19 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

Extindere și modernizare Școala Gimnazială Nr. 2

Posted by: admin-pmvdpmvd
Category: Proiecte implementate

Status proiect: Finalizat

SURSĂ FINANȚARE: POR 2014-2020

Valoare totală proiect: 7.284.927,95 lei

Dată începere: 2019

Dată finalizare: 2021

OBIECTIVE

Îmbunătățirea și punerea în valoare a infrastructurii educaționale. Proiectul urmărește amenajarea Școlii generale nr. 2 Vatra Dornei, prin reabilitarea și dotarea spațiilor existente, precum și prin extinderea acesteia cu un etaj, cunoscându-se că nu numai strategiile naționale de dezvoltare a învățământului obligatoriu ci și cele socio-economice reliefează faptul că există o relație cauzală între starea unei infrastructuri educaționale (spații și dotări orientate pe tipul activității desfășurate) și capacitatea forței de muncă și acumularea cunoștințelor, precum și în dezvoltarea competențelor și capacitatea de integrare a individului (în cazul nostru activitatea profesională de educație a elevilor din clasele I-VIII și a clasei pregătitoare). Se are în vedere faptul că infrastructura trebuie să satisfacă atât cerințele învățământului obligatoriu (clasa pregătitoare și cele 8 clase obligatorii) precum și cele ce țin de învățământul complementar ce rezultă din implementarea programului „Școală dupa școală”, program deja lansat și implementat în școală. S-a urmărit ca prin proiect să fie realizate toate facilitățile necesare asigurării unui învățământ modern.

REZULTATE

 • Realizarea și refuncționalizarea acceselor;
 • Reconfigurare demisol cu cabinete medicale și spații tehnice;
 • Parter cu spații dedicate procesului educațional, săli de clasă, gr.sanitare, laborator fizică și administrație;
  • Etaj 1 – etajul 1 cu spații dedicate procesului educațional, săli de clasa, gr.sanitare, laborator biologie, sală profesorală
  • Etaj 2 – spații dedicate procesului educațional, 6 săli de clasă, gr.sanitare, 1 bibliotecă, 1 cabinet informatică
 • Extinderea clădirii prin etajare, peste structura de rezistență cu ziduri exterioare din structură metalică și interioare din zidărie;
 • Extinderea în plan orizontal prin realizarea unui nou acces din strada Gladiolelor, cu 702,02 mp, respectiv 6 săli de clasă;
 • Reabilitarea unor spații conexe spațiilor de învățământ (birouri profesori, secretariat, grupuri sanitare pe fiecare nivel, din care 1 grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități).

Dotări:

 • 10 poziții echipamente și utilaje cu montaj pentru instalații de încălzire;
 • 1 echipament paratrăsnet detecție și semnalizare incendii, paratrăsnet, monitorizarea structurii la risc seismic, sonorizare;
 • 10 poziții dotări necesare procesului de educație (bănci școlare, scaune școlare, table școlare magnetice, PC-uri, laptop-uri, multifuncționale, corpuri de mobilier etc.);
 • Europubele pentru colectare selective deșeuri.