3 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

Elaborarea în format digital a documentației de amenajarea teritoriului și de urbanism – Plan Urbanistic General pentru municipiul Vatra Dornei

Posted by: admin-pmvdpmvd
Category: Proiecte în implementare

Status proiect: În implementare

Sursă finanțare: PNRR

Valoare totală proiect: 772.863,90 lei

Dată începere: 2022

Dată finalizare: 2025

OBIECTIVE

Obiectivul acestei investiții este de a eficientiza procesul de autorizare a construcțiilor și de a oferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și de a crește accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism.

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

  • Studii de fundamentare premergătoare documentațiilor de urbanism;
  • Elaborarea propriu-zisă a documentației în format compatibil GIS (piese scrise și piese desenate);
  • Documentații necesare obținerii avizelor/acordurilor,
  • Documentația finală (piese scrise și piese desenate), inclusiv Strategia de dezvoltare spațială și plan de acțiune.