20 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

Renovarea energetică moderată a clădirii publice – Muzeul de Științe ale Naturii și Cinegetică, municipiul Vatra Dornei

Posted by: admin-pmvdpmvd
Category: Proiecte în implementare

Status proiect: În implementare

Sursă finanțare: PNRR

Valoare totală proiect: 1.286.596,87 lei

Dată începere: 2022

Dată finalizare: 2025

OBIECTIVE

Reducerea costurilor de întreținere a clădirii prin aplicarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice în vederea reducerii consumului de energie primară, asigurând îmbunătățirea confortului beneficiarilor direcți ai investiției.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de viață prin:

 • îmbunătățirea condițiilor de igienă și confort termic interior;
 • reducerea pierderilor de căldură și a consumului energetic;
 • reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire și apă caldă de consum;
 • reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

 • Reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
 • Reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
 • Instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
 • Reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
 • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri, respectiv modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
 • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
 • Sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie.