21 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

MOBILITATE URBANĂ

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă 2018-2030

Prezentul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a fost elaborat pentru Unitatea Administrativ Teritorială Vatra Dornei Planul de Mobilitate Urbană Durabilă se referă la perioada 2018-2030.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, nivelul de detaliere a proiectelor propuse fiind adaptat în consecință. Astfel, în faza de implementare a PMUD vor fi necesare studii de fezabilitate privind investițiile propuse, conform legislației în vigoare, inclusiv în ceea ce privește amplasamentul exact și soluția tehnică optimă.
Menționăm că acest document reprezintă prima variantă a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Vatra Dornei. Etapa următoare, respectiv demararea procedurii de evaluare a impactului PMUD asupra mediului, în baza HG nr. 1076/2004, incluzând informarea şi consultarea publicului, va avea ca rezultat varianta finală a acestui document.