21 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

Extindere sistem de canalizare și extindere sistem de alimentare cu apă în Municipiul Vatra Dornei

Posted by: admin-pmvdpmvd
Category: Proiecte în elaborare

Status proiect: Evaluare tehnică și financiară

Sursă finanțare: ANGHEL SALIGNY

Valoare totală proiect: 26.637.011,37 lei

Dată începere: 2021

Dată finalizare: 2023

OBIECTIVE

 • Extinderea sistemului de canalizare și extinderea sistemului de alimentare cu apă în Municipiul Vatra Dornei;
 • Se are în vederea creșterea numărului de locuitori cu acces la apă potabilă;
 • Creșterea calității vieții și îmbunătățirea condițiilor igienico-sanitare ale locuitorilor și  a activităților din zonă.

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

Rețeaua de extindere a distribuției

 • extinderea alimentării cu apă va fi realizată din tuburi PEHD, Dn=110 mm, cu lungimea totală de 12.526 m din care:
 • pe traseul de distribuție 71 buc cămine de vane, aerisire și golire
 • pe traseul de distribuție 130 buc de hidranți supraterani conform normativelor actualizate privind dimensionarea la incendiu.
 • cămine de branșamente – 369 buc.

Rețeaua de canalizare

 • Sistemul de canalizare propus a se realiza a fost proiectat astfel încât să poate prelua întreaga cantitate de apă menajeră prin intermediul racordurilor de la fiecare locuinţă, instituţie publică, societate comercială, şi dirijată spre staţia de epurare.
 • Pozarea conductelor va fi la minim 1,10 m adâncime, sub limita de îngheţ, cu o pantă care să asigure viteza de autocurăţare optimă (minim 0,7 m/s) pe întreaga reţea.
 • Pentru asigurarea unei funcţionări optime în exploatare, pe traseul reţelei de canalizare s-au prevăzut cămine de vizitare în aliniament, la distanţă de maxim 60 m unul de altul, precum şi la intersecţia cu alte canale laterale şi la orice schimbare de direcţie în plan, rezultând un număr de 383 cămine cu adâncimi cuprinse între 1.50 m şi 4.5 m.
 • Extinderea rețelei de canalizare gravitațională cu lungimea totală de 13.434,00 m se va executa din tuburi de PVC SN4 cu diametrul de DN 250-315 mm, s-au prevăzut un număr de 383 de cămine de vizitare din tuburi de beton prefabricate cu diametru de 800 mm. Intrările și ieșirile tuburilor de canalizare în cămine sunt realizate etanș pentru evitarea infiltrațiilor apelor subterane.