22 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

STRATEGII DE DEZVOLTARE

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-2030

Prezentul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a fost elaborat pentru Unitatea Administrativ Teritorială Vatra Dornei Planul de Mobilitate Urbană Durabilă se referă la perioada 2018-2030.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, nivelul de detaliere a proiectelor propuse fiind adaptat în consecință. Astfel, în faza de implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse, conform legislației în vigoare, inclusiv în ceea ce privește amplasamentul exact și soluția tehnică optimă.
Menționăm că acest document reprezintă prima variantă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Vatra Dornei. Etapa următoare, respectiv demararea procedurii de evaluare a impactului PMUD asupra mediului, în baza HG nr. 1076/2004, incluzând informarea şi consultarea publicului, va avea ca rezultat varianta finală a acestui document.

Proiect de Raport Final – februarie 2018
Adresa Agentia de mediu Suceava cu privire la Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2018-2030

Strategie locala privind alimentarea centralizata cu caldura in Vatra Dornei

REZUMAT EXECUTIV
Scopul lucrării îl reprezintă identificarea soluției optime privind alimentarea cu căldură a consumatorilor aflați pe teritoriul Municipiul Vatra Dornei, atât a consumatorilor casnici, cât și a clădirilor publice. Lucrarea ……(mai departe)

Studiu de fezabilitate pentru “Strategie privind alimentarea centralizată cu căldură a Municipiului Vatra Dornei”