4 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

LOCUINȚE

Fișă descriptivă repartizare locuință ANL

1. Denumirea serviciului

Depunere dosar repartizare locuinţă ANL pentru tineri, destinată închirierii


2. Descrierea serviciului

Procedura reglementează modalitatea de repartizare a unei locuinţe pentru tineri în vârstă de până la 35 de ani, destinată închirierii


3. Compartiment responsabil

Compartimentul LOCATIV


4. Timp de soluționare

30 zile calendaristice


5. Termen de arhivare

10 ani


6. Termen de completare dosar

30 zile calendaristice


7. Adresa și datele de contact ale prestatorului

Primăria Municipiului Vatra Dornei – Compartimentul Locativ

 • Adresă: Str. Mihai Eminescu Nr.17, Vatra Dornei, Jud. Suceava
 • Email: primaria@vatra-dornei.ro
 • Telefon: +40.230.375.229
 • Fax: +40.230.375.170

8. Programul de prestare a serviciului

Programul de lucru cu publicul:

 • Luni – joi: 8.00 – 16.30
 • Vineri: 8.00 – 14.00
 • Sâmbătă și duminică – închis

9. Costul serviciului

Nu există costuri


10. Documente necesare pentru prestarea serviciului

 • cerere;
 • copii după actele de identitate (certificate de naştere, buletine de identitate, certificat de căsătorie);
 • copie după diplomele de studii;
 • adeverinţă salarizare;
 • adeverinţă stare materială (camera 1, Primărie);
 • certificat fiscal (camera 1, Primărie).

Dosarele complete se depun la camera 4, la Registratură


11. Acte normative

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 962 din 27 septembrie 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe


Fișă descriptivă repartizare locuință socială

1. Denumirea serviciului

Depunere dosar repartizare locuinţă socială, destinată închirierii


2. Descrierea serviciului

Procedura reglementează modalitatea de repartizare a unei locuinţe sociale, destinată închirierii


3. Compartiment responsabil

Compartimentul LOCATIV


4. Timp de soluționare

30 zile calendaristice


5. Termen de arhivare

10 ani


6. Termen de completare dosar

30 zile calendaristice


7. Adresa și datele de contact ale prestatorului

Primăria Municipiului Vatra Dornei – Compartimentul Locativ

 • Adresă: Str. Mihai Eminescu Nr.17, Vatra Dornei, Jud. Suceava
 • Email: primaria@vatra-dornei.ro
 • Telefon: +40.230.375.229
 • Fax: +40.230.375.170

8. Programul de prestare a serviciului

Programul de lucru cu publicul:

 • Luni – joi: 8:00 – 16:30
 • Vineri: 8:00 – 14:00
 • Sâmbătă și duminică – închis

9. Costul serviciului

Nu există costuri


10. Documente necesare pentru prestarea serviciului

 

 • cerere;
 • copii după actele de identitate (certificate de naştere, buletine de identitate, certificat de căsătorie);
 • copie după diplomele de studii;
 • adeverinţă salarizare;
 • adeverinţă stare materială (camera 1, Primărie);
 • certificat fiscal (camera 1, Primărie).

Dosarele complete se depun la camera 4, la Registratură


11. Acte normative

 • Legea nr.114/ 1996 – Legea Locuinţei
 • H.G. nr.1275/ 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996
 • O.U.G nr.40/ 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • Legea nr.241/ 2001 – Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/ 1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe
 • O.U. nr.68/ 2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional
 • Legea nr.515/ 2006 – Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/ 2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel naţional
 • O.U. nr.74/ 2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuati din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • Legea nr.84/ 2008 – Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/ 2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari
 • O.U. nr.57/ 2008 privind modificarea Legii Locuinţei nr. 114/1996 si pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

Fișă descriptivă subvenție încălzire cu lemne

1. Denumirea serviciului

Depunere dosar  ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne


2. Descrierea serviciului

Procedura reglementează modalitatea de obţinere a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne


3. Compartiment responsabil

Compartimentul Asistenţă Socială


4. Timp de soluționare

30 zile calendaristice


5. Termen de arhivare

5 ani


6. Termen de completare dosar

30 zile calendaristice


7. Adresa și datele de contact ale prestatorului

Primăria Municipiului Vatra Dornei – Compartimentul Locativ

 • Adresă: Str. Mihai Eminescu Nr.17, Vatra Dornei, Jud. Suceava
 • Email: primaria@vatra-dornei.ro
 • Telefon: +40.230.375.229
 • Fax: +40.230.375.170

8. Programul de prestare a serviciului

Programul de lucru cu publicul:

 • Luni – joi: 8.00 – 16.30
 • Vineri: 8.00 – 14.00
 • Sâmbătă și duminică – închis

9. Costul serviciului

Nu există costuri


10. Documente necesare pentru prestarea serviciului

 • Acte de identitate ale membrilor familiei (buletine, certificate de căsătorie, certificate de naştere copii, hotărâre divorţ)
 • Contractul locuinţei (vânzare-cumpărare, donaţie, comodat, închiriere, etc.)
 • Adeverinţe de venit (adev.salarizare, cupon pensie, cupon alocaţie, cupon şomaj, extras de cont pt.indemnizaţii creştere copil, etc.)
 • Certificat fiscal (cam.4)
 • Adeverinţă stare materială (cam.4)
 • Adeverinţă de la Fisc – camera 6 Primărie
 • Adeverinţă de la şcoală pentru elevi în care să se precizeze dacă are bursă
 • Certificat înmatriculare auto (dacă este cazul)
 • Pentru persoanele înscrise în asociaţii de proprietari – adeverinţă cu numărul de membri, nr.de camere şi sistemul de încălzire (lemne sau energie termică)

Dosarele complete se depun la camera 4, la Registratură


11. Documente finale

Dispoziţia Primarului privind acordarea ajutorului de încălzire


12. Acte normative

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • Ordonanța Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece
 • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, au fost modificate și completate printr-un nou act normativ aprobat în ședința Guvernului din data de 9 octombrie 2013, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 778/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.631 din 11 octombrie 2013.
 • Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat