5 in Vatra Dornei
Strada Mihai Eminescu 17
primaria@vatra-dornei.ro
0230.375.229

TRANSPARENȚĂ

Consultare publică

Dezbatere publica – Proiect de hotarare privind bugetul local pe anul 2024

Anunt dezbatere publica – construire parcare etajata – data limita 04.12.2023

Anunt dezbatere publica – construire piata agroalimentara si parcare etajata acoperita – data limita 04.12.2023

Proiect Taxe si Impozite 2024

Dezbatere publica – Modificare limita intravilan VATRA DORNEI etapa preliminara a proiectului ” I.4 – Elaborare/actiualizarea in format GIS a documentatiei de amenajare a teritoriului si de planificare urbana – PUG, COD C10-I4.-414,NR. CONTRACT 129203/20.12.2022 finantat prin PNRR-componenta 10 cereri fondul locaL”, UATM Vatra Dornei, Jud Suceava

Dezbatere publica – transport public Vatra Dornei

Anunt dezbatere publica – Contractare împrumut Trezoreria Statului pentru cofinanțare proiecte cu fonduri exterene nerambursabile

Proiect de hotarare pt scutirea de la plata impozitului pt cladirile nou sau reabilitate cu destinatia de locuinta, pentru care proprietarii executa pe cheltuiala proprie lucrari de crestere a performantei energetice, pentru instalare de sisteme de producere energie electrica sau sisteme ecologice pentru ape uzate rezultate din consum propriu

Dezbatere publica – Hotarare privind aderarea şi includerea Municipiului Vatra Dornei la noul Parteneriat, respectiv Teritoriul LEADER constituit prin Asociaţia GAL Bazinul Dornelor pentru elaborarea, depunerea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023 – 2027, inclusiv pentru accesarea sub-măsurii 19.1 PNDR „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în vederea selecţiei şi autorizării GAL-urilor pentru perioada 2023-2027

Dezbatere publica – hotarare privind acordarea scutirii de la plata majorarilor/penalizatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoanele fizice de pa raza UAT Vatra Dornei

Anunt dezbaterie publica – Vanzarea la licitatie publica a cantitatii de 17461 metri steri de rumegus (deseu compos)

Dezbatere publica – ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV: Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar în Județul Suceava

Anunt dezbatere publica – Studiu de oportunitate pentru delegarea serviciului de transport public

Anunt dezbatere publica – privind necesitatea contractarii unui credit pentru investitii in valoare de 28.900.000

Consultare publica: “Stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2022”
Dezbate publica – Proiect de hotarare privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de administrare a obiectivelor, Partia de schi “Veverita cu parcarea auto aferenta si Patinoar “Parcul municipal” obiectie ce fac parte din patrimoniul municipal Vatra Dornei, domeniu public
Proiect de buget local pe anul 2021 + Esalonare investitii 2021_2023
Prelungire anunt- SC Ecologica Vatra Dornei SRL – supune spre dezbatere publica majorarea tarifului privind colectarea, transportul si depozitara deseurilor
Anunt- SC Ecologica Vatra Dornei SRL – supune spre dezbatere publica majorarea tarifului privind colectarea, transportul si depozitara deseurilor
Proiect Taxe si Impozite 2021
Anunt – proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru 2020
Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale la plata impozitelor si taxelor locale pentru 2020
Proiectul de buget local pe anul 2020
Strategia locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public
Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de iluminat public
Caietul de sarcini pentru functionarea serviciului de iluminat public
Proiect Taxe si Impozite 2020
Anunt Privind proiectele de acte normative ale consiliului local al municipiului Vatra Dornei supuse dezbaterii publice
Anunt dezbatere publica privind proiectele de acte normative ale consiliului local supuse dezbaterii publice – proiect hotarare privind aprobarea indexarii cu rata imflatiei a impozitelor si taxele locare – aplicabile in anul fiscal 2020
Proiect Taxe si Impozite 2019
Anunt dezbatere publica privind contractare unui credit de investitii
ANUNT – Invitatie participare la dezbaterea publică cu entitatile implicate in devoltarea locala privind PLANUL DE MOBILITATE URBANA DURABILA A MUNICIPIULUI VATRA DORNEI – vineri 04 mai 2018
Plan de Mobilitate Urbana Durabila 2018-2030
Adresa Agentia de mediu Suceava cu privire la Planul de Mobilitate Urbana Durabila 2018-2030
Proiect Taxe si Impozite 2018
Proiect Taxe si Impozite 2017
Proiect de hotarare privind regulamentul de functionare a cantinei de ajutor social
Regulament de publicitate Vatra Dornei
Lista repartitii locuinte ANL

Funcționari publici

2023

ACASANDREI VASILE – Declaratie de avere / interes
ADOMNICĂ GHEORGHE –Declaratie de avere /interes
ALUPEI SILVIU – Declaratie de avere / interes
ANICHITOAIE VIORICA – Declaratie de avere / interes
ANDREI MARIANA – Declaratie de avere /interes
ANDREI MARIANA – incetare activitate Declaratie de avere /interes
APOPEI MIRELA – Declaratie de avere /interes
ARICIUC PETRU BOGDAN – Declaratie de avere /interes
BUDÎI STELIAN VASILICĂ – Declaratie de avere / interes
BOIARINOF CĂTĂLIN –Declaratie de avere / interes
BOICU GABRIEL –Declaratie de avere / interes
BIRCEANU DORU DUMITRU – Declaratie de avere / interes
BROCA IULIAN NICOLAIE – Declaratie de avere / interes
CATARGIU IONELA – Declaratie de avere / interes
CĂLINESCU BRÂNDUȘA – Declaratie de avere / interes
CIMPOEȘ CONSTANTIN – Declaratie de avere / interes
CODOREAN VIOLOETA – Declaratie de avere / interes
COJOCARU ALINA – Declaratie de avere / interes
COJOCARU DANIELA GEORGETA – Declaratie de avere / interes
COZAN OVIDIU LEONARD – Declaratie de avere / interes
COSTIN COSTEL DĂNUȚ – Declaratie de avere / interes
CRISTEA MARIANA – Declaratie de avere / interes
DANILA MIHAI IULIAN – Declaratie de avere / interes
DUDICI ANDRA – Declaratie de avere / interes
DUDICI CEZAR CĂTĂLIN – Declaratie de avere / interes
DUMITRUȚ LĂCRĂMIOARA GEORGETA – Declaratie de avere / interes
ENACHE ECATERINA – Declaratie de avere / interes
EPURE VASILICA – Declaratie de avere / interes
FADOR SORIN CORNELIU – Declaratie de avere / interes
FÎRDEA PANTELEMON – Declaratie de avere / interes
GĂLBEAZĂ UNCHIEȘU ILIE OVIDIU – Declaratie de avere / interes
GRUIA OANA RENATE – Declaratie de avere / interes
GUȘETU TEODORA – Declaratie de avere / interes
HAJA KATALIN TUNDE – Declaratie de avere / interes
HENȚ MIHAI – Declaratie de avere / interes
HOLOBÎCA RODICA – Declaratie de avere / interes
HUȚANU TEODOR – Declaratie de avere / interes
IANOVICI HUȚANU GHEORGHIȚA – Declaratie de avere / interes
IRIMESCU BENONI PAMFIL – Declaratie de avere / interes
JOLTEA FLORIN – Declaratie de avere / interes
JURAVLE POPESCU MIHAELA – Declaratie de avere / interes
NICUȚAR VALERIA – Declaratie de avere / interes
LOSTUN CRISTINA EUGENIA – Declaratie de avere / interes
MARCULEASCU PATRICIA –Declaratie de avere / interes
MATEI FELICIA –Declaratie de avere / interes
MEZDREA FELICIA – Declaratie de avere / interes
MIHĂIESCU VASILE RADU – Declaratie de avere / interes
NACU IOANA DANIELA – Declaratie de avere / interes
NACU VASILE MARCEL – Declaratie de avere / interes
NEDELEA RADU SOFRON – Declaratie de avere / interes
NEGREA GABRIELA – Declaratie de avere / interes
OACHEȘ MIHAELA OCTAVIA – Declaratie de avere / interes
OANEA AURELIANA – Declaratie de avere / interes
ORTOANU VILUȚĂ – Declaratie de avere / interes
PALL GABRIEL FLORIN – Declaratie de avere / interes
PAVAL IRINA – Declaratie de avere / interes
PALAMARIU MIRELA – Declaratie de avere / interes
PAHOMI COCA FLORICA – Declaratie de avere / interes
PETRARIU IONELA MARIANA – Declaratie de avere / interes
PINTESCU MARIA – Declaratie de avere / interes
PILUG LĂCRĂMIOARA – Declaratie de avere / interes
POPESCU CRISTIAN PAUL – Declaratie de avere / interes
POPESCU GEORGE FELICIAN – Declaratie de avere / interes
PUȘCAȘU ANCA MARIANA – Declaratie de avere / interes
RUSU FILARET MIRCEA – Declaratie de avere / interes
SESERMAN CRISTIAN OVIDIU – Declaratie de avere / interes
SESERMAN PETRONELA – Declaratie de avere / interes
SFRIJAN IULIAN IRINEL – Declaratie de avere / interes
SIMIONESCU MIRELA – Declaratie de avere / interes
SOLCAN FLORIN – Declaratie de avere / interes
ȘTIRBU RAREȘ BOGDAN – Declaratie de avere / interes
TOLOȘ AURA – Declaratie de avere / interes
TOLOȘ AURORA – Declaratie de avere / interes
ȚURCANU IANCU – Declaratie de avere / interes
URSU LUCIA CARINA – Declaratie de avere / interes
VĂTAVU DORIN – Declaratie de avere / interes

2022

ACASANDREI VASILE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ADOMNICĂ GHEORGHE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ALUPEI SILVIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ANICHITOAIE VIORICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ANDREI MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BUDÎI STELIAN VASILICĂ
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BOIARINOF CĂTĂLIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BIRCEANU DORU DUMITRU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CATARGIU IONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CĂLINESCU BRÂNDUȘA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CIMPOEȘ CONSTANTIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COJOCARU ALINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COJOCARU DANIELA GEORGETA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COZAN OVIDIU LEONARD
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COSTIN COSTEL DĂNUȚ
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CRISTEA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUDICI ANDRA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUDICI CEZAR CĂTĂLIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUMITRUȚ LĂCRĂMIOARA GEORGETA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ENACHE ECATERINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

EPURE VASILICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

FÎRDEA PANTELEMON
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GĂLBEAZĂ UNCHIEȘU ILIE OVIDIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GRUIA OANA RENATE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GUȘETU TEODORA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HAJA KATALIN TUNDE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HENȚ MIHAI
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HOLOBÎCA RODICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HUȚANU TEODOR
Declaratie de avere
Declaratie de interes

IANOVICI HUȚANU GHEORGHIȚA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

JOLTEA FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

JURAVLE POPESCU MIHAELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

LIONTE (NICUȚAR) VALERIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

LOSTUN CRISTINA EUGENIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MATEI FELICIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MEZDREA FELICIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MIHĂIESCU VASILE RADU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NACU VASILE MARCEL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NEDELEA RADU SOFRON
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NEGREA GABRIELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

OACHEȘ MIHAELA OCTAVIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

OANEA AURELIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ORTOANU VILUȚĂ
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PALL GABRIEL FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAVAL IRINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PALAMARIU MIRELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAMFILIE NADIA IONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAHOMI COCA FLORICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PETRARIU IONELA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PINTESCU MARIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PILUG LĂCRĂMIOARA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

POPESCU CRISTIAN PAUL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PUȘCAȘU ANCA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SESERMAN CRISTIAN OVIDIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SESERMAN PETRONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SFRIJAN IULIAN IRINEL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SIMIONESCU MIRELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SOLCAN FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ȘTIRBU RAREȘ BOGDAN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TOLOȘ AURA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TOLOȘ AURORA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ȚURCANU IANCU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

URSU LUCIA CARINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

RUSU MIRCEA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

VĂTAVU DORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

2021

ACASANDREI VASILE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ADOMNICĂ GHEORGHE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ALUPEI SILVIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ANICHITOAIE VIORICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ANDREI MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BUDÎI STELIAN VASILICĂ
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BOIARINOF CĂTĂLIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BIRCEANU DORU DUMITRU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CATARGIU IONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CĂLINESCU BRÂNDUȘA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CIMPOEȘ CONSTANTIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COJOCARU ALINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COJOCARU PARASCHIVA LĂCRĂMIOARA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COJOCARU DANIELA GEORGETA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COZAN OVIDIU LEONARD
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COSTIN COSTEL DĂNUȚ
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CRISTEA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUDICI ANDRA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUDICI CEZAR CĂTĂLIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUMITRUȚ LĂCRĂMIOARA GEORGETA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ENACHE ECATERINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

EPURE VASILICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

FÎRDEA PANTELEMON
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GĂLBEAZĂ UNCHIEȘU ILIE OVIDIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GRUIA OANA RENATE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GUȘETU TEODORA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HENȚ MIHAI
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HOLOBÎCA RODICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HUȚANU TEODOR
Declaratie de avere
Declaratie de interes

IANOVICI HUȚANU GHEORGHIȚA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

JOLTEA FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

JURAVLE POPESCU MIHAELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

LIONTE (NICUȚAR) VALERIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

LOSTUN CRISTINA EUGENIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MATEI FELICIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MEZDREA FELICIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MIHĂIESCU VASILE RADU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NACU VASILE MARCEL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NEDELEA RADU SOFRON
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NEGREA GABRIELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

OACHEȘ MIHAELA OCTAVIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

OANEA AURELIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ORTOANU VILUȚĂ
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PALL GABRIEL FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAVAL IRINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PALAMARIU MIRELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAMFILIE NADIA IONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAHOMI COCA FLORICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PETRARIU IONELA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PINTESCU MARIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PILUG LĂCRĂMIOARA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

POPESCU CRISTIAN PAUL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PUȘCAȘU ANCA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SESERMAN CRISTIAN OVIDIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SESERMAN PETRONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SFRIJAN IULIAN IRINEL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SIMIONESCU MIRELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SOLCAN FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ȘTIRBU RAREȘ BOGDAN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TOLOȘ AURA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TOLOȘ AURORA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TURCU VASILE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ȚURCANU IANCU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

URSU LUCIA CARINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

RUSU MIRCEA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

VĂTAVU DORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

2020

ACASANDREI VASILE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ADOMNICĂ GHEORGHE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ALUPEI SILVIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ANICHITOAIE VIORICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ANDREI MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BUDÎI STELIAN VASILICĂ
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BOIARINOF CĂTĂLIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BIRCEANU DORU DUMITRU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CATARGIU IONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CĂLINESCU BRÂNDUȘA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CIMPOEȘ CONSTANTIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COJOCARU ALINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COJOCARU PARASCHIVA LĂCRĂMIOARA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COJOCARU DANIELA GEORGETA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COZAN OVIDIU LEONARD
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COSTIN COSTEL DĂNUȚ
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CRISTEA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUDICI ANDRA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUDICI CEZAR CĂTĂLIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUMITRUȚ LĂCRĂMIOARA GEORGETA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ENACHE ECATERINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

EPURE VASILICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

FÎRDEA PANTELEMON
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GĂLBEAZĂ UNCHIEȘU ILIE OVIDIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GRUIA OANA RENATE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GUȘETU TEODORA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HENȚ MIHAI
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HOLOBÎCA RODICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HUȚANU TEODOR
Declaratie de avere
Declaratie de interes

IANOVICI HUȚANU GHEORGHIȚA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

JOLTEA FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

JURAVLE POPESCU MIHAELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

LIONTE (NICUȚAR) VALERIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

LOSTUN CRISTINA EUGENIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MATEI FELICIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MEZDREA FELICIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MIHĂIESCU VASILE RADU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NACU VASILE MARCEL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NEDELEA RADU SOFRON
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NEGREA GABRIELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

OACHEȘ MIHAELA OCTAVIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

OANEA AURELIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ORTOANU VILUȚĂ
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PALL GABRIEL FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAVAL IRINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PALAMARIU MIRELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAMFILIE NADIA IONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAHOMI COCA FLORICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PETRARIU IONELA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PINTESCU MARIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PILUG LĂCRĂMIOARA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

POPESCU CRISTIAN PAUL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PUȘCAȘU ANCA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SESERMAN CRISTIAN OVIDIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SESERMAN PETRONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SFRIJAN IULIAN IRINEL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SIMIONESCU MIRELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SOLCAN FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ȘTIRBU RAREȘ BOGDAN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TOLOȘ AURA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TOLOȘ AURORA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TURCU VASILE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ȚURCANU IANCU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

URSU LUCIA CARINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

RUSU MIRCEA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

VĂTAVU DORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

2019

AGAPI EUGENIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ACASANDREI VASILE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ADOMNICĂ GHEORGHE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ALUPEI SILVIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ANICHITOAIE VIORICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ANDREI MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BUDÎI STELIAN VASILICĂ
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BOIARINOF CĂTĂLIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BIRCEANU DORU DUMITRU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CATARGIU IONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CĂLINESCU BRÂNDUȘA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CIMPOEȘ CONSTANTIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COJOCARU ALINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COJOCARU PARASCHIVA LĂCRĂMIOARA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COZAN OVIDIU LEONARD
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COSTIN COSTEL DĂNUȚ
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DOLHAN ADRIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUDICI ANDRA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUDICI CEZAR CĂTĂLIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUMITRUȚ LĂCRĂMIOARA GEORGETA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ENACHE ECATERINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

EPURE VASILICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

FÎRDEA PANTELEMON
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GĂLBEAZĂ UNCHIEȘU ILIE OVIDIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GRUIA OANA RENATE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HENȚ MIHAI
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HOLOBÎCA RODICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HOPULELE GLIGOR ZAMFIRA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HUȚANU TEODOR
Declaratie de avere
Declaratie de interes

JOLTEA FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

JURAVLE POPESCU MIHAELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

LOSTUN CRISTINA EUGENIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MATEI FELICIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MIHĂIESCU VASILE RADU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NACU VASILE MARCEL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NEDELEA RADU SOFRON
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NEGREA GABRIELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NICUTAR (LIONTE) VALERIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

OACHEȘ MIHAELA OCTAVIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ORTOANU VILUȚĂ
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PALL GABRIEL FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAVAL IRINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PALAMARIU MIRELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAHOMI COCA FLORICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PETRARIU IONELA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PINTESCU MARIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PILUG LĂCRĂMIOARA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

POPESCU CRISTIAN PAUL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PUȘCAȘU ANCA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SESERMAN CRISTIAN OVIDIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SESERMAN PETRONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SFRIJAN IULIAN IRINEL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SOLCAN FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ȘTIRBU RAREȘ BOGDAN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TOLOȘ AURA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TOLOȘ AURORA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TURCU VASILE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ȚURCANU IANCU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

URSU (CIOBU TĂRĂBUȚĂ) LUCIA CARINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

URSACHE PETRU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

VĂTAVU DORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

2018

AGAPI EUGENIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ACASANDREI VASILE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ADOMNICA GHEORGHE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ALUPEI SILVIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ANICHITOAIE VIORICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ANDREI MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BUDÎI STELIAN VASILICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BOIARINOF CATALIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BIRCEANU DORU DUMITRU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CATARGIU IONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CALINESCU BRÂNDUSA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CIMPOES CONSTANTIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COJOCARU ALINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COJOCARU PARASCHIVA LACRAMIOARA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COZAN OVIDIU LEONARD
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COSTIN COSTEL DANUT
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DOLHAN ADRIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CUSNIR ANDRA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUDICI CEZAR CĂTĂLIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUMITRUȚ LĂCRĂMIOARA GEORGETA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ENACHE ECATERINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

EPURE VASILICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

FÎRDEA PANTELEMON
Declaratie de avere
Declaratie de interes

FLOREAN CAMELIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GĂLBEAZĂ UNCHIEȘU ILIE OVIDIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GRUIA OANA RENATE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HENȚ MIHAI
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HOPULELE GLIGOR ZAMFIRA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HUȚANU TEODOR
Declaratie de avere
Declaratie de interes

JOLTEA FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

JURAVLE POPESCU MIHAELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

LOSTUN CRISTINA EUGENIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MATEI FELICIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MIHĂIESCU VASILE RADU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NACU VASILE MARCEL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NEDELEA RADU SOFRON
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NEGREA GABRIELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NICUTAR (LIONTE) VALERIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

OACHEȘ MIHAELA OCTAVIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ORTOANU VILUȚĂ
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PALL GABRIEL FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAVAL IRINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PALAMARIU MIRELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAHOMI COCA FLORICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PETRARIU IONELA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PINTESCU MARIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PILUG LĂCRĂMIOARA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

POPESCU CRISTIAN PAUL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PUȘCAȘU ANCA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SESERMAN CRISTIAN OVIDIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SESERMAN PETRONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SIMIONESCU MIRELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SFRIJAN IULIAN IRINEL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SOLCAN FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TOLOȘ AURA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TOLOȘ AURORA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TURCU VASILE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ȚURCANU IANCU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CIOBU TĂRĂBUȚĂ LUCIA CARINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

URSACHE PETRU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

VĂTAVU DORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

2017

AGAPI EUGENIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ACASANDREI VASILE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ADOMNICA GHEORGHE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ALUPEI SILVIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ANICHITOAIE VIORICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BUDÎI STELIAN VASILICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BOIARINOF CATALIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BUSUIOC MIHAELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CATARGIU IONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CALINESCU BRÂNDUSA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CIOCARLAN MARCEL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CIMPOES CONSTANTIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COJOCARU PARASCHIVA LACRAMIOARA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COZAN OVIDIU LEONARD
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COSTIN COSTEL DANUT
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CUSNIR ANDRA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DOLHAN ADRIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUDICI CEZAR CĂTĂLIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ENACHE ECATERINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

EPURE VASILICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

FÎRDEA PANTELEMON
Declaratie de avere
Declaratie de interes

FLOREAN CAMELIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GĂLBEAZĂ UNCHIEȘU ILIE OVIDIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GRUIA OANA RENATE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HENȚ MIHAI
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HOPULELE GLIGOR ZAMFIRA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HUȚANU TEODOR
Declaratie de avere
Declaratie de interes

IFTIME VIRUTA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

JOLTEA FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

JURAVLE POPESCU MIHAELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

LOSTUN CRISTINA EUGENIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MATEI FELICIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MIHĂIESCU VASILE RADU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NACU VASILE MARCEL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NEDELEA RADU SOFRON
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NEGREA GABRIELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

LUMINOSU LUMINITA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

LIONTE VALERIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

OACHEȘ MIHAELA OCTAVIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ORGHICI RUXANDRA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ORTOANU VILUȚĂ
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PALL GABRIEL FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAVAL IRINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PALAMARIU MIRELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAHOMI COCA FLORICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PETRARIU IONELA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PINTESCU MARIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PILUG LĂCRĂMIOARA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

POHONTU DANIELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

POPESCU CRISTIAN PAUL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PUȘCAȘU ANCA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SESERMAN CRISTIAN OVIDIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SESERMAN PETRONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SIMIONESCU MIRELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SOLCAN FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TOLOȘ AURA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TOLOȘ AURORA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TURCU VASILE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ȚURCANU IANCU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

URSACHE PETRU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

VĂTAVU DORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

2016

ACASANDREI VASILE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ADOMNICA GHEORGHE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

AGAPI EUGENIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ALUPEI SILVIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ANICHITOAIE VIORICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ANDREI MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BELIBOU MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BUDÎI STELIAN VASILICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

BOIARINOF CATALIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CATARGIU IONELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CALINESCU BRÂNDUSA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CIMPOES CONSTANTIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CIOCARLAN MARCEL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

CIUBELA LAURENTIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COJOCARU PARASCHIVA LACRAMIOARA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COZAN OVIDIU LEONARD
Declaratie de avere
Declaratie de interes

COSTIN COSTEL DANUT
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DUDICI CEZAR CĂTĂLIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

DOHOTARIU CORNELIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

EPURE VASILICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

FÎRDEA PANTELEMON
Declaratie de avere
Declaratie de interes

FLOREAN CAMELIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GĂLBEAZĂ UNCHIEȘU ILIE OVIDIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

GRUIA OANA RENATE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HALIP CORNELIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HENȚ MIHAI
Declaratie de avere
Declaratie de interes

HOPULELE GLIGOR ZAMFIRA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

IFTIME VIRUTA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

JOLTEA FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

JURAVLE POPESCU MIHAELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

LOSTUN CRISTINA EUGENIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

LUCA GHEORGHE
Declaratie de avere
Declaratie de interes

LUMINOSU LUMINITA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

LIONTE VALERIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MATEI FELICIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

MIHĂIESCU VASILE RADU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NACU VASILE MARCEL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NEDELEA RADU SOFRON
Declaratie de avere
Declaratie de interes

NEGREA GABRIELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

OACHEȘ MIHAELA OCTAVIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ORGHICI RUXANDRA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ORTOANU VILUȚĂ
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PALL GABRIEL FLORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAVAL IRINA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PALAMARIU MIRELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PAHOMI COCA FLORICA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PETRARIU IONELA MARIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PINTESCU ADRIANA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PINTESCU MARIA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

PILUG LĂCRĂMIOARA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

POPESCU CRISTIAN PAUL
Declaratie de avere
Declaratie de interes

POHONTU DANIELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SESERMAN CRISTIAN OVIDIU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

SIMIONESCU MIRELA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

TOLOȘ AURORA
Declaratie de avere
Declaratie de interes

ȚURCANU IANCU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

URSACHE PETRU
Declaratie de avere
Declaratie de interes

VĂTAVU DORIN
Declaratie de avere
Declaratie de interes

Primar, Viceprimar, Consilieri locali

Rapoarte anuale conform legii 544/2001

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2023

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2022

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2021

Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2019
Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2018
Rapoarte anuale de activitate conform legii 544/2001
Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2015
Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2014
Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul 2013