.10.2017 privind aprobarea a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “ Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare In Statiunea Balneo-Climaterica Vatra-Dornei” la faza Studiu de Fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2”

HOTARÂREA NR. 98
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “Reabilitarea sursei si a retelei de transport si distributie energie termica in municipiul Vatra Dornei, la faza de studiu de fezabilitate”

HOTARÂREA NR. 99
privind aprobarea sumei de 2000 de lei pentru Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei, pentru organizarea “Concursului Judetean al Performantei Scolare”-Editia a II a

HOTARÂREA NR. 100
privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 101
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 102
privind completarea HCL nr.249/2017 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 103
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sălilor de sport din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 104
privind încadrarea unor bunuri cu destinația drumuri, clasificate străzi în categoria funcțională drumuri publice de interes local, situate pe raza unității administrativ – teritoriale, municipiul Vatra – Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 105
privind modificarea Art.3 din Contractul de administrare nr.12345/31.05.2017 a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, privind cheltuielile pentru paza padurii si a art.2 lit.a al HCL nr.20/2018 privind “aprobarea bugetelorlor de venituri si cheltuieli pentru anul 2018, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Vatra Dornei, O.S. Iacobeni «

HOTARÂREA NR. 106
pentru modificarea și completarea Anexei nr. 6, la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al Judetului Suceava, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din Judetul Suceava si modificarea Anexei nr.1 a HCL nr.60 din 28.03.2018, privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, inscris in Anexa la Hotarare nr.66 din 31.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 107
privind actualizarea HCL nr.96/26.04.2018 privind aprobarea proiectului “ Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare In Statiunea Balneo-Climaterica Vatra-Dornei” și a cheltuielilor legate de proiect , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2”

HOTARÂREA NR. 108
privind actualizarea HCL nr.97/26.04.2018 privind aprobarea a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “ Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare In Statiunea Balneo-Climaterica Vatra-Dornei” la faza Studiu de Fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2”

HOTARÂREA NR. 109
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici, ai investitiei extindere și modernizare școala gimnaziala nr.2 VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 110
privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 111
privind modificarea art.2 al HCL nr.12/20.01.2011 privindaprobarea preţului de închiriere a utilajelor proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 112
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici, ai investitiei “ASFALTARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL VATRA DORNEI” la stadiul de Studiu de fezabilitate

HOTARÂREA NR. 113
privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru proiectul “Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă În Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 114
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului “Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă În Vatra Dornei”, în faza de Studiu de Fezabilitate

HOTARÂREA NR. 115
privind aprobarea planului de mobilitate urbană durabilă al municipiului VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 116
privind aprobarea studiului privind reglementarea politicii parcarilor in municipiul VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 117
privind aprobarea actualizarii Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 118
privind aprobarea cofinantarii lucrarilor de interventie la reteaua de distributie a agentului termic catre Asociatia de proprietari nr.5

HOTARÂREA NR. 119
privind aprobarea sumelor necesare organizării evenimentului “Jocurile copilariei”

HOTARÂREA NR. 120
privind alocarea sumei de 6000 de lei pentru organizarea celei de-a XX a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Turismul rural românesc in context international.Actualitate si perspective ”

HOTARÂREA NR. 121
privind aprobarea Acordului-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă SIRET şi UAT Vatra Dornei, in vederea asigurarii cu operativitate a cadrului necesar implementarii proiectului “Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă în Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 122
privind alocarea sumei de 3200 de lei pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru organizarea unei excursii pentru elevii olimpici la faza nationala si judeteana ale olimpiadelor scolare

HOTARÂREA NR. 123
privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilorocazionate de “Ziua Universala a Iei”-Editia a V a

HOTARÂREA NR. 124
privind aprobarea sumelor necesare organizării celei de-a doua editii a festivalului „Bucovina Acustic Park Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 125
privind completarea HCL nr.249/2017 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 126
privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 127
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 128
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Buzila Apetrii Brndusa Mariana pentru reconstructia locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR. 129
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru investitia “Reabilitarea sursei si a retelei de transport si distributie energie termica in municipiul Vatra Dornei, la faza de studiu de fezabilitate”

HOTARÂREA NR. 130
privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor de la Scoala Gimnaziala nr.2, participanti la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 131
privind aprobarea alocării sumei de 1500 lei în vederea susţinerii financiare a editării revistei ,, Popas la Han” a Şcolii Gimnaziale nr. 4 din Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 132
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2018

HOTARÂREA NR. 133
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 134
privind aprobarea atribuirii calitatii de ordonator tertiar de credite Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, persoană juridică de drept public

HOTARÂREA NR. 135
privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 136
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii: „Reabilitare fatada Primaria Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 137
privind alocarea sumei de 2000 de lei pentru organizarea Concursului local de sah

HOTARÂREA NR. 138
privind insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Revitalizarea Infrastructurii Economice si Sociale in Municipiul Vatra Dornei– amplasament str.Miristeif.n.,CF 38261, Beneficiar- MUNICIPIUL VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 139
privind completarea HCL nr.187/2016 privind “aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei »

HOTARÂREA NR. 140
privind completarea HCL 211/29.08.2017 privind „aprobarea cofinanţării evenimentului „Bike Me Up 2018”

HOTARÂREA NR. 141
privind modificarea HCL-ului nr.230/29.11.2016 privind zonarea Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 142
privind aprobarea Strategiei de alimentarea cu energie termica, componenta „Reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termica”

HOTARÂREA NR. 143
privind aprobarea apartenentei unui bun imobil la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 144
privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 145
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 146
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

HOTARÂREA NR. 147
privind aprobarea schimbării denumirii străzii Plantelor în Strada Botanist Procopeanu Procopovici, stradă situată în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava,

HOTARÂREA NR. 148
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei si a destinatiei de locuinte sociale pentru proiectul „Construirea a două blocuri de locuinte sociale în regim de înăltime p+3 în municipiul Vatra Dornei pe str. Mălinilor”

HOTARÂREA NR. 149
Privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investitiei pentru finanatarea din bugetul local a cheltuielilor pentru proiectul „Construirea a două blocuri de locuinte sociale în regim de înăltime p+3 în municipiul Vatra Dornei pe str. Mălinilor”

HOTARÂREA NR. 150
privind actualizarea hcl nr.109/08.05.2018 privind „aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici, ai investitiei extindere și modernizare școala gimnaziala nr.2 VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 151
privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul privat în domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 152
privind stabilirea zonelor unitare de încălzire din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 153
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 154
privind atestarea apartenentei unor imobilela domeniul public si privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 155
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 156
privind aprobarea sumei necesara organizării unei excursii pentru copii de la »Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 157
privind aprobarea sumelor necesare deplasarii Ansamblului Folcloric “Dorna Dorului” in Serbia la Festivalul International de folclor

HOTARÂREA NR. 158
privind aprobarea protocolului de colaborare dintre DGASPC Suceava si Municipiul Vatra Dornei, pentru respectarea si promovarea drepturilor copilului, a persoanelor cu handicap si a persoanelor varstnice

HOTARÂREA NR. 159
privind aprobarea vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Pacii, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Toderean Traian, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 160
privind aprobarea vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Pacii, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Dumitrache Gheorghe, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 161
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 25 mp teren situat in Str. 22 Decembrie, nr.13, in curtea d-nei Talaba Lucia, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Talaba Lucia, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 162
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînddomeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Poligonului f.n.

HOTARÂREA NR. 163
privind modificarea si completarea preambulului la HCL nr.50/2018 privind „aprobarea delegarii de gestiune in mod direct a Serviciului public de salubrizare si ecologizare din municipiul Vatra Dornei catre S.C. “ECOLOGICA ” S.R.L. VATRA DORNEI si aprobarea incheierii contractului de delegare de gestiune a Serviciului public de salubrizare si ecologizare al municipiului Vatra Dornei “

HOTARÂREA NR. 164
privind desemnarea reprezentantul municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de salubrizare al județului Suceava și pentru adoptarea și semnarea Actului adițional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava”

HOTARÂREA NR. 165
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea primei de instalare pentru medicii care se angajeaza cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau contract de prestari servicii, la Spitalul Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 166
privind insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-pentru construire Hala industriala si Anexe, amplasament Str.Rosu, f.n., CF 38098, Beneficiar-SC MASPEX ROMANIA SRL

HOTARÂREA NR. 167
privind stabilirea perioadei, a programului si a sumelor necesare desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 168
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 169
privind aprobarea documentatiei PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ), -pentru construire Hala industriala si Anexe, amplasament Str.Rosu, f.n., CF 38098, Beneficiar-SC MASPEX ROMANIA SRL

HOTARÂREA NR. 170
privind aprobarea inchirierii si a documentatiei pentru inchirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unei suprafete de 5000 de mp teren situat in Str.Foresta, f.n., in vederea amenajarii unui teren de paintball

HOTARÂREA NR. 171
privind aprobarea documentatiei PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ), – pentru Revitalizarea Infrastructurii economice si sociale in Municipiul Vatra Dornei– amplasament str.Miristeif.n.,CF 38261, Beneficiar- MUNICIPIUL VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 172
privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei, a statului de funcţii si statul de prsonal a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 173
privind alocarea sumelor pentru premierea sportivilor Stefan Musei si Atodiresei Cosmin, participanti la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de sud, la proba de dublu sanie

HOTARÂREA NR. 174
privind acordarea unui sprijin financiar catre « «Asociatia Pro CIVIS Dorna » Vatra Dornei, pentru organizarea simpozionului « Bucovina-Traditie si Modernitate«

HOTARÂREA NR. 175
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 176
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 177
privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 178
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2018

HOTARÂREA NR. 179
privind aprobarea procedurii privind scutirea de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 180
privind modificarea poziţiei 242 din Anexa nr.1 la HCL nr.104/26.04.2018

HOTARÂREA NR. 181
privind aprobarea cofinanţării Festivalului de film de scurt metraj”Caravana Next

HOTARÂREA NR. 182
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 183
privind aprobarea sumelor necesare deplasarii Ansamblului Folcloric Plaiurile Dornelor in Sutomore -Muntenegru la Festivalul International de folclor

HOTARÂREA NR. 184
privind aprobarea sumelor necesare organizarii Campionatului National de Biatlon de catre Clubul Sportiv Scolar

HOTARÂREA NR. 185
privind alocarea sumei de 2500 de lei pentru organizarea Concursului local de sah

HOTARÂREA NR. 186
privind aprobarea sumei pentru achizitia unei arme cu tranchilizante pentru capturarea cainilor comunitari

HOTARÂREA NR. 187

HOTARÂREA NR. 188

HOTARÂREA NR. 189
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Parcului, nr.51, in suprafata de 29,45 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Antonovici Romeo Ioan

HOTARÂREA NR. 190
privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 191
privind alocarea sumei de 15.000 de lei, catre Agentia Zonei Montane, pentru organizarea celei de-a XI a ediţie a Conventiei europene a Muntilor “Patrimoniul cultural, Motor al Creativitatii, Inovarii si Dezvoltarii Socio-Economice pentru Viitorul Zonelor Montane”

HOTARÂREA NR. 192
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 193
privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 38326 si asupra imobilului cu numarul cadastral 36337 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului – teren cu numar cadastral 36338 ca fond dominant

HOTARÂREA NR. 194
privind aprobarea inchirierii si a documentatiei pentru inchirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unei suprafete de 300 de mp teren situat in Str.Unirii, f.n., proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 195
privind aprobarea criteriilor pentru organizarea concursului de ocupare a functiei contractuale de Director al Clubului Sportiv Municipal”Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 196
privind stabilirea salariilor pentru functiile contractuale din cadrul Clubului Sportiv Municipal”Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 197
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 198
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 199
privind aprobarea inchirierii si a documentatiei pentru inchirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a 3 suprafete de teren de 20 mp teren situate in Str.Republicii, f.n., in vederea amplasarii unor chioscuri , pentru desfasurare activitate comerciala

HOTARÂREA NR. 200
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii: „Infiintare parcari auto” in Str.Unirii, Malinilor si Mihai Eminescu

HOTARÂREA NR. 201
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 202
privind modificarea tarifelor ce vor fi practicate de catre sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 203
privind aprobarea sumei necesara deplasarii domnului Rusu Filaret Mircea-Administrator Public la Primaria Municipiului Vatra Dornei la Conferinta Anuala a Administratorilor Publici din Baltimore -SUA

HOTARÂREA NR. 204
privind alocarea sumei de 2000 de lei, catre Centrul de Economie Montana Vatra Dornei, pentru organizarea Conferintei Stiintifice Anuale a CE-MONT

HOTARÂREA NR. 205
privind premierea sportivei muraru ioana, de la csm cu rezultate deosebite obtinute la concursurile de tenis de masa

HOTARÂREA NR. 206
privind aprobarea cofinantarii lucrarilor de interventie la reteaua de distributie a agentului termic catre Asociatia de proprietari nr. 2

HOTARÂREA NR. 207
privind numirea unei comisii speciale de evaluare a oportunitatii achizitionarii de imobile

HOTARÂREA NR. 208
privind clasificarea în categoria de folosință drumuri publice de interes local a unor străzi neclasificate din municipiul Vatra Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 209
pentru modificarea și completarea Anexei 1f. la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei nr. 66 din 31.08.1999, privind însușirea inventarului domeniului public întocmit conform Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică

HOTARÂREA NR. 210
privind aprobarea proiectului, a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, ai investitiei Modernizare Strazi in Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 211
privind acordarea unor stimulente financiare pentru unii salariati din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 212
privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 2495 mp teren proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei,catre Fondul Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei,pentru organizarea de santier, in vederea consolidarii si restaurarii cladirii monument istoric”Cazinoul Bailor”

HOTARÂREA NR. 213
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul ” CONTINUARE LUCRĂRI LA GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT STR. CHILIA, NR.9A, VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 214
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru proiectul « Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1 «

HOTARÂREA NR. 215
privind modificarea HCL nr.163/29.06.2017 privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului local şi a membrilor supleanţi în Consiliul de administraţie ale unitatilor de invatamant din Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 216
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 217
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 218
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, Bl.B, Sc.C, Et.2, ap.11, catre Purav Dumitru-Mihai si Purav Cristina Dumitrana

HOTARÂREA NR. 219
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Unirii nr.67A, Sc.A, Et.4, ap.18, catreTarca Catalin Dumitru si Tarca Celina

HOTARÂREA NR. 220
privind desemnarea inlocuitorului reprezentantului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava si imputernicirea acestuia să voteze pentru aprobarea preturilor/tarifelor ce vor fi practicate de ACET SA Suceava la apa potabila si canalizare-epurare In Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 221
privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis reprezentând scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, restante la plată, datorate bugetului local de către persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociații familiale de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 222
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 223
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 224
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 225
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 226
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînddomeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Botanist Procopeanu Procopovici f.n.

HOTARÂREA NR. 227
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 237 mp aparţinînddomeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Botanist Procopeanu Procopovici f.n.

HOTARÂREA NR. 228
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului locuinta, situat in Str.Podu Verde nr.53, Bl.3, ap.6, parter, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 229
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Mihai Eminescu, nr.30, et.1, ap.6, in suprafata de 41,54 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Ortoanu Neculai

HOTARÂREA NR. 230
privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 231
privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor de la Scoala Gimnaziala nr4, participanti cu rezultate deosebite la olimpiadele scolare

HOTARÂREA NR. 232
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 420 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Petreni f.n.

HOTARÂREA NR. 233
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 234
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public și a documentatiei necesare delegarii gestiunii serviciului de iluminat public in municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 235
privind clasificarea unor drumuri de interes local neclasificate şi incadrarea lor in categoria de folosinta drunuri vicinale, din municipiul Vatra Dornei, Județul Suceava

HOTARÂREA NR. 236
privind aprobarea organigramei si statului de functii al societatii comerciale “ Ecologica Vatra Dornei” S.R.L.

HOTARÂREA NR. 237
privind completarea HCL nr.202/2018 privind “aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de catre sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 238
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Seserman Anca Maria pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 239
privind aprobarea a documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnici economici pentru proiectul „extindere, modernizare si dotare cu echipamente si aparatura medicala a ambulatoriului spitalului municipal Vatra Dornei, propus spre finantare prin por 2014-2020, axa prioritara 8

HOTARÂREA NR. 240
privind aprobarea a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico – econimici, ai investiției „REABILITAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI” la faza Studiu de Fezabilitate, propus spre finanțare prin POR 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni

HOTARÂREA NR. 241
privind modificarea HCL nr.134/2018 privind „aprobarea atribuirii calitatii de ordonator tertiar de credite Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, persoană juridică de drept public”

HOTARÂREA NR. 242
privind aprobarea organizării concursului de ocupare a unui post vacant de Director al Clubului Sportiv Municipal ”Dorna” Vatra Dornei, funcție contractuală

HOTARÂREA NR. 243
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 244
privind aprobarea organizării Galei Premiilor Asociaţiei Scriitorilor şi Artiştilor din Ţara Dornelor, ediția a X a

HOTARÂREA NR. 245
privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice pentru municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 246
privind aprobarea proiectului „reabilitarea sistemului de iluminat public in municipiul VATRA DORNEI” si a cheltuielilor legate de proiect

HOTARÂREA NR. 247
privind aprobarea organizării “ Balului Bobocilor ” de către municipiul Vatra Dornei, în caliatate de coorganizator, pentru elevii liceelor “Ion Luca” Liceul Teoretic și “Vasile Deac” Liceul Tehnologic din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 248
privind aprobarea proiectului „extindere, modernizare si dotare cu echipamente si aparatura medicala a ambulatoriului spitalului municipal VATRA DORNEI, propus spre finantare prin por 2014-2020,axa prioritara 8 ” si a cheltuielilor legate de proiect

HOTARÂREA NR. 249
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea şi lemn rotund celuloză (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 250
privind aprobarea delegarii de gestiune prin atribuire directa a Serviciului public de salubrizare din municipiul Vatra Dornei catre S.C. “ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL” si a documentatiei necesare

HOTARÂREA NR. 251
privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 252
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 253
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 254
privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 255
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 256
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 257
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Coman Ioan Mihnea pentru efectuarea Unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 258
privind aprobarea apartenentei unui bun imobil – Pod pietonal la domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 259
privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 260
privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Nr. 110 din 08.05.2018 privind „completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 261
privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare in vederea completarii si actualizarii pozitiei nr.411 din Anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

HOTARÂREA NR. 262
privind aprobarea organizării Concursului Interjudeţean de matematică- si informatica „Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XX-a

HOTARÂREA NR. 263
privind actualizarea HCL nr.113/17.05.2018 “privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru proiectul “Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă În Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 264
privind actualizarea HCL nr.114/17.05.2018 privind” aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului Municipiul Verde – Mobilitate Urbană Durabilă În Vatra Dornei, în faza de Studiu de Fezabilitate”

HOTARÂREA NR. 265
privind modificarea poziţiilor 36, 53 si 56 a art.1 a Hotararii Consiliului Local Nr. 209 din 12.09.2018 „Pentru modificarea și completarea Anexei 1f. la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei nr. 66 din 31.08.1999, privind însușirea inventarului domeniului public întocmit conform Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică”

HOTARÂREA NR. 266
privind modificarea Anexei la Hotararea Consiliului Local Nr. 260 din 26.10.2018 privind „completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 267
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcției de Asistență Socială Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 268
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2018

HOTARÂREA NR. 269
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 270
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 271
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 272
privind aprobarea preţurilor de referinta pentru anul de productie 2019 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 273
privind completarea art.2 al HCL nr.254/2018 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 274
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Boboc Alesia Denisa pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 275
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Ivascu Leonte Dorin pentru achizitionarea de proteze la membrele inferioare

HOTARÂREA NR. 276
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 277
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu anul 2019 pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 278
privind aprobarea vanzarii cotei de 1827/10000, respectiv suprafata de 28,68 mp din terenul aferent locuintei, situat in Str.Mihai Eminescu nr.44, et.I, ap.1,, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Acatrinei Vasile si Mihaiela, proprietarii apartamentului

HOTARÂREA NR. 279
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 44 mp teren situat in Str.Lumea Noua nr.39,aferent locuintei proprietate personala, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Leonte Genoveva

HOTARÂREA NR. 280
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 8 mp teren situat in Str.Sondei, f.n., afernt constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Varvarescu Soltana si Varvarescu Sandel

HOTARÂREA NR. 281
privind aprobarea modificarii organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 282
privind aprobarea programului manifestarilor culturale organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, care vor avea loc in perioada decembrie 2018/, ianuarie 2019 si a cheltuielilor necesare organizarii acestora

HOTARÂREA NR. 283
privind aprobarea organizarii primei editii a Festivalului concurs de proza scurta „La pas prin tara mea”

HOTARÂREA NR. 284
privind aprobarea listei de partizi constituite şi preliminate, care urmează a fi exploatate în cursul anului 2019 din fondul forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 285
privind repartizarea volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2019, conform amenajamentului silvic

HOTARÂREA NR. 286
privind aprobarea contractarii unui credit in valoare de 12.700.000 in vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local

HOTARÂREA NR. 287
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 100 mp, teren situat in Str.Runc, nr.10 ,Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

HOTARÂREA NR. 288
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 289
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei si O.S.Dorna Candrenilor

HOTARÂREA NR. 290
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 97 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Luceafarului nr.19, teren aferent constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC BIANCO NERO COMSERV SRL

HOTARÂREA NR. 291
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 1949 mp, teren situat in Str.Parcului, f.n.,,Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

HOTARÂREA NR. 292
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2019 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor si Casa Vladimir precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

HOTARÂREA NR. 293
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2019 pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Ardelean Gheorghe erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 294
privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 295
privind Asocierea intre Municipiul Vatra si Clubul Copiilor Vatra Dornei si aprobarea sumelor necesare deplasarii Ansamblului Folcloric “Plaiurile Dornelor” in Mantova- Italia, cu ocazia evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918

HOTARÂREA NR. 296
privind alocarea sumei de 2000 de lei catre scoala Gimnaziala nr.4 in vedere deplasarii la Festivalul National de Datini si obiceiuri de la Cluj Napoca :”Datini si obiceiuri din strabuni lasate”

HOTARÂREA NR. 297
privind respingerea proiectului de hotarare privind „alocarea sumei de 1500 de lei, catre Centrul de Economie Montana Vatra Dornei, pentru organizarea Conferintei Nationale consacrata celebrarii „Zilei Mondiale a Muntelui”

HOTARÂREA NR. 298
privind premierea coordonatorului si a sportivilor dorneni, de la csm cu rezultate deosebite obtinute la campionatul national de tenis de masa

HOTARÂREA NR. 299
privind aprobarea vanzarii suprafetelor de teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, dupa cum urmeaza: 237 mp teren aferent Hotelului Maestro situat in Str.Republicii, 245 mp teren situat Str.Parcului, aferent cladirii “Salon de Parc” , 246 mp teren situat in Str.Parcului, aferent cladirii” Salon de Parc” , 156 mp teren situat in Str.Pacii aferent cladirii “Cabana schiorilor” si 212 mp teren situat in Str.Pacii, aferent cladirii “Cabana schiorilor”

HOTARÂREA NR. 300
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Gavril Maria pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 301
privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare, a terenului in suprafata de 1600 de mp teren situat in Str.22 Decembrie, proprietatea Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 302
privind instituirea sensului unic pe Str.Vicilicilor, din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 303
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 304
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

HOTARÂREA NR. 305
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane juridice, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, asociatii familiale de pe de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.221/28.09.2018

HOTARÂREA NR. 306
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2019

HOTARÂREA NR. 307
privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 308
privindaprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu, nr.36A, in suprafata de 25 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Florea Ioan

HOTARÂREA NR. 309
privind majorarea capitalului social al SC Ecologica Vatra- Dornei SRL ce are ca actionar unic Municipiul Vatra Dornei, prin aport in numerar.

HOTARÂREA NR. 310
privind diminuarea capitalului social al SC Ecologica Vatra- Dornei SRL ce are ca actionar unic Municipiul Vatra Dornei, prin retragere aport in natura

HOTARÂREA NR. 311
privind respingerea proiectului de hotarare privind « premierea antrenorului si a sportivului dornean, de la csm cu rezultate deosebite obtinute la campionatele internationale de atletism”

HOTARÂREA NR. 312
privind respingerea proiectului de hotarare privind” aprobarea vanzarii suprafetei de 5287 mp teren concesionat, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat, teren situat in Str.22 Decembrie nr.22 C, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC NICIMAN SA”

HOTARÂREA NR. 313
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 314
privind acordarea unor stimulente financiare pentru unii salariati din cadrul Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 315
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica

HOTARÂREA NR. 316
privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2018-2019

HOTARÂREA NR. 317
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

HOTARÂREA NR. 318
privind  respingerea proiectului de hotarare privind “ modificarea tarifelor ce vor fi practicate  de catre Sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere, pe raza municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 319
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2019, al fondului forestier,  proprietatea Municipiului Vatra Dornei,  propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S. Iacobeni si O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 320
privind   aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă fasonată lemn rotund pentru cherestea (buştean gater) (lei/mc volum brut lei/mc coajă, lei/mc volum net) rezultată din partizile exploatate în prestări servicii de pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei de la O.S Vatra Dornei

2016

HOTARÂREA NR. 1
privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pentru bugetul anului 2015

HOTARÂREA NR. 2
privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2015

HOTARÂREA NR. 3
privind completarea art.2 al HCL nr.2/06.01.2016 privind “utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2015”

HOTARÂREA NR. 4
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul » Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei »

HOTARÂREA NR. 5
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul » Captare apa pentru tunuri de zapada –Partia de Schi Veverita »

HOTARÂREA NR. 6
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “Modernizare drum Comunal DC76 Ghiorghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000”

HOTARÂREA NR. 7
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2016 si a Programului anual de investitii -2016 si estimarile pentru anii 2017-2019

HOTARÂREA NR. 8
privind aprobarea organigramei si a statului de functii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei si a institutiilor subordonate pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 9
privind aprobarea a organigramei si a statului de functii a Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 10
privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 99 mp, situat in Str. Mestecenilor f.n., teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 11
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 12
privind aprobarea tarifelor la activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere

HOTARÂREA NR. 13
privind aprobarea destinatiei volumului de masa lemnoasa ce urmeaza a fi exploatata în anul 2016, conform posibilitatii din amenajamentul silvic

HOTARÂREA NR. 14
privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 15
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2016, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 16
privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2016 precum si a Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 17
privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 18
privind aprobarea perioadei si a sumelor necesare organizarii si desfasurarii Serbarilor Zapezii 2016

HOTARÂREA NR. 19
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 20
privind validarea dispozitiei nr.1/04.01.2016 privind „aprobarea bugetului local – partial de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 cu sumele repartizate prin Legea nr.339/2015

HOTARÂREA NR. 21
privind aprobarea aprobarea sumelor necesare organizarii concursului “Dorna Wild Mushing Editia I- 20-21 februarie 2016”

HOTARÂREA NR. 22
privind Planul cu principalele activitati ce se desfasoara de Politia Locala Vatra Dornei în anul 2016 si criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 23
privind alocarea sumei de 1500 de lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru realizarea cupelor si medaliilor pentru premierea elevilor participanti la Concursul National de Schi”Bucuriile Zapezii”

HOTARÂREA NR. 24
privind modificarea ?i completarea H.C.L. nr. 230 din 18.12.2014 de acordare a normei de hrana personalului Politiei locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 25
privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia de sediu al Partidului Alianta pentru Bucovina Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15

HOTARÂREA NR. 26
privind aprobarea Regulamentului de Organizare Si Functionare al Cantinei de Ajutor Social Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 27
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul “Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1”

HOTARÂREA NR. 28
privind actualizarea pretului local la energia termica furnizata in sistem centraliat, de catre Primaria Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 29
privind modificarea art.1 al HCL nr.210/18.12.2015 privind » aprobarea vânzarii cotei de teren de 44/100 din suprafata de 146 mp identic cu nr.cadastral 36555 din CF 36555 respectiv 64,24 mp teren aferenta imobilului situat in Str. Parcului nr.57 cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ursescu Felicia”

HOTARÂREA NR. 30
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 317760– in suprafata de 290 de mp, situat in Str.Poligonului., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 31
privind revocarea HCL 221/2015 si revocarea HCL nr.67/2014 privind aprobarea“Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului”

HOTARÂREA NR. 32
privind aprobarea sumelor necesare în vederea primirii delegatiei orasului Kozieglowy –Polonia la Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 33
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 34
privind completarea art.3 al HCL nr.2/06.01.2016 privind “utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2015”

HOTARÂREA NR. 35
privind subventionarea pretului la gigacalorie pentru populatia in procent de 20% din bugetul local pentru luna ianuarie 2016

HOTARÂREA NR. 36
privind revocarea HCL nr.28/26.01.2016 privind actualizarea pretului local la energia termica furnizata in sistem centralizat, de catre Primaria Municipiul Vatra Dornei si a HCL nr.35/26.01.2016 privind subventionarea pretului la gigacalorie in procent de 20% din bugetul local pentru luna ianuarie 2016

HOTARÂREA NR. 37
privind actualizarea pre?urilor de referin?a a energie termice destinate popula?iei ?i agen?ilor economici, precum ?i a pre?ului de facturare pentru popula?ie, urmare a scaderii TVA de la 24% la 20%

HOTARÂREA NR. 38
privind constituirea pe perioada determinata a unei comisii de analiza si verificare in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare

HOTARÂREA NR. 39
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 40
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 41
privind actualizarea inventarului domeniului public prevazut în anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

HOTARÂREA NR. 42
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 43
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 20/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,96mp teren, aferenta imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,etaj.I, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Tarta Gheorghe

HOTARÂREA NR. 44
privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2015

HOTARÂREA NR. 45
privind aprobarea preturilor de referinta pentru anul 2016 pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 46
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 35578– in suprafata de 38 de mp, situat in Str.Mihai Eminescu, nr.26, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 47
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCl nr.212/2015

HOTARÂREA NR. 48
privind aprobarea sumelor necesare organizarii Festivalului Judetean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-editia a X-a

HOTARÂREA NR. 49
privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita

HOTARÂREA NR. 50
privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 51
privind completarea HCL nr.46/2015 privind “constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005”

HOTARÂREA NR. 52
privind acordul de principiu privind incheierea unui parteneriat intre Primaria Municipiului Vatra Dornei si Asociatia de Ecoturism Tara Dornelor in vederea cofinantarii proiectului „Tara Dornelor- Destinatie de Ecoturism”

HOTARÂREA NR. 53
privind acordarea unui ajutor financiar catre Rusu Adrian, pentru refacerea locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR. 54
privind aprobarea sumei de 2500 de lei pentru achizitionarea a 50 de volume din Monografia Mineritului

HOTARÂREA NR. 55
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 56
privind nominalizarea unui membru din cadrul Consiliului local in cadrul Comisiei locale de recrutare- incorporare care va functiona in Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 57
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul » Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei »

HOTARÂREA NR. 58
privind aprobarea cofinantarii proiectului “Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 59
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si virari de credite la bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016

HOTARÂREA NR. 60
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul » REABILITARE , MODERNIZARE ?COALA GIMNAZIALA NR.1 , VATRA DORNEI »

HOTARÂREA NR. 61
privind aprobarea cofinantarii proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE ?COALA GIMNAZIALA NR.1 , VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 62
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 63
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Unirii, nr.59A proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre familia Prislopan Laurentiu si Prislopan Renata Mihaela

HOTARÂREA NR. 64
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 65
privind modificarea art.2 si a Anexei nr.4 la HCL nr.176/2015 privind „stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2016”

HOTARÂREA NR. 66
privind aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor in zone publice

HOTARÂREA NR. 67
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCl nr.212/2015

HOTARÂREA NR. 68
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 136 mp teren situata in Str.Parcului nr.57, aferent curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Ursescu Felicia, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 69
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 318 mp teren situat in Str.Unirii nr.112, aferent locuintei si curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Radu Nicolae, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 70
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 346 mp teren situat in Str.Negresti, catre SC EXPERT BUSINESS CONSULTING SRL, prin administrator Zdrob Cornel, teren aflat langa terenul proprietate privata a acesteia

HOTARÂREA NR. 71
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 37/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 16,58 mp teren, aferenta imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,etaj.I, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Hutanu Zenovia Constanta, proprietara spatiului

HOTARÂREA NR. 72
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Mutu Viorica pentru reconstructia locuintei afectata de incendiu

HOTARÂREA NR. 73
privind aprobarea a organigramei si a statului de functii a Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 74
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul » DECOLMATARE SISTEM DE CAPTARE APE RO?U MUNICIPIUL VATRA DORNEI »

HOTARÂREA NR. 75
privind aprobarea cofinantarii proiectului “Decolmatare sistem de captare apa Rosu Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 76
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Coman Ioan Mihnea pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 77
privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 78
privind aprobarea sumei necesare pentru achizitioanarea de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu ocazia Sarbatorilor de Paste 2016

HOTARÂREA NR. 79
privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei Asociatiei”Vatra Dornei Tineret ” –VDT Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 80
privind aprobarea numarului de burse scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 81
privind aprobarea documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Poligonului., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 82
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 83
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 7% din PT 31420 din CF 31420, respectiv 8,47mp, aferenta imobilului situat in Str.Luceafarului nr.7, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Scutelnicu Aurel si Danuta, proprietarii spatiului

HOTARÂREA NR. 84
privind alocarea sumei de 1600 de lei pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru participarea trupei de teatru “Altfel”la Festivalul National de Teatru pentru copii si tineret de la Suceava

HOTARÂREA NR. 85
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si a bugetelor institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii

HOTARÂREA NR. 86
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 87
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.212/2015

HOTARÂREA NR. 88
privind alocarea sumei de 2400 de lei pentru premierea unor elevi participanti la fazele nationale ale olimpiadelor scolare

HOTARÂREA NR. 89
privind alocarea sumei de 4000 de lei pentru organizarea unui infotur pentru jurnalisti FIJET Romania

HOTARÂREA NR. 90
privindnominalizarea persoanei care tine Registrul de evidenta a datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale a municipiului Vatra – Dornei si înlocuitorului acesteia

HOTARÂREA NR. 91
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului National de Informare si Promovare Turistica Vatra Dornei si a Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Salvamont Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 92
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Flore Alina Simona, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 93
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Movileanu Maria Magdalena, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 94
privind aprobarea înregistrarii Primariei Municipiului Vatra Dornei în Sistemul national electronic de plata online
a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar, precum sistabilirea modului în care este suportat comisionul bancar

HOTARÂREA NR. 95
privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 96
privind aprobarea cofinantarii Festivalului de film de scurt metraj”Caravana Next”

HOTARÂREA NR. 97
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 98
privind aprobarea asocierii municipiului VATRA DORNEI, judetul SUCEAVA in Asociatia “Grupul de Actiune Locala pentru Promovarea Dezvoltarii Integrate a acvaculturii din BUCOVINA”

HOTARÂREA NR. 99
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016

HOTARÂREA NR. 100
HOTARÂREA NR. 101
privind aprobarea deplasarii si a cheltuielilor aferente deplasarii grupului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor si Elevilor Vatra Dornei, pentru a participa la Festivalul International de Folclor pentru copii si tineri “Soniachnuy” Kashtanchyk –Ucraina si la Festivalul International de Folclor pentru copii Pod Zvicinou- Cehia

HOTARÂREA NR. 102
privind desemnarea persoanelor din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei imputernicite sa semneze documente la Garanti Bank SA

HOTARÂREA NR. 103
privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 24 mp, teren situat in Str. Mihai Eminescu nr.20, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Rotaru Raul Gabriel

HOTARÂREA NR. 104
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de teren de 19/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,51mp teren, aferenta spatiului medical situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,parter, precum si a cotei de teren de 1/3 din cota de 17/1000 respectiv 2,54 mp teren din PT 36372 din CF 36372, aferent salii de tratamente coproprietate persoanla, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ormeny Melentina Adalgiza, proprietara spatiului

HOTARÂREA NR. 105
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 18/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,06 mp teren, aferenta spatiului medical situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,etaj II, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cuzuban Violeta, proprietara spatiului

HOTARÂREA NR. 106
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 107
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 346 mp teren situat in Str.Negresti, catre SC EXPERT BUSINESS CONSULTING SRL, prin administrator Zdrob Cornel, teren aflat langa terenul proprietate privata a acesteia

HOTARÂREA NR. 108
privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2016-2017

HOTARÂREA NR. 109
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 110
privind aprobarea sumelor necesare desfasurarii manifestarilor ocazionate de “Ziua Universal a Iei”-Editia a III a

HOTARÂREA NR. 111
privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea la Vatra Dornei a Festivalului International de Filme de foarte scurt metraj

HOTARÂREA NR. 112
privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea la Vatra Dornei a Spectacolului Extraordinar cu Corala “Armonia” din Constanta

HOTARÂREA NR. 113
privind aprobarea finantarii Festivalului National al Sporturilor Extreme „Dorna X-TREM –Editia a X a 2016”

HOTARÂREA NR. 114
privind prelungirea termenului de începere a lucrarilor de constructie pentru lotul atribuit conform Legii nr.15/2003 din str. Poligonului

HOTARÂREA NR. 115
privind aprobarea numarului de burse scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 116
privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 83 mp, situat in Str.Malinilor,f.n., teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 117
privind aprobarea proiectului “ Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea Balneo-climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 118
privind aprobarea proiectului “Crearea unui spatiu de agrement si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1

HOTARÂREA NR. 119
privind aprobarea a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “ Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea Balneo-climaterica Vatra Dornei ” la faza Studiu de fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 120
privind aprobarea a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “Crearea unui spa?iu de agrement ?i loisir în sta?iunea balneo – climaterica Vatra Dornei” la faza Studiu de fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 121
privind aprobarea sumelor necesare organizarii etapei a III a a Campionatului National De Orientare Turistica Parc- Oras – Cupa Dornelor

HOTARÂREA NR. 122
privind aprobarea sumei de 1000 de lei pentru Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei, pentru premierea elevilor participanti la Centrul de performanta in anul scolar 2015-2016

HOTARÂREA NR. 123
privind alocarea sumei de 2500 de lei Liceului teoretic „Ion Luca” pentru organizarea unei excursii elevi participanti la fazele nationale ale olimpiadelor scolare

HOTARÂREA NR. 124
privind alocarea unei sume pentru Scoala Gimnaziala nr.2 pentru suportarea cheltuielilor ocazionate de aniversarea a 50 de ani de la infiintare

HOTARÂREA NR. 125
privind aprobarea sumelor necesare organizarii turneului de fotbal pentru copii cu varste cuprinse intre 7 si 11 ani “Cupa Iomy Vatra Dornei Editia I”

HOTARÂREA NR. 126
privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinatia de sediu al Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, parter

HOTARÂREA NR. 127
privind alocarea sumei de 5000 de lei pentru organizarea celei de-a XVIII a editie a Conferintei Stiintifice Internationale “Turismul rural românesc in contextul dezvoltarii durabile.Actualitate si perspective ”

HOTARÂREA NR. 128
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 precum si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016

HOTARÂREA NR. 129
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 130
privind alocarea sumei de 1500 de lei pentru organizarea concursului de tenis de masa „Cupa Dornelor”

HOTARÂREA NR. 131
privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor

HOTARÂREA NR. 132
privind validarea mandatelor consilierilor

HOTARÂREA NR. 133
privind constituirea Consiliului local

HOTARÂREA NR. 134
privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTARÂREA NR. 135
privind alegerea viceprimarului Consiliului local

HOTARÂREA NR. 136
privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

HOTARÂREA NR. 137
privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, înscris în Anexa la Hotarârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 138
privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, înscris în Anexa la Hotarârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 139
privind aprobarea sumelor necesare în vederea primirii delegatiei si a Ansamblului folcloric din orasul Kozieglowy –Polonia la Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 140
privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 141
privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni cu rezultate deosebite obtinute la Campionatele de atletism

HOTARÂREA NR. 142
privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea la Vatra Dornei a Spectacolului „Ma mut sau nu ma mut?Aceasta e intrebarea”

HOTARÂREA NR. 143
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016, precum si modificarea listei de investitii pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 144
privind stabilirea perioadei, a programului si a sumelor necesare desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 145
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, în Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava si împuternicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Presedintelui, a Consiliului director si a Comisiei de Cenzori a A.J.A.C. Suceava, precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei AJAC Suceava

HOTARÂREA NR. 146
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor în judetul Suceava si împuternicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor în Judetul Suceava, precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor în Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 147
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local si a membrilor supleanti în Consiliul de administratie a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 148
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 149
privind modificarea art.6 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010 privind aprobarea actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL

HOTARÂREA NR. 150
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 151
privind aprobarea vânzarii unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, bl.1, Sc.D, ap.12, catre Harastasan Adrian Sorin si Harastasan Alexandra

HOTARÂREA NR. 152
privind aprobarea premierii elevului Rusu Dorin premiat cu locul I la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar – Etapa Nationala

HOTARÂREA NR. 153
privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 154
privind retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 155
privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2016

HOTARÂREA NR. 156
privind stabilirea cotelor în vederea stabilirii chiriei pentru locuintele pentru tineri, realizate de Agentia Nationala de Locuinte în Municipiul Vatra Dornei, conform HG nr.251/2016

HOTARÂREA NR. 157
privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unitatilor de învatamânt preuniversitar particular propuse sa functioneze în Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 158
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 159
privind aprobarea sumelor necesare în vederea deplasarii Ansamblului Dorna Dorului – Vatra Dornei la Kozieglowy – Polonia

HOTARÂREA NR. 160
privind revocarea HCL nr.25/2016 “privind aprobarea închirierii unui spatiu cu destinatia de sediu al Partidului Alianta pentru Bucovina – Vatra Dornei”, în imobilul situate în str. Mihai Eminescu, nr.15”

HOTARÂREA NR. 161
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016, precum si modificarea listei de investitii pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 162
privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 163
privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II al anului 2016

HOTARÂREA NR. 164
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 165
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihail Sadoveanu nr.3, Sc.A parter, Bloc B, ap.3, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Olteanu Eugenia

HOTARÂREA NR. 166
privind aprobarea întocmirii unui raport de actualizare a reevaluarii terenurilor pe zone si subzone de amplasare

HOTARÂREA NR. 167
privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren apartinînddomeniului privat al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 168
privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior si drum auto, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 169
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 35099– in suprafata de 3798 de mp, situat in Str. Poligonului., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 170
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedintele consiliului local al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 171
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016

HOTARÂREA NR. 172
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 173
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 174
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 175
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Podu Verde nr.53,etaj I, ap.6, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Varariu Liliana Maria

HOTARÂREA NR. 176
privind acceptarea renuntarii la dreptul de servitute de trecere asupra parcelei 1F si 2 F din CF nr.I instituit prin HCL nr.145/29.11.2011

HOTARÂREA NR. 177
privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 178
privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 179
privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spatiu situat la etajul II al Policlinicii Vatra Dornei,catre Spitalul Municipalm Vatra Dornei, in vederea infiintarii unui cabinet ambulatoriu de psihiatrie

HOTARÂREA NR. 180
privind aprobarea aprobarea consumului lunar de carburanti pentru autoturismele apartinand Primariei Municipiului Vatra Dornei si unitatilor subordinate Primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 181
privind modificarea anexei nr.3 a HCL nr.94/2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al sectiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 182
privind constituirea Comisiei locale de ordine publica a municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 183
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei locale de ordine publica a municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 184
privind aprobarea organigramei si a statului de functii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei si a institutiilor subordonate pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 185
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016, precum si modificarea listei de investitii pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 186
privind aprobarea alocarii sumei de 500 lei ca premiu în cadrul Galei Premiilor Asociatiei Scriitorilor si Artistilor din Tara Dornelor

HOTARÂREA NR. 187
privind aprobarea preturilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 188
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Duca Andreea pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 189
privind alocarea sumei de 3000 de lei pentru elevul Vitalie Lungu pentru a participa la Olimpiada Internationala de Astronomie si Astrofizica de la Bhubaneswar-India

HOTARÂREA NR. 190
privind aprobarea a organigramei si a statului de functii si Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 191
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 192
privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 206 mp apartinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat in Str. Pinului f.n.

HOTARÂREA NR. 193
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 1/4 aferenta locuintei si curtii, situata inStr.Runc nr.10, in suprafata de 301 mp, cu respectarea reptului de preemtiune pentru Huianu Ion si Virginia, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 194
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 1/4 aferenta locuintei si curtii, situata inStr.Runc nr.10, in suprafata de 301 mp, cu respectarea reptului de preemtiune pentru Sfarti Victor si Lidia, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 195
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 2/4 aferenta locuintei si curtii, situata inStr.Runc nr.10, in suprafata de 602 mp, cu respectarea reptului de preemtiune pentru Gradinaru Sorel si Sanda, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 196
privind aprobarea vanzarii cotei de 13/16 teren aferenta curtii, in suprafata de 33 mp, precum si suprafata de 39 mp teren, situat in Str. Pinului nr.17, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Volosciuc Valeria, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 197
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 233 mp teren aferenta locuintei si curtii, situat in Str.Ion Luca, nr.6, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ifrim Mihai si Elena, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 198
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 68 mp teren aferenta curtii, situata in Str. Gladiolelor nr.5, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Pahomi Vladimir, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 199
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 12/100 din PT 33571din CF 33571, respectiv 16,32 mp teren aferent imobilului situat in Str. Luceafarului nr.8, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC JATEX SRL, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 200
privind aprobarea vanzarii cotei de 35/100 mp teren aferenta locuintei in suprafata de 27,30 mp precum si a suprafetei de 13 mp teren aferent curtii, teren situat in Str. Negresti, nr.8, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Horceag Ion, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 201
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 32/100 din nr.cadastral 36659 din CF 36659 din CF respectiv 53,44 mp teren aferenta imobilului situat in Str. 22 Decembrie, nr.13, parter, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Talaba Lucia, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 202
privind aprobarea inchirierii si a documentatiei pentru inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare, a unei suprafete de 252 de mp teren situat in Str.Poligonului, f.n.

HOTARÂREA NR. 203
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 204
privind închirierea unui spatiu in incinta Policlinicii Vatra Dornei, d-nei Cercel Mirela Corina pentru amenajarea unui cabinet medical individual–specialitatea igiena si sanatate publica

HOTARÂREA NR. 205
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2017 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor si Casa Vladimir precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

HOTARÂREA NR. 206
privind aprobarea sumei necesare pentru achizitionarea de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu ocazia Sarbatorilor de Craciun 2016

HOTARÂREA NR. 207
privind aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 208
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 36344– in suprafata de 429 de mp, situat in Str. Calea Transilvaniei, nr.20, Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 209
privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice, pe anul 2017, pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 210
privind aprobarea “Studiului privind reglementarea circulatiei rutiere si pietonale in Municipiul Vatra Dornei, in vederea asigurarii sigurantei si fluiditatii circulatiei”

HOTARÂREA NR. 211
privind aprobarea datei de incepere, respectiv a intreruperii furnizarii energiei termice pentru consumatorii racordati la sistemul de termoficare din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 212
privindaprobarea înscrierii obiectivului de investi?ii “Construirebazin de înot didactic în municipiul Vatra Dornei în cadrul Programului Na?ional de Construc?ii de Interes Public ?i Social, subprogramul Bazine de Înot “

HOTARÂREA NR. 213
privind modificarea HCL nr.94/2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al sectiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 214
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016, precum si modificarea listei de investitii pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 215
privind achizitia a 20 de casute din lemn tip targ pentru evenimente culturale

HOTARÂREA NR. 216
privind aprobarea închirierii unui minipatinoar care va fi amplasat in Parcul Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 217
privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de sediu Asociatiei Profesionistilor din Centrele de Informare Turistica, in imobilul situat in Str.Garii, nr. 2

HOTARÂREA NR. 218
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Simionescu Valentin pentru efectuarea unei operatii la ochi

HOTARÂREA NR. 219
privind aprobarea manifestarilor culturale organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei in cadrul primei editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, in perioada 1-31 decembrie 2016

HOTARÂREA NR. 220
privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava, a bunului  imobilului – Staţie  transfer, proprietate publică a Municipiului Vatra Dornei, situat în municipiul Vatra Dornei str. Chiliei, F. N, Judeţul Suceava

HOTARÂREA NR. 221
privind aprobarea modificarii HCL nr.119/2016 privind “aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “ Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea Balneo-climaterica Vatra Dornei ” la faza Studiu de fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 222
privind aprobarea indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “ Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera in statiunea Balneo-climaterica Vatra Dornei ” la faza de Proiect tehnic, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 223
privind achizitia a 20 de casute tip targ pentru evenimente culturale

HOTARÂREA NR. 224
privind modificarea si completarea statului de functii si a statului de personal a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 225
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 226
privind aprobarea achizitionarii in sistem leasing pe o perioada de un an a unui autoturism marca Logan Laureate pentru Liceul tehnologic Vasile Deac care va fi folosit pentru scoala de soferi

HOTARÂREA NR. 227
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 228
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, bl.1, Sc.D,etaj.I, ap.2, catre Popescu Cristinel si Nicoleta

HOTARÂREA NR. 229
privind aprobarea vânzarii unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, bl.B, Et.3 ap.13, catre Negrea Gabriela si Stefan

HOTARÂREA NR. 230
privind aprobarea zonarii Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 231
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 232
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de teren de 19/1000 din PT 36372 din CF 36372, respectiv 8,51mp teren, aferenta spatiului medical situat in Str.Mihai Eminescu nr.26,parter, precum si a cotei de teren de 1/3 din cota de 17/1000 respectiv 2,54 mp teren din PT 36372 din CF 36372, aferent salii de tratamente coproprietate personala, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Sfrijan Iuliana, proprietara spatiului

HOTARÂREA NR. 233
privind aprobarea cofinantarii Concursului Interjudetean de matematica- Memorialul Stefan Dîrtu”editia a XVIII-a si a Concursului Judetean de informatica-editia a XII-a

HOTARÂREA NR. 234
privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul III al anului 2016

HOTARÂREA NR. 235
privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 236
privind aprobarea numarului de burse scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 237
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 238
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016

HOTARÂREA NR. 239
privind aprobarea Planului de deszapezire pentru perioada 15 noiembrie 2016– 15 aprilie 2017

HOTARÂREA NR. 240
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Nivereschi Chirilescu Luminita pentru suportarea cheltuielilor de inmormantare ale sotului acesteia Nivereschi Chirilescu Dorel

HOTARÂREA NR. 241
privind completarea HCL nr.219/2016 privind „aprobarea manifestarilor culturale organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei in cadrul primei editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, in perioada 1-31 decembrie 2016”

HOTARÂREA NR. 242
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2017, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 243
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 244
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 245
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului vatra dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 246
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 247
privind  aprobarea preţurilor de referinta pentru anul 2017 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 248
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 249
privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2017 pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru Ardelean Gheorghe si Secoban Maria, eroi ai Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 250
privind  aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 32816-C1 –din CF 32816, situat in Str.Calea Transilvaniei Bl.B ANL,  sc.A+B+C, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 251
privind aprobarea unui ajutor   de urgenta pentru  Hutanu Elena in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 252
privind aprobarea unui ajutor   de urgenta pentru  Opait Mariana, in vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 253
privind completarea HCL nr.236/2016 privind  „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 254
privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 precum si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016

HOTARÂREA NR. 255
privind  aprobarea tarifelor la activitatea de colectare, transport şi depozitare deşeuri menajere

HOTARÂREA NR. 256
privind  aprobarea  vanzarii locuintei situata in Str.Mihai Eminescu nr.48C,catre Craciunescu Veronica precum si a cotei de 47/100 teren aferenta locuintei

HOTARÂREA NR. 257
privind completarea hcl nr.14/2015 privind “aprobarea  regulamentului  privind eliberarea  autorizaţiiilor de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în municipiul vatra dornei si a orarelor de functionare”

HOTARÂREA NR. 258
privind premierea  asistentei Victoria Mazga Gamalau pentru merite deosebite

HOTARÂREA NR. 259
privind aprobarea tarifelor pentru accesul la partia de Schi “Veverita” a Primariei Municipiului Vatra Dornei, in sezonul 2016-2017

2017

HOTARÂREA NR. 1
privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pentru bugetul anului 2016

HOTARÂREA NR. 2
privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2016

HOTARÂREA NR. 3
privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2017

HOTARÂREA NR. 4
privind aprobarea aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37195 –din CF 37195, situat in Str.Parcului, nr.3, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 5
privind aprobarea aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 31421 –din CF 31421, precum si a imobilului cu nr.cadastral 32161 din CF 32616, situat in Str.Luceafarului nr.7, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 6
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Izvorului, nr.12, in suprafata de 27,12 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Rusu Rodica, precum si a cotei de 37/100 din terenul aferent locuintei in suprafata de 26,64 mp

HOTARÂREA NR. 7
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Lucian Blaga nr.4, parter, ap.1, in suprafata de 19,03mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Costic Charena Mihaela Maria, precum si a cotei de 154/1000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 14,01 mp

HOTARÂREA NR. 8
privind aprobarea documentatiei puz in vederea extinderii si modernizarii hotelului Dorna, str.Pacii, Tudor Vladimirescu nr.5a, beneficiar: SC MERIDIAN TURISM SA

HOTARÂREA NR. 9
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 10
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Ferar Elena pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 11
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Stoica Maria pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 12
privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 35929 si asupra imobilului cu numarul cadastral 37391 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilelor – teren cu numerele cadastrale 36509, 36510 si 36511 ca fonduri dominante

HOTARÂREA NR. 13
privind stabilirea costului mediu lunar pentru întreţinerea persoanelor vârstnice de la Centrul Social de Primire, Asistare si Ingrijire Rosu, nr.103

HOTARÂREA NR. 14
privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru copiii beneficiari de servicii de ingrijire, supraveghere si educatie timpurie in cadrul Cresei si a contributiei lunare a parintilor pentru plata acestor servicii

HOTARÂREA NR. 15
privind validarea dispozitiei nr.1115/27.12.2016 privind „rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 cu sumele repartizate prin HG nr.975/2016”

HOTARÂREA NR. 16
privind aprobarea destinaţiei volumului de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2017, conform posibilitatii din amenajamentul silvic

HOTARÂREA NR. 17
privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 18
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 19
privind incheierea unui parteneriat intre Primaria Municipiului Vatra Dornei si Asociatia Salvatorilor Montani Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 20
privind aprobarea cofinanţării Campionatului Mondial de Sanie pe pista naturala ce va avea loc in perioada 2-5 februarie

HOTARÂREA NR. 21
privind aprobarea închirierii unui spatiu din clădirea Bibliotecii municipale “G.T.Kirileanu” , în suprafaţă de 41,5 mp pentru Biroul parlamentar – Deputat Fador Angelica, pe durata exercitării mandatului

HOTARÂREA NR. 22
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a pajiştilor din domeniul privat al Municipiului Vatra DorneI, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 23
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru proiectul « Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei «

HOTARÂREA NR. 24
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “ Decolmatare Sistem de Captare ape Rosu Municipiul Vatra Dornei ”

HOTARÂREA NR. 25
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “Modernizare drum Comunal DC76 Gheorghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000”

HOTARÂREA NR. 26
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati in cadrul proiectului “Reabilitare, modernizare Scoala Gimnaziala nr.1”

HOTARÂREA NR. 27
privind rectificarea anexei nr.2 la HCL nr.231/2016 privind “stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2017”

HOTARÂREA NR. 28
privind darea în administrare a unui spaţiu, proprietatea municipiului Vatra Dornei, din str. Mihai Eminescu – clădirea TBC, catre Spitalul Municipal Vatra Dornei, in vederea reorganizarii Cabinetului medical din Ambulatoriul de specialitate –Pneumologie

HOTARÂREA NR. 29
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul ” CONTINUARE LUCRĂRI LA GRADINIŢA CU ORAR PRELUNGIT STR. CHILIA, NR.9A, VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 30
privind aprobarea cofinanţării proiectului ” CONTINUARE LUCRĂRI LA GRADINIŢA CU ORAR PRELUNGIT STR. CHILIA, NR. 9 A, VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 31
privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

HOTARÂREA NR. 32
privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2017-2018

HOTARÂREA NR. 33
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 34
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Balla Liviu pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 35
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 36
privind aprobarea procentului pentru fondul de conservare pentru anul 2017 propuse de O.S. Vatra Dornei, O.S.Iacobeni, OS Dorna Candrenilor si OS Cirlibaba, pentru fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 37
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 1/4 aferenta locuintei si curtii, situata inStr.Runc nr.10, in suprafata de 301 mp, cu respectarea reptului de preemtiune pentru Sfarti Victor Catalin si Sfarti Camellia Iuliana, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 38
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 39
privind aprobarea vanzarii suprafeţei de 387 mp teren situat in Str.Ion Luca, nr.2 aferent locuintei si curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Moisiuc Aurel si Livia proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 40
privind desemnarea consilierilor locali in cadrul comisiei de licitatie, precum si a comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare a pajistilor din domeniul privat al Municipiului VATRA DORNEI, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 41
privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, prin licitatie publica deschisa cu strigare, a terenului in suprafata de 1600 de mp teren situat in Str.22 Decembrie, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in vederea construirii unei autogari

HOTARÂREA NR. 42
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2017 precum si a Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 43
privind aprobarea Planului cu principalele activităţi ce le desfăşoară Poliţia Locală Vatra Dornei în anul 2017 şi criteriile specifice de evaluare

HOTARÂREA NR. 44
privind aprobarea normelor privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, gospodărirea oraşului şi protecţia mediului, precum şi comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în municipiul vatra dornei

HOTARÂREA NR. 45
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al centrului de zi vatra dornei

HOTARÂREA NR. 46
privind completarea HCL nr.253/2016 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 47
privind infiintarea sectiei sportive de GO in cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna“ Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 48
privind aprobarea aprobarea propunerii documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 35929 –din CF 35929, situat in Str.Negresti, nr.51, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 49
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul IV al anului 2016

HOTARÂREA NR. 50
privind aprobarea decontarii navetei medicului specialist obstetrica-ginecologie- Abuelba Hussan care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei , de la domiciliul la locul de munca

HOTARÂREA NR. 51
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuielial municipiului Vatra Dornei pentru anul 2017, a Programului anual de investiţii -2017, bugetul fondurilor externe nermbursabile si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017

HOTARÂREA NR. 52
privind predarea primirea investitiei “Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 53
privind predarea primirea investitiei “Gradinita cu program prelungit Vatra Dornei, Str.Chilia nr.9A”

HOTARÂREA NR. 54
privind predarea primirea investitiei “Gradinita cu program normal nr.4 Vatra Dornei, Str.Gladiolelor nr.13”

HOTARÂREA NR. 55
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Continuare lucrari « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dornei « si Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat

HOTARÂREA NR. 56
privind aprobarea cofinantarii proiectului “Continuare lucrari « Internat cu cantina la Liceul “Ion Luca” Vatra Dorneisi Schimbarea destinatiei in Sali de clasa si internat”

HOTARÂREA NR. 57
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Asfaltare si modernizare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava«

HOTARÂREA NR. 58
privind aprobarea cofinantarii proiectului “Asfaltare si modernizare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 59
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Vatra Dornei «

HOTARÂREA NR. 60
privind aprobarea cofinantarii proiectului “Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in Municipiul Vatra Dornei ”

HOTARÂREA NR. 61
privind aprobarea închirierii unui spatiu situat in imobilul proprietatea Municipiului Vatra Dornei, din strada Mihai Eminescu, nr. 15,etaj II, Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Suceava” pentru infiintare birou teritorial la Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 62
privind acordarea normei de hrana personalului Politiei locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 63
privind aprobarea inchirierii unui spatiu cu destinaţia de sediu al Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etajII

HOTARÂREA NR. 64
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectul « Continuare lucrari la Gradinita cu orar prelungit Str.Chilia nr.9A, Vatra Dornei «

HOTARÂREA NR. 65
privind aprobarea cofinantarii proiectului “Continuare lucrari la Gradinita cu orar prelungit Str.Chilia nr.9A, Vatra Dornei ”

HOTARÂREA NR. 66
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului Vatra Dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 67
privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 68
privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005 si a OG nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România”

HOTARÂREA NR. 69
privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2015

HOTARÂREA NR. 70
privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a XI-a

HOTARÂREA NR. 71
privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni cu rezultate deosebite obtinute la Campionatele de atletism

HOTARÂREA NR. 72
privind aprobarea inchirierii si a documentatiei pentru inchirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unei suprafete de 420 de mp teren situat in Str.Petreni, f.n.

HOTARÂREA NR. 73
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 74
privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea (informarea şi consultarea) publicului în etapele de elaborare sau revizuire a planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism

HOTARÂREA NR. 75
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 76
privind aprobarea sumei necesare pentru achizitioanarea de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu ocazia Sarbatorilor de Paste 2017

HOTARÂREA NR. 77
privind aprobarea a organigramei si a statului de funcţii şi Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 78
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 79
privind aprobarea procedurii de acordare a scutirilor la plata impozitului /taxei pentru cladirile si/sau terenurile afectate decalamitati naturale

HOTARÂREA NR. 80
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru anul 2018 pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Ardelean Gheorghe erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 81
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioada de 5 ani incepand cu anul 2017 pentru cladiri si scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente acestora, pentru anul 2018, pentru persoanele afectate de inundatii

HOTARÂREA NR. 82
privind modificarea HCL nr.148/2016 privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 83
privind aprobarea vanzarii cotei de ½ teren in suprafata de 124 mp situat in Str.Unirii nr.29, aferent apartamentelor proprietate personala si curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune d-nei Tatar Elena, proprietara apartamentelor

HOTARÂREA NR. 84
privind completarea HCL nr.236/2016 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 85
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 138 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat in Str. Negresti f.n.

HOTARÂREA NR. 86
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 205 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat in Str. Diecilor nr.29A

HOTARÂREA NR. 87
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 95 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat in Str. Eroilor f.n.

HOTARÂREA NR. 88
privind modificarea HCl nr.242/2016 privind “aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2017, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 89
privind aprobarea indreptarii erorii materiale a HCL nr.196/2016 privind« aprovare vanzarii cotei de 13/16 teren aferenta curtii, in suprafata de 33 mp, precum si suprafata de 39 mp teren, situat in Str. Pinului nr.17, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Volosciuc Valeria, proprietara constructiei”

HOTARÂREA NR. 90
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Pascu silviu Constantin pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 91
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 92
privind revocarea hcl nr.22/2017 privind “ aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a pajiştilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 93
privind aprobarea platii taxei de 80 lei/tona/deseuri de catre primaria municipiului Vatra Dornei, reprezentand fond de mediu

HOTARÂREA NR. 94

privind alocarea sumei de 1000 lei pentru deplasarea elevilor Oana Andreea si Stefan Dragan la olimpiada de chimie –faza nationala si Olimpiada interdisciplinara „Stiintele Pamantului”

HOTARÂREA NR. 95

privind aprobarea cofinanţării Etapei nationale a Olimpiadei de limbi romanice- limba franceza organizata de catre Inspectoratul Scolar Suceava

HOTARÂREA NR. 96

privind aprobarea decontarii navetei medicului specialist chirurgie generala Ghaben Sami care isi desfasoara activitatea in cadrul spitalului Municipal Vatra Dornei , de la domiciliul la locul de munca

HOTARÂREA NR. 97
privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.66 din 31.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare

HOTARÂREA NR. 98
privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34779 –din CF 34779, situat in Str.Mihai Eminecu, nr.43, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 99
privind atestarea apartenenţei unor imobile la domeniul public al municipiului Vatra Dorne

HOTARÂREA NR. 100
privind respingerea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34702 –din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 101
privind alocarea sumei de 2500 de lei pentru deplasarea elevilor Lungu Vitalie, Haja Florin Gabriel, Dragan Stefan, Giurgiu Marinel, Huc Stefan la olimpiada de astronomie si astrofizica, informatica si Concursul in limba engleza „Tineri in padurile Europei”

HOTARÂREA NR. 102
privind nominalizarea reprezentantului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei ca reprezentant al municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava

HOTARÂREA NR. 103
privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 37425 si asupra imobilului cu numarul cadastral 37391 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilelor – teren cu numerele cadastrale 37422 si 36511 ca fonduri dominante

HOTARÂREA NR. 104
privind stabilirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 105
privind aprobarea regulamentului de Organizare şi Funcţionare a „CENTRULUI SOCIAL DE PRIMIRE, ASISTARE ŞI ÎNGRIJIRE A PERSOANELOR VÂRSTNICE”

HOTARÂREA NR. 106
privind respingerea proiectului de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile – teren şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 107
privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică cu strigare a trupului de pajişte « MĂGURA MICĂ» din domeniul privat al Municipiului Vatra DorneI, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 108
privind aprobarea respingerii propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34702 –din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud. Suceava

HOTARÂREA NR. 109
privind completarea preambulului HCL nr.165/2016 privind « aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihail Sadoveanu nr.3, Sc.A parter, Bloc B, ap.3, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Olteanu Eugenia”

HOTARÂREA NR. 110
privind completarea preambulului HCL nr.6/2017 privind « aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Lucian Blaga nr.4, parter, ap.1, in suprafata de 19,03mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Costic Charena Mihaela Maria, precum si a cotei de 154/1000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 14,01 mp »

HOTARÂREA NR. 111
privind aprobarea regulamentului de organizare si funcționare al serviciului de educare si ingrijire pentru copii cu varsta 0-3 ani

HOTARÂREA NR. 112
privind aprobarea actualizarii amenajamentului pastoral pentru pajistile proprietatea Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 113
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 7 mp aferent constructiei proprietate privata, teren situat in Str.Schitului f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Bejanaru Liliana, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 114
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru d-na Pascu Anuta Ioana, pentru suportarea cheltuielilor de transport funerar ale sotului acesteia Pascu Silviu

HOTARÂREA NR. 115
privind aprobarea sumei de 2000 de lei pentru Scoala Gimnaziala Nr.4 Vatra Dornei, pentru premierea elevilor participanti la Centrul de performanta in anul scolar 2016-2017

HOTARÂREA NR. 116
privind desemnarea consilierilor locali in cadrul comisiei de licitatie, precum si a comisiei de solutionare a contestatiilor, pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare a pajistilor din domeniul privat al Municipiului VATRA DORNEI, Judetul Suceava

HOTARÂREA NR. 117
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 118
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor imobile – teren şi modificarea inventarului domeniului privat prin introducearea de noi poziţii

HOTARÂREA NR. 119
privind initierea procedurii de inchiriere prin licitatie publica a trupului de pajiste Giumalau Ciungi proprietate privata a municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 120
aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei in domeniul public al Municipiului Vatra Dornei a suprafetei de teren aferenta Baii Comunale

HOTARÂREA NR. 121
privind alocarea unei sume pentru Scoala Gimnaziala nr.1 pentru suportarea cheltuielilor ocazionate de aniversarea a 120 de ani de la infiintare

HOTARÂREA NR. 122
privind aprobarea sumelor necesare desfăşurării manifestărilor ocazionate de “Ziua Universal a Iei”-Editia a IV a

HOTARÂREA NR. 123
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioada de 1 an pentru terenurile afectate de inundatii, incepand cu anul 2018, pentru persoanele afectate de inundatii

HOTARÂREA NR. 124

privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2017

HOTARÂREA NR. 125
privind respingerea proiectului de hotarare privind vanzarea suprafetei de 521 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornbei, situat in Str.Chiliei nr.10, aferent constructiilor proprietatea Manastirii “Sfantu Dimitrie”

HOTARÂREA NR. 126
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 14 mp, teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Sondei,nr.4, Bl.A10, Sc.B, ap.2, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Jianu Alexandru si Virginia, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 127
privind Planul de ordine şi siguranţă publică al Poliţiei Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 128
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 9 mp teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Luceafarului, nr.9, teren aferent constructiei, proprietatea d-lui Melinceau Petru-Pavel

HOTARÂREA NR. 129
privind aprobarea Regulamentului de Organizare Şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 130
privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al serviciului de educare si ingrijire pentru copii cu varsta 0-3 ani

HOTARÂREA NR. 131
privind aprobarea a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “ Reabilitare Secției de Obstetrică Ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei ” la faza D.A.L.I, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.3.1 B1”

HOTARÂREA NR. 132
privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul “Reabilitarea Sectiei de Obstetrica Ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei”la faza D.A.L.I, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.3.1 B1”

HOTARÂREA NR. 133
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 244 mp teren, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Vasile Deac nr.22, aferent locuintei si curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Clocotici Mircea Nicolae si Clocotici Elena

HOTARÂREA NR. 134
privind aprobarea vanzarii cotei de 74/100, respectiv suprafata de 88,8 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, din terenul aferent locuintei, situata in Str.Lucian Blaga nr.10, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Popescu Olimpiu Leon si Popescu Elena Petronela

HOTARÂREA NR. 135
privind aprobarea vanzarii cotei de 34/100, respectiv suprafata de 33,32 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, din terenul aferent locuintei, situat in Str.Negresti nr.51, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nita Leon Romeo proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 136
privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe proprietate personală, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 137
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa cu strigare a spatiului situat la parterul imobilului din Str.Mihai Eminescu nr.15, cu destinatia de cabinet de avocatura

HOTARÂREA NR. 138
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica deschisa cu strigare a spatiului situat la etajul 2 al imobilului din Str.Mihai Eminescu nr.15, cu destinatia de cabinet de psihologie

HOTARÂREA NR. 139
privind alocarea sumei de 4000 de lei pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru organizarea unei excursii pentru elevii olimpici la faza nationala si judeteana ale olimpiadelor scolare

HOTARÂREA NR. 140
privind aprobarea finanţării Festivalului Naţional al Sporturilor Extreme „Dorna X-TREM –Editia a XI-A a 2017”

HOTARÂREA NR. 141
privind alocarea sumei de 4300 de lei pentru organizarea celei de-a XIX a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale “Turismul rural românesc in context international.Actualitate si perspective ”

HOTARÂREA NR. 142
privind aprobarea sumelor necesare organizării evenimentului “Jocurile copilariei”

HOTARÂREA NR. 143
privind aprobarea sumelor necesare organizării primei editii a festivalului „Bucovina Acustic Park Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 144
privind aprobarea schimbarii destinatiei spatiului situat in Str.Republicii nr.3, proprietatea SC TIVOLI CLUB SRL, din Birou de schimb valutar in Spatiu pentru comercializare produse artizanale

HOTARÂREA NR. 145

privind completarea HCL nr.41/2017 privind “constituirea unui drept de superficie prin licitatie publica deschisa cu strigare, a terenului in suprafata de 1600 de mp teren situat in Str.22 Decembrie, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, in vederea construirii unei autogari »

HOTARÂREA NR. 146
privind aprobarea sumelor necesare achizitionarii unui buldoexcavator multifunctional pe pneuri si a unei maturatori multifunctionale stradale, precum si documentatia pentru achizitia acestora

HOTARÂREA NR. 147
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 148
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui numar de 17 casute din lemn, proprietatea municipiului Vatra Dornei si a documentatiei de licitatie in vederea desfasurarii de activitati comerciale

HOTARÂREA NR. 149
privind aprobarea modificarii organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 150
privind aprobarea vanzarii spatiului medical, situat in Str.Mihai Eminescu nr.26, mansarda, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cabinet Medical Individual Dr.Vasilut Daniela Nicoleta

HOTARÂREA NR. 151
privind completarea HCL nr.57/2011 privind “stabilirea amplasamentelor de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră »

HOTARÂREA NR. 152
privind aprobarea documentatiei de alipire a doua suprafete de teren situat in Str.Baii f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 153
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Calinescu Brandusa pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 154
privind respingerea proiectului de hotarare privind darea in administrare a Baii Publice, proprietatea municipiului Vatra Dornei, din str. Baii nr.1- pentru SERVICIUL DE AMBULANŢĂ SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 155
privind RESPINGEREA proiectului de hotarare privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34702 –din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 156
privind aprobarea sumelor necesare achizitionarii de alimente la Cantina de ajutor social si Serviciul de educare si ingrijire copii cu varsta intre 0-3 ani, precum si documentatia pentru achizitia acestora

HOTARÂREA NR. 157
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 521 mp teren situat in Str.Chiliei nr.10, aferent constructiilor proprietate privata a Manastirii “Sfantu Dimitrie”

HOTARÂREA NR. 158
privind darea in administrare a Baii Publice, apartinand domeniului public al municipiului Vatra Dornei, din str. Baii nr.1, impreuna cu terenul aferent al acesteia – pentru SERVICIUL DE AMBULANŢĂ SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 159
privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 34702 –din CF 34702, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 160
privind aprobarea actualizarii proiectului “Crearea unui spatiu de agreement si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1

HOTARÂREA NR. 161
privind aprobarea a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo – climaterică Vatra Dornei” la faza Studiu de fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

HOTARÂREA NR. 162
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local si a membrilor supleanti în cadrul Consiliului de administraţie a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 163
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 164
privind modificarea art.6 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010 privind aprobarea actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL

HOTARÂREA NR. 165
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 166
privind modificarea Art.3 din Contractele de administrare a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Carlibaba si O.S.Iacobeni“, peivind cheltuielile pentru paza padurii

HOTARÂREA NR. 167
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, bl.1, Sc.D,etaj.I, ap.3, catre Afuduloaie Doina si Constantin

HOTARÂREA NR. 168
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Nastasie Ion pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 169
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Pintilie Caliopia pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 170
privind aprobarea platii taxei de 80 lei/tona de catre primaria municipiului Vatra Dornei, reprezentand fond de mediu

HOTARÂREA NR. 171
privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 36644 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului teren cu numar cadastral 33179 ca fond dominant

HOTARÂREA NR. 172
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Mihai Eminescu nr.25, et.1, ap.16, in suprafata de 36,19 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Budeanu Maria, precum si a cotei de 457/10000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 27,32 mp

HOTARÂREA NR. 173
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 174
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 36 de mp teren situat in Str.Silvicultorului, nr.121, reprezentand calea de acces catre locuinta domnului Popescu Daniel

HOTARÂREA NR. 175
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, in vederea reabilitarii retelei de iluminat public pe str.Nicolae Titulescu

HOTARÂREA NR. 176
privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 177
privind aprobarea sumelor necesare achizitionarii de alimente la Cantina de ajutor social si Serviciul de educare si ingrijire copii cu varsta intre 0-3 ani, precum si documentatia pentru achizitia acestora

HOTARÂREA NR. 178
privind aprobarea cofinanţării Festivalului de film de scurt metraj”Caravana Next”

HOTARÂREA NR. 179
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii obiectivului “Modernizare str.Crinului, Scorusului, Cetinei, Alunis-tronson II si reglementarea circulatiei rutiere si pietonale: sens giratoriu piata, sens unic urcare Str.Unirii-coborare Str.22 Decembrie, banda de preselectie Calea Transilvaniei in municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 180
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Semeniuc Maria, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 181
privind aprobarea sumelor necesare pentru inchirierea unui echipament scenotehnic pentru organizarea Festivalului National de Folclor pentru copii si tineret”Dorna Plai de Joc si Cantec”, „Festivalul National de Muzica Usoara pentru copii si tineret Muzrtim”, „Festivalul de arta urbana Dorna Art” in cadrul Zilelor Municipiului Vatra Dornei 2017

HOTARÂREA NR. 182
privind insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea puz- extindere centru comercial, amenajare parcare, amplasare mijloace publicitare, amenajare acces auto si pietonal- Beneficiari-SC REGNAFOR SA pentru SC KAUFLAND SSC

HOTARÂREA NR. 183
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2017, precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 184
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici in vederea realizarii investitiei “Amenajare parcari de resedinta in Str.Sondei”

HOTARÂREA NR. 185
privind aprobarea modificarii organigramei şi a statului de funcţii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei şi a instituţiilor subordonate pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 186
privind acordul in vederea scoaterii temporare din fondul forestier national a suprafetei de 11295 mp de teren cu vegetatie forestiera, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, fara defrisare, in vederea explorarii, captarii si exploatarii apei minerale naturala sau de izvor, de catre SC RIO BUCOVINA SRL

HOTARÂREA NR. 187
privind alocarea sumei de 15000 de lei pentru acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

HOTARÂREA NR. 188
privind aprobarea intervalului orar de desfasurare a evenimentelor culturale pe raza Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 189
privind alocarea sumei de 2000 de lei pentru organizarea Campionatului zonal de sah

HOTARÂREA NR. 190
privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei,a aparatului de lucru al Consiliului Local si a institutiilor subordonate

HOTARÂREA NR. 191
privind aprobarea vanzarii cotei de 1/2 respectiv suprafata de 50 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, din terenul aferent locuintei, situata in Str.Republicii,nr.17, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Pardau Lea

HOTARÂREA NR. 192
privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 193
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 194
privind aprobarea documentatiei PUZ+RLU (regulament local de urbanism aferent puz), in intravilanul municipiului Vatra Dornei, in vedereaextinderii centrului comercial, amenajare parcare, amplasare mijloace publicitare, amenajare acces auto si pietonal, str. 22 Decembrie beneficiar: SC REGNAFOR SA pentru SC KAUFLAND ROMANIA SCS

HOTARÂREA NR. 195
privind aprobarea sumelor pentru premierea fotbalistilor din cadrul Clubului sportiv municipal „Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 196
privind aprobarea a organigramei si a statului de funcţii şi Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 197
privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 198
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Boboc Alesia Denisa, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 199
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul II al anului 2017

HOTARÂREA NR. 200
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 201
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 202
privind aprobarea vanzarii cotei de ½ in suprafata de 34,5 mp aferenti locuintei proprietate personala, precum si a suprafetei de 26 de mp teren situat in str.Lucian Blaga nr.8,in vecinatatea locuintei proprietate personala, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cosoi Vasilica si Cucirca Petrescu Veronica

HOTARÂREA NR. 203
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 580 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent curtii, situat in Str.Negresti nr.51, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nita Leon Romeo proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 204
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior si exploatarea masei lemnoase la platforma primara, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 205
privind aprobarea majorarii preţului local la energia termică furnizată in sistem centralizat, de către Primăria Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 206
privind aprobarea pretului de livrare la apa tehnica nefiltrata pentru SC BUCURA COM SRL

HOTARÂREA NR. 207
privind aprobarea Acordului Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, in vederea reomologarii Partiei de schi „Parc”-proprietatea SC BUCURA COM SRL

HOTARÂREA NR. 208
privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 209
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 72 mp aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, teren situat in Str. Negresti f.n.

HOTARÂREA NR. 210
privind modificarea si completarea Anexei nr.2 la HCL nr. 31/2017 privind “ stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat”

HOTARÂREA NR. 211
privind aprobarea cofinanţării evenimentului „Bike Me Up 2018”

HOTARÂREA NR. 212
privind aprobarea cofinantarii lucrarilor de interventie la reteaua de distributie a agentului termic catre Asociatiile de proprietari nr.1 si 2

HOTARÂREA NR. 213
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului VATRA DORNEI pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 214
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 215
privind modificarea HCL nr.163/29.06.2017 privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului local şi a membrilor supleanţi în Consiliul de administraţie ale unitatilor de invatamant din Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 216
privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a unui teren in suprafata de 77 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent locuintei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Torcea Ancuta, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 217
privind aprobarea vânzării fara licitaţie publică a unui teren in suprafata de 125,32 mp teren situat in Str.Bistritei nr.16, reprezentand cota aferenta locuintei si curte, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Rumpel Dumitru si Rumpel Viorica Maria

HOTARÂREA NR. 218
privind aprobarea cofinanţării evenimentului „ Dorna ATV”

HOTARÂREA NR. 219
privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a unui teren in suprafata de 300 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent constructiei proprietate privata, situat in Str.Poligonului,f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ieremie Corina –Maria si Ieremie Constantin, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 220
privind aprobarea inchirierii si a documentatiei pentru inchirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a unei suprafete de 257 de mp teren situat in Str.Poligonului, f.n.

HOTARÂREA NR. 221
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Runc nr.7, in suprafata de 43,31 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune pentru Bazarca Grigore, precum si a cotei de 15/100 din terenul aferent locuintei si curtii, in suprafata de 96,15 mp

HOTARÂREA NR. 222
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, bl.1, Sc.D,etaj.3, ap.9, catre Avadanei Constantin si Avadanei Marinela Liliana

HOTARÂREA NR. 223
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Calea Transilvaniei, bl.A, Sc.B, etaj.3, ap.8, catre Cupsan Florin-Valentin si Cupsan Camelia

HOTARÂREA NR. 224
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str. Podu Verde, bl.1, Sc.C, etaj.4, ap.10, catre Farcas Emanoil Ioan si Farcas Liliana

HOTARÂREA NR. 225
privind „majorarea capitalului social al SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI avand ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, prin aport în numerar

HOTARÂREA NR. 226
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 227
privind aprobarea prelungirii atribuirii in folosinta gratuita a unui spatiu situat in Str.Luceafarului nr.12, catre Fundaţia Cultural Artistica “Dorna Dorului”Vatra Dornei,cu destinatia de sediu social

HOTARÂREA NR. 228
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior si exploatarea masei lemnoase la platforma primara si modul de valorificare, din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 229
privind aprobarea vanzarii spatiului medical, situat in Str.Mihai Eminescu nr.26, mansarda, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Cabinet Medical Individual Dr.Rusu Cristian

HOTARÂREA NR. 230
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 231
privind aprobarea refinantarii soldului datorat in cadrul Contractului de credit incheiat de catre Municipiul Vatra Dornei cu Unicredit Tiriac Bank SA

HOTARÂREA NR. 232
privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37427 –din CF 37427, situat în Str. Negresti nr.51., jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 233
privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37575 –din CF 37575, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 234
privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 32973 –din CF 32973, situat în Str.Cetinei, f.n., jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 235
privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni, de la CSM cu rezultate deosebite obtinute la campionatul mondial de atletism

HOTARÂREA NR. 236
privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni, de la CSI, cu rezultate deosebite obtinute la Campionatul mondial de sanie

HOTARÂREA NR. 237
privind aprobarea sumelor necesare editarii Hartii “Muntii Calimani”

HOTARÂREA NR. 238
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 204 mp, situat in Str.Republicii,f.n., teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 239
privind aprobarea imputernicirii executivului Primariei Municipiului Vatra Dornei, sa negocieze inchirierea unui adapost de carantina pentru animalele domenstice abandonate pe domeniul public al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 240
privind aprobarea proiectului “ Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare In Statiunea Balneo-Climaterica Vatra-Dornei” și a cheltuielilor legate de proiect , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2”

HOTARÂREA NR. 241
privind aprobarea a documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “ Modernizare Strazi De Acces Si Locuri De Recreare In Statiunea Balneo-Climaterica Vatra-Dornei” la faza Studiu de Fezabilitate , propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1/2”

HOTARÂREA NR. 242
privind aprobarea Regulamentului privind pastrarea curăţeniei de către proprietarii de animale de companie, animale domestice si păsări in municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 243
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 244
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local şi a membrilor supleanţi în Consiliul de administraţie ale unitatilor de invatamant din Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 245
privind aprobarea preţurilor de referinta pentru anul de productie 2018 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 246
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, nr.1, bl.1, Sc.D,etaj.2, ap.5, catre Boiarinof Catalin si Boiarinof Mariana

HOTARÂREA NR. 247
privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a unui teren in suprafata de 91 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent constructiei proprietate privata,situata in Str.Schitului nr.2, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC IRIS IMOB SRL, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 248
privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a unui teren in suprafata de 75 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent constructiei proprietate privata,situata in Str.Tudor Vladimirescu nr.2, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ortoanu Catalin Vasile, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 249
privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 250
privind aprobarea cofinanţării Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XIX-a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a XIII-a

HOTARÂREA NR. 251
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Coman Ioan Mihnea pentru efectuarea Unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 252
privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 253
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 161 mp, situat in Str.Negresti, nr.51, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 254
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 61 mp, situat in Str.Negresti, nr.51, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 255
privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de 5.150.000 in vederea refinantarii soldului datorat in cadrul Contractului de credit incheiat de catre Municipiul Vatra Dornei cu Unicredit Tiriac Bank SA

HOTARÂREA NR. 256
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii precum si a Programului anual de investiţii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 257
privind atestarea apartenentei unor imobilela domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 258
privind aprobarea tarifelor de inchiriere a unor utilaje, ce vor fi practicate de catre sc ,,Ecologica Vatra Dornei” srl

HOTARÂREA NR. 259
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2018, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S. Carlibaba

HOTARÂREA NR. 260
privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 261
privind aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în Stațiunea Balneo – Climaterică Vatra – Dornei” și a cheltuielilor legate de proiect , propus spre finanțare prin POR 2014-2020, P.I.7.1/1”

HOTARÂREA NR. 262
privind aprobarea a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico – econimici, ai investiției „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în Stațiunea Balneo – Climaterică Vatra – Dornei” la faza Studiu de Fezabilitate, propus spre finanțare prin POR 2014-2020, P.I.7.1/1”

HOTARÂREA NR. 263
privind aprobarea a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico – econimici, ai investiției „Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în Stațiunea Balneo – Climaterică Vatra – Dornei” la faza Proiect Tehnic, propus spre finanțare prin POR 2014-2020, P.I.7.1/1”

HOTARÂREA NR. 264
privind aprobarea indicatorilor tehnico econimici, ai investitiei “Amenajare rigola betonata-canal pluvial, sant pereat si camera cadere pe Str.Poligonului”

HOTARÂREA NR. 265
privind modificarea si completarea bugetului de venituri si cheltuieli a OS Vatra Dornei pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 266
privind aprobarea manifestarilor culturale organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei in cadrul celei de-a doua editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, in perioada 28 noiembrie 2017 – 15 ianuarie 2018

HOTARÂREA NR. 267
privind aprobareadocumentatiei de licitatie privind inchirierea casutelor din lemn proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situate in Parcul Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 268

HOTARÂREA NR. 269
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 precum si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 270
privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 271
privind aprobarea preţurilor de referinta pentru anul de productie 2018 pentru masa lemnoasă pe picior care se recolteaza din fondul forestier, proprietatea municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 272
privind aprobarea doumentatiei de licitaţie pentru vânzarea de materiale lemnoase in faza „Platforma primara ” din afara fondului forestier (Parcul Municipal Vatra Dornei)

HOTARÂREA NR. 273

HOTARÂREA NR. 274
privind acordul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, pentru ocuparea temporara de către S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS a terenului în suprafată de 0,3325 ha, situate în fondul forestier national, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei, amplasat în U.P.-I Vatra Dornei, u.a.119H,J,K, în vederea implementării proiectului “Conductă transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc – Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 275
privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului proprietatea Municipiului Vatra Dornei situat in Str.Parcului nr.15 catre SNAM SA pentru functionarea sediului Sucursalei Nord a societatii

HOTARÂREA NR. 276
privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2017– 15 aprilie 2018

HOTARÂREA NR. 277
privind aprobarea închirierii suprafeţei de 2000 mp, teren situat în Str.Chilia, proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel si Ungureanu Dorina, în vederea functionarii adăpostului pentru câini

HOTARÂREA NR. 278
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2018 pentru cladirile clasate ca monumente istorice precum si pentru terenurile aferente acestora, respectiv pentru cladirea Cazinoul Bailor si Casa Vladimir precum si terenul aferent acestora, apartinand Fondului Bisericesc Ortodox Roman al Bucovinei

HOTARÂREA NR. 279
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu anul 2018 pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

HOTARÂREA NR. 280
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pentru o perioada de 5 ani incepand cu anul 2017 pentru cladiri si scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente acestora, afectate de inundatii incepand cu anul 2018, pentru Gasin Gheorghe

HOTARÂREA NR. 281
privind aprobarea instituirii unui drept de servitute de trecere asupra imobilului teren cu numarul cadastral 37692 ca fond aservit proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei in favoarea imobilului – teren cu numar cadastral 37138 ca fond dominant, teren situat in Str.Silvicultorului nr.121

HOTARÂREA NR. 282
privind completarea HCL nr.249/2017 privind „aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 283
privind aprobarea tarifului de inchiriere pentru prestari servicii catre terti a buldoexcavatorului proprietatea Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 284
privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociatiei Municipiilor din Romania

HOTARÂREA NR. 285
privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 286
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 681 mp, situat in Str.Vasile Deac nr.12, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 287
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Luceafarului nr.9, etaj.2, in suprafata de 53,30 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Tomescu Bodoi Ioan si Rodica, precum si a cotei de 1040/10.000 din terenul aferent locuintei in suprafata de 44,2 mp

HOTARÂREA NR. 288
privind aprobarea vânzării fara licitaţie publică a unui teren in suprafata de 125,32 mp teren situat in Str.Bistritei nr.16, reprezentand cota aferenta locuintei si curte, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Rumpel Viorica Maria, Rumpel Mihai Stelian si Schiopu Iuliana, coproprietarii constructie

HOTARÂREA NR. 289
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2017

HOTARÂREA NR. 290
privind insusirea raportului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Reamenajare Imobil Pentru Spatiu Comercial, Str.22 Luceafarului, Nr.16, CF37084- Beneficiar-Livan Eleonora Lidia

HOTARÂREA NR. 291
privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a unui teren in suprafata de 46 mp, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, aferent constructiei proprietate privata,situata in Str.Mihai Eminescu nr.28, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC LA EUGEN SRL, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 292
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 293
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2018

HOTARÂREA NR. 294
privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 295
privind aprobarea Contractului cadru de prestarea serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare

HOTARÂREA NR. 296
privind aprobarea tarifului de transport /km, ce va fi practicat de catre SC ,,ECOLOGICA VATRA DORNEI” SRL, pentru inchiriere catre terti

HOTARÂREA NR. 297
privind posibilitatea pe ocoale silvice de masă lemnoasă ce urmează a fi exploatată în anul 2018, conform amenajamentului silvic

HOTARÂREA NR. 298
privind aprobarea listei partizilor care vor fi exploatate in cursul anului 2018, din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei prezentate de catre Ocoalele silvice

HOTARÂREA NR. 299
privind aducerea la cunostinta a punerii in executare a sentintelor civile pronuntate in dosarele 5187/86/2016*, 5186/86/2016*, 1939/86/2016*,1938/86/2016, 1937/86/2016*, 1936/86/2016*

HOTARÂREA NR. 300
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Pinului,nr.28, in suprafata de 89 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemţiune catre Candrea Viorica, precum si terenul aferent locuintei in suprafata de 242 mp

HOTARÂREA NR. 301
privind aprobarea cofinanţării evenimentului „40 de ani de la infiintarea Ansmblului folcloric Balada Dornelor”

HOTARÂREA NR. 302
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Semeniuc Maria, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 303
privind aprobarea propunerii de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 37892 –din CF 37892, situat în Str.Pacii, f.n., jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 304
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 precum si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 305
privind alocarea sumei de 2000 de lei catre scoala Gimnaziala nr.4 in vedere deplasarii la Festivalul National de Datini si obiceiuri de la Cluj Napoca :”Datini si obiceiuri din strabuni lasate”

HOTARÂREA NR. 306
privind concesionarea prin licitatie publica a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 307
privind  aprobarea  preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase la platforma primară (drum auto) din partizile constituite din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 308
privind alocarea sumei de 3000 de lei catre   Ansamblul Folcloric “Dorna Dorului” vedere deplasarii la Timisoara,  la o serie de manifestari cultural artistice

HOTARÂREA NR. 309
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 , a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017 si modificarea programului anual de investitii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 310
privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 14.000.000 lei

HOTARÂREA NR. 311
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului vatra dornei pentru urmatoarele 3 luni

HOTARÂREA NR. 312
privind aprobarea  vânzării fara licitaţie publică a unui teren  in suprafata de 62 mp teren,  situat in Str.Republicii, f.n., langa terenul si constructia proprietatea SC CONSACT COM SERV SRL, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC CONSACT COM SERV SRL

HOTARÂREA NR. 313
privind aprobarea  vanzarii cotei de ½ teren in suprafata de 150 de mp teren situat in Str.Republicii f.n., situat langa proprietatea privata a domnului Solovastru Marius Iacob, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Solovastru Marius Iacob

HOTARÂREA NR. 314
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru  Cruceanu  Maria, pentru publicarea cartii “”Iarba verde de acasa”

HOTARÂREA NR. 315
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 316
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 1062 mp, situat in Str.Foresta f.n.,  teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 317
privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 318
privindaprobarea ofertei de donatie imobiliara de catre Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei,  pentru suprafaţa de 47 mp teren situat în   strada Diecilor, din partea proprietarului Piticariu Valentin

HOTARÂREA NR. 319
privind  aprobarea vanzarii  cotei de  4288/10000 respectiv suprafata de 97,76 mp teren proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei, din terenul aferent locuintei, situata in Str.Podu Verde, nr.9, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Prasneac Cristian

HOTARÂREA NR. 320
privind aprobarea documentatiei puz+rlu(regulament local de urbanism aferent puz), in intravilanul municipiului vatra dornei, in vederea  reamenajarii imobilului in spatiu comercial, STR. Luceafarului, nr.16, CF37084- beneficiar-LIVAN ELEONORA LIDIA

HOTARÂREA NR. 321
privind alocarea sumelor necesare deplasarii echipei de fotbal pentru copii din cadrul CSM “Dorna” Vatra Dornei, la Suceava la “Cupa Mos Craciun”

HOTARÂREA NR. 322
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 precum si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2017

HOTARÂREA NR. 323
privind modificarea sumelor necesare pentru organizarea manifestarilor culturale   din cadrul celei de-a doua editii a Targului de Iarna de la Vatra Dornei, aprobate prin HCL nr.266/2017

HOTARÂREA NR. 324
privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei,a aparatului de lucru al Consiliului Local si a institutiilor subordonate

2015

HOTARÂREA NR. 1
privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de functionare pentru bugetul anului 2014 din excedentul bugetului local al anului 2013

HOTARÂREA NR. 2
privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2014

HOTARÂREA NR. 3
privind aprobarea listei partiale de investitii pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 4
privind alocarea sumei de 1000 de lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru realizarea cupelor si medaliilor pentru premierea elevilor participanti la Concursul National de Schi”Bucuriile Zapezii”

HOTARÂREA NR. 5
privind “stabilirea amplasamentelor de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru constructiile usoare cu destinatia de activitate comerciala sezoniera »

HOTARÂREA NR. 6
privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 7
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2015, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 8
privind aprobarea destinatiei volumului de masa lemnoasa ce urmeaza a fi exploatata în anul 2015, conform posibilitatii din amenajamentul silvic

HOTARÂREA NR. 9
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 10
privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes local

HOTARÂREA NR. 11
privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuintelor A.N.L. din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 12
privind aprobarea Programului si a sumelor necesare organizarii si desfasurarii Serbarilor Zapezii 2015

HOTARÂREA NR. 13
privind prelungirea termenului de începere a lucrarilor de constructie pentru lotul atribuit conform Legii nr.15/2003 din str. Poligonului

HOTARÂREA NR. 14
privind aprobarea regulamentului privind eliberarea autorizatiiilor de functionare pentru desfasurarea activitatilor comerciale în municipiul vatra dornei si a orarelor de functionare

HOTARÂREA NR. 15
privind infiintarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta

HOTARÂREA NR. 16
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”

HOTARÂREA NR. 17
privind aprobarea unui sprijin d-nei Morosan Valeriain vederea editarii unei carti

HOTARÂREA NR. 18
privind aprobarea statului de functii si organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 19
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 20
privind modificarea HCL nr.182/2014 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 21

HOTARÂREA NR. 22
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2015 si a Programului anual de investitii -2015

HOTARÂREA NR. 23
privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul IV al anului 2014

HOTARÂREA NR. 24
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 25
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 32158 – in suprafata de 1400 de mp, situat in Str.Calea Transilvaniei, BL.A-intravilan, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 26
privind primirea de noi membri in Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statutului AJAC Suceava conform HG nr.742/2014 si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei in Adunarea Generala AJAC Suceava sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, precum si pentru semnarea Actelor Aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului AJAC Suceava

HOTARÂREA NR. 27
privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 28
privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2015 precum si a Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 29
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Bacrau Magdalena pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 30
privind aprobarea Contractului de voluntariat care se va încheia între persoanele voluntare din cadrul Serviciului public voluntar pentru situatii de urgenta si Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei ca beneficiarul voluntariatului

HOTARÂREA NR. 31
privind aprobarea sumelor necesare organizarii Festivalului Judetean de poezie ,, Nichita în luna lui Marte”-editia a IX-a

HOTARÂREA NR. 32
privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 33
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 34
privind aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 35
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Cruceanu Ion pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 36
Privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Spitalului municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 37
privind modificarea si completarea HCL nr.7/2015 privind “aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2015, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 38
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 39
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Balla Liviu pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 40
privind prelungirea termenului de începere a lucrarilor de constructie pentru lotul atribuit conform Legii nr.15/2003 din str. Poligonului

HOTARÂREA NR. 41
privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinta gratuita, în vederea constructiei de locuinte proprietate personala, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 42
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici in cadrul proiectului “Reabilitare, Modernizare Scoala Gimnaziala nr.1 Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 43
privind modificarea si completarea HCL nr.18/2015 privind” aprobarea statului de functii si a organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2015”

HOTARÂREA NR. 44
privind revocarea HCL nr. 16/28.01.2015 privind « aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”

HOTARÂREA NR. 45
privind modificarea si completarea HCL nr.34/26.02.2015 privind” aprobarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2015”

HOTARÂREA NR. 46
privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a proiectelor in vederea atribuirii contractelor de finantare nerambursabila conform Legii nr.350/2005

HOTARÂREA NR. 47
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 48
privind retragerea unor membri din AJAC Suceava, modificarea Statutului AJAC Suceava conform HG nr.742/2014 si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei in Adunarea Generala AJAC Suceava sa voteze pentru, retragerea unor membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, precum si pentru semnarea Actelor Aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului AJAC Suceava

HOTARÂREA NR. 49
privind aprobarea închirierii suprafetei de 94 mp, teren situat în Str.Albinelor nr.2 de la domnul Popescu Gavril, în vederea accesului pentru interventii la conductele de termie

HOTARÂREA NR. 50
privind modificarea si completarea anexei nr.4, pct.3 –chirie, taxe alte categorii de terenuri si capitolul v art.268 alin.(4) al hcl nr.205/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 51
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 52
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 53
privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinta gratuita, în vederea constructiei de locuinte proprietate personala, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 54
privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile proprietatea Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 55
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 35065 – in suprafata de 576 de mp, situat in Str. Molidului nr.16 -intravilan, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 56
privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paste unor persoane singure si familii cu venituri reduse

HOTARÂREA NR. 57
privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru persoane fizice si juridice, pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 58
privind majorarea capitalului social al SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI avand ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, prin aportul în natura al unor bunuri

HOTARÂREA NR. 59
privind aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar anilor precedenti pentru S.C. ECOLOGICA SRL

HOTARÂREA NR. 60
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.25, ap.18, et.1, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Mazuras Aglaia

HOTARÂREA NR. 61
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Ciuhlau Valeriu, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 62
privind modificarea si completarea HCL nr.10/2015 privind”aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes local”

HOTARÂREA NR. 63
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 64
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 65
privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 66
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Pintilie Caliopia, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 67
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, bl.1, ap.5, catre domnul Bereholschi Paul

HOTARÂREA NR. 68
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde,nr.1, bl.1,Sc.D, ap.11, catre Cernat Manuel Vasile si Cernat Viorica

HOTARÂREA NR. 69
privind alocarea sumei de 1800 de lei pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru premierea unor elevi participanti la fazele nationale ale olimpiadelor scolare

HOTARÂREA NR. 70
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str. Republicii, nr.19, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Racu Alexandru

HOTARÂREA NR. 71
privind stabilirea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru persoanele asistate de la Centrul social de primire Asistare si Ingrijire al Primariei Vatra Dornei si pentru persoanele beneficiare de hrana la Cantina de Ajutor Social

HOTARÂREA NR. 72
privind modificarea inventarului domeniului public prevazut în anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

HOTARÂREA NR. 73
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 74
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru d-l Olari Cornel Vasile, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 75
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru d-l Chilat Ioan, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 76
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Coman Ioan Mihnea, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 77
privind aprobarea numarului de burse scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 78
privind probarea subventionarii pretului la gigacalorie pentru luna aprilie 2015

HOTARÂREA NR. 79
privind stabilirea cuantumului chiriei aferenta locuintelor ANL, pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, din Blocul ANL situat in Calea Transilvaniei sc.A+B. conform art.8 alin.4 lit.a din Legea nr.152/1998, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 80
privind aprobarea realizarii unei harti cartografice pentru concursuri de orientare sportive

HOTARÂREA NR. 81
privind plata cheltuielilor restante catre asociatia de proprietari nr.4, reprezentand cheltuieli la utilitati si cheltuieli de administrare pentru ap.nr.18 din str. Malinilor, nr.28, bl.t14 – pentru fostul chirias Bodnar Nicolae

HOTARÂREA NR. 82
privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 58 mp, situat in Str.Oborului,f.n., teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 83
privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul I al anului 2015

HOTARÂREA NR. 84
privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru copiii beneficiari de Serviciile Cresei Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 85
privind aprobarea procesului verbal de negociere pentru preluarea sistemului de iluminat public din Municipiul Vatra Dornei aflat in proprietatea SC E.ON.DISTRIBUTIE ROMANIA SA si aprobarea incheierii contractului de vanzare-cumparare a sistemului de iluminat public din Municipiul Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 86

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui amplasament pe domeniul public al Municipiului Vatra Dornei, in vederea amplasarii unei constructii usoare cu destinatia de activitate comerciala
HOTARÂREA NR. 87

privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei
HOTARÂREA NR. 88
privind completarea HCL nr.77/2015 privind „aprobarea numarului de burse scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 89
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 90
privind completarea hcl nr.205/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2015, anexa nr.1 cap.iv-art.263 alin.2

HOTARÂREA NR. 91
privind amplasarea a unor panouri din lemn la intrarile in Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 92
privind modificarea si completarea HCL nr.32/2015 privind “aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 93
privind alocarea sumei de 1500 de lei pentru Liceul Teoretic ,,Ion Luca” pentru organizarea unei excursii pentru elevii olimpici la faza nationala si judeteana ale olimpiadelor scolare

HOTARÂREA NR. 94
privind angajarea unui cabinet de avocatura care sa formuleze intampinare si sa reprezinte interesele Municipiului Vatra Dornei in Dosarul nr.23/2015 la Curtea de Arbitraj International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei avand ca reclamant :PORR BAU GmbH, parat: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si chemat in garantie: Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 95
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli si a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 96
privind aprobarea organigramei si a statului de functii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei si a institutiilor subordonate

HOTARÂREA NR. 97
privind aprobarea sumelor necesare desfasurarii manifestarilor ocazionate de “Ziua Universal a Iei”

HOTARÂREA NR. 98
privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 29 mp teren situat in Str. Izvorului nr.11, reprezentand accesul la curtea proprietate personala, catre Heghedus Vencel

HOTARÂREA NR. 99
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 100
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 101
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 36176 – in suprafata de 500 de mp, situat in Str.Unirii, nr.67A jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 102
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 36177 – in suprafata de 500 de mp, situat in Str.Unirii, nr.67A jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 103
privind aprobarea vânzarii fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 145,68 mp teren situat in Str.Bistritei nr.16, reprezentand cota aferenta locuintei, curte si gradina, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Lozneanu Adela

HOTARÂREA NR. 104
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian, în vederea efectuarii unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 105
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Tudorache Cornel, în vederea efectuarii unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 106
privind modificarea si completarea HCL nr.151/2014 privind “aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.32, parter, ap.5a, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC PETRESCU OLIMPIADA SRL

HOTARÂREA NR. 107
privind stabilirea perioadei, a programului si a sumelor necesare desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 108
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Codorean Onisie , în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 109
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, bl.1, Sc.C, ap.7, catre domnul Hrincescu Tiberius si Hrincescu Rodica

HOTARÂREA NR. 110
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, bl.1, Sc.D, ap.7, catre domnul Ivascu Vladimir Victor si Ivascu Maria

HOTARÂREA NR. 111
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 112
privind acordul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, privind punerea la dispozitie ,în favoarea S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS a suprafetei de 3863 mp teren, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, pozitionata in U.A.119, ce urmeaza a fi afectata cu montarea conductei de transport gaze naturale Campulung Moldovenesc- Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 113
privind completarea HCL nr.18/2015 privind “aprobarea statului de functii si organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2015”

HOTARÂREA NR. 114
privind darea în administrare Scolii gimnaziale nr.4, a constructiei si terenul aferent, proprietate publica a Municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 115
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 116
privind stabilirea comisiei de verificare a modului de respectare a prevederilor contractuale pe durata derularii contractelor de inchiriere a pasunilor proprietatea Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 117
privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, in favoarea doamnei Prejmereanu Ana-Maria, in baza contractului de concesiune nr.9841/28.04.2014, pentru suprafata de 300 mp teren situat in Str.Unirii, f.n., in vederea construirii unei locuinte

HOTARÂREA NR. 118
privind desemnarea persoanelor care pot înlocui reprezentantul municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava în Adunarea generala a Asociatiei de dezvoltare intercomunitara „Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare Suceava” (AJAC Suceava)

HOTARÂREA NR. 119
privind modificarea si completarea HCL nr.49/2012 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor

HOTARÂREA NR. 120
privind constatarea încetarii de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Ripan Marius Vasile

HOTARÂREA NR. 121
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Vasilut Daniela Nicoleta

HOTARÂREA NR. 122
privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinta gratuita, în vederea constructiei de locuinte proprietate personala, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 123
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 124
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 32136 – in suprafata de 616 de mp, situat in Str.Transilvaniei, nr.20 jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 125
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 126
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Mihaila Elena , în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 127
privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere pentru copiii beneficiari de servicii de ingrijire, supraveghere si educatie timpurie in cadrul Cresei si a contributiei lunare a parintilor pentru plata acestor servicii

HOTARÂREA NR. 128
privind aprobarea vanzarii unui apartament tip ANL, situat in Municipiul Vatra Dornei, Str.Podu Verde, bl.1, Sc.D, ap.12, catre Harastasan Adrian Sorin si Alexandra

HOTARÂREA NR. 129
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Parcului, nr.9, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Catargiu Cornel si Ionela

HOTARÂREA NR. 130
privind aprobarea deplasarii si a cheltuielilor aferente deplasarii grupului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor si Elevilor Vatra Dornei, pentru a participa la Festivalul Mondial de Folclor “Castello di Gorizia din Italia”

HOTARÂREA NR. 131
privind aprobarea finantarii Festivalului National al Sporturilor Extreme „Dorna X-TREM 2015”

HOTARÂREA NR. 132
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 36045-C1 –din CF 36045, situat in Str.Calea Transilvaniei Bl.A ,ANL, sc.A+B, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 133
privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica a suprafetei de 1054 mp teren situat in Str.Republicii nr.5B, reprezentand calea de acces la Hotelul Intus, cu respectarea dreptului de preemtiune catre SC INTUS SRL, proprietara constructiei si a terenului aferent acesteia

HOTARÂREA NR. 134
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reabilitarea strazilor:Malinilor, Libertatii, Florilor, Lumea Noua in Municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 135
privind aprobarea sumei necesare platii taxei de timbrare în dosarul nr.23/2015 înregistrat pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României

HOTARÂREA NR. 136
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 137
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 138
privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice, pe anul 2015, pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 139
privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul II al anului 2015

HOTARÂREA NR. 140
privind aprobarea statului de functii si organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 141
privind stabilirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 142
privind aprobarea prelungirii duratei contractului nr. 21.050 din 30.09.2010 de delegare a gesitunii prin încredintare directa a serviciului de salubrizare si ecologizare în municipiul Vatra Dornei, catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

HOTARÂREA NR. 143
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 144
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu numar cadastral 36201-C1 din CF 36201, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.A

HOTARÂREA NR. 145
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu numar cadastral 36225-C1 din CF 36225, situat în str. Unirii, nr.67A, sc.B

HOTARÂREA NR. 146
privind aprobarea documentatiei de dezlipirea a imobilului cu numar cadastral 31774, situat în str. Poligonului, fn

HOTARÂREA NR. 147
privind atestarea apartenentei unor imobilela domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 148
privind aprobarea cresterii salariale cu 12% pentru salariatii aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vatra Dornei si ai Aparatului de lucru al Consiliului Local

HOTARÂREA NR. 149
privind aprobarea documentatiei de dezlipirea a imobilului cu numar cadastral 30191, situat în str. 22 Decembrie, nr.7A

HOTARÂREA NR. 150
privind aprobarea actului aditional nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 17/5013/13.04.2010

HOTARÂREA NR. 151
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Timis Sinovia, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 152
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 153
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 154
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 155
privind aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE al Cantinei de Ajutor Social Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 156
privind acordarea unor premii pentru familiile care au împlinit 50 ani de casatorie

HOTARÂREA NR. 157
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 158
privind aprobarea sumelor necesare în vederea deplasarii delegatiei municipiului Vatra Dornei la Kozieglowy –Polonia

HOTARÂREA NR. 159
privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei si a institutiilor subordonate

HOTARÂREA NR. 160
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 31775 – in suprafata de 273 de mp, situat in Str.Poligonului., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 161
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 31776 – in suprafata de 261 de mp, situat in Str.Poligonului., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 162
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 35247 – in suprafata de 500 de mp, situat in Str.Negresti., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 163
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 35194 – in suprafata de 500 de mp, situat in Str.Negresti., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 164
privind stabilirea cotei parti din chiria ce va fi incasata de catre titularii drepturilor de administrare asupra bunuriIor proprietate publica in cazul inchirierii acestor bunuri

HOTARÂREA NR. 165
privind rectificarea Programului anual privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Vatra Dornei pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2015, aprobat prin HCL nr.45/2015

HOTARÂREA NR. 166
privind solicitarea catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania pentru avizarea majorarii limitei de viteza la 60km/h pe portiunea de drum DN 17 intre Statia Peco Petrom si Pasarela – Str.Argestru

HOTARÂREA NR. 167
privind aprobarea pretului local la energia termica furnizata in sistem centraliat, de catre Primaria Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 168
privind aprobarea Regulamentului Intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului Municipal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 169
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 170
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 171
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 172
privind aprobarea vanzarii cotei de teren de 9,79% din PT 421/6 din CF 30418, respectiv 29,57 mp teren aferenta imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.30-32, ap.7, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Geocolea Nicoleta

HOTARÂREA NR. 173
privind aprobarea Planului de deszapezire pentru perioada 15 noiembrie 2015 – 15 aprilie 2016

HOTARÂREA NR. 174
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 175
privind respingerea vanzarii locuintei situata in Str.Podu Verde nr.1, bl.1, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Danci Alexandra

HOTARÂREA NR. 176
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 177
privind acordarea de beneficii sociale, sub forma de tichete sociale, persoanelor si familiilor fara venituri, cu venituri foarte modeste sau cu nevoi speciale, cu domiciliul in Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 178
privind aprobarea cofinantarii Concursului Interjudetean de matematica- Memorialul Stefan Dîrtu”editia a XVII-a si a Concursului Judetean de informatica-editia a XI-a

HOTARÂREA NR. 179
privind modificarea HCL nr.58/2015 privind „majorarea capitalului social al SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI avand ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, prin aportul în natura al unor bunuri”

HOTARÂREA NR. 180
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Bazarca Magdalena, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 181
privind premierea antrenorului si a sportivilor dorneni cu rezultate deosebite obtinute la Campionatele de atletism

HOTARÂREA NR. 182
privind aprobarea sumelor necesare organizarii a doua spectacole de muzica populara la Sala oglinzilor din cadrul primariei Vatra Dornei cu ocazia Craciunului si a Anului nou

HOTARÂREA NR. 183
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 184
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 185
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 186
privind aprobarea prelungirii duratei contractului nr. 21050 din 30.09.2010 de delegare a gesitunii prin încredintare directa a serviciului de salubrizare si ecologizare în municipiul Vatra Dornei, catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

HOTARÂREA NR. 187
privind aprobarea procesului verbal de la sedinta ordinara din data de 29.10.2015 si de la sedinta extraordinara din data  10.11.2015 si 11.11.2015

HOTARÂREA NR. 188
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 189
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 190
privind aprobarea numărului de burse şcolare de care vor beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 191
privind  aprobarea vanzarii cotei de teren  de ½ din  nr,cadastral  35273 din CF 35273, respectiv 202 mp teren  aferenta imobilului situat in Str.Alunis, nr.3, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Negoita Nita

HOTARÂREA NR. 192
privind  aprobarea sumei necesare pentru achizitioanra de tichete sociale ce vor fi distribuite persoanelor cu nevoi sociale cu  ocazia Sarbatorilor de Craciun 2015

HOTARÂREA NR. 193
privind aprobarea planului de ocupare  a funcţiilor publice, pe anul 2016,  pentru  aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 194
privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării manifestărilor culturale aferente lunii decembrie 2015

HOTARÂREA NR. 195
privind aprobarea sumelor necesare pentru organizarea unui spectacol ocazionat de sarbatorirea Zilei Bucovinei

HOTARÂREA NR. 196
privind primirea de noi membri in Asociatia Judeteana pentru Apa si Canalizare  Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, si imputernicirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei in Adunarea Generala AJAC Suceava sa voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei, precum si pentru semnarea Actelor Aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului AJAC Suceava

HOTARÂREA NR. 197
pentru aprobarea Strategiei locale de dezvoltare si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare

HOTARÂREA NR. 198
privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare în municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 199
privind aprobarea vanzarii suprafeţei de 107 mp teren situat în strada Transilvaniei nr.18-20, aferent curtii situat  in imediata vecinatate a locuintei proprietate  privata a d-lui Panzaru Gheorghe

HOTARÂREA NR. 200
privind  aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 36353 – C1 in suprafata de 127,65 de mp, situat in Str. Unirii nr.90., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 201
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2015

HOTARÂREA NR. 202
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 203
privind aprobarea inchirierii si a  documentatiei pentru inchirierea prin   licitaţie publică deschisă cu strigare, a unei suprafete de 12  mp teren situat in Str.Oborului, nr.5A

HOTARÂREA NR. 204
privind  modificarea tarifelor ce vor fi practicate  de catre sc ,,Ecologica Vatra Dornei” SRL, pentru desfasurarea activitatilor de salubrizare  şi ecologizare pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 205
privind atribuirea spatiilor  de la Casa de cultura Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 206
privind inregistrarea punctelor principale si secundare la Oficiul Registrului si Comertului pentru SC Ecologica SRL Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 207
privind aprobarea cheltuielilor  aferente deplasării Clubul Copiilor pentru a participa la Festivalul de Datini, Colinde si Obiceiuri de Iarna Timisoara in perioada 10-13 decembrie

HOTARÂREA NR. 208
privind stabilirea destinatiei unor sume pentru medicii specialisti din cadrul spitalului Municopal Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 209
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 210
privind  aprobarea  vânzarii cotei de teren  de 44/100 din  suprafata de 146 mp identic cu nr.cadastral 36555 din CF 36555 respectiv 62,24 mp teren  aferenta imobilului situat in Str. Parcului nr.57, ap.1, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ursescu Felicia

HOTARÂREA NR. 211
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 212
privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice,persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 213
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 214
privind  aprobarea   stategiei de dezvoltare economico-sociala a Municipiului Vatra Dornei cu orizontul de timp 2014-2020

HOTARÂREA NR. 215
privind aprobarea repartizării unor  spaţii proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15

HOTARÂREA NR. 216
privind aprobarea  documentatiei puz  in vederea construirii autogara, amenajare teren si imprejmuire in intravilanul municipiului Vatra Dornei, str.22 Decembrie beneficiar: SC REGNAFOR SA- pentru SC LUTASIN SRL

HOTARÂREA NR. 217
privind  aprobarea   pachetului de proiecte prioritare cu finantare  europeana pentru anul 2016

HOTARÂREA NR. 218
privind aprobarea vanzarii vanzarii suprafetei de 15 mp teren  situat in str.Mihai Eminescu nr.24 aferent curtii proprietatea d-nei Straton Georgeta

HOTARÂREA NR. 219
privind  aprobarea  documentatiei de alipire a doua suprafete de teren  situat in Str.Poligonului., f.n., Vatra Dornei, jud.Suceava

HOTARÂREA NR. 220
privind actualizarea inventarului domeniului public prevăzut în anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

HOTARÂREA NR. 221
privind modificarea si completarea HCL nr.67/2014 privind aprobarea “Regulamentului pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului”

HOTARÂREA NR. 222
privind aprobarea  documentatiei PUZ  in vederea construirii “Complex de agrement, unitati de cazare, spatii alimentatie publica, piscine si anexe aferente inclusiv utilitatile aferente acestora “ str.Rosu, f.n.,  beneficiar: SC  POIANA SCHIORILOR SRL

HOTARÂREA NR. 223
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015

2014

HOTARÂREA NR. 1
privind acoperirea deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2013

HOTARÂREA NR. 2
privind finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si acoperirea golurilor temporare de casa a sectiunii de functionare

HOTARÂREA NR. 3
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2014 si a Programului anual de investitii – 2014

HOTARÂREA NR. 4
privind aprobarea drepturilorbanesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 5
privind închirierea unui spatiiu la mansarda Policlinicii Vatra Dornei, pentru amenajarea unui cabinet medical

HOTARÂREA NR. 6
privind atestarea apartenentei unor imobilela domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 7
privind aprobarea statului de functii si organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 8
privind aprobarea concesionarii unei suprafete de teren si a documentatiei de licitatie în vederea concesionariiprin licitatie publica deschisa a suprafetei de 390 mp teren situat in str. Eroilor, f.n., în vederea construirii unei locuinte

HOTARÂREA NR. 9
privind completarea Anexei nr.3, pct.4 si Anexa nr.9 pct.II al HCL nr.203/28.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 10
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” in cadrul proiectului finantat de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul Romaniei prin Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale si persoanelor varstnice

HOTARÂREA NR. 11
privind completare a inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinta gratuita, în vederea constructiei de locuinte proprietate personala, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 12
privindaprobarea unui ajutor financiarpentru Coman Ioan Mihnea pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 13
privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2013 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 14
privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 15
privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis, reprezentand scutirea de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 16
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2014, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 17
privind aprobarea Programului si a sumelor necesare organizarii si desfasurarii Serbarilor Zapezii 2014

HOTARÂREA NR. 18
privind infiintarea sectiei sportive de tenis de masa in cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna“ Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 19
privind modificarea HCL nr.217/2013 privind “aprobarea infiintarii “SC ECADOG Vatra Dornei SRL”

HOTARÂREA NR. 20
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Ciuhlau Valeriu, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 21
privind aprobarea platii penalitatilor de intarziere catre SC EURATO SA

HOTARÂREA NR. 22
privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trimestrul III si IV al anului 2013

HOTARÂREA NR. 23
Hotarâre privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare.

HOTARÂREA NR. 24
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei.

HOTARÂREA NR. 25
privind aprobarea unui sprijin financiar d-nei Gherman Violeta in vederea editarii unei carti.

HOTARÂREA NR. 26
privindaprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2014 precum si a Planului privind Asigurarea Resurselor Umane, Materiale si Financiare necesare Gestionarii Situatiilor de Urgenta pentru anul 2014.

HOTARÂREA NR. 27
Hotarare privind aprobarea vanzarii suprafetei de 214 mp teren situat in Str.Tudor Vladimirescu nr.2,aferent curtii si caii de acces cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Ortoanu Catalin.

HOTARÂREA NR. 28
Hotarare privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARÂREA NR. 29
Hotarare privind aprobareaînchirierii prin licitatie publica a pasunii situata in Str.Runc si a documentatiei de licitatie.

HOTARÂREA NR. 30
Hotarare privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica acotei indivize a imobilului teren aferent spatiului comercial in suprafata de 55,51 mp teren, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru SCANYCOMTEX SRL,teren situat în Str.Luceafarului nr.2.

HOTARÂREA NR. 31
Hotarare privind aprobarea concesionarii in extindere,a unei suprafete de 28 mp. teren situat în str.Sondei, nr.3, bloc I6, sc.A, ap.3, catre Bujoreanu Neculai, proprietarul constructiei.

HOTARÂREA NR. 32
privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 169 mp, situat in Str.Mihai Eminescu, f.n., teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

HOTARÂREA NR. 33
privind aprobarea scutirii de la platamajorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale si persoane juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.14/2014 si HCL nr.15/2014.

HOTARÂREA NR. 34
privind aprobarea sumelor necesare organizarii Festivalului Judetean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-editia a VIII-a.

HOTARÂREA NR. 35
privind aprobarea sumelor necesare organizariide catre CSM “Dorna”Vatra Dornei, a editiei a II a “Cupei Primaverii” la tenis de masa.

HOTARÂREA NR. 36
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Scoala cu clasele nr.I-VIII nr.2 Vatra Dornei, in vederea editarii revistei „Pe firul vremii”.

HOTARÂREA NR. 37
privind aprobarea vanzarii suprafetei de 355 mp teren situat in Str.Republicii nr.5A,aferent constructiei si caii de acces, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC COS-RAM SRL.

HOTARÂREA NR. 38
Hotarare privindaprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 538 mp, situat in Str.Republicii, nr.5A, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat.

HOTARÂREA NR. 39
Hotarare privind aprobarea platii sumelor cu titlu de cheltuieli de executare silita catre biroul executorului judecatoresc Campulungeanu MG Sarmis

HOTARÂREA NR. 40
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Gika Teodora, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale.

HOTARÂREA NR. 41
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei.

HOTARÂREA NR. 42
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Podu Verde nr.39,proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Dranca Laura.

HOTARÂREA NR. 43
reprivind acordareaavizuluide principiu, pentru aprobarea documentatiei PUZ, in vederea Construirii imobil cu destinatia restaurant si spatii de cazare- beneficiar: Apetrii Bogdan Alexandru

HOTARÂREA NR. 44
privindaprobarea concesionarii unei suprafete de teren si a documentatiei de licitatie în vedereaconcesionarii prin licitatie publica deschisaa suprafetei de300 mp teren situat in str.Unirii, f.n., în vederea construirii unei locuinte.

HOTARÂREA NR. 45
privind solicitarea adresata Guvernului României pentru trecerea, cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere si a terenurilor aferente acestora, din proprietatea publica a statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor – ROMSILVA, în proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

HOTARÂREA NR. 46
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare.

HOTARÂREA NR. 47
privind aprobarea scutirii de la platamajorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale si persoane juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.14/2014 si HCL nr.15/2014.

HOTARÂREA NR. 48
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Pintilie Caliopia, pentru efectuarea unui tratament medical.

HOTARÂREA NR. 49
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Neculoiu Romeo, pentru efectuarea unui tratament medical.

HOTARÂREA NR. 50
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Onofreciuc Nastasie Ovidiu Claudiu, pentru efectuarea unui tratament medical.

HOTARÂREA NR. 51
reprivind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Felicia Mezdrea, pentru efectuarea unor tratamente medicale.

HOTARÂREA NR. 52
privind privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinând cultelor religioase din România

HOTARÂREA NR. 53
privind completarea HCL nr.37/2014 privind ” aprobarea vanzarii suprafetei de 355 mp teren situat in Str.Republicii nr.5A,aferent constructiei si caii de acces, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC COS-RAM SRL”. .

HOTARÂREA NR. 54
privind aprobarea sumelor necesare premierii elevilor dorneni premiati laOlimpiadele scolare- faza judeteana si faza nationala.

HOTARÂREA NR. 55
privind privind aprobarea atribuirii unorloturi de teren conform Legii nr.15/2003.

HOTARÂREA NR. 56
privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sarbatori de Paste unor persoane singure si familii cu venituri reduse

HOTARÂREA NR. 57
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 58
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 59
privind aprobarea vanzarii, fara licitatie publica a terenului în suprafata de 226 mp, situat în Str.Negresti, nr.32B, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Grumazescu Marius Mirel si Grumazescu Elena Gabriela, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 60
privind aprobarea numarului de burse scolare pentru elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 61
privind infiintarea sectiei sportive de tenis de camp in cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna“ Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 62
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale si persoane juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.14/2014 si HCL nr.15/2014

HOTARÂREA NR. 63
privind aprobarea aderarii Municipiului Vatra Dornei la Asociatia Nationala a Statiunilor Balneare si Balneoclimaterice din Romania

HOTARÂREA NR. 64
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Liceul teoretic „Ion Luca”, in vederea editarii revistei „Altfel”

HOTARÂREA NR. 65
privind aprobarea cofinantarii Campionatului National de Alergare Montana

HOTARÂREA NR. 66
privind alocarea sumei de 1500 lei pentru Asociatia ,, Parinti, adolescenti si prieteni la Vatra Dornei”- din cadrul Liceului Teoretic ,,Ion Luca”

HOTARÂREA NR. 67
privind aprobarea “Regulamentul pentru stabilirea programului de functionare al unitatilor de alimentatie publica precum si al celor destinate recreerii si divertismentului”

HOTARÂREA NR. 68
Privind aprobarea organizarii evenimentului „MIX MUSIC EVO”, care va avea loc in Vatra Dornei in perioada 6-8 iunie 2014 in baza unui acord de colaborare incheiat intre Municipiul Vatra Dornei si S.C. „Compania Artistica Mix Music Show” S.R.L.

HOTARÂREA NR. 69
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 70
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a contributiei propriii pentru obiectivul „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” in cadrul proiectului finantat de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul Romaniei prin Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale si persoanelor varstnice

HOTARÂREA NR. 71
privind aprobarea platii cheltuielilor de executare catre birou individual executor judecatoresc Cimpulungeanu M.G. Sarmis

HOTARÂREA NR. 72
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 73
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 74
privind aprobarea infiintarii “Serviciului de educare si ingrijire pentru copii 0-3 ani Vatra Dornei ” in cadrul imobilului din Str.Sondei nr.1A in vederea completarii cererii de finantare privind “Serviciul de educare si ingirjire pentru copii 0-3 ani Vatra Dornei” ce va fi depusa la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Bucuresti in cadrul Programului “Promovarea egalitatii de gen si a echilibrului intre viata profesionala si cea personala” Mecanismul Financiar SEE si Mecanismul Financiar Norvegian

HOTARÂREA NR. 75
privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a suprafetei de 15 mp teren situat in Str.Unirii,nr.39, in vederea intregirii proprietatii personale, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Seiciuc Catalin si Seiciuc Mariana, proprietarii constructiei si a terenului limitrof

HOTARÂREA NR. 76
privind aprobarea vanzarii fara licitatie publica, a suprafetei de 18 mp teren situat in Str.Unirii,nr.39, in vederea intregiriii proprietatii personale, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Lucescu Corneliu Mihai si Lucescu Maria, proprietarii constructiei si a terenului limitrof

HOTARÂREA NR. 77
privind aprobarea listei de prioritati în repartizarea locuintelor pentru tineri realizate prin programul ANL

HOTARÂREA NR. 78
privind modificarea si completarea HCL nr.170/2013 privind “aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 124 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat”

HOTARÂREA NR. 79
privind modificarea si completarea HCL nr.171/2013 privind “aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui in suprafata de 492 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat”

HOTARÂREA NR. 80
privind “stabilirea amplasamentelor de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru constructiile usoare cu destinatia de activitate comerciala sezoniera »

HOTARÂREA NR. 81
privind retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 82
privind constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, in favoarea domnului Axinia Dumitru Dorin, in baza contractului de concesiune nr.7952/01.04.2014, pentru suprafata de 390 mp teren situat in Str.Eroilor, in vederea construirii unei locuinte

HOTARÂREA NR. 83
Privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 519 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Republicii, nr.5B, domeniul privat”

HOTARÂREA NR. 84
Privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 22 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Mihai Eminescu,nr.30, domeniul privat”

HOTARÂREA NR. 85
privind aprobarea vanzarii, fara licitatie publica a suprafetei de 86 mp teren, aferent constructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Benchea Macsim Sinziana-Cabinet Medical individual de psihiatrie teren situat în Str. Mihai Eminescu nr.30

HOTARÂREA NR. 86
privind aprobarea Regulamentului referitor la organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ-teritoriala a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 87
privind aprobarea cofinantarii actiunilor cultural- artistice organizate de Clubul Copiilor si Elevilor

HOTARÂREA NR. 88
privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasarii Ansamblului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor si Elevilor Vatra Dornei in Boston-SUA la evenimentele cultural educative organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei

HOTARÂREA NR. 89
privind aprobarea cofinantarii Campionatului Balcanic de Alergare Montana

HOTARÂREA NR. 90
Privind aprobarea contractelor de administrare a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Carlibaba si O.S.Iacobeni

HOTARÂREA NR. 91
Privind modificarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior din partizile create, proprietatea municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 92
privind aprobarea unui sprijin d-nei Anica Facina, in vederea editarii volumului de proza”Personalul de noapte”

HOTARÂREA NR. 93
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 94
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 95
privind modificarea si completarea alin. 5.1 si 5.2 din anexa 1 la HCL nr. 79/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, privind aprobarea actului constitutiv al SC Ecologica Vatra Dornei SRL

HOTARÂREA NR. 96
privind retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 97
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Morosan Mihaela Gabriela, pentru efectuarea unui tratament medical pentru fiul acesteia Bacrau Adelin Constantin

HOTARÂREA NR. 98
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Galdiolelor nr.7, Bl.Ucrups,Sc.A, et.4, ap.28, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Ruscanu Mihai Filaret

HOTARÂREA NR. 99
privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 647 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat”

HOTARÂREA NR. 100
privind aprobarea contului de executie bugetarapentru trimestrul I al anului 2014

HOTARÂREA NR. 101
privind stabilirea modalitatii de finantare a activitatilor finantate integral sau partial din bugetul local

HOTARÂREA NR. 102
privind stabilirea perioadei, a locatiei, a sumelor necesare si a programului desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 103
privind acordarea unor premii, pentru familiile care au împlinit 50 ani de casatorie

HOTARÂREA NR. 104
privind aprobarea unui sprijin d-lui Brascan M.Paul, in vederea editarii volumului de proza”Naluci pe apa-Plutasii”

HOTARÂREA NR. 105
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 106
privind aprobarea eratei la hcl nr.3/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 107
privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasarii Ansamblului folcloric “Dorna Dorului” la Festivalul International de Floclor din Bitburg-Germania

HOTARÂREA NR. 108
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 109
privind aprobarea documentatiei puz, in vederea construirii imobil cu destinatia restaurant si spatii de cazare- beneficiar: Apetrii Bogdan Alexandru

HOTARÂREA NR. 110
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 111
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 112
privind aprobarea vânzarii fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 117 mp teren situat in Str.Mihai Eminescu nr.36, catre SC LORDINU SRL, reprezentand calea de acces la constructia proprietate a acesteia

HOTARÂREA NR. 113
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Luceafarului, nr.9, ap.3 parter, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Melinceanu Petru Pavel

HOTARÂREA NR. 114
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.30, etaj 1, ap.11

HOTARÂREA NR. 115
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Paval Calin, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale in Germania

HOTARÂREA NR. 116
privind aprobarea Regulamentului de ordine interna a Cresei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 117
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”

HOTARÂREA NR. 118
privind aprobarea vanzarii unei suprafete de 5 mp teren situat in Str.Calea Transilvaniei , Bl.7,Sc.b, ap.2, parter, in vederea construirii unii balcon catre Capra Ana, proprietara apartamentului nr.2

HOTARÂREA NR. 119
privind modificarea inventarului domeniului public prevazut în anexa nr.6 la HG nr.1357/2001

HOTARÂREA NR. 120
privind aprobarea alocarii sumei de 7000 lei pentru organizarea si desfasurarea taberei de pictura “Dor de Dorna ”

HOTARÂREA NR. 121
privind aprobarea suplimentarii cofinantarii actiunilor cultural- artistice organizate de Clubul Copiilor si Elevilor

HOTARÂREA NR. 122
privind aprobarea cofinantarii Cupei Statiunii Vatra Dornei la Table

HOTARÂREA NR. 123
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 124
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Runc, nr.3,parter, ap.2, in suprafata de 49,98 mp si a terenului aferent acestuia in suprafata de 70 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Benchea Macsim Sinziana

HOTARÂREA NR. 125
privind aprobarea vanzarii, fara licitatie publica a terenului situat in Str.Mihai Eminescu, nr.30, in suprafata de 49 mp proprietatea Municipiului Vatra Dornei,cu respectarea dreptului de preemtiune catre Scripcaru Corneliu, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 126
privind aprobarea vanzarii, fara licitatie publica a terenului situat in Str.Mihai Eminescu, nr.30, in suprafata de 54 mp proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre SC ABANOS SRL, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 127
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.43

HOTARÂREA NR. 128
privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.32, ap.5

HOTARÂREA NR. 129
privind completarea anexei nr.1, capitolul x- alte taxe locale, pct.1 si anexa 10 pct.1 – nivelul taxelor privind acordul de functionare si desfasurare a unor activitati comerciale al hcl nr.203/28.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 130
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 131
privind aprobarea proiectului centru national de informare si promovare turistica Vatra Dornei si a cheltuielilor legate de proiect

HOTARÂREA NR. 132
privind aprobarea vânzarii fara licitatie publica a unui teren in suprafata de 15 mp teren situat in Str.Republicii nr.27 catre Serdenciuc Necoreta proprietara constructiei, in vederea construirii unui hol

HOTARÂREA NR. 133
privind aprobarea vânzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 186 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat”

HOTARÂREA NR. 134
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Racolta Paul Iulian, în vederea efectuarii unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 135
privind aprobarea indicatorilor de performanta pentru Serviciul Public de Salubrizare delegat catre SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL

HOTARÂREA NR. 136
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 137
privind aprobarea premierii elevei Ioana Denisa Iordache pentru rezultatele deosebite obtinute la invatatura

HOTARÂREA NR. 138
privind aprobarea categoriilor de documente produse si/sau gestionate de catre Consiliul local Municipal Vatra Dornei si Primaria Municipiului Vatra Dornei care constituie informatii de interes public

HOTARÂREA NR. 139
privind prelungirea perioadei de închiriere a spatiului din incinta Casei de cultura Universitatii Babes – Bolyai – Cluj extensia Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 140
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Lucrari de pavare si asfaltare Str.Mihail Sadoveanu”

HOTARÂREA NR. 141
privind aprobarea cofinantarii Campionatului National de Alergare Montana

HOTARÂREA NR. 142
privind alocarea a 50 mc lemn lucru rasinoase, din padurea proprietatea municipiului Vatra Dornei, pentru reconstruirea locuintelor persoanelor afectate de calamitatile naturale produse in data de 21.08.2014 pe raza localitatii Targu Frumos

HOTARÂREA NR. 143
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 144
privind aprobarea sumelor necesare organizarii de catre CSM “DORNA”VATRA DORNEI, a competitiei “Cupa Dornei” la tenis de masa

HOTARÂREA NR. 145
privind modificarea art.2, alin.1 al HCL nr.132/2013 privind “aprobarea pretului local la energia termica furnizata in sistem centraliat, de catre Primaria Municipiul Vatra Dornei “

HOTARÂREA NR. 146
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 147
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.30, ap.nr.11B, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Vornicu Dragos Mihail

HOTARÂREA NR. 148
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciilor sociale in Municipiul Vatra Dornei si a Planului local de actiune 2014-2020

HOTARÂREA NR. 149
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Bacrau Magdalena pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 150
privind aprobarea inchirierii si a documentatiei pentru inchirierea prin licitatie publica deschisa cu strigare, aunei suprafete de 300 de mp teren situat in Str.Unirii, f.n

HOTARÂREA NR. 151
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.32, parter, ap.5a, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC Petrescu Olimpiada SRL

HOTARÂREA NR. 152
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 153
privind aprobarea contului de executie bugetarapentru trimestrul II al anului 2014

HOTARÂREA NR. 154
privind respingerea proiectului de hotarare privind „aprobarea vanzarii, fara licitatie publica a terenului în suprafata de 209 mp, situat în Str.Parcului, nr.45, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Scutaru Dumitru si Aurora, proprietarii constructiei”

HOTARÂREA NR. 155
privind aprobarea vanzarii, fara licitatie publica a terenului în suprafata de 248 mp, situat în Str.Pinului nr.18, cu respectarea dreptului de preemptiune pentruNistor Mioara, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 156
privind aprobarea organigramei si statelor de functii pentru aparatul de specialitate al primarului si serviciile publice locale subordonate

HOTARÂREA NR. 157
privind majorarea capitalului social al SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI avand ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, prin aportul în natura al unor bunuri

HOTARÂREA NR. 158
privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, intreprinderi familiale de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.14/2014

HOTARÂREA NR. 159
privind aprobarea suplimentarii sumei pentru organizarea si desfasurarea taberei de pictura “Dor de Dorna”

HOTARÂREA NR. 160
privind aprobarea alocarii sumei de 500 lei ca premiu în cadrul Galei Premiilor Asociatiei Scriitorilor si Artistilor din Tara Dornelor

HOTARÂREA NR. 161
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Comisiilor pentru Evaluarea Calitatii in Educatie ale unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 162
privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a modelului semnului distinctiv al calitatii acestora

HOTARÂREA NR. 163
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 164
privind aprobarea statutului municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 165
regulamentul de organizare si func?ionare al cresei Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 166
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.22Decembrie nr.7, ap.6, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Sovan Catalin Florin

HOTARÂREA NR. 167
privind aprobarea sumelor necesare organizarii spectacolului “Ma mut la tata!”

HOTARÂREA NR. 168
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Caminul de batrani din cadrul Manastirii “Sfantul Dumitru Izvoratorul de Mir”

HOTARÂREA NR. 169
privind aprobarea instituirii sensului unic pe Str.Mihai Sadoveanu din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 170
privind aprobarea unui ajutor de urgenta pentru Ciuhlau Valeriu, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 171
privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale pe cladiri in cuantum de 20.057 de lei, pentru Compania Nationala a Uraniului SA- Bucuresti- Sucursala Suceava

HOTARÂREA NR. 172
privind atribuirea în folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de sediu Asociatiei Locatarilor ANL Vatra Dornei, in imobilul situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etaj 2

HOTARÂREA NR. 173
privind aprobarea cofinantarii proiectului “Captare apa pentru tunuri de zapada partia de schi si partia de sanie pe pista naturala”

HOTARÂREA NR. 174
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici in cadrul proiectului “Captare apa pentru tunuri de zapada partia de schi si partia de sanie pe pista naturala”

HOTARÂREA NR. 175
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici in cadrul proiectului “Construire Scoala cu clasele I-VIII nr.4 in Vatra Dornei, judetul Suceava ”

HOTARÂREA NR. 176
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici in cadrul proiectului “Modernizare drum Comunal DC76 Ghiorghiteni-Rusca Km 0+000 – 2+000”

HOTARÂREA NR. 177
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 178
privind angajarea unui cabinet de avocatura care sa formuleze contestatia impotriva Deciziilor Camerei de Conturi Suceava 28/29 si 29/30/2014 la Tribunalul Suceava-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal si sa reprezinte interesele Municipiului Vatra Dornei in fata tuturor instantelor de judecata

HOTARÂREA NR. 179
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 180
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 181
privind aprobarea unei Scheme de ajutor de minimis, reprezentand scutirea de la plata majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii de plata datorate bugetului local de catre persoanele juridice de pe raza municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.15/2014

HOTARÂREA NR. 182
privind modificarea HCL nr.163/2014 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 183
privind alocarea sumei de 2500 de lei pentru Liceului Teoretic ,,Ion Luca” pentru derularea proiectului cultural educativ “Ion Luca 120 de ani de la nastere”

HOTARÂREA NR. 184
privind completarea Anexei nr.4, pct.15 al HCL nr.203/28.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 185
privind aprobarea cofinantarii Concursului Interjudetean de matematica- Memorialul Stefan Dîrtu”editia a XVI-a si a Concursului Judetean de informatica-editia a IX-a

HOTARÂREA NR. 186
privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Rosu Elena pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 187
Privind stabilirea costului mediu lunar pentru întretinerea persoanelor vârstnice de la Centrul social Rosu precum si a criteriilor de primire in centru

HOTARÂREA NR. 188
privind aprobarea Planului de deszapezire pentru perioada 15 noiembrie 2014 – 15 aprilie 2015

HOTARÂREA NR. 189
privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Balla Liviu pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 190
privind acordarea unei diplôme si a unui prmeiu cu ocazia implinirii varstei de 100 de ani doamnei Stratula Lucretia

HOTARÂREA NR. 191
privind retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 192
privind prelungirea termenului de începere a lucrarilor de constructie pentru lotul atribuit conform Legii nr.15/2003 din str. Poligonului

HOTARÂREA NR. 193
privind completarea inventarului terenurilor disponibile, care pot fi atribuite în folosinta gratuita, în vederea constructiei de locuinte proprietate personala, în temeiul Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 194
privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 195
privind aprobarea închirierii suprafetei de 2000 mp, teren situat în Str.Chilia, proprietatea domnului Maxim Gheorghe Dorel si Ungureanu Dorina, în vederea functionarii adapostului pentru câini

HOTARÂREA NR. 196
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.22Decembrie nr.7, ap.6, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Sovan Catalin Florin

HOTARÂREA NR. 197
privind aprobarea sumei de 2500 de lei catre „Clubul Sportiv de Arte Martiale Museido Vatra Dornei” pentru suportarea cheltuielilor de transport, cazare si masa cu ocazia participarii la Campionatul National de Kendo

HOTARÂREA NR. 198
privind aprobarea sumei necesara angajarii cabinetului de avocatura care sa formuleze contestatia impotriva Deciziilor Camerei de Conturi Suceava 28/29 si 29/30/2014 la Tribunalul Suceava-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal si sa reprezinte interesele Municipiului Vatra Dornei in fata tuturor instantelor de judecata

HOTARÂREA NR. 199
privind aprobarea sumei de 2500 de lei pentru Avram Gabriel Andrei pentru organizarea unei expozitii de carte Romaneasca Veche, Expozitie Filatelica si Expozitie de arta

HOTARÂREA NR. 200
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 201
HOTARÂREA NR. 202
Privind acordarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 203
Privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sarbatorilor de Craciun unor persoane singure si familiilor cu venituri reduse

HOTARÂREA NR. 204
Privind aprobarea Programului si a sumelor necesare organizarii manifestarilor culturale aferente lunii decembrie 2014

HOTARÂREA NR. 205
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2015

HOTARÂREA NR. 206
Privind majorarea capitalului social al SC ECOLOGICA VATRA DORNEI SRL ce are ca unic actionar Municipiul Vatra Dornei, prin aportul în natura al unor bunuri

HOTARÂREA NR. 207
privind aprobarea vânzarii suprafetei de 356 mp teren aferent constructiei proprietate situat în str. Petreni, nr. 30, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Avasilcai Mihai si Maria.

HOTARÂREA NR. 208
privind aprobarea organigramei si a statului de functii la aparatul de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei si a institutiilor subordonate

HOTARÂREA NR. 209
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici în vederea efectuarii reparatiilor la Casa de Cultura „Platon Pardau”

HOTARÂREA NR. 210
privind aprobarea vânzarii, fara licitatie publica a terenului în suprafata de 172 mp, situat în str. Parcului, nr.45, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Scutariu Dumitru si Aurora, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 211
privind aprobarea vânzarii, fara licitatie publica a terenului în suprafata de 37 mp, situat în str. parcului, nr.45, cu respectarea dreptului de preemptiune pentru sotii Scutariu Dumitru si Aurora si sotii Scutelnici Aurel si Danuta, proprietarii constructiei

HOTARÂREA NR. 212
privind aprobarea sumei de 2340 lei catre „CSM DORNA” Vatra Dornei”sectiunea fotbal, pentru suportarea cheltuielilor de cazare si masa cu ocazia participarii juniorilor la „CUPA MOS CRACIUN” ce se va desfasura la Suceava

HOTARÂREA NR. 213
privind aprobarea sumei de 1000 lei catre „CSM DORNA” Vatra Dornei” – sectia tenis de masa pentru suportarea cheltuielilor de desfasurare si premiere a concursului „CUPA MOS CRACIUN”

HOTARÂREA NR. 214
privind aprobarea sumei de 2.000 lei catre un grup de elevi de la Scoala Gimnaziala nr.4 pentru suportarea cheltuielilor de deplasare si masa la festivalul de „DATINI SI OBICEIURI DIN STRABUNI LASATE” la Cluj-Napoca

HOTARÂREA NR. 215
privind repartizarea a unei locuinte pentru tineri, realizata prin Programul ANL, situata în str. Unirii, nr. 67A, sc. A, ap.6

HOTARÂREA NR. 216
privind repartizarea în administrare a unui spatiu, proprietatea municipiului Vatra Dornei, din str. Mihai Eminescu – cladirea TBC, pentru SERVICIUL DE AMBULANTA SUCEAVA

HOTARÂREA NR. 217
Privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 3.000 lei de la bugetul local, pentru PAROHIA NASTEREA MAICII DOMNULUI din Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 218
privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 219
privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr.147/06.12.2010 privind „aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne”

HOTARÂREA NR. 220
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 221
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 222
privind aprobarea parteneriatului cu Primăria BAIA SPRIE şi cu SC ROGEPA SRL, a Proiectului MINER – Măsuri INovative de Educare şi Recalificare în zonele foste industrializate, cu finanţare din fonduri europene, conform Planului Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.1. şi aprobarea cofinanţării de 2 % din bugetul local

HOTARÂREA NR. 223
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 224
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 225
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 226
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul III al anului 2014

HOTARÂREA NR. 227
privind aprobarea Regulamentului, pentru acordarea sprijinului financiar, de la bugetul Consiliului local al Municipiului Vatra Dornei, pentru unităţile de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

HOTARÂREA NR. 228
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînddomeniului privat al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 229
privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 230
privind acordarea normei de hrana personalului Politiei locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 231
privind aprobarea deschiderii unui cont curent in lei, la UNICREDIT TIRIAC BANK S.A.,in vederea derularii operatiunilor bancare din creditul- linie de finanţare în cuantum de 7.000.000 lei

2013

HOTARÂREA NR. 1
privind acoperirea deficitului bugetar a sectiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului 2012

HOTARÂREA NR. 2
privind finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si acoperirea golurilor temporare de casa a sectiunii de functionare

HOTARÂREA NR. 3
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 4
privind revocarea HCL nr.82/2012 privind “aprobarea acordării unui drept de servitute de trecere, asupra parcelei 199/1 teren înscris în CF nr. 2345, în favoarea d-nei Zlotaru Forfota Ionela

HOTARÂREA NR. 5
privind modificarea si completarea art.1 din HCL nr.148/2012 privind “constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Vatra Dornei” modificat prin HCL nr.78/2012

HOTARÂREA NR. 6
privind aprobarea proiectului privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza Municipiului Vatra Dornei, pentru anul 2013-2014

HOTARÂREA NR. 7
privind alocarea sumei de 1188,17 lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru realizarea cupelor pentru premierea elevilor participanti la Concursul National de Schi”Bucuriile Zapezii”

HOTARÂREA NR. 8
privind aprobarea statului de funcţii şi organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 9
privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2013

HOTARÂREA NR. 10
privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre ANL

HOTARÂREA NR. 11
privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 12
privind aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ preuniversitar particular propuse să funcţioneze în anul şcolar 2013-2014 în Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 13
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 14

privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Tarca Vasile, pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 15
privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 16
privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren disponibil în strada Poligonului conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 17
privind aprobarea completarii criteriilor de atribuire a terenurilor pentru construirea de locuinte proprietate persoanal conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 18
privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 19
privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 92 mp, situat în Str.Birnarel, Bl.4, ap.1 cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Pata Toader Narcis, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 20
Privind aprobarea contului de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 al fondului forestier proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intocmit de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei, pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 21
Privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli preliminate pentru anul 2013, al fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, propuse de catre O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Iacobeni, O.S. Carlibaba si O.S.Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 22
Privind modificarea HCl nr.105/2012 privind “aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partizile create, proprietatea municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 23
privind aprobarea alocării sumei de 1500 lei în vederea susţinerii financiare a editării revistei,, Popas la Han” a Şcolii cu clasele I-VIII nr. 4 din Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 24
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru domnul Ungurian Gruia in vederea editarii revistei „Floare de colt

HOTARÂREA NR. 25
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă către Sas Alexandru, pentru suportarea cheltuielilor de inmormantare ale fiului sau Sas Claudiu Andrei

HOTARÂREA NR. 26
privind modificarea HCL nr.7/2011 privind aprobarea repartizării spaţiilor proprietatea municipiului din strada Mihai Eminescu nr. 15 – aripa vestică

HOTARÂREA NR. 27
privind aprobarea achizitionarii in regim de urgenta a 80.000 litri combustibil lichid usor pentru functionarea Centralei termice pe deseuri din lemn

HOTARÂREA NR. 28
Privind aprobarea contractelor de administrare a fondului forestier, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, intre Municipiul Vatra Dornei si Directia Silvica Suceava prin Ocolul Silvic Vatra Dornei, O.S.Dorna Candrenilor, O.S.Carlibaba si O.S.Iacobeni

HOTARÂREA NR. 29
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 30
privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei agroalimentare din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 31
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 2.455.931 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

HOTARÂREA NR. 32
privind aprobarea achizitionarii a 200 de carti semnate de actorul Dan Puric pentru Biblioteca G.T.Kirileanu

HOTARÂREA NR. 33
privind alocarea sumei de 300 de lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru organizarea concursului zonal de sah „Cupa Dornelor”

HOTARÂREA NR. 34
Privind modificarea HCL nr.69/2010 privind” aprobarea trecerii locuinţelor pentru tineri din Ansamblul Transilvaniei, bloc B tronson A+B+C 48 unităţi locative din proprietatea publică al Municipiului Vatra Dornei în proprietatea publică al Statului şi administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei „

HOTARÂREA NR. 35
privind aprobarea sumelor necesare organizării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a VII-a

HOTARÂREA NR. 36
privind aprobarea contului de execuţie bugetară

pentru trimestrul IV al anului 2012

HOTARÂREA NR. 37
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui spatiu situat in Str.Schitului nr.17, catre Asociatia Pensionarilor Dorna 2003, cu destinatia sediu social

HOTARÂREA NR. 38
privind aprobarea documentatiei pentru inchirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a spaţiului comercial situat în incinta pietei agroalimentare, cu destinatia – activitate comerciala

HOTARÂREA NR. 39
privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 40
privind aprobarea atribuirii unor loturi de teren disponibil în strada Poligonului conform Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 41
privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 42
privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 28 mp, situat în Str.Unirii, nr.59C, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Întreprindere familiala- Jitarasu V.Angela, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 43
privind aprobarea vanzarii, unei suprafeţe de 353 mp teren situat in Str.Podu Verde, proprietatea privata a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 44
privind aprobarea închirierii unui spatiu din cadrul

imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.15, etajul 2, în suprafaţă de 36 mp, pentru Biroul parlamentar – Deputat Dumitru Pardău pe perioada exercitării mandatului

HOTARÂREA NR. 45
privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 171,15 mp, situat în Str.Unirii, nr.39, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Seiciuc Mariana proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 46
privind stabilirea taxei speciale pentru accesul si utilizarea strazilor pietruite si a ulitelor proprietatea publica a municipiului vatra dornei, pentru persoane fizice si juridice care exploateaza si transporta material lemnos

HOTARÂREA NR. 47
privind atestarea apartenentei imobilului situat in Str.Runc nr.3, la

domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 48
privind constituirea pe perioada determinata a unei comisii de analiza si verificare in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare

HOTARÂREA NR. 49
privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 2.614.975 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

HOTARÂREA NR. 50
Privind aprobarea Bugetului imprumutului intern al Municipiului Vatra Dornei pe anul 2013, imprumut contractat conform OUG nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

HOTARÂREA NR. 51
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 52
privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 53
privind alocarea sumei de 2000 lei pentru Asociaţia,, Părinţi, adolescenţi şi prieteni la Vatra Dornei”- din cadrul Liceului Teoretic,,Ion Luca” pentru derularea proiectului „Daruind vei dobandi”

HOTARÂREA NR. 54
privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 55
privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a cotelor de teren aferente locuintelor proprietate privata si curte, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Cinpoesu Vasile si Vasilica si Branzei Eugen si Viorica, teren situat în Str. Libertatii nr.1

HOTARÂREA NR. 56
privind modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.3/2013 privind „stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013”

HOTARÂREA NR. 57
privind modificarea si completarea anexei nr.1 la HCL nr.108/29.11.2002 privind nominalizarea spaţiilor comerciale ce vor fi scoase la vînzare conform Legii nr.550/2002, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 58
privind însuşirea raportului de evaluare a imobilului in suprafata de 254 mp teren, situat în strada Dealu Negru nr.14

HOTARÂREA NR. 59
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 60
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Ciuhlau Valeriu, pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 61
privind revocarea hcl nr.47/2013

HOTARÂREA NR. 62
privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2013 şi a Programului anual de investiţii -2013

HOTARÂREA NR. 63
privind acordarea de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşte unor persoane singure şi familii cu venituri reduse

HOTARÂREA NR. 64
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 65
privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 265 mp, situat în Str.Lumea Noua, nr.32, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Olteanu Ileanaproprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 66
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Scoala cu clasele nr.I-VIII nr.2 Vatra Dornei, in vederea editarii revistei „Pe firul vremii”

HOTARÂREA NR. 67
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Racolta Paul Iulian pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 68
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Racolta Neculae pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 69
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Mrejeru Maria pentru efectuarea unei interventii chirurgicale

HOTARÂREA NR. 70
privind alocarea sumei de 500 de lei pentru Clubul copiilor si elevilor Vatra Dornei, pentru organizarea Concursului judetean de sah

HOTARÂREA NR. 71
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Morosan Mihaela Gabriela pentru efectuarea unei interventii chirurgicale pentru fiul acesteia Bacrau Adelin Constantin

HOTARÂREA NR. 72
privind atestarea apartenentei unor immobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 73
privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a cotei indivize a imobilului teren aferent spatiului comercial in suprafata de 34 mp teren, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC PRACTIC MITRIC SRL, teren situat în Str.Luceafarului nr.2

HOTARÂREA NR. 74
privind aprobarea concesionării, fara licitatie publica a suprafetei de 158 mp teren situat în Str.Unirii, nr.58, Bloc D, ap.3, parter, în vederea extinderii construcţiei proprietate privata a familiei Andronic Mircea si Felicia

HOTARÂREA NR. 75
privind aprobarea sumelor necesare premierii sportivilor si antrenorilor dorneni premiati la Campionatele Nationale si Internationale de Cros

HOTARÂREA NR. 76
privind completarea HCL nr.57/2011 privind “stabilirea amplasamentelor de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră »

HOTARÂREA NR. 77
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului de atestare a persoanelor fizice in vederea indeplinirii functiei de administrator de imobile si autorizarea persoaenelor juridice autorizate pentru activitatea de administrare a imobilelor

HOTARÂREA NR. 78
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 79
privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 695 mp, situat în Str.Cetinii,f.n., cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC BUCURA COM SRL, proprietara constructiei

HOTARÂREA NR. 80
privind aprobarea sumei de 2000 de lei catre „Clubul Sportiv Fudo Vatra Dornei” pentru suportarea cheltuielilor de cazare si masa cu ocazia participarii la Campionatul European de Karate Traditional de la Citta di Caorle, Venetia Italia

HOTARÂREA NR. 81
Privind incheierea unui acord de parteneriat intre Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei cu Asociatia “Sa imbatranim frumos Bucovina”, in vederea implementarii proiectului “Un crampei de viata verde la Vatra Dornei- Dumbrava Minunata”

HOTARÂREA NR. 82
Privind imputernicirea Primarului Municipiului Vatra Dornei, pentru recuperarea contravalorii amenzii aplicate de catre ANRMAP, in cuantum de 80.000 de lei

HOTARÂREA NR. 83
Privind rectificarea Bugetului local al Municipiului Vatra Dornei pe anul 2013, respectiv a imprumutului intern, imprumut contractat conform OUG nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative

HOTARÂREA NR. 84
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 85
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Liceul teoretic „Ion Luca”, in vederea editarii revistei „Altfel”

HOTARÂREA NR. 86
privind atestarea apartenentei unor immobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 87
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru trimestrul I al anului 2013

HOTARÂREA NR. 88
privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 89
privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică, a suprafetei de 41 mp teren aferent constructiei, teren situat in Str.Dornelor nr.10, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC ALNICO SRL

HOTARÂREA NR. 90
privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România

HOTARÂREA NR. 91
privind alocarea unui ajutor financiar si alocarea a 2 mc cherestea rasinoase, pentru reconstruirea grajdului afectat de incendiu, proprietatea lui Anghel Elena

HOTARÂREA NR. 92
Privind primirea de noi membri in Asociatia de dezvoltare intercomunitara “Asociatia Judeteana pentru apa si Canalizare Suceava” si imputernicirea reprezentantului Consiliului local AL Municipiului Vatra Dornei in Adunarea Generala a “Asociatiei Judetene pentru apa si Canalizare Suceava”, sa voteze pentru primirea de noi membri in AJAC Suceava

HOTARÂREA NR. 93
privind aprobarea privind aprobarea închirierii a unui spaţiu proprietatea municipiului Vatra Dornei, din strada Mihai Eminescu, nr. 15, catre PP-DD Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 94
Privind desemnarea domnului Catalin Boiarinof- Consilier protectia mediului, ca persoana responsabila cu coordonarea si evidenta activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala pe raza municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 95
privind modificarea Anexei nr.4 la HCL nr.3/2013 privind „stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013”

HOTARÂREA NR. 96
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Ivasca Violeta pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 97
privind aprobarea studiului de oportunitate în vederea concesionării prin licitatie publica a imobilului “Baie Publica” situat in Vatra Dornei, Str.Baii nr.1

HOTARÂREA NR. 98
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Scoala gimnaziala nr.4 in vederea implementarii proiectului „Educatia pentru valori- Centrul Zonal de Performanta pentru elevii claselor III-IV de la scolile din Zona Dornelor”

HOTARÂREA NR. 99
privind modificarea art.12 si art.20 din anexa 1 la HCL nr.77/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului de atestare a persoanelor fizice in vederea indeplinirii functiei de administrator de imobile si autorizarea persoaenelor juridice autorizate pentru activitatea de administrare a imobilelor

HOTARÂREA NR. 100
privind prelungirea termenului de locatiune a unor contracte avand ca obiect locuinte construite de catre ANL

HOTARÂREA NR. 101
privind aprobarea privind aprobarea închirierii a unui spaţiu proprietatea municipiului Vatra Dornei, din strada Mihai Eminescu, nr. 15, catre UNPR Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 102
privind aprobarea platii penalitatilor de intarziere,cheltuieli de judecata, dobanzi, majorari si onorariile avocatului din faza de executare in cuantum de 700.000 de lei, catre SC ROMIB SA

HOTARÂREA NR. 103
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 104
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 105
privind aprobarea organigramei si statului de functii al societatii comerciale “ Ecologica Vatra Dornei” S.R.L.

HOTARÂREA NR. 106
privind modificareaanexei nr.3 a HCL nr.94/2004 privind aprobarea Regulamentului Intern al secţiei de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 107
privind aprobarea vanzarii fără licitaţie publică, a suprafetei de 25 mp teren aferent constructiei,teren situat in Str.Malinilor nr.30, Bl.T16, ap.2, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Mosnegutu Ancuta

HOTARÂREA NR. 108
privind stabilirea perioadei, a locatiei si a programului desfasurarii “Zilelor Municipiului” Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 109
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Luceafarului nr.6, etaj 2, ap.9, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferent imobilului, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Marolicaru Gheorghe

HOTARÂREA NR. 110
alocarea unui sprijin financiar si 3 mc de cherestea, pentru reconstruirea locuintei afectata de incendiu, proprietatea lui Nichiteanu Valentin

HOTARÂREA NR. 111
Privind aprobarea concesionarii in extindere a suprafetei de 55 de mp teren, situat in Str.22 Decembrie nr.22, catre Dulgheru Petrea, proprietarul constructiei

HOTARÂREA NR. 112
privind solicitarea avizului conform alMinistrului Educatiei Nationale in vederea schimbarii destinatiei imobilului Gradinita din Str.Chiliei nr.11, inspatiucu destinatia invatamant particular

HOTARÂREA NR. 113
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînddomeniului privat al Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 114
Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 187/2007 privind aprobarea normelor de utilizare a ATV-urilor şi Snowmobilelor în Staţiunea Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 115
Privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 104/2012 de aprobare a normelor privind buna convieţuire, ordinea şi liniştea publică, practicarea unui comerţ civilizat, respectarea normelor de igienă, gospodărirea municipiului şi protecţia mediului

HOTARÂREA NR. 116
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 117
privind modificarea art.7 lit.B din Regulamentul de organizare si functionare a sistemului de parcare cu plata in municipiul Vatra Dornei, aprobat prin HCL nr.103/2012

HOTARÂREA NR. 118
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă către BarbutaElena, pentru suportarea cheltuielilor de inmormantare ale fiicei saleProstire Gabriela

HOTARÂREA NR. 119
privind acordarea unor premii, pentru familiile care au împlinit 50 ani de căsătorie

HOTARÂREA NR. 120
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor -PAAR pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 121
privind revocarea HCL nr.89/2013 privind « aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică, a suprafetei de 41 mp teren aferent constructiei, teren situat in Str.Dornelor nr.10, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC ALNICO SRL”

HOTARÂREA NR. 122
privind aprobarea vânzării beciului în suprafaţă totală de 37,76 mp, aflat la subsolul imobilului situat pe str.Mihai emiescu nr.18A, catre Draghici Ana proprietara locuintei.

HOTARÂREA NR. 123
privind atestarea apartenentei unor imobile

la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 124
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 125
privind aprobarea cofinanţării Campionatului Naţional de Alergare Montană

HOTARÂREA NR. 126
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 127
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.34, parter, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferent imobilului, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Chiorescu Iant Floarea

HOTARÂREA NR. 128
privind completarea HCL nr.57/2011 privind “stabilirea amplasamentelor de pe domeniul public si privat al Municipiului Vatra Dornei, pentru construcţiile uşoare cu destinaţia de activitate comercială sezonieră »

HOTARÂREA NR. 129
privind aprobarea unor masuri în vederea întocmirii listei de priorităţi pentru locuinţele sociale, destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, din fondul special construit conform OUG NR.74/2007

HOTARÂREA NR. 130
privind modificarea Anexei nr.3 la HCL nr.3/2013 privind „stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor pentru anul 2013”

HOTARÂREA NR. 131
privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 132
privind aprobarea preţului local la energia termică furnizată in sistem centraliat, de către Primăria Municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 133
privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a chesoanelor de apa situate in zona Moara Dracului – Secu

HOTARÂREA NR. 134
privind aprobarea organigramei şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului şi serviciile publice locale subordonate

HOTARÂREA NR. 135
privind acordarea avizului de principiu, pentru aprobarea documentatiei puz, in vederea construirii centru hipermagazin, parcare, functii tehnice aferente, solutie trafic, totem/panouri publicitare, stand imbiss, organizare santier, imprejmuire, in intravilanul municipiului vatra dornei, str.22 decembrie beneficiar: SC REGNAFOR SA

HOTARÂREA NR. 136
privind aprobarea cheltuielilor aferente organizarii Stagiunii de Vara cu Fanfara Forumului German din Bistrita Nasaud

HOTARÂREA NR. 137
privind reglementarea incheierii contractelor de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere pe raza Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 138
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 139
privind aprobarea documentaţiei de atestare a Municipiului Vatra Dornei ca statiune balneara si balneoclimaterica

HOTARÂREA NR. 140
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 141
privind aprobarea vanzarii beciului aferent imobilului situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Lucian Blaga, nr.14, în suprafaţă totală de 17,44 mp, către Buzila Ovidiu Adrian

HOTARÂREA NR. 142
Privind modificarea anexei la HCL nr.104/2010 privind “ închirierea cabinetelor medicale din incinta creşei, având destinaţia de cabinete medicale de medicină de familie”

HOTARÂREA NR. 143
privind aprobarea sumelor necesare premierii sportivilor si antrenorilor dorneni premiati la Campionatele Nationale si Internationale de Cros

HOTARÂREA NR. 144
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 402 mp, teren situat in Str.Mihai Eminescu nr.8, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 145

HOTARÂREA NR. 146
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui in suprafata de 362 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 147
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui in suprafata de 518 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 148
privindmodificarea si completarea HCL nr.34/2010 privind “înfiinţarea,funcţionarea şi organizarea comisiei speciale şi a colectivului de specialisti pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 149
Privind imputernicirea persoanelor sa semneze in numele Municipiului Vatra Dornei contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor deschise la BRD GSG Agentia Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 150
privindaprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –PUD Str.Unirii nr.58

HOTARÂREA NR. 151
privind aprobarea documentatiei pentru inchirierea prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a chesoanelor de apa situate in zona Moara Dracului – Secu

HOTARÂREA NR. 152
privind aprobarea sumelor necesare deplasarii unui grup de copii de la sectia tenis de masa din cadrul Clubului Municipal “Dorna” la Competitia Nationala de Tenis- juniori, trofeul memorial “Cornel Macovei” Iasi

HOTARÂREA NR. 153
privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a suprafetei de 505 mp teren, aferentconstructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC GIMIL SERV SRL,teren situat în Str. Republicii, nr.3

HOTARÂREA NR. 154
privindprelungirea contractului de comodatpentru spatiul situat in str. Luceafărului nr.12, proprietatea Municipiului Vatra Dornei,către Fundaţia Cultural Artistica “Dorna Dorului”Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 155
privind completarea art.5 alin.1 al hcl nr.129/2013 privind« aprobarea unor masuri în vederea întocmirii listei de priorităţi pentru locuinţele sociale, destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, din fondul special construit conform oug nr.74/2007”

HOTARÂREA NR. 156
privind modificarea HCL nr.136/2013, privind “aprobarea cheltuielilor aferente organizarii Stagiunii de Vara cu Fanfara Forumului German din Bistrita Nasaud

HOTARÂREA NR. 157
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui in suprafata de 700 mp, situat in Str.Unirii, f.n., teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 158
privind aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică, a suprafetei de 41 mp teren aferent constructiei,teren situat in Str.Dornelor nr.10, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru SC ALNICO SRL

HOTARÂREA NR. 159
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 160
privind aprobarea unui ajutor de urgenţă pentru Racolta Paul Iulian pentru efectuarea unui tratament medical

HOTARÂREA NR. 161
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 162
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 163
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 164
privind aprobarea vanzarii fără licitaţie publică a suprafetei de 443 mp teren, aferent constructiilor, curtii si cale de acces, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Stefanescu Constantin, teren situat in Str.Molidului, nr.16

HOTARÂREA NR. 165
privind aprobarea concesionarii suprafetei de 5 mp catre Protiuc Cristian, teren situat in Str.Unirii(Malinilor, Bloc, T15, parter) in vederea construirii unui balcon

HOTARÂREA NR. 166
privind completarea HCL nr.144/2012 privind “desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiul Vatra Dornei”

HOTARÂREA NR. 167
privind aprobarea documentatiei puz+rlu(regulament local de urbanism aferent puz), in vederea construirii centru hipermagazin, parcare, functii tehnice aferente, solutie trafic, totem/panouri publicitare, stand imbiss, organizare santier, imprejmuire, in intravilanul municipiului vatra dornei, str.22 decembrie beneficiar: SC REGNAFOR SA

HOTARÂREA NR. 168
privind aprobarea deplasării şi a cheltuielilor aferente deplasării la Chisinau a grupului folcloric de copii „Plaiurile Dornelor” din cadrul Clubului Copiilor şi Elevilor Vatra Dornei, pentru a participa la Festivalul international de dans pentru copii

HOTARÂREA NR. 169
privind acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul SUCEAVA pentru perioada 2014-2020, intre Municipiul Vatra Dornei si partenerii teritoriului desemnat

HOTARÂREA NR. 170
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui in suprafata de 124 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 171
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui in suprafata de 492 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 172
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui in suprafata de 80 mp, teren proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat

HOTARÂREA NR. 173
privind aprobarea cheltuielilor aferente deplasării Asociatiei Studentilor Europeni din Iasi prin Grigoriu Florin, la seminarul International din Dloni Lozen-Bulgaria

HOTARÂREA NR. 174
privind aprobarea concesionarii suprafetei de 5 mp catre Popovici Doina Lenuta, teren situat in Str. Calea Transilvaniei, nr.53, bloc nr.3, tipZ1K2, Sc.A, ap.1 parter, in vederea construirii unui balcon

HOTARÂREA NR. 175
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui spatiu situat in Str.Mihai Eminescu, nr.15, catre Asociatia Pensionarilor Dorna 2003, cu destinatia sediu social

HOTARÂREA NR. 176
privind aprobarea vanzarii fără licitaţie publică a suprafetei de 62 mp teren, aferent constructiei, si curte, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Ciuban Puiu si Cecilia, teren situat in Str.Republicii, nr.38

HOTARÂREA NR. 177
privind modificarea si completarea HCL nr.144/2013 privind „aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren in suprafata de 402 mp, teren situat in Str.Mihai Eminescu nr.8, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat”

HOTARÂREA NR. 178
privind aprobarea vanzarii fără licitaţie publică a suprafetei de 62 mp teren, aferent constructiei, si curte, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Ciuban Puiu si Cecilia, teren situat in Str.Republicii, nr.38

HOTARÂREA NR. 179
privind completarea HCL nr.152/2013 privind”aprobarea sumelor necesare deplasarii unui grup de copii de la sectia tenis de masa din cadrul Clubului Municipal “Dorna” la Competitia Nationala de Tenis- juniori, trofeul memorial “Cornel Macovei” Iasi”

HOTARÂREA NR. 180
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unui spatiu situat in Str.Luceafarului nr.12, catre Fundaţia Cultural Artistica “Dorna Dorului”Vatra Dornei,cu destinatia de sediu social

HOTARÂREA NR. 181
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 182
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 183
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 184
privind aprobarea cofinanţării Concursului Interjudeţean de matematică- Memorialul Ştefan Dîrţu”ediţia a XV-a şi a Concursului Judeţean de informatică-ediţia a VIII-a

HOTARÂREA NR. 185
Privind aprobarea concesionarii suprafetei de 20 mp catre Samoila Melania, teren situat in Str.Barnarel, Bl.15, ap.1, in vederea extinderii locuintei proprietate persoanala

HOTARÂREA NR. 186
privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Vatra Dornei si SC DORNA ECO HOUSE SRL VATRA DORNEI

HOTARÂREA NR. 187
privind aprobarea sumei de 2000 de lei catre „Clubul Sportiv Fudo Vatra Dornei” pentru suportarea cheltuielilor de cazare si masa cu ocazia participarii la Campionatul Mondial de Karate Traditional de la Praga–Cehia

HOTARÂREA NR. 188
privind retragerea dreptului de folosinta gratuită, asupra unor loturi de teren proprietatea municipiului Vatra Dornei, atribuite în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003

HOTARÂREA NR. 189
privind aprobarea vanzarii imobilului situat in Str.Mihai Eminescu nr.30, ap.6, impreuna cu cota parte indiviza ideala din terenul aferentimobilului, proprietatea Municipiulului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune catre Rusu Simona-Minodora

HOTARÂREA NR. 190
privindaprobarea repartizarii locuinţelor sociale, destinate familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, din fondul special construit conform OUG NR.74/2007

HOTARÂREA NR. 191
privind aprobarea Contractului colectiv de munca al angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei si al serviciilor publice subordonate

HOTARÂREA NR. 192
privindaprobarea Planului Urbanistic de Detaliu –PUD Str.22 Decembrie nr.22

HOTARÂREA NR. 193
privind aprobarea Planului de deszăpezire pentru perioada 15 noiembrie 2013 – 15 aprilie 2014

HOTARÂREA NR. 194
privindrespingerea revocarii HCL nr.153/2013 privind „aprobarea vanzarii, fără licitaţie publică a suprafetei de 505 mp teren, aferentconstructiei proprietate privata, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru SC GIMIL SERV SRL,teren situat în Str. Republicii, nr.3”

HOTARÂREA NR. 195
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 196
privind aprobarea unui ajutorfinanciarpentru Vasile Turcu, pentru compensarea cheltuielilor ocazionate de decesul unui membru al familiei sale

HOTARÂREA NR. 197
privind aprobarea unui ajutor financiar pentru Deac Dumitru Cristinel, în vederea efectuării unor tratamente medicale necesare sotiei acestuia bolnava de cancer

HOTARÂREA NR. 198
privind aprobarea unui sprijin financiar pentru domnul Ungurian Gruia in vederea editarii revistei „Floare de colt

HOTARÂREA NR. 199

HOTARÂREA NR. 200

HOTARÂREA NR. 201

HOTARÂREA NR. 202

HOTARÂREA NR. 203

HOTARÂREA NR. 204

HOTARÂREA NR. 205

HOTARÂREA NR. 206

HOTARÂREA NR. 207

HOTARÂREA NR. 208

HOTARÂREA NR. 209

HOTARÂREA NR. 210

HOTARÂREA NR. 211

HOTARÂREA NR. 212

HOTARÂREA NR. 213

HOTARÂREA NR. 214

HOTARÂREA NR. 215

HOTARÂREA NR. 216

HOTARÂREA NR. 217

HOTARÂREA NR. 218

HOTARÂREA NR. 219

HOTARÂREA NR. 220

HOTARÂREA NR. 221

HOTARÂREA NR. 222
privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013

HOTARÂREA NR. 223
privind aprobarea cofinantarii proiectului  “Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 224
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici in cadrul proiectului  “Reabilitare strazi in Municipiul Vatra Dornei, Judetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 225
privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 226
privind primirea de noi membri în Asociaţia de dezvoltare intercomunitară,,Asociaţia Judeţeană pentru Apă şi Canalizare Suceava”, retragerea unor membri din AJAC Suceava, şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Vatra Dornei în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava, precum şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului AJAC Suceava

HOTARÂREA NR. 227
privind atestarea apartenentei unor imobile la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 228
privind aprobarea închirierii suprafeţei de 100 mp, teren situat în Str. Republicii nr.48, de laBiserica Penticostala Vatra Dornei, în vederea accesului pentru intervenţii la conductele de utilităţi

HOTARÂREA NR. 229
privind completarea Anexei nr.3, pct.3 al HCL nr.203/28.11.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, a chiriilor si a tarifelor pentru anul 2014

HOTARÂREA NR. 230
privind atestarea apartenentei la domeniul privat al municipiului Vatra Dornei a unor suprafete de teren pasune, situate in extravilan, pe raza comunei Carlibaba respectiv pe raza Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 231
privind darea în folosinţă gratuităa imobilului Băii publice către Asociatia Pensionarilor „Dorna 2003”

HOTARÂREA NR. 232
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul „Centrul de zi pentru copii Vatra Dornei” in cadrul proiectului finantat de catre Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si Guvernul Romaniei prin Ministerul Muncii, Familiei si protectiei sociale si persoanelor varstnice

HOTARÂREA NR. 233
Privind revocarea HCL nr.186/2013 privind “ aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul Vatra Dornei si SC DORNA ECO HOUSE SRL VATRA DORNEI”

HOTARÂREA NR. 234
privind revocarea HCL nr.191/2013 privind “ aprobarea Contractului colectiv de munca al angajaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Vatra Dornei si al serviciilor publice subordonate”

HOTARÂREA NR. 235
privind aprobarea platii penalitatilor de intarziere referitoare la obligatiile de plata accesorii la Fondul pentru mediu

2012

HOTARÂREA NR. 1
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului propriu pe anul 2011

HOTARÂREA NR. 2
privind actualizarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul “Extindere si Reabilitarea retelelor de apa si apa uzata din aglomerarea Vatra Dornei” aferent proiectului “Extindere si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata injudetul Suceava”

HOTARÂREA NR. 3
privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Vatra Dornei (Romania)– Cernauti (Ukraina) si Costesti (Republica Moldova) in cadrul Programului operational comun Romania –Ucraina – Moldova

HOTARÂREA NR. 4
privind acordarea unui mandat Primarului Municipiului Vatra Dornei în vederea reprezentarii Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei în fata instantelor judecatoresti in Dosarul nr.1826/334/2011 avand ca obiect uzucapiune

HOTARÂREA NR. 5
privind aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita cheltuieli de deplasare

HOTARÂREA NR. 6
privind aprobarea statului de functii si organigramei Spitalului Municipal Vatra Dornei pentru anul 2012

HOTARÂREA NR. 7
privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, judetul Suceava, în Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava, sa voteze în Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava pentru alegerea Comisiei de cenzori al Asociatiei si semnarea actelor aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei

HOTARÂREA NR. 8
privind modificarea si completarea HCL nr. 20/2011 privind modificarea Hcl nr.189.12.2008 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în cadrul Consiliilor de administratie ale unitatilor de învatamânt din municipiul Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 9
privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2012 si a Programului anual de investitii -2012

HOTARÂREA NR. 10
privind aprobarea alocarii sumei de 3500 lei în vederea sustinerii financiare a proiectului Comenius “Migrations :Integration par l’education”a Liceului teoretic Ion Luca din Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 11
privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul din cadrul Spitalului municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 12
privind aprobarea compensarii din bugetul local a diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrata populatiei si pretul local de facturare, pentru anul 2011

HOTARÂREA NR. 13
privind repartizarea a trei locuinte pentru tineri, realizate prin Programul ANL, situate în Str.Podu Verde, nr.1

HOTARÂREA NR. 14
privind acordarea burselor de ajutor social,a burselor de merit si burselor de studiu pentru elevii din învatamântul preuniversitar în anul 2012

HOTARÂREA NR. 15
privind aprobarea dezlipirii terenului inscris in C.F. 33422, nr. cadastral 33529 -128 MP si 33530 de 136 mp si sistarea starii de indiviziune asupra terenului situat in municipiul Vatra Dornei Str.Parcului, nr.21

HOTARÂREA NR. 16
privind stabilirea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru persoanele asistate in cadrul Centrului Social de Primire Asistare si Ingrijire al Primariei Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 17
privind modificarea HCL nr.100/2007 privind stabilirea costului mediu lunar pentru întretinerea persoanelor vârstnice de la Centrul social Rosu

HOTARÂREA NR. 18
privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARÂREA NR. 19
privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice vacante din cadrul Politiei Locale Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 20
privind revocarea HCL nr.139/29.11.2011 privind „acceptul Consiliului Local privind privind închirierea imobilului proprietatea doamnei Rotaru Dorina situat în strada Parcului, nr. 10”

HOTARÂREA NR. 21
privind atestarea formei de gestiune directa a Serviciului Public de alimentare cu energie termica catre DADP- Vatra Dornei din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei

HOTARÂREA NR. 22
privind modificarea si completarea HCL nr.118/11.10.2011 privind aprobarea vanzarii unei suprafete de 87 mp teren, catre SC CONSACT COMSERV SRL situat in S