3 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

Sistem inteligent de management urban în Municipiul Vatra Dornei

Posted by: admin-pmvdpmvd
Category: Proiecte în implementare

Status proiect: În implementare

Sursă finanțare: PNRR

Valoare totală proiect: 2.929.006,50 lei

Dată începere: 2022

Dată finalizare: 2025

OBIECTIVE

Investiția permite achiziționarea de sisteme ITS (Intelligent Transport Systems/sisteme de transport inteligente) și TIC (Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor) ce contribuie la îmbunătățirea mobilității locale, respectiv a managementului urban/local.

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

  • Activități de proiectare și asistență tehnică aferente sistemului inteligent de management urban – cheltuieli pentru documentatii suport și obținere avize, acorduri, autorizații;
  • Achiziția și punerea în funcțiunea echipamentelor și infrastructurii (hard și soft) a următoarelor tipuri de infrastructuri TIC integrate într-un sistem inteligent de management urban:
    • Sistem Video lnteligent de Monitorizare a traficului și  siguranță  a drumurilor publice;
    • Sistem Video de Supraveghere și Siguranță a spațiilor publice;
    • Centru de Date și Monitorizare în timp real a stării localității – cu lnfrastructura Dispecerat de tip lo T;
  • Seturi Drona pentru a inspecta zonele sau situațiile de risc;
  • Lucrările deconstrucții pentru  montarea și  punerea în  funcțiune  a  echipamentelor aferente sistemului inteligent de management urban.